Theo dõi

Nước thải

Nước thải có thể là một yếu tố tố quan trọng gây ô nhiễm và nhiễm bẩn cho các hệ thống tự nhiên và cộng đồng xung quanh nếu không được quản lý, xử lý và thải đúng cách. Tất cả các cơ sở đều có nước thải ở một hình thức nào đó:

 • Sử dụng sinh hoạt: nhà vệ sinh, vòi hoa sen, nhà bếp, lau dọn, v.v
 • Sử dụng công nghiệp: sản xuất, bôi trơn, làm mát, bụi máy nén hoặc lò hơi, bảo trì, làm sạch máy móc sản xuất, v.v 

Trước khi trả lời các câu hỏi đánh giá, trước tiên bạn sẽ được yêu cầu xác định phương pháp của cơ sở của bạn về việc xử lý và xả nước thải. Các phương pháp sử dụng và xử lý sau đây sẽ xác định những câu hỏi nào về Nước thải cần phải được nộp cho cơ sở của bạn:

 • Nước thải công nghiệp và/hoặc nước thải sinh hoạt?
 • Xử lý bên ngoài, Xử lý tại chỗ, cả Xử lý tại chỗ và bên ngoài, hoặc Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD)? 

Phần Nước Higg yêu cầu bạn phải:

 • Theo dõi lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động công nghiệp và/hoặc sinh hoạt
 • Báo cáo tất cả các thông số về chất lượng nước thải đã được thấy là không đáp ứng các giấy phép hoặc (các) tiêu chuẩn công nghiệp, ví dụ như Hướng dẫn về Nước thải ZDHC, trong đánh giá chất lượng gần đây nhất
 • Báo cáo tên và các kết quả chất lượng từ nhà máy xử lý nước thải bên ngoài (nếu áp dụng)
 • Mô tả quy trình dự phòng nếu việc xử lý thường xuyên không thành công (nếu áp dụng)
 • Đảm bảo xử lý bùn thải phù hợp (nếu áp dụng)
 • Báo cáo về việc liệu địa điểm của bạn có tái sử dụng và/hoặc tái chế nước thải xử lý thành nước xử lý không (nếu áp dụng)

Giới thiệu về Nước thải

Phần này đề cập đến nước rời khỏi một địa điểm mà không phải là để tái sử dụng trong cơ sở của bạn. Nước thải có thể là một nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý, lưu trữ, chuyển giao, xử lý và/hoặc tiêu hủy phù hợp. 

Nếu cơ sở của bạn sử dụng nước cho bất cứ khía cạnh nào của hoạt động của cơ sở, thì sẽ có một số hình thức nước thải công nghiệp hoặc xả chất lỏng. Điều này bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất và/hoặc thương mại trong phạm vi địa điểm của cơ sở của bạn, ví dụ như xử lý công nghiệp, dầu bôi trơn, làm mát, bảo trì, vệ sinh và sử dụng sinh hoạt (ví dụ như khu tập thể, nhà tắm, vòi hoa sen, nhà bếp). Nếu có bất cứ điều nào trong số những điều này trong một cơ sở, thì địa điểm đó có một dạng nước thải nào đó và các chất thải và nước thải có liên quan. 

Việc xả nước thải có thể có nhiều hình thức:

 • nước thải xử lý (hoặc "thương mại") phát sinh từ các giai đoạn khác nhau của một quy trình công nghiệp, nông nghiệp hoặc thương mại;
 • nước thải làm mát hoặc các chất khác không tiếp xúc với nước thải (ví dụ, thiết bị làm lạnh xả);
 • bụi(ví dụ, từ máy nén khí, lò hơi);
 • nước thải vệ sinh/nước thải sinh hoạt (ví dụ, từ nhà vệ sinh, bồn rửa, v.v). 

Các loại xả chất lỏng khác bao gồm:

 • dòng chảy nước mưa(đôi khi được gọi là nước chảy bề mặt) từ các mái nhà, các khu vực cứng, các bãi đậu xe, v.v);
 • nước chữa cháy 

Các quyết định về các lựa chọn thích hợp hoặc hiệu quả nhất để quản lý nước thải (ví dụ như các lựa chọn xử lý tại chỗ, xử lý bên ngoài để tái sử dụng, v.v) sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Vị trí cơ sở
 • Sự sẵn có của cơ sở hạ tầng bên ngoài
 • Khối lượng nước thải được tạo ra
 • Thành phần của nước thải
 • Việc tái sử dụng tạichỗ (hoặc bên ngoài) của nước thải đã được xử lý
 • Chi phí
 • Các yêu cầu quy định của địa phương 

Số lượng và chất lượng của nước thải được xử lý sẽ ảnh hưởng/chi phối các lựa chọn chọn xử lý hoặc thải bỏ cho dòng nước thải đó. Ví dụ, có thể có sự khác biệt đáng kể về:

 • Khối lượng và lưu lượng nước thải
 • Tổng lượng chất rắn lơ lửng (TSS)
 • Nhu cầu oxy sinh học (BOD)
 • Nhu cầu oxy hoá học (COD)
 • Độc tính Tiềm ẩn (ví dụ: từ hóa chất, thuốc/thuốc kháng sinh, v.v)
 • Hàm lượng kim loại nặng (ví dụ như antimon, asen, cadimi, crom, coban, đồng, xianua, chì, thủy ngân, niken, kẽm, v.v)
 • Nồng độ pH (tính axit/tính kiềm)
 • Màu sắc
 • Nhiệt độ
 • Các chất hoạt động bề mặt
 • Hàm lượng nitơ và phốt pho
 • Dầu và mỡ, và những loại khác 

Xử lý nước thải tại chỗ là nhà máy xử lý nước thải được sử dụng và quản lý chỉ bởi nhà máy đó. Sau khi được xử lý bằng việc xử lý tại chỗ, nước thải có thể đáp ứng các giới hạn có liên quan và được thải trực tiếp ra môi trường, hoặc vào một nhà máy xử lý bên ngoài bên thứ ba (được gọi là xử lý tại chỗ một phần). 

Xử lý nước thải bên ngoài là một doanh nghiệp hoặc tổ chức bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho hơn hai tổ chức xả thải chất thải bằng cách thu gom nước thải và nước thải xả trực tiếp ra môi trường cần phải đáp ứng được các giới hạn có liên quan. Việc xử lý bên ngoài có thể là cơ sở xử lý nước thải công cộng, cơ sở xử lý nước thải khu vực (khu công nghiệp, khu vực công nghiệp, v.v) 

Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD) là một quá trình xử lý nước, trong đó toàn bộ nước thải được lọc và tái chế; do đó, không có chất xả thải vào cuối chu kỳ xử lý. ZLD là một phương pháp xử lý nước thải tiên tiến bao gồm siêu lọc qua máy, thẩm thấu ngược, bốc hơi/tinh thể hóa, và điện phân phân đoạn. (Nguồn: http://www.aquatech.com/solutions/zero-liquid-discharge/) 

Tài liệu tham khảo đến các Tiêu chuẩn ngành Công nghiệp

Một trong những tổ chức đối tác của chúng tôi là tập đoàn Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC) đã phát triển một Hướng dẫn về Nước thải dành cho ngành công nghiệp của chúng tôi để sử dụng như một hướng dẫn về quản lý nước thải và thúc đẩy ngành công nghiệp tiến tới mục tiêu xả thải không có hóa chất độc hại. Trong FEM 3.0, bạn sẽ thấy việc đề cập đến các tiêu chuẩn ngành công nghiệp, và Hướng dẫn về Nước thải ZDHC là một trong những tiêu chuẩn như vậy. 

