Theo dõi

Mô-đun Môi trường Cơ sở Higg: Điều Cần Biết

Mô-đun Môi trường Cơ sở Higg (Higg FEM) là gì?

Mô-đun Môi trường Cơ sở Higg (Higg FEM) là một công cụ đánh giá tính bền vững nhằm chuẩn hóa cách thức các cơ sở đo lường và đánh giá hiệu quả môi trường, theo từng năm.

Higg FEM được thiết kế để:

 • Đo lường và định lượng các tác động bền vững của một cơ sở
 • Giảm bớt những công đoạn không cần thiết trong việc đo lường và báo cáo hiệu quả bền vững
 • Nâng cao giá trị kinh doanh thông qua việc giảm thiểu rủi ro và khám phá hiệu quả
 • Tạo ra một phương tiện và ngôn ngữ chung để truyền đạt về tính bền vững cho các bên liên quan

Một cơ sở phải hoàn thành và đăng một Higg FEM mỗi năm. Thời gian báo cáo Higg FEM mỗi năm là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 5. Tất cả các mô-đun phải được đăng chậm nhất vào ngày 31 tháng 5.

Có gì mới trong Higg FEM?

Các cập nhật quan trọng trong Higg FEM mới bao gồm:

 • Các câu hỏi đánh giá được cải tiến, tập trung vào việc cải thiện hiệu quả trong toàn mô-đun
 • Các bài kiểm tra ứng dụng giúp đảm bảo một cơ sở chỉ trả lời và được chấm điểm các câu hỏi phù hợp với quy trình và loại cơ sở của mình
 • Điểm số được cập nhật để khuyến khích cải thiện hiệu quả thực hiện mô-đun
 • Chuyển đổi đơn vị tự động
 • Tính toán tự động định lượng tổng mức giảm dựa trên ranh giới cơ bản và dữ liệu về mức sử dụng
 • Chuẩn hóa dữ liệu tự động theo đơn vị sản xuất
 • Một phần quản lý hóa chất mới và được cải tiến đã được phát triển với sự hỗ trợ của các tổ chức Không Xả thải Hóa chất Nguy hại (ZDHC)Hiệp hội Công nghiệp Ngoài trời (OIA)
 • Hướng dẫn câu hỏi chi tiết bao gồm mục đích hỏi, hướng dẫn kỹ thuật và cách xác minh câu hỏi

Mất bao lâu để hoàn thành Higg FEM?

Thời gian cần thiết để hoàn thành Higg FEM sẽ khác nhau tùy thuộc vào lượng dữ liệu và thông tin cần thiết mà bạn đã thu thập trước khi bắt đầu mô-đun. Thông thường, sẽ mất từ 2-4 tuần để hoàn thành toàn bộ mô-đun. 

Để được hướng dẫn từng bước về cách bắt đầu và hoàn thành mô đun của bạn trong nền tảng higg.org mới, vui lòng xem lại hướng dẫn Nền tảng Higg.org: Hoàn thành Mô-đun của Bạn.

Những Điều Cần Biết Trước khi Bạn Bắt đầu

Các cơ sở phải trung thực và minh bạch khi hoàn thành các đánh giá. Higg FEM KHÔNG phải là một đánh giá đỗ/trượt, mà là một công cụ xác định cơ hội để cải thiện.

Khi băn khoăn liệu câu trả lời của bạn có hội đủ điều kiện là "Có" hay không, hãy tiếp cận một cách cẩn trọng và trả lời "Một phần" hoặc "Không hoặc Không rõ", nếu phù hợp. Khi bạn đã chọn "Có" cho một câu hỏi, bạn cần phải cung cấp thông tin hỗ trợ nhiều nhất có thể trong các câu hỏi phụ và tệp tin tải lên.

Cấu trúc Câu hỏi

Higg FEM bao gồm các câu hỏi chính và câu hỏi phụ. Các câu hỏi chính được đánh số và câu hỏi phụ được liệt kê dưới câu hỏi chính và có màu xanh dương. Các loại câu hỏi trong Higg FEM có thể là một trong các loại sau đây:

 • Chọn một đáp án
 • Chọn nhiều đáp án (chọn tất cả các đáp án thích hợp)
 • Nhập văn bản
 • Nhập một số
 • Tải lên tệp (vui lòng lưu ý rằng một số câu hỏi về tải lên tệp là bắt buộc và những câu hỏi khác là không bắt buộc – câu hỏi bắt buộc sẽ có dấu hoa thị màu đỏ * bên cạnh câu hỏi.)

Lưu ý: Nếu bạn trả lời "Có" cho một câu hỏi, thì các câu hỏi bổ sung sẽ xuất hiện và bạn phải trả lời những câu hỏi này để hoàn thành đầy đủ câu hỏi và nhận điểm.

Trước hết, Hoàn thành các Câu hỏi Cấp 1

Mỗi phần của Higg FEM là một cấu trúc ba cấp câu hỏi (Cấp 1, 2 và 3), thể hiện mức độ ngày càng cao của các thông lệ về môi trường.     

 • Cấp 1 – Theo dõi và Nhận thức: Hoàn thành cấp 1 cho thấy cơ sở đã theo dõi đầy đủ hiệu quả hoạt động bền vững và hiểu rõ các tác động tới môi trường của cơ sở.
 • Cấp 2 – Xác định Ranh giới cơ bản và Cải thiện Hiệu quả:Hoàn thành Cấp 2 cho thấy cơ sở này đang xác định ranh giới cơ bản, đặt mục tiêu, có kế hoạch hành động và bắt đầu hoạt động giảm thiểu các tác động tới môi trường.
 • Cấp 3 – Dẫn đầu về Thực hiện:Hoàn thành Cấp 3 cho thấy vai trò lãnh đạo mẫu mực trong thực hiện cải thiện hoạt động bền vững trong việc không ngừng giảm thiểu chất thải và/hoặc cho thấy thông lệ ngành tốt nhất (ví dụ như sử dụng năng lượng có thể tái chế và/hoặc hệ thống xử lý nước khép kín).

