Theo dõi

Sử dụng Nước

Nước là một tài nguyên thiết yếu và có hạn trên hành tinh. Các quy trình công nghiệp đang ảnh hưởng đến sự có sẵn của nước có thể uống được (để uống) có thể di chuyển, đó là điều quan trọng để duy trì các hệ thống tự nhiên và các cộng đồng. Điều quan trọng là phải giảm lượng nước được sử dụng để nâng cao năng suất và hiệu suất nước. 

Ở đầu phần này, bạn sẽ được yêu cầu đánh giá rủi ro về nước của bạn bằng cách sử dụng Công cụ dẫn nước WRI hoặc Bộ lọc Rủi ro Nước WWF. Các cơ sở có sử dụng nhiều nước và các cơ sở ở những khu vực có nguy cơ cao/rất cao về nước sẽ được yêu cầu hoàn thành toàn bộ phần Nước để đảm bảo sự quản lý nước hợp lý. Các cơ sở có sử dụng ít nước nằm trong khu vực có nguy cơ thấp về nước sẽ chỉ cần trả lời các câu hỏi Cấp độ 1. 

Lượng nước được sử dụng dành cho nhà máy của bạn có thể đến từ các nguồn sau đây (tham khảo: Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP):

 • Nước ngọt bề mặt
 • Nước mưa
 • Nước ngầm
 • Nước sản xuất/xử lý
 • Nước đô thị
 • Nước thải từ tổ chức khác
 • Nước biển/nước lợ bề mặt
 • Nước được tái chế 

Phần Nước Higg yêu cầu bạn phải:

 • Theo dõi tất cả các nguồn nước và báo cáo số lượng được sử dụng trong năm dương lịch vừa qua
 • Xác định các yếu tố nào yêu cầu việc sử dụng nước nhiều nhất tại địa điểm (ví dụ như máy móc, các quy trình hoặc các hoạt động sử dụng nước nhiều nhất)
 • Thiết lập một đường cơ sở được chuẩn hóa cho việc sử dụng nước, ví dụ như "20 mét khối trên một đơn vị sản xuất trong năm 2016"
 • Thiết lập các mục tiêu được chuẩn hóa cho việc giảm thiểu lượng nước, ví dụ như "Giảm 70% lượng nước được sử dụng cho mỗi đơn vị sản xuất vào năm 2020"
 • Thiết lập một kế hoạch hành động có các hành động và các chiến lược cụ thể để đạt được các mục tiêu giảm thiểu lượng nước
 • Chứng minh việc giảm lượng nước so với đường cơ sở, ví dụ như "Năm ngoái chúng tôi đã sử dụng 15 mét khối cho mỗi đơn vị sản xuất, nghĩa là giảm 25% hàng năm." 

Giới thiệu về việc Sử dụng Nước 

Chúng ta biết rằng nước là điều thiết yếu cho cuộc sống. Chúng ta cũng biết rằng Trái Đất đang trở nên nóng hơn, khô hơn, và đông đúc hơn. Khi dân số con người tăng lên và người tiêu dùng yêu cầu nhiều sản phẩm may mặc và giày dép hơn, thì nhu cầu về nước ngọt cũng nhiều hơn. Lượng nước trên Trái Đất là hữu hạn, nhưng chúng ta đang ngày càng đòi hỏi nhiều nước hơn để duy trì dân số và ngành công nghiệp của chúng ta. Nếu nhà máy của bạn sử dụng nước ngọt khi nhu cầu toàn cầu về nước tăng lên, thì nhà máy của bạn đang làm giảm lượng nước sạch và có thể uống được có sẵn cho những người lao động, cộng đồng và môi trường. Điều này không chỉ tạo ra một nguy cơ cho doanh nghiệp của bạn mà còn tạo ra một nguy cơ cho cộng đồng và hành tinh trên phạm vi rộng hơn. 

Điều quan trọng là phải hiểu lượng nước mà bạn đang sử dụng là bao nhiêu, để có hành động để cải thiện nước ngọt của bạn trong các hoạt động của các địa điểm cơ sở của bạn.

Nước được sử dụng bởi các công ty có thể đến từ nhiều nguồn, bao gồm những điều sau đây (tham khảo định nghĩa: Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP): 