 

Nước thải – Cấp độ 1

1. Cơ sở của bạn có theo dõi lượng nước thải công nghiệp không?

 • Tổng lượng xả thải nước thải công nghiệp từ cơ cở của bạn trong năm 2017 là bao nhiêu?
 • Phương pháp nào đã được sử dụng để theo dõi lượng nước thải công nghiệp?
 • Tần suất đo lường mức sử dụng là bao nhiêu?
 • Điểm xả thải cuối cùng của dòng nước thải công nghiệp từ cơ sở của bạn là gì?

Tải lên được đề xuất: Hồ sơ giám sát hình thành nước thải hàng năm (chất lượng và khối lượng)

Nước thải được tạo ra bao gồm nước thải được xả ra ngoài, hoàn nguyên/tái chế hoặc tái sử dụng tại cơ sở của bạn. Vui lòng bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất và/hoặc thương mại trong hệ nước thải tại địa điểm cơ sở của bạn, bao gồm việc sử dụng sinh hoạt, cũng như nước thải/dòng thải từ các khu tập thể, nhà tắm, vòi hoa sen và nhà bếp. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để đảm bảo rằng địa điểm này biết lượng nước thải đang được tạo ra là bao nhiêu và nơi nào lượng nước thải này được thải ra. Bằng cách trả lời câu hỏi này, các cơ sở có thể chứng minh cách mà họ theo dõi và quản lý lượng nước thải. Biết lượng nước thải của bạn là một bước quan trọng đầu tiên để đưa ra các quyết định về các lựa chọn xử lý phù hợp. 

Việc theo dõi nước thải cho phép biết được đầy đủ các hoạt động hàng ngày của một cơ sở và những hoạt động nào tác động đến lượng nước thải. Biết lượng nước thải của bạn có liên quan trực tiếp đến tác động sinh thái và các chi phí hoạt động. Hầu hết các cơ sở đều theo dõi nước thải xử lý, nhưng theo dõi nước thải sinh hoạt cũng rất quan trọng. Xem xét tất cả các nguồn nước thải sinh hoạt: vòi hoa sen, vòi nước, nhà vệ sinh, bồn rửa, nhà bếp, máy rửa bát, máy làm đá tất cả đều góp phần vào khối lượng và chất lượng nước thải. Việc xác định khối lượng cực đại của nước thải tại một cơ sở vận hành hết công suất có ảnh hưởng đến thiết kế và các hoạt động xử lý nước thải. 

Hướng dẫn Kỹ thuật

 • Nước thải được tạo ra bao gồm nước thải được xả ra ngoài, hoàn nguyên/tái chế hoặc tái sử dụng tại cơ sở của bạn.
 • Vui lòng bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất và/hoặc thương mại trong hệ nước thải tại địa điểm cơ sở của bạn, bao gồm việc sử dụng sinh hoạt, cũng như nước thải/dòng thải từ các khu tập thể (ví dụ như nhà tắm, vòi hoa sen và nhà bếp) khi trả lời.
 • Liệt kê các mục sau đây cho mỗi nguồn:
  • Địa điểm của bạn xả thải loại nước thải nào? (ví dụ như nước thải công nghiệp)
  • Số lượng:
   • Công nghiệp: 20.000 m3(Nước thải của quá trình Hồ vải)
   • Nước sinh hoạt: 19.000 m3 (Nước từ nhà vệ sinh, vòi hoa sen trong khu tập thể)
  • Địa điểm của bạn đo lượng nước thải thường xuyên như thế nào? (Hàng tuần)
  • Cơ sở của bạn sử dụng phương pháp nào để đo khối lượng nước thải? (Máy đo nước)
  • Điểm Xả thải Cuối cùng (Nhà máy xử lý bên ngoài của bên thứ ba)

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

 • Các Yêu cầu cho câu trả lời Có
  • Tài liệu bắt buộc
   • Địa điểm của bạn đã theo dõi nước thải được tạo ra tại cơ sở của bạn trong năm dương lịch vừa qua cho tất cả các nguồn nước thải.
   • Hồ sơ giám sát sản xuất nước thải hàng năm
   • Số đo của các đồng hồ đo hoặc các hóa đơn tiện ích để xác minh tính chính xác của hồ sơ theo dõi việc tạo ra nước thải hàng năm
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Nước thải/dòng thải có được chuyển đến một nhà máy xử lý nước thải/dòng thải hoặc nó có được xử lý trước khi xả không?
   • Nước bề mặt/nước mưa có thoát mà không bị nhiễm bẩn và tắc nghẽn không?
   • Các quy trình được thiết lập để quản lý nước thải/xả nước thải có đang được theo dõi không? (ví dụ như việc quản lý nước thải, các hoạt động, v.v)
   • Có thấy sự cố tràn dầu hoặc rò rỉ vào môi trường không?
   • Bụi lò hơi và các hoạt động làm sạch màng khác ở chỗ nước được thu gom có được theo dõi không?
   • Máy đo lưu lượng tại chỗ có làm việc (trong trường hợp cơ sở đã chọn đơn vị "mét"), được hiệu chỉnh và có thể tiếp cận được không?
   • Một bức ảnh của các máy đo lưu lượng làm bằng chứng phải được chụp trong quá trình kiểm tra địa điểm.
   • Trong trường hợp dữ liệu được ước tính, vui lòng xác minh rằng sự cân bằng nước được dựa trên các máy đo lưu lượng hiện có, khối lượng bể cân bằng, thời gian tốc độ dòng chảy, v.v.
   • Xác nhận các hóa đơn đối với lượng nước vào và ước tính cho việc xả

 

2. Cơ sở của bạn có theo dõi lượng nước thải sinh hoạt không?

 • Tổng lượng xả thải nước thải sinh hoạt từ cơ cở của bạn trong năm 2017 là bao nhiêu?
 • Phương pháp nào đã được sử dụng để theo dõi lượng nước thải sinh hoạt?
 • Tần suất đo lường mức sử dụng là bao nhiêu?
 • Điểm xả thải cuối cùng của nước thải sinh hoạt từ cơ sở của bạn là ở đâu?

Tải lên được đề xuất: Hồ sơ giám sát hình thành nước thải hàng năm (chất lượng và khối lượng)

Nước thải được tạo ra bao gồm nước thải được xả ra ngoài, hoàn nguyên/tái chế hoặc tái sử dụng tại cơ sở của bạn. Vui lòng bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất và/hoặc thương mại trong hệ nước thải tại địa điểm cơ sở của bạn, bao gồm việc sử dụng sinh hoạt, cũng như nước thải/dòng thải từ các khu tập thể, nhà tắm, vòi hoa sen và nhà bếp. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để đảm bảo rằng địa điểm này biết lượng nước thải đang được tạo ra là bao nhiêu và nơi nào lượng nước thải này được thải ra. Bằng cách trả lời câu hỏi này, các cơ sở có thể chứng minh cách mà họ theo dõi và quản lý lượng nước thải. Biết lượng nước thải của bạn là một bước quan trọng đầu tiên để đưa ra các quyết định về các lựa chọn xử lý phù hợp. 

Việc theo dõi nước thải cho phép biết được đầy đủ các hoạt động hàng ngày của một cơ sở và những hoạt động nào tác động đến lượng nước thải. Biết lượng nước thải của bạn có liên quan trực tiếp đến tác động sinh thái và các chi phí hoạt động. Hầu hết các cơ sở đều theo dõi nước thải xử lý, nhưng theo dõi nước thải sinh hoạt cũng rất quan trọng. Xem xét tất cả các nguồn nước thải sinh hoạt: vòi hoa sen, vòi nước, nhà vệ sinh, bồn rửa, nhà bếp, máy rửa bát, máy làm đá tất cả đều góp phần vào khối lượng và chất lượng nước thải. Việc xác định khối lượng cực đại của nước thải tại một cơ sở vận hành hết công suất có ảnh hưởng đến thiết kế và các hoạt động xử lý nước thải. 

