Nền tảng Higg.org: Chia sẻ và Yêu cầu Mô-đun

Sau khi bạn đã lập tài khoản và bắt đầu mô-đun, bạn có thể phê duyệt yêu cầu chia sẻ mô-đun với đối tác kinh doanh của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu mô-đun từ các tài khoản khác. Các đối tác kinh doanh và đồng nghiệp được chấp thuận chỉ có thể xem mô-đun đã chia sẻ đã đăng hoặc đã được xác minh. Họ không thể xem mô-đun đang thực hiện.

Điều hướng Trang Chủ

Screenshot_2017-11-02_16.51.49.png

Phê duyệt Yêu cầu Chia sẻ

Để xem và phê duyệt bất kỳ yêu cầu chia sẻ nào, hãy chọn "Chia sẻ" (Sharing) trên trang chủ. 

  • Bạn sẽ thấy thông báo "Yêu cầu đã Nhận" (Received Requests) trên đầu trang. Thông báo này cho biết yêu cầu từ đối tác kinh doanh muốn xem mô-đun đã hoàn thành của bạn.
  • Nhấn vào "Phê duyệt" (Approve) hoặc "Từ chối" (Decline) bên cạnh yêu cầu chia sẻ. Bạn có thể phê duyệt một yêu cầu chia sẻ ngay cả khi mô-đun của bạn chưa hoàn thành/đăng. Tài khoản yêu cầu quyền truy cập sẽ không nhìn thấy mô-đun của bạn cho đến khi bạn đã đăng mô-đun đó.

Screenshot_2017-11-02_16.52.47.png 

 

Gửi Yêu cầu Chia sẻ

Để gửi yêu cầu chia sẻ để truy cập vào mô-đun đã đăng của một tài khoản khác, hãy nhấn vào "Yêu cầu Chia sẻ Mới" (New Sharing Request) ở trên cùng bên phải của trang.

  • Không bắt buộc: Nếu bạn muốn lọc yêu cầu chia sẻ của bạn để chỉ rõ loại mô-đun hoặc năm, hãy chọn một loại mô-đun bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống. Đây là thao tác tùy chọn, nếu bạn không chọn bất cứ điều gì, thì bạn sẽ nhận được kết quả từ mọi năm và mọi loại mô-đun.
  • Tìm kiếm cơ sởcó mô-đun mà bạn muốn yêu cầu bằng cách sử dụng tên tài khoản hoặc số định danh Higg nếu bạn biết (ID Higg). Để tìm kiếm nhiều tài khoản, hãy tách tên và/hoặc số ID bằng dấu phẩy (ví dụ: tài khoản 1, tài khoản 2, tài khoản 3). Nhấn vào "Tìm kiếm" (Search).
  • Xem lại kết quả tìm kiếm và nhấn vào hộp kiểm bên cạnh mỗi tài khoản có mô-đun bạn muốn yêu cầu. Nhấn vào "Yêu cầu mô-đun" (Request Modules)

Screenshot_2017-11-02_16.54.09.png

  • Các cơ sở mà bạn yêu cầu mô-đun sẽ nhận được thông báo qua email và trong nền tảng Higg.org. Họ phải chấp thuận yêu cầu cho phép bạn xem các mô-đun được đăng. 

Bạn có thể xem tất cả yêu cầu chia sẻ đã gửi trong phần "Yêu cầu đã Gửi"(Sent Requests). Nhấn "Yêu cầu Lại" (Re-request) để gửi thông báo nhắc nhở đối tác kinh doanh nếu họ chưa phê duyệt yêu cầu chia sẻ của bạn.

Screenshot_2017-11-02_16.55.37.png

Xem Mô-đun được Chia sẻ được Phê duyệt

Bạn có thể xem tất cả các mô-đun đã được chia sẻ thành công với bạn trong phần "Các Mô-đun được Chia sẻ" (Shared Modules) ở cuối trang Chia sẻ.

  • Bạn sẽ thấy trạng thái của tất cả các mô-đun được chia sẻ với bạn, cho dù mô đun "đang thực hiện" hoặc "đã đăng". Hãy nhớ rằng bạn sẽ chỉ có thể xem mô-đun đã đăng.
  • Bạn sẽ có thể xuất dữ liệu mô-đun được chia sẻ vào tháng 1 năm 2018.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, thì trước hết hãy xem các tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ www.HowtoHigg.org

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho chắc mắc của bạn, thì hãy nhấn vào "Gửi Yêu cầu" ở đầu trang để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.