Nền tảng Higg.org: Quá trình Thanh toán

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, bạn sẽ được nhắc trả phí truy cập nền tảng Higg.org cho giai đoạn chấp nhận Higg Index 2017.

Quy trình Thanh toán Mới

Trên nền tảng Higg.org mới, mỗi tài khoản cơ sở sẽ phải trả tiền để bắt đầu một mô-đun mới mỗi năm. Ví dụ: bạn sẽ phải trả tiền để bắt đầu mô-đun 2017 của mình, bao gồm khả năng chia sẻ, xuất và định chuẩn mô-đun 2017 này. Bạn sẽ được nhắc trả tiền một lần nữa khi bạn bắt đầu mô-đun 2018. 

Phí Truy cập Cơ sở Mới

Phí Truy cập Cơ sở sẽ tăng lên 150 đô la Mỹ vào năm 2018. Các cơ sở mới sử dụng Higg Index có thể đăng ký vào tháng 12 và được giảm giá 100 đô la Mỹ. Các cơ sở đăng ký sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ cần thanh toán 150 đô la Mỹ để bắt đầu mô-đun 2017. Cơ sở đã đăng ký trên nền tảng Higg.org cũ trước đây sẽ được mời qua email để đăng ký Higg.org vào tháng 11.

Nếu cơ sở của bạn đã thanh toán vào hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2017 trên nền tảng cũ của Higg.org hoặc đã đăng ký và thanh toán phí đăng ký sớm trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, thì vui lòng xem lại các thông tin sau đây cẩn thận:

 • Bạn không cần phải trả phí một lần nữa khi đăng ký trên nền tảng Higg.org mới để truy cập mô-đun 2017 của bạn. Nếu bạn đã trả tiền, thì bạn sẽ được gửi email mã phiếu giảm giá riêngđể nhập vào bước thanh toán trong mẫu đăng ký.
 • Xin lưu ý rằng bạn sẽ nhận được hai email riêng biệt để hoàn tất quá trình đăng ký: một với liên kết đăng ký để thiết lập tài khoản của bạn trên Higg.org và một email thứ hai chứa mã phiếu giảm giá.
 • Nếu bạn đã thanh toán nhưng không nhận được mã phiếu giảm giá qua email vào tháng 11, hãy nhấp chuột vào "Gửi Yêu cầu" (Submit a Request) ở đầu trang trên HowtoHigg.org và chọn tuỳ chọn hỗ trợ "Thanh toán" (Payment).

Tất cả các cơ sở đã thanh toán trước ngày 31 tháng 5 năm 2017 phải hoàn tất quá trình thanh toán để bắt đầu mô-đun năm 2017 của mình.

Để hoàn thành bước thanh toán và truy cập Higg FEM năm 2017 của bạn trên Higg.org:

Bạn sẽ thấy phần Thông tin Thanh toán (Payment Information) ở cuối mẫu đăng ký.

 • Nếu bạn đã thanh toán quyền truy cập Higg.org cho năm 2017 hoặc là thành viên SAC, thì bạn sẽ nhận được mã phiếu giảm giá qua email. Vui lòng nhập mã phiếu giảm giá vào phần "Nhập Mã Phiếu giảm giá" (Enter Coupon Code) và nhấn vào "Áp dụng" (Apply). Thao tác này sẽ đặt lệ phí truy cập thành 0 đô la và bạn có thể tiếp tục truy cập vào nền tảng Higg.org.
 • Để thanh toánquyền truy cập Higg.org, hãy nhấn vào "Tiến hành Thanh toán" (Proceed to Pay).

 

Screenshot_2017-11-02_16.01.02.png

Có hai phương thức thanh toán:

 • Thẻ Tín dụng: Đây là phương thức thanh toán được đề xuất. Đây là cách dễ nhất và nhanh nhất để truy cập Higg.org. Khi bạn nhấn vào "Tiến hành Thanh toán" (Proceed to Pay), một cửa sổ bật lên sẽ mở ra và tại đây, bạn sẽ nhập thông tin thẻ tín dụng của mình vào các trường bắt buộc và gửi thanh toán. Bạn sẽ ngay lập tức có thể truy cập vào Higg.org sau khi đã thanh toán. Bạn sẽ nhận được biên nhận thanh toán qua email.
  • Thanh toán cho nhiều cơ sở bằng thẻ tín dụng:
   • Trong phần Thông tin Thanh toán, hãy nhấn vào "Thanh toán cho nhiều tài khoản cơ sở bằng thẻ tín dụng" (Pay for multiple facility accounts by credit card). Thao tác này sẽ đưa bạn đến một biểu mẫu mới.
   • Vui lòng điền vào biểu mẫu và nêu rõ tên của tất cả các tài khoản cơ sở bạn muốn đăng ký và tổng số tài khoản bạn muốn thanh toán.
   • Nếu bạn trả bằng thẻ tín dụngcho nhiều cơ sở, thì bạn sẽ nhận được một mã phiếu giảm giá riêng cho mỗi tài khoản cơ sở qua email trong vòng một đến ba ngày làm việc. Bạn sẽ nhận được biên nhận thanh toán qua email.
    • Khi bạn nhận được (các) mã phiếu giảm giá, hãy trở lại biểu mẫu đăng ký bằng cách sử dụng liên kết đăng ký bạn nhận được qua email và nhập mã phiếu giảm giá vào phần "Nhập Mã Phiếu Giảm giá" (Enter Coupon Code), sau đó nhấp chuột vào "Áp dụng" (Apply).
    • Bạn phải hoàn thành một mẫu đăng ký riêng cho mỗi tài khoản cơ sở.