Hướng dẫn Kỹ thuật

Việc theo dõi lưu lượng dòng chảy và lượng nước thải của nước thải sinh hoạt không phải là một thông lệ phổ biến. Hành vi mà chúng tôi đang tìm kiếm với việc hỏi về điều này là để chứng minh rằng một cơ sở hiểu được có bao nhiêu nước đang bị lãng phí/rời khỏi cơ sở của họ và họ đang áp dụng khối lượng đó để đánh giá việc sử dụng nước trong cơ sở của bạn.  

Nếu không có dữ liệu đo lượng xả nước thải hoặc số liệu xả thực tế, thì nhà máy có thể cân nhắc ước tính lượng xả nước thải dựa trên việc mua nước ngọt thực tế (với giả định rằng tất cả lượng nước ngọt được mua tương đương với lượng xả nước thải). 

Lượng nước sử dụng trong một cơ sở cũng có thể được ước tính theo số lượng người, các loại cơ sở, nhà bếp, nhà vệ sinh, vòi hoa sen, việc tưới tiêu, v.v. Ví dụ, công cụ tính toán nước thải tự động để ước lượng việc tạo ra lượng nước thải sinh hoạt dựa trên số người, số phòng vệ sinh/nhà bếp/việc tưới tiêu/tỷ lệ rò rỉ (ví dụ: http://www.ca.kohler.com/savewater/calculators/commercial.htm#top

Các phương pháp ước lượng được sắp xếp đều có sẵn, tuy nhiên, nếu không có sự hiểu biết về lượng đầu ra so với lượng đầu vào và cách sử dụng, thì những rò rỉ vô hình đáng kể có thể sẽ không bị phát hiện. 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

 • Các Yêu cầu cho câu trả lời Có
  • Tài liệu bắt buộc
   • Địa điểm của bạn đã theo dõi nước thải được tạo ra tại cơ sở của bạn trong năm dương lịch vừa qua cho tất cả các nguồn nước thải.
   • Hồ sơ theo dõi việc tạo ra nước thải hàng năm
   • Số đo của các đồng hồ đo hoặc các hóa đơn tiện ích để xác minh tính chính xác của hồ sơ theo dõi việc tạo ra nước thải hàng năm
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Nước thải/dòng thải có được chuyển đến một nhà máy xử lý nước thải/dòng thải hoặc nó có được xử lý trước khi xả không?
   • Nước bề mặt/nước mưa có thoát mà không bị nhiễm bẩn và tắc nghẽn không?
   • Các quy trình được thiết lập để quản lý nước thải/xả nước thải có đang được theo dõi không? (ví dụ như việc quản lý nước thải, các hoạt động, v.v)
   • Có thấy sự cố tràn dầu hoặc rò rỉ vào môi trường không?
   • Bụi lò hơi và các hoạt động làm sạch màng khác ở chỗ nước được thu gom có được theo dõi không?
   • Máy đo lưu lượng tại chỗ có làm việc (trong trường hợp cơ sở đã chọn đơn vị "mét"), được hiệu chỉnh và có thể tiếp cận được không?
   • Một bức ảnh của các máy đo lưu lượng làm bằng chứng phải được chụp trong quá trình kiểm tra địa điểm.
   • Trong trường hợp dữ liệu được ước tính, vui lòng xác minh rằng sự cân bằng nước được dựa trên các máy đo lưu lượng hiện có, khối lượng bể cân bằng, thời gian tốc độ dòng chảy, v.v.
   • Xác nhận các hóa đơn đối với lượng nước vào và ước tính cho việc xả

 

3. Cơ sở của bạn có theo dõi tổng lượng nước thải (cả nước thải công nghiệp và sinh hoạt) không?

 • Tổng lượng xả thải nước thải sinh hoạt từ cơ cở của bạn trong năm 2017 là bao nhiêu?
 • Phương pháp nào đã được sử dụng để theo dõi lượng nước thải sinh hoạt?
 • Tần suất đo lường mức sử dụng là bao nhiêu?
 • Điểm xả thải cuối cùng của nước thải sinh hoạt từ cơ sở của bạn là ở đâu?

Tải lên được đề xuất: Hồ sơ giám sát hình thành nước thải hàng năm (chất lượng và khối lượng)

Nước thải được tạo ra bao gồm nước thải được xả ra ngoài, hoàn nguyên/tái chế hoặc tái sử dụng tại cơ sở của bạn. Vui lòng bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất và/hoặc thương mại trong hệ nước thải tại địa điểm cơ sở của bạn, bao gồm việc sử dụng sinh hoạt, cũng như nước thải/dòng thải từ các khu tập thể, nhà tắm, vòi hoa sen và nhà bếp. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để đảm bảo rằng địa điểm này biết lượng nước thải đang được tạo ra là bao nhiêu và nơi nào lượng nước thải này được thải ra. Bằng cách trả lời câu hỏi này, các cơ sở có thể chứng minh cách mà họ theo dõi và quản lý lượng nước thải. Biết lượng nước thải của bạn là một bước quan trọng đầu tiên để đưa ra các quyết định về các lựa chọn xử lý phù hợp. 

Việc theo dõi nước thải cho phép biết được đầy đủ các hoạt động hàng ngày của một cơ sở và những hoạt động nào tác động đến lượng nước thải. Biết lượng nước thải của bạn có liên quan trực tiếp đến tác động sinh thái và các chi phí hoạt động. Hầu hết các cơ sở đều theo dõi nước thải xử lý, nhưng theo dõi nước thải sinh hoạt cũng rất quan trọng. Xem xét tất cả các nguồn nước thải sinh hoạt: vòi hoa sen, vòi nước, nhà vệ sinh, bồn rửa, nhà bếp, máy rửa bát, máy làm đá tất cả đều góp phần vào khối lượng và chất lượng nước thải. Việc xác định khối lượng cực đại của nước thải tại một cơ sở vận hành hết công suất có ảnh hưởng đến thiết kế và các hoạt động xử lý nước thải. 

Hướng dẫn Kỹ thuật

 • Nước thải được tạo ra bao gồm nước được xả ra ngoài, hoàn nguyên/tái chế hoặc tái sử dụng tại cơ sở của bạn.
 • Vui lòng bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất và/hoặc thương mại trong hệ nước thải tại địa điểm cơ sở của bạn, bao gồm việc sử dụng sinh hoạt, cũng như nước thải/dòng thải từ các khu tập thể (ví dụ như nhà tắm, vòi hoa sen và nhà bếp) khi trả lời.
 • Liệt kê các mục sau đây cho mỗi nguồn:
  • Địa điểm của bạn xả thải loại nước thải nào? (ví dụ: Kết hợp Sinh hoạt và Công nghiệp)
  • Số lượng:
   • Kết hợp công nghiệp và sinh hoạt: 39.000 m3 (Kết hợp nước thải xử lý từ ước từ hồ vải nhà vệ sinh và phòng tắm trong khu tập thể)
  • Địa điểm của bạn đo lượng nước thải thường xuyên như thế nào? (Hàng tuần)
  • Cơ sở của bạn sử dụng phương pháp nào để đo khối lượng nước thải? (Máy đo nước)
  • Điểm Xả thải Cuối cùng (Nhà máy xử lý bên ngoài của bên thứ ba) 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