Trong Higg FEM mới, cơ sở phải đáp ứng các thông lệ Cấp 1 trước khi chuyển sang Cấp 2 hoặc Cấp 3. Bạn sẽ không thể xem hoặc trả lời các câu hỏi ở Cấp 2 hoặc Cấp 3 trừ khi bạn đã thực hiện các thông lệ từ câu hỏi Cấp 1. Điều này đảm bảo các thông lệ cơ bản được xây dựng tốt trước khi tiến hành đánh giá những thông lệ cao hơn. 

Các Câu hỏi Ứng dụng

Higg FEM mới sẽ bao gồm các câu hỏi định tính để đảm bảo bạn chỉ trả lời các câu hỏi phù hợp với loại nhà máy của bạn. Những câu hỏi này được gọi là "kiểm tra ứng dụng." Bạn sẽ được hỏi các câu hỏi ứng dụng trước khi bắt đầu bốn phần của Higg FEM:

 • Sử dụng Nước: bạn có phải là người sử dụng nước nhiều/gây rủi ro cao hay không? Hay bạn là người sử dụng nước ít/gây rủi ro thấp?
 • Phát Khí thải: bạn có các nguồn phát khí thải từ hoạt động vận hành, làm lạnh hoặc sản xuất không?
 • Xử lý nước thải: Bạn có loại nước thải nào và bạn xử lý nó như thế nào?
 • Hóa chất: bạn có sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất hay không?

Chấm điểm

Để biết thông tin về điểm Higg FEM, vui lòng xem lại hướng dẫn Ứng dụng và Chấm điểm Higg FEM.

Tự động tính toán và Chuẩn hóa Dữ liệu

Higg FEM mới sẽ đặt câu hỏi về ranh giới cơ bản và việc cơ sở của bạn có chuẩn hóa ranh giới cơ bản, mục tiêu và mức giảm thiểu tác động môi trường của bạn hay không. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại hướng dẫn Xác định Ranh giới cơ bản và Chuẩn hóa Dữ liệu Higg FEM.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2018, Higg FEM sẽ hiển thị tính toán tự động trong các phần Năng lượng, Mức Sử dụng Nước và Chất thải của câu hỏi Cấp 2 và Cấp 3 về:

 • Ranh giới cơ bản
 • Mục tiêu
 • Mức giảm

Lưu ý: để tránh nhầm lẫn khi trả lời các loại câu hỏi này, vui lòng đợi đến tháng 1 năm 2018 để bắt đầu hoàn thành bất cứ câu hỏi nào trong các phần nêu trên.

 

Hướng dẫn Câu hỏi Chi tiết

Mỗi câu hỏi trong Higg FEM sẽ có một gợi ý ngay bên dưới câu hỏi chính để giúp bạn hiểu rõ hơn cách trả lời câu hỏi.

Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn thêm về một câu hỏi, thì bạn có thể nhấp vào biểu tượng "?" bên cạnh câu hỏi. Thao tác này sẽ dẫn bạn đến Hướng dẫn Cách Hoàn thành Higg của Higg FEM.

 • Hướng dẫn Cách Hoàn thành Higg của Higg FEM cung cấp hướng dẫn cho mọi câu hỏi trong Higg FEM. Đối với mỗi câu hỏi, hướng dẫn sẽ giải thích:
  • Mục đích của câu hỏi
  • Bất cứ hướng dẫn kỹ thuật nào cho câu hỏi đó
  • Câu hỏi được xác minh như thế nào

 

Ai Tham gia Higg FEM

Hãy đảm bảo rằng bạn đã tham khảo ý kiến của chuyên gia về chủ đề liên quan tại cơ sở của bạn để hoàn thành Higg FEM. Dưới đây là danh sách các nhân viên mà bạn có thể tham khảo để có được thông tin chính xác nhất cho mỗi Phần trên Higg Index:

 

Nhân viên

EMS

Năng lượng & Khí thải gây hiệu ứng nhà kính (GHG)

Nước

Nước thải

Phát thải vào không khí

Chất thải

Hóa chất

Quản lý Nhà máy

x

Cán bộ Tuân thủ

x

Nhân viên Nhân sự phụ trách đào tạo nhân viên

x

Cán bộ/Quản lý môi trường, sức khỏe & an toàn (EHS)

x

Quản lý Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS)

x

Cán bộ Kiểm soát Ô nhiễm

x

Kỹ sư Trưởng hoặc nhân viên phụ trách bảo trì máy móc và báo cáo dữ liệu

 

x

x

x

x

 

 

Nhân viên phụ trách nồi hơi và máy phát điện

 

x

 

 

x

 

 

Thợ điện

 

x

 

 

 

 

 

Nhân viên phụ trách hệ thống xử lý nước thải

 

 

x

x

 

x

 

Cán bộ Quản lý Hóa chất

 

 

 

 

 

x

x

Cán bộ Kho Lưu trữ Hóa chất (hoặc nhân viên phụ trách kho lưu trữ hóa chất)

 

 

 

 

 

 

x

 

Bài viết này có hữu ích không?
7 trên 7 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.