Screenshot_2017-11-02_16.04.09.png

 

 • Chuyển khoản Ngân hàng: Nếu bạn không có quyền truy cập vào thẻ tín dụng, thì bạn có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Quá trình này thường mất từ ​​một đến hai tuần trước khi bạn có thể truy cập Higg.org. Bạn có thể làm theo quy trình này để thanh toán cho một hoặc nhiều tài khoản cơ sở.
  • Để tải về hoá đơn có thông tin chuyển khoản ngân hàng, hãy nhấn vào "Tải về hoá đơn để thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng" (Download an invoice to pay by wire transfer). Thao tác này sẽ đưa bạn đến một biểu mẫu mới.
  • Vui lòng điền vào biểu mẫu và nêu rõ tên của tất cả các tài khoản cơ sở bạn muốn đăng ký và tổng số tài khoản bạn muốn thanh toán.
  • Sau khi bạn gửi biểu mẫu bạn sẽ được gửi email chứa hóa đơn bao gồm hướng dẫn cách hoàn tất chuyển khoản ngân hàng.
   • Chú ý: Bạn phải cung cấp "Số Hoá đơn" (Invoice Number) (số ID trên hóa đơn) và email tài khoản higg.org của bạn khi chuyển khoản ngân hàng, nếu không thanh toán của bạn sẽ bị từ chối. Số hoá đơn và địa chỉ email của bạn là bắt buộc để thực hiện thanh toán.

 Screenshot_2017-11-02_16.05.07.png

 • Sau khi thanh toán đã nhận được, bạn sẽ nhận được một mã phiếu giảm giá riêng cho mỗi tài khoản cơ sở bạn đã đăng ký qua email trong vòng một đến hai tuần.
  • Khi bạn nhận được (các) mã phiếu giảm giá, hãy trở lại biểu mẫu đăng ký bằng cách sử dụng liên kết đăng ký bạn nhận được qua email và nhập mã phiếu giảm giá vào phần " Nhập Mã Phiếu Giảm giá" (Enter Coupon Code), sau đó nhấn vào "Áp dụng" (Apply).
  • Bạn phải hoàn thành một mẫu đăng ký riêng cho mỗi tài khoản cơ sở. 
 • Hoàn tiền: Nếu bạn vô tình thanh toán quá mức hoặc thanh toán nhiều lần, thì bạn có thể yêu cầu hoàn tiền.
  • Để yêu cầu hoàn tiền, hãy truy cập HowtoHigg.org, nhấn vào liên kết "Gửi Yêu cầu" (Submit a Request) ở đầu trang và chọn "Thanh toán" (Payment), sau đó chọn "Cần Hoàn tiền" (Need Refund) trong yêu cầu hỗ trợ của bạn.
   • Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết liên quan đến thanh toán của bạn càng tốt để được giải quyết nhanh nhất, bao gồm: Tên tài khoản, email của người đã thực hiện thanh toán, ngày thanh toán, số tiền thanh toán, v.v.
    • Hoàn tiền vào thẻ tín dụng sẽ được xử lý trong vòng một đến ba ngày làm việc. Bạn sẽ thấy số tiền hoàn lại được trả lại vào tài khoản ngân hàng của thẻ tín dụng của bạn.
    • Hoàn tiền bằng chuyển khoản ngân hàng sẽ chỉ được thực hiện đối với số tiền thanh toán lớn hơn 500 đô la Mỹ, và sẽ bao gồm một khoản phí xử lý 50 đô la Mỹ. Việc hoàn tiền có thể mất từ ​​hai đến ba tuần để xử lý. Các số tiền dưới 500 đô la Mỹ sẽ không được hoàn lại và thay vào đó được cấp tín dụng bằng mã phiếu giảm giá để truy cập mô-đun năm sau.
   • Thay vì hoàn tiền bằng tiền mặt, bạn có thể yêu cầu một khoản tín dụng (mã phiếu giảm giá) để sử dụng thanh toán cho mô-đun năm sau.

 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, thì trước hết hãy xem các tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ www.HowtoHigg.org

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn, thì hãy nhấn vào "Gửi Yêu cầu" ở đầu trang để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.