 • Các Yêu cầu cho câu trả lời Có
  • Tài liệu bắt buộc
   • Địa điểm của bạn đã theo dõi nước thải được tạo ra tại cơ sở của bạn trong năm dương lịch vừa qua cho tất cả các nguồn nước thải.
   • Hồ sơ theo dõi việc tạo ra nước thải hàng năm
   • Số đo của các đồng hồ đo hoặc các hóa đơn tiện ích để xác minh tính chính xác của hồ sơ theo dõi việc tạo ra nước thải hàng năm
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Nước thải/dòng thải có được chuyển đến một nhà máy xử lý nước thải/dòng thải hoặc nó có được xử lý trước khi xả không?
   • Nước bề mặt/nước mưa có thoát mà không bị nhiễm bẩn và tắc nghẽn không?
   • Các quy trình được thiết lập để quản lý nước thải/xả nước thải có đang được theo dõi không? (ví dụ như việc quản lý nước thải, các hoạt động, v.v)
   • Có thấy sự cố tràn dầu hoặc rò rỉ vào môi trường không?
   • Bụi lò hơi và các hoạt động làm sạch màng khác ở chỗ nước được thu gom có được theo dõi không?
   • Máy đo lưu lượng tại chỗ có làm việc (trong trường hợp cơ sở đã chọn đơn vị "mét"), được hiệu chỉnh và có thể tiếp cận được không?
   • Một bức ảnh của các máy đo lưu lượng làm bằng chứng phải được chụp trong quá trình kiểm tra địa điểm.
   • Trong trường hợp dữ liệu được ước tính, vui lòng xác minh rằng sự cân bằng nước được dựa trên các máy đo lưu lượng hiện có, khối lượng bể cân bằng, thời gian tốc độ dòng chảy, v.v.
   • Xác nhận các hóa đơn đối với lượng nước vào và ước tính cho việc xả 

 

4. Hãy nêu rõ bạn báo cáo dựa trên (các) hướng dẫn về nước thải nào:

 • Cấp phép
 • Tiêu chuẩn Nước thải (ví dụ như Hướng dẫn về Nước thải ZDHC hoặc điều khác)

Với mỗi hướng dẫn, hãy cung cấp thông tin chi tiết về các phát hiện, bao gồm cả kế hoạch hành động để cải thiện. Nếu bạn báo cáo dựa trên một hướng dẫn nước thải, bạn sẽ nhận được thêm điểm nếu đạt được hiệu quả xả thải cao hơn. Hãy xem How to Higg để biết thêm thông tin chi tiết về hướng dẫn nước thải.

Các bản tải lên: (Các) báo cáo kiểm tra

Nếu Giấy phép được chọn:

 • Cơ sở của bạn có tuân thủ giấy phép và/hoặc các thỏa thuận hợp đồng không?

Ví dụ: với xưởng xử lý nước thải bên ngoài

 • Nếu có, tải lên bản sao giấy cấp phép
 • Nếu có, tải lên kết quả kiểm tra

Nếu không, thì hãy lập danh sách các phát hiện và mô tả kế hoạch hành động.

Nếu Tiêu chuẩn Nước thải (ví dụ như Hướng dẫn về Nước thải ZDHC hoặc điều khác) được lựa chọn:

 • Bạn đang sử dụng tiêu chuẩn nước thải nào?
 • Hướng dẫn Xử lý Nước thải ZDHC
 • BSR
 • IPE
 • Khách hàng/Nhãn hiệu
 • Nếu là tiêu chuẩn khác, hãy miêu tả 

Nếu BSR, IPE, Khách hàng/Thương hiệu, hoặc Khác đã được chọn: 

Bạn đã kiểm tra và đạt tất cả thông số đề ra trong tiêu chuẩn chưa?

Nếu Hướng dẫn về Nước thải ZDHC đã được lựa chọn:

Bạn đã kiểm tra và đạt tất cả thông số đề ra trong hướng dẫn chưa?

Cơ sở của bạn đã đạt được mức độ nào đối với các thông số thông thường trong năm 2017, dựa trên Hướng dẫn Nước thải ZDHC?

Kết quả kiểm tra của bạn cũng không cho thấy phát hiện nào về thông số trong Bảng 2A-N Nhóm Hóa chất? 

Nhà máy của bạn sẽ chỉ chuyển sang các câu hỏi ở Cấp độ 2 và 3 nếu cơ sở tuân thủ các giấy phép.

Mục đích của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này được thiết kế nhằm đảm bảo rằng địa điểm của bạn hiểu được hiệu suất hiện tại của nó với chất lượng nước thải. Dữ liệu được báo cáo trong câu hỏi này sẽ hỗ trợ thông báo cho hiệu suất Cấp độ 2 so với một tiêu chuẩn cao hơn. 

Chất lượng nước thải của cơ sở của bạn là trực tiếp liên quan đến tác động sinh thái và các chi phí hoạt động. Nó cũng liên quan trực tiếp đến sự tuân thủ tại một cơ sở cùng với các yêu cầu công bố tiềm năng cho sự minh bạch của tổ chức của ngành công nghiệp. 

Hướng dẫn về Nước thải ZDHC tùy chọn là gì?

Hướng dẫn về Nước thải ZDHC là một hướng dẫn TÙY CHỌN mà một số thương hiệu đang yêu cầu từ các khách hàng của họ. Nếu bạn chưa từng nghe nói về ZDHC từ các khách hàng của bạn, thì vui lòng bỏ qua tài liệu tham khảo này - bạn SẼ KHÔNG BỊ PHẠT nếu bạn không trả lời cột cuối cùng trong bảng  dành cho WW-2.1. 

Chương trình Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC) là sự hợp tác của các thương hiệu, các chi nhánh của chuỗi giá trị và các cộng sự phát hành một Hướng dẫn về Nước thải ZDHC, đó là một yêu cầu được thống nhất về chất lượng nước thải cho toàn bộ ngành công nghiệp dệt may và giày dép. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về ZDHC, thì bạn có thể nghiên cứu trang mạng và hướng dẫn của họ ở đây: http://www.roadmaptozero.com/news/post/zdhc-releases-wastewater-guidelines-to-coordinate-industry-efforts-eliminate-hazardous-chemicals/ 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

1) Báo cáo tất cả các thông số mà bạn đã tìm thấy một phát hiện/vượt quá giới hạn. Chúng tôi chỉ đang tìm kiếm để thu thập thông tin về các vấn đề nước thải để ưu tiên hành động chứ không phải là khuyến khích báo cáo dữ liệu. 

