Nền tảng Higg.org: Thêm Người dùng vào Tài khoản của bạn

Khi bạn đã lập tài khoản và kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả những thông tin trong Cài đặt Tài khoản và Hồ sơ Người dùng của bạn là chính xác, bạn có thể thêm người dùng vào tài khoản của bạn. Nếu bạn là người duy nhất tại công ty của bạn yêu cầu quyền truy cập vào Higg.org, thì bạn có thể bỏ qua bước này. 

Điều hướng Trang Chủ

Screenshot_2017-11-02_16.35.45.png

Thêm Người dùng Mới

Để thêm các đồng nghiệp hoặc những người dùng khác vào tài khoản của bạn, hãy nhấn vào "Nhóm của Tôi" (My Team) trên trang chủ.

 • Nhấn vào "Mời Một Người dùng Mới" (Invite A New User). Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời vào tài khoản của bạn.
 • Chọn vai trò người dùng cho người này và nhấn vào "Gửi Lời mời" (Send Invite).
  • Các Vai trò của Người dùng Higg:
   • Quản trị viên: vai trò này cho phép toàn quyền truy cập vào tài khoản, bao gồm xem/đăng các mô-đun, chia sẻ và yêu cầu các mô-đun, truy cập tiêu chuẩn, v.v. Mỗi tài khoản có thể có số lượng quản trị viên không giới hạn.
   • Biên tập viên: vai trò này chỉ cho phép người dùng xem và chỉnh sửa một mô-đun đang thực hiện. Biên tập viên không thể chia sẻ hoặc yêu cầu các mô-đun, truy cập tiêu chuẩn hoặc bất cứ thông tin nào khác trong tài khoản ngoại trừ mô-đun đang thực hiện.

Screenshot_2017-11-02_16.37.24.png

 • Nếu bạn đã mời ai đó vào tài khoản của bạn và họ không trả lời lời mời của bạn, bạn có thể gửi lại thông báo mời bằng cách nhấn vào "Mời lại" bên cạnh tên người dùng trong phần Lời mời Chờ chấp nhận. 

Quản lý Người dùng

Bạn có thể quản lý tất cả những người dùng trong tài khoản của bạn trong phần "Nhóm" (Team). Việc quản lý bao gồm việc thay đổi vai trò của người dùng (quản trị viên/biên tập viên) hoặc xóa người dùng khỏi tài khoản của bạn.

Lưu ý: Nếu bất cứ quản trị viên nào trong tài khoản của bạn rời khỏi công ty và bạn không thể truy cập tài khoản, thì vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Higg bằng cách truy cập địa chỉ www.HowtoHigg.org, bằng cách nhấn vào "Gửi Yêu cầu" (Submit a Request) ở đầu trang và gửi yêu cầu hỗ trợ "Đăng ký" (Registration). Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, thì trước hết hãy xem các tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ www.HowtoHigg.org.

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn, thì hãy nhấn vào "Gửi Yêu cầu" ở đầu trang để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.