2) Đối với các Giấy phép:

 • Chọn các Giấy phép
 • Nhập các kết quả cho các thông số không được đáp ứng (nhập số lượng và chọn đơn vị).
 • Nhập giới hạn được yêu cầu theo giấy phép hoặc tiêu chuẩn (ví dụ: các giới hạn được liệt kê trong Hướng dẫn về Nước thải ZDHC ở cấp độ Cơ sở)

3) Đối với Nước thải:

 • Chọn tiêu chuẩn được sử dụng
 • Nhập các kết quả cho các thông số không được đáp ứng (nhập số lượng và chọn đơn vị).
 • Nhập giới hạn được yêu cầu theo giấy phép hoặc tiêu chuẩn (ví dụ: các giới hạn được liệt kê trong Hướng dẫn về Nước thải ZDHC ở cấp độ Cơ sở)
 • Nếu bạn chọn Tiêu chuẩn Nước thải ZDHC, thì bạn sẽ được hỏi thêm một số câu hỏi KHÔNG ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM về việc các thông số thử nghiệm được liệt kê trong phần Hướng dẫn về Nước thải ZDHC đã được phát hiện trong báo cáo thử nghiệm Nước thải của địa điểm của bạn hay không. Lưu ý rằng việc thử nghiệm lượng nước vào cũng được khuyến nghị trong trường hợp phát hiện bất cứ thông số về chất khử độc nào. 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

 • Tài liệu bắt buộc
  • Báo cáo thử nghiệm nước thải cho thấy các thông số được theo dõi bởi cơ sở (Dòng thải được xử lý và dòng thải không được xử lý)
  • Tài liệu cho thấy rằng các thông số đều được ghi lại và phân tích
  • Tài liệu quy trình mẫu
 • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Các nhân viên chủ chốt có biết về các điểm xả nước thải trong cơ sở không?
  • Có cơ chế nào để các nhân viên xác định để quản lý khi nước thải không được xả đúng cách không?
  • Các nhân viên chủ chốt tham gia vào các quy trình mẫu có được đào tạo đúng cách không? Trong bao lâu?
 • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
  • Các hầm chứa/hố tiếp nhận nước thải có đang ở tình trạng tốt và toàn vẹn không?
  • Nước bề mặt/nước mưa có thoát mà không bị nhiễm bẩn và tắc nghẽn không?
  • Các quy trình được thiết lập để quản lý nước thải/xả nước thải có đang được theo dõi không? (ví dụ như việc quản lý nước thải, các hoạt động, v.v)
  • Vui lòng cung cấp các hình ảnh cho từng bước xử lý của ETP 
 • Có Một phần
  • Tài liệu bắt buộc
   • Lưu ý rằng bảng sẽ tự động tạo ra các điểm một phần được trao cho cơ sở
   • Báo cáo thử nghiệm nước thải cho thấy các thông số được cơ sở theo dõi
   • Tài liệu cho thấy rằng các thông số đều được ghi lại và phân tích
   • Tài liệu quy trình mẫu
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Tất cả các câu hỏi phỏng vấn từ phần có ở trên đối với các mục được theo dõi
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Tất cả các mục kiểm tra được liệt kê trong phần có ở trên đối với các mục được theo dõi
   • Vui lòng cung cấp các hình ảnh cho từng bước xử lý của ETP

 

5. Bạn có tên và thông tin liên lạc của xưởng xử lý nước thải bên ngoài không?

 • tên:
 • Địa chỉ:
 • Người sở hữu:
 • Bạn có bản sao hợp đồng với xưởng xử lý nước thải không?
  • Hãy tải lên tài liệu, nếu có

Tải lên: a) Hợp đồng đã ký kết với xưởng xử lý nước thải bên ngoài; b) Cấp phép cho cơ sở của bạn, trong đó nêu rõ bạn được phép xả thải vào xưởng xử lý nước thải bên ngoài

Thông tin này rất quan trọng vì ô nhiễm môi trường do xử lý không phù hợp phải được giải quyết bất kể vấn đề bắt nguồn từ đâu. Thông tin này có thể giúp nhà máy của bạn, cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương ngăn ngừa hoặc dọn sạch ô nhiễm môi trường ngẫu nhiên trong trường hợp thất bại. 

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn biết nhà máy xử lý nước thải của bạn và có thể tải lên một hợp đồng. Xin vui lòng lưu ý rằng hợp đồng là bắt buộc trong khi xác minh đối với mọi nhà máy ở Trung Quốc. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để cơ sở có một mối quan hệ và có thể liên lạc với nhà máy xử lý nước thải. Điều này cũng cho phép khắc phục sự cố và hỗ trợ cải tiến liên tục. 

Thông tin này rất quan trọng vì ô nhiễm môi trường do các vấn đề xử lý phải được giải quyết bất kể vấn đề bắt nguồn từ đâu. Thông tin này có thể hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp ngăn ngừa hoặc dọn sạch ô nhiễm môi trường do tai nạn trong trường hợp thất bại. 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

 • Các Yêu cầu cho câu trả lời Có
  • Tài liệu được yêu cầu – đã được kiểm tra trong phần giấy phép
   • Hợp đồng đã ký kết với nhà máy xử lý nước thải bên ngoài
   • Một giấy phép cho cơ sở của bạn để cho thấy rằng bạn được phép xả vào nhà máy xử lý nước thải bên ngoài đó
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Kiểm tra các chi tiết cơ bản của nhà máy xử lý nước thải bên ngoài ví dụ như bố trí, loại hình xử lý (chính, trung cấp), v.v.
   • Ban quản lý có một quy trình để gia hạn hợp đồng với nhà máy xử lý bên ngoài bên thứ ba đó không?

 

6.  Cơ sở của bạn có kế hoạch dự phòng trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến nước thải không?

Chọn tất cả các chiến lược có trong kế hoạch dự phòng ứng phó với nước thải của cơ sở của bạn

 • Dừng Sản xuất Khẩn cấp
 • Bể chứa
 • Kích thước bể chứa tại cơ sở của bạn là bao nhiêu?
 • Xử lý Thứ cấp
 • Xả thải vào Xưởng Xử lý Nước thải Bên ngoài
 • Quy trình Dự phòng Khác
 • Nếu là tiêu chuẩn khác, hãy miêu tả
 • Hãy tải lên tài liệu, nếu có

Công suất xử lý nước thải mỗi ngày của cơ sở của bạn là bao nhiêu?

Tải lên: Quy trình dự phòng để xử lý lượng nước thải trung bình hàng ngày mà cơ sở xả thải.

Điều quan trọng là cơ sở của bạn phải có kế hoạch dự phòng trong trường hợp có lỗi xử lý nước thải để ngăn chặn nước thải chưa được xử lý bị xả ra môi trường địa phương. Nếu bạn không có một quá trình sao lưu có thể xử lý công suất bình quân hàng ngày của bạn, bạn không thể ghi điểm hoặc hoàn thành cấp 1. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này thúc đẩy một kế hoạch dự phòng trong trường hợp quy trình xử lý không ngăn được dòng thải chưa được xử lý khỏi việc bị xả ra. Nếu bạn không có sẵn một quy trình dự phòng, thì bạn không thể hoàn thành Cấp độ 1 vì điều này rất quan trọng đối với việc ngăn ngừa sự ô nhiễm môi trường do tai nạn trong trường hợp thất bại. 

Điều này rất quan trọng để ngăn ngừa sự ô nhiễm môi trường do tai nạn trong trường hợp thất bại. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cơ sở cần phải thiết lập và ghi lại kế hoạch dự phòng để ứng phó các trường hợp khẩn cấp. Điều quan trọng là phải biết được công suất xử lý nước thải mỗi ngày và kích cỡ của bể chứa (nếu cơ sở có bể chứa). Thông tin này cần phải được so sánh với lượng nước thải để xác định liệu bạn có thể giữ nước thải trong trường hợp khẩn cấp hay không. Các bể chứa không được coi là một biện pháp dự phòng độc nhất. 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Quy trình dự phòng được ghi lại đủ để xử lý số lượng nước thải trung bình hàng ngày được xả ra bởi địa điểm cơ sở. Điều này cần phải vạch ra các quy trình ngừng sản xuất khẩn cấp hoặc/và loại hình xử lý, sự sẵn có của việc xử lý, các quy trình cho việc đưa việc xử lý dự phòng vào hoạt động, người có trách nhiệm hoặc những người thực hiện các hoạt động này, v.v.
   • Bất cứ sơ đồ nào đều mô tả các lựa chọn và khả năng xử lý dự phòng
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Nhân viên chủ chốt chịu trách nhiệm về việc xử lý nước thải có thể nói rõ kế hoạch dự phòng là gì và thể hiện cách thức và thời điểm mà kế hoạch dự phòng sẽ được thực hiện.
   • Hệ thống dự phòng này có cần thiết không? Khi nào và tại sao?
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Yêu cầu kế hoạch dự phòng được ghi lại và xác minh xem liệu khu vực đó có được thiết lập trước theo kế hoạch không
   • Chụp một bức ảnh về kế hoạch, thiết bị (nếulà tại chỗ), và/hoặc hợp đồng (nếu là bên ngoài)

  

7. Bùn thải nguy hại (hóa học / công nghiệp) được xử lý đúng cách không?

Bùn thải của bạn được tiêu hủy như thế nào?

●      Xử lý Chất thải Độc hại

●      Điều kiện kiểm soát đốt chất thải

●      Chôn lấp

●      Đốt rác mở

●      Nhiên liệu phối trộn

●      Ủ phân

●      Phân bón (dùng cho đất)

Tải lên được Đề xuất: a) Phân tích bùn thải hoặc các kết quả thử nghiệm (nếu không độc hại được chọn); b) các giấy phép hoặc bản theo dõi tiêu hủy đúng cách hoặc hồ sơ đất đai.

Nếu bạn có bùn cặn độc hại, bùn cặn này phải được tiêu hủy thông qua nhà thầu xử lý chất thải độc hại có giấy phép hoạt động hoặc thông qua đốt rác thải trong điều kiện được kiểm soát hợp lý. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Bạn cần phải biết nếu có bất cứ chất độc hại hóa chất hoặc chất độc hại công nghiệp nào hiện có trong các hoạt động của bạn, và nếu có, thì bạn cần phải đảm bảo rằng bạn biết cách loại bỏ các chất độc hại này đúng cách.   

Bùn thải độc hại cần phải được xử lý đúng cách để tránh gây ô nhiễm môi trường. Nếu bạn đổ bùn thải độc hại vào đất hoặc đốt nó ngoài trời, thì bạn có thể giải phóng các chất độc hại nghiêm trọng vào môi trường. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Bùn thải cần phải được xử lý đúng cách thông qua đại lý được ủy quyền hoặc cơ sở phải được cấp giấy phép bởi ban quản lý ô nhiễm tại địa phương cấp phép để tiêu hủy nó trong các khuôn viên.  Các hoá chất cần phải được xử lý và tiêu hủy theo quy định của phần 13 của MSDS. 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

●     

○      Tài liệu bắt buộc

■      Một bản kiểm kê về số lượng và các loại bùn thải được tạo ra (không độc hại và độc hại)

■      Các phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy các thành phần không độc hại và độc hại (nếu có) đối với các loại bùn thải khác nhau

■      Tài liệu cho thấy các phương pháp dành cho việc xử lý từng loại bùn thải

■      Đối với việc xử lý bên ngoài, các hóa đơn hoặc hồ sơ giao hàng xác nhận rằng các loại xử lý được chọn ở đây phản ánh điều đang được sử dụng trong thực tế

■      Nếu xử lý được thực hiện thông qua việc chôn lấp, việc đốt ngoài trời, ủ phân, nhiên liệu pha trộn, hoặc làm phân bón được dùng cho đất, thì bùn thải phải được phân tích và ghi nhận là không độc hại và phù hợp đối với phương pháp xử lý cụ thể đó.

■      Các giấy phép, nếu áp dụng cho một phương pháp xử lý cụ thể

○      Các thảo luận phỏng vấn

■      Có kiến ​​thức chuyên sâu và cập nhật về các thành phần của bùn thải không? Bùn thải được phân tích như thế nào để đảm bảo nó được xử lý đúng cách?

■      Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có biết về các phương pháp xử lý thích hợp cho từng loại bùn thải không?

○      Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất

■      Địa điểm hoặc khu vực và quy trình của việc xử lý bùn thải nếu đó là tại chỗ

■      Vui lòng hãy chụp ảnh

 

8. Bùn thải không độc hại (chỉ xử lý trong nhà) được xử lý đúng cách?

Tải lên Đề xuất: Phân tích bùn hoặc kết quả kiểm tra

Bùn thải không độc hại có thể được tiêu hủy bằng bất cứ phương pháp nào, tuy nhiên, bạn phải cung cấp bằng chứng được ghi tài liệu về việc bùn thải của cơ sở của bạn là không độc hại.

Bùn thải của bạn được tiêu hủy như thế nào?

●      Xử lý Chất thải Độc hại

●      Điều kiện kiểm soát đốt chất thải

●      Chôn lấp

●      Đốt rác mở

●      Nhiên liệu phối trộn

●      Ủ phân

●      Phân bón (dùng cho đất)

Nếu không độc hại, thì bùn thải của bạn được tiêu hủy như thế nào?

●      Xử lý Chất thải Độc hại

●      Điều kiện kiểm soát đốt chất thải

●      Chôn lấp

●      Đốt rác mở

●      Nhiên liệu phối trộn

●      Ủ phân

●      Phân bón (dùng cho đất)

Tải lên được Đề xuất: a) Phân tích bùn thải hoặc các kết quả thử nghiệm (nếu không độc hại được chọn); b) các giấy phép hoặc bản theo dõi tiêu hủy đúng cách hoặc hồ sơ đất đai.

Bùn thải không độc hại có thể được tiêu hủy bằng bất cứ phương pháp nào, tuy nhiên, bạn phải cung cấp bằng chứng được ghi tài liệu về việc bùn thải của cơ sở của bạn là không độc hại. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Bạn cần phải biết nếu có bất cứ chất độc hại hóa chất hoặc chất độc hại công nghiệp nào hiện có trong các hoạt động của bạn, và nếu có, thì bạn cần phải đảm bảo rằng bạn biết cách loại bỏ các chất độc hại này đúng cách.   

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Bùn thải cần phải được xử lý đúng cách thông qua đại lý được ủy quyền hoặc cơ sở phải được cấp giấy phép bởi ban quản lý ô nhiễm tại địa phương cấp phép để tiêu hủy nó trong các khuôn viên.  Các hoá chất cần phải được xử lý và tiêu hủy theo quy định của phần 13 của MSDS.

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

●     

○      Tài liệu bắt buộc

■      Một bản kiểm kê về số lượng và các loại bùn thải được tạo ra (không độc hại và độc hại)

■      Các phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy các thành phần không độc hại và độc hại (nếu có) đối với các loại bùn thải khác nhau

■      Tài liệu cho thấy các phương pháp dành cho việc xử lý từng loại bùn thải

■      Đối với việc xử lý bên ngoài, các hóa đơn hoặc hồ sơ giao hàng xác nhận rằng các loại xử lý được chọn ở đây phản ánh điều đang được sử dụng trong thực tế

■      Nếu xử lý được thực hiện thông qua việc chôn lấp, việc đốt ngoài trời, ủ phân, nhiên liệu pha trộn, hoặc làm phân bón được dùng cho đất, thì bùn thải phải được phân tích và ghi nhận là không độc hại và phù hợp đối với phương pháp xử lý cụ thể đó.

■      Các giấy phép, nếu áp dụng cho một phương pháp xử lý cụ thể

○      Các thảo luận phỏng vấn

■      Có kiến ​​thức chuyên sâu và cập nhật về các thành phần của bùn thải không? Bùn thải được phân tích như thế nào để đảm bảo nó được xử lý đúng cách?

■      Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có biết về các phương pháp xử lý thích hợp cho từng loại bùn thải không?

○      Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất

■      Địa điểm hoặc khu vực và quy trình của việc xử lý bùn thải nếu đó là tại chỗ

■      Vui lòng hãy chụp ảnh

 

9. Cơ sở của bạn có xử lý nước thải kỵ khí trước khi xả thải không? 

Tải lên được đề xuất: a) Tài liệu chứng minh cơ sở của bạn xử lý nước thải tự hoại trước khi xả thải; b) Kế hoạch nâng cấp bể tự hoại lên phương pháp xử lý nước thải hiện đại. 

Cơ sở của bạn xả bể chứa tự hoại như thế nào sau khi đầy bể? 

 • Miêu tả đích xả thải
 • Mô tả cách xử lý sau khi xả thải
 • Hãy tải lên tài liệu, nếu có

Bạn có kế hoạch nâng cấp bể chứa tự hoại lên phương án xử lý nước thải hiện đại hơn không?

Nước thải tự hoại phải được xử lý và tiêu hủy phù hợp để tránh làm ô nhiễm môi trường.

Cơ sở của bạn nên bắt đầu lập kế hoạch nâng cấp hệ thống bể chứa tự hoại sang hình thức xử lý hiện đại hơn để chứa chất thải ô nhiễm dài hạn, đúng cách. Bạn sẽ được một phần điểm nếu bạn đang xử lý và tiêu hủy nước thải tự hoại đúng cách nhưng hiện chưa có kế hoạch nâng cấp lên hệ thống xử lý hiện đại.

Mục đích của câu hỏi là gì?

Bạn cần phải biết nếu có bất cứ chất độc hại hóa học hoặc chất độc hại công nghiệp nào hiện có trong hoạt động của bạn, và nếu có, thì bạn cần phải đảm bảo rằng bạn loại bỏ các chất độc hại này đúng cách.   

Nước thải tự hoại cần phải được xử lý đúng cách để tránh gây ô nhiễm môi trường. Nếu bạn không xử lý hoặc xả nước thải tự hoại của bạn một cách hợp lý, thì bạn sẽ giải phóng các chất độc hại ra môi trường.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Sử dụng nước sinh hoạt ví dụ như chất tẩy rửa, chất tẩy sàn và chất tẩy rửa tại chỗ đều có thể dẫn đến việc xả một số hóa chất được quy định. Một cơ sở cần phải hiểu, theo dõi và tính toán nguy cơ có liên quan đến việc xả nước thải tự hoại theo các hoạt động dưới đây:

  1. Thiết lập một quy trình để đảm bảo rằng nước thải tự hoại được xử lý trước khi được xả.
  2. Bổ nhiệm một người có trách nhiệm để quản lý và giám sát nước thải tự hoại
  3. Hợp đồng với bên thứ ba được phê duyệt để dỡ bỏ các phần bên trong bể tự hoại và lưu giữ hồ sơ/hoá đơn xử lý

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

●      Các Yêu cầu cho câu trả lời Có

○      Tài liệu bắt buộc

■      Tài liệu (quy trình, sơ đồ trang thiết bị, các thủ tục, những người chịu trách nhiệm, v.v) mà địa điểm xử lý nước thải tự hoại trước khi được xả

■      Tài liệu mô tả cách thức bạn gỡ bỏ bể tự hoại và xử lý chất thải khi đầy

■      Bất cứ giấy phép nào nếu được yêu cầu

■      Các hồ sơ/hóa đơn xử lý đối với việc gỡ bỏ các phần bên trong bể tự hoại nếu áp dụng

■      Một kế hoạch giới hạn thời gian trong đó mô tả các chi tiết và các cột mốc cho cách bạn đang hoặc sẽ nâng cấp bể tự hoại của bạn theo phương pháp xử lý nước thải hiện đại hơn

○      Các thảo luận phỏng vấn

■      Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có thể mô tả những điều nước thải cụ thể nào được xử lý trong hệ thống tự hoại.

■      Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có thể mô tả cách thức mà địa điểm gỡ bỏ bể tự hoại sau khi bể đầy và có thể cho bạn biết khoảng bao lâu thì quy trình này được thực hiện một lần.

■      Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có thể mô tả nơi xả bể tự hoại được xử lý và/hoặc xử lý khi đã lấy ra khỏi bể.

■      Ban Quản lý có thể lên kế hoạch cho các kế hoạch nâng cấp của họ lên phương pháp xử lý nước thải hiện đại hơn và cung cấp khoảng thời gian để thực hiện việc này.

○      Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất

■      Chụp ảnh khu vực bể tự hoại và các đường ống dẫn nước thải

■      Các bức ảnh có khớp với các kế hoạch được cung cấp không?

■      Có bằng chứng nào về việc xử lý không đúng cách đối với chất thải tự hoại hoặc các hệ thống tự hoại quá tải không? Nếu có, thì vui lòng ghi chú và chụp ảnh. 

●      Có Một phần

 • Cũng giống như những điều được yêu cầu cho câu trả lời "có" ngoại trừ các kế hoạch về việc nâng cấp từ một hệ thống tự hoại.

 

Nước thải/Dòng thải – Cấp độ 2 

10. Bạn đã yêu cầu kết quả thử nghiệm chất lượng nước thải từ xưởng xử lý nước thải bên ngoài chưa?

Tải lên: a)Tài liệu về yêu cầu hồ sơ chất lượng nước thải từ xưởng xử lý nước thải bên ngoài; b) Hồ sơ chất lượng nước thải của xưởng xử lý nước thải bên ngoài (nếu được cung cấp)

Điều quan trọng đó là cần chú ý xem có sự vi phạm chất lượng nước thải nào xảy ra ở xưởng xử lý nước thải không trong trường hợp cơ sở của bạn bị coi là góp phần gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù cơ sở của bạn không có thẩm quyền đối với xưởng xử lý nước thải bên ngoài, hãy cung cấp bằng chứng về yêu cầu kết quả chất lượng nước thải của bạn nếu kết quả chất lượng đó không được cung cấp. Câu này này nhằm cung cấp cho bạn thêm thông tin trong trường hợp bạn có thể thực hiện bất kỳ hành động nào để hỗ trợ xưởng xử lý nước thải tiến hành xử lý và xả thải ra môi trường đúng cách. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là tạo ra sự kết nối và trách nhiệm giải trình giữa cơ sở và nhà máy xử lý nước thải bên ngoài được ký hợp đồng để xử lý nước thải. Mục đích là để cơ sở được chủ động nhất có thể để khẳng định nước thải của họ là tuân thủ. 

Thông tin này rất hữu ích để hỗ trợ bạn hiểu được tình hình của bạn và xác định các yếu tố rủi ro và/hoặc các cơ hội để cải thiện. 

Bằng cách yêu cầu các kết quả thử nghiệm chất lượng nước thải từ nhà máy xử lý bên ngoài, một cơ sở đảm bảo rằng nước thải được xử lý thường xả ra từ cơ sở bên ngoài đó ra môi trường là tuân thủ, cùng với việc tuân thủ về việc xả thải của chính cơ sở của họ liên quan đến giấy phép giữa các nhà máy xử lý bên ngoài và cơ sở. 

Mặc dù cơ sở của bạn không kiểm soát việc xử lý của bên thứ ba bên ngoài, nhưng điều quan trọng là phải biết bất cứ sự không tuân thủ nào và cơ sở đang góp phần vào sự không tuân thủ ở mức độ nào. Ngoài ra, nếu địa điểm của bạn đang góp phần vào sự không tuân thủ, thì câu hỏi sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng cơ sở của bạn có một kế hoạch để hỗ trợ giải quyết vấn đề mà nó đang gây ra. Điều này đã được bao gồm trong Cấp độ 2 chứ không phải Cấp độ 1 vì một địa điểm có thể không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với việc xử lý bên ngoài hoặc nhìn thấy nó. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cơ sở của bạn sẽ nhận được điểm cho câu hỏi này miễn là bạn có thể cho thấy bằng chứng rằng bạn đã liên hệ với nhà máy xử lý nước thải bên ngoài để có được các báo cáo về chất lượng nước thải. Bạn sẽ không bị phạt nếu nhà máy xử lý nước thải bên ngoài từ chối, miễn là bạn có thể cung cấp bằng chứng về yêu cầu và từ chối. 

LƯU Ý: Nếu nhà máy xử lý nước thải bên thứ ba đăng tải trực tuyến về nước thải của họ, thì nhà máy có thể trả lời "có" cho câu hỏi này. 

Đôi khi nhà máy xử lý nước thải bên ngoài có thể thiết lập một tiêu chuẩn cho cơ sở xả nước thải và tính phí nhiều hơn đối với cơ sở cho bất cứ thông số nào vượt quá. Nếu điều này áp dụng với địa điểm của bạn, thì vui lòng giải thích tình huống và đưa ra các ví dụ nếu có liên quan đến việc thu thập đánh giá chính xác từ cơ sở của bạn. Một giới hạn mềm không phải là một giới hạn của giấy phép nếu có liên quan đến một khoản phí trả thêm. Họ vẫn sẽ tuân thủ theo giấy phép của họ. 

Nếu bạn đã yêu cầu các kết quả và nhận thấy rằng nhà máy xử lý nước thải của bên thứ ba không tuân thủ với các giới hạn, thì vui lòng mô tả liệu cơ sở của bạn có góp phần vào sự không tuân thủ đó hay không. Nếu có, cơ sở của bạn đã giải quyết nó như thế nào? Nếu bạn đã yêu cầu các kết quả thử nghiệm, nhưng không nhận được chúng, thì hãy mô tả điều đã xảy ra. 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

 • Các Yêu cầu cho câu trả lời Có
  • Tài liệu bắt buộc
   • Tài liệu gần đây về yêu cầu của bạn để nhận được từ nhà máy xử lý nước thải bên ngoài các hồ sơ về chất lượng nước thải và/hoặc
   • Các hồ sơ về chất lượng của nhà máy xử lý nước thải bên ngoài (trong năm, nhưng tốt nhất là thường xuyên hơn) (nếu được cung cấp)
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Các nhân viên chủ chốt chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải giải thích các kết quả của các kết quả thử nghiệm chất lượng nước thải thu được từ nhà máy xử lý nước thải chung
  • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Các kết quả lấy mẫu có phản ánh các điều kiện hoạt động của cơ sở không?

 

Nước thải/Dòng thải – Cấp độ 3 

11. Cơ sở của bạn có tái sử dụng và/hoặc tái chế nước thải sản xuất thành nước sản xuất (vòng kín) không?

 •  Nhập tỷ lệ phần trăm nước thải được xử lý và tái sử dụng lại trong quy trình sản xuất

Tải lên Đề xuất: a) Hồ sơ thể hiện quá trình tái chế khép kín (xử lý nước để xử lý nước); b) Danh sách các thành tựu về giảm thiểu nước theo vị trí lấy nước để tái chế HOẶC vị trí sử dụng nước tái chế. 

Hãy trả lời là Có nếu bạn có sẵn cách xử lý nước thải để tái chế 50% trở lên của lượng nước thải sản xuất của bạn quay trở lại vào các quy trình sản xuất. Nước tái chế phải được sử dụng trong các quy trình sản xuất-tưới tiêu hay sử dụng trong nhà vệ sinh đều không được tính. Điều trị có thể là hóa học hoặc sinh học như lọc màng hoặc Zero Liquid Discharge. 

Lưu ý về tính điểm:

 • Tái chế từ 80% trở lên = toàn bộ điểm
 • Tái chế 50-79% = một phần điểm
 • Tái chế ít hơn 49% = 0 điểm
 • Không hoặc không biết = 0 điểm 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này tập trung vào việc khuyến khích các công nghệ tiên tiến cần thiết cho việc tái chế. 

Công nghệ này gần như loại bỏ việc lấy nước ngọt cho các quy trình sản xuất. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Khi nước thải từ một quy trình nhất định không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng cho một quy trình khác, thì nó thường chỉ đơn giản là được xử lý và xả ra. Nếu thay vào đó, một cơ sở xử lý nước thải này (về mặt hóa học hoặc sinh học) để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cho một quy trình khác trong cơ sở đó, thì nó sẽ được coi là tái chế nước. Ngoài việc tối ưu hóa quy trình để đảm bảo mọi quy trình đạt hiệu quả nhất có thể, thì việc tái chế và tái sử dụng nước là cơ chế phổ biến nhất để giảm lượng sử dụng nước ngọt. Để tái sử dụng, nước thải từ một quy trình vẫn có thể đáp ứng các tiêu chí về chất lượng để sử dụng trong một quy trình thứ hai mà không cần xử lý bổ sung. Việc này sử dụng cùng lượng nước nhiều lần để làm giảm nhu cầu nước ngọt trong quy trình thứ hai. 

Tái chế 100% tổng lượng nước sử dụng trong một cơ sở là khép kín. Điều này có nghĩa là không cần sử dụng một lượng nước ngọt đáng kể để vận hành cơ sở ngoại trừ việc mất nước tự nhiên ví dụ như bốc hơi. Xả thải không có chất lỏng (ZLD) bao gồm các bước ví dụ như xử lý sơ bộ, bốc hơi và kết tinh tạo điều kiện cho việc phục hồi và tái sử dụng toàn bộ nước thải. 

Nước này phải được tái sử dụng lại để làm nước xử lý. Các việc sử dụng khác như tưới tiêu và nhà vệ sinh không được bao gồm. 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Cơ sở có thể chứng minh thông qua hồ sơ lưu trữ được ghi nhận rằng họ tái sử dụng và/hoặc tái chế từ 80% trở lên của lượng nước thải làm nước xử lý. Vui lòng xem lại tài liệu trong phần Nước để đánh giá liệu xem liệu các tỷ lệ phần trăm được cung cấp ở đây có chính xác hay không dựa trên việc lấy nước và cân bằng nước (nếu áp dụng)
   • Danh sách những thành tích về việc giảm nước theo:
    • vị trí nơi nước được thu thập để tái chế
    • vị trí nơi nước tái chế được sử dụng
   • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
    • Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có thể mô tả/thể hiện cách thức nước thải được tái sử dụng và/hoặc tái chế làm nước xử lý.
   • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
    • Quan sát thiết bị tại chỗ cho việc tái sử dụng/tái chế của nước xử lý
    • Các mô tả chi tiết về trang thiết bị (chức năng, các lợi ích đối với việc tiêu thụ nước, độ tuổi, bảo trì, v.v)
    • Vui lòng chụp một bức ảnh về trang thiết bị
    • Xác nhận rằng tất cả nước thải loại ra đều phải qua xử lý (như được ghi trong các câu hỏi trước ở trên) trước khi xả thải 

 

 • Có Một phần
  • Các yêu cầu tương tự như đối với câu trả lời là có, nhưng áp dụng từ 50-79% lượng nước thải xử lý được tái sử dụng hoặc tái chế làm nước xử lý
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.