 • Nước ngọt bề mặt: Nước bề mặt là nước tự nhiên có trên bề mặt Trái Đất trong các dải băng, mô băng, sông băng, núi băng trôi, đầm lầy, ao, hồ, sông và suối. (Nước ngọt dưới lòng đất được gọi là nước ngầm và nước ở các đại dương không phải là nước ngọt). Các nguồn nước ngọt thường được đặc trưng bởi nồng độ các muối hòa tan thấp (dưới 1000 mg/l) và tổng các chất rắn hòa tan khác.
 • Nước mưa: Nếu một công ty đang quản lý Nước mưa, ví dụ như là để lưu trữ và sử dụng, hoặc để ngăn ngừa lũ lụt, thì họ cần phải cố gắng ước tính và công bố lượng nước mưa đó là lượng nước sử dụng từ hệ thống thủy văn. Điều này giúp các công ty hiểu rõ hơn về sự phụ thuộc và các rủi ro về nước của họ.
 • Nước ngầm: Nước trong đất bên dưới mặt đất, thường là trong các điều kiện nơi áp lực trong nước lớn hơn áp suất khí quyển, và các khoảng trống của đất được lấp đầy đáng kể bởi nước. Nước ngầm không tái tạo thường nằm sâu hơn và không thể được bổ sung một cách dễ dàng hoặc được bổ sung trong khoảng thời gian rất dài. Đôi khi chúng được gọi là các nguồn nước ngầm "hóa thạch".
 • Nước sản xuất/xử lý: Nước, trong quá trình khai thác hoặc xử lý, tiếp xúc trực tiếp với hoặc là kết quả từ việc sản xuất hoặc sử dụng bất cứ nguyên liệu thô nào (ví dụ như dầu thô hoặc một sản phẩm phụ từ việc nghiền mía), sản phẩm trung gian, thành phẩm, sản phẩm phụ, hoặc sản phẩm thải. Vui lòng lưu ý rằng loại này KHÔNG được nhầm lẫn với nước được tái chế.
  • Nước được Tái chế:
   • Nước Xử lý được Tái chế: nước thải đã được xử lý được sử dụng lại trong quy trình chính
   • Nước được Tái sử dụng: nước thải đã được xử lý được sử dụng ở các khu vực khác ngoại trừ nước được tái chế ví dụ như nhà vệ sinh hoặc cảnh quan 
 • Nước đô thị: Nước được cung cấp từ một đô thị hoặc nhà cung cấp công cộng khác.
 • Nước thải từ một tổ chức khác:Máy đo Ceres Aqua định nghĩa Nước thải là "Nước không có giá trị tức thời cho mục đích sử dụng mà nó đã được sử dụng hoặc nhằm đạt được điều mà nó đã được tạo ra bởi vì chất lượng, số lượng hoặc thời gian xuất hiện của nó". Nước làm mát không được coi là Nước thải.
 • Nước lợ bề mặt/nước biển: Nước lợ là nước có nồng độ muối tương đối cao (trên 10.000 mg/l). Nước biển có nồng độ muối đặc trưng là trên 35.000 mg/l. 

Theo giải thích của GRI – G4 về Chỉ số EN10, nước được tái chế hoặc được tái sử dụng được định nghĩa là "một hành động xử lý nước đã qua sử dụng/nước thải thông qua một chu trình khác trước khi xả sang điểm xử lý cuối cùng và/hoặc xả ra môi trường". Quy định này nêu rõ ba loại chung về các phương pháp tái chế/tái sử dụng nước:

 • Nước thải được tái chế trở lại trong cùng một quy trình hoặc việc sử dụng cao hơn của nước được tái chế trong chu trình quy trình;
 • Nước thải được tái chế/tái sử dụng trong một quy trình khác, nhưng trong cùng một cơ sở; và
 • Nước thải được tái sử dụng tại các cơ sở khác của tổ chức báo cáo. Theo Chỉ số EN10, điều này có thể bao gồm nước đã được xử lý trước khi tái sử dụng và nước không được xử lý trước khi tái sử dụng. Nó cũng có thể bao gồm nước mưa và nước thải được tạo ra từ các quy trình của gia đình ví dụ như rửa chén, giặt giũ và tắm (nước xám). 

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng nước theo hình thức mà nó được cung cấp hoặc bạn có thể cần phải xử lý nước. 

Khi bắt đầu phần này, bạn sẽ được yêu cầu đánh giá rủi ro về nước của bạn bằng cách sử dụng Công cụ Dẫn nước WRI hoặc Bộ lọc Rủi ro về Nước WWF. Các cơ sở sử dụng nhiều nước và các cơ sở ở những khu vực có nguy cơ cao/rất cao về nước sẽ được yêu cầu hoàn thành toàn bộ phần Nước để đảm bảo sự quản lý nước hợp lý. Các cơ sở sử dụng ít nước nằm trong khu vực có nguy cơ thấp về nước sẽ chỉ cần trả lời các câu hỏi Cấp độ 1. 

Để biết thêm thông tin về Bộ lọc Rủi ro về Nước WWF, vui lòng xem lại: https://www.dropbox.com/s/tcia6h2hawsxezi/Water%20Risk%20Filter%20User%20Guide.pdf?dl=0 

 

Sử dụng Nước – Cấp độ 1 

1.  Chọn tất cả nguồn nước mà cơ sở của bạn sử dụng

 • Nguồn
 • Cơ sở của bạn có theo dõi việc sử dụng nước từ nguồn này không?
 • Lượng nước từ nguồn này đã được sử dụng trong năm dương lịch vừa qua là bao nhiêu?
 • Phương pháp nào đã được sử dụng để theo dõi việc sử dụng nước từ nguồn này?
 • Tần suất đo lường mức sử dụng là bao nhiêu?

Tải lên được đề xuất: Hóa đơn điện nước hoặc chỉ số công tơ nước cho cả năm

Nếu bạn không thể cho chúng tôi biết lượng nước được sử dụng từ một nguồn, phương pháp đang được sử dụng để theo dõi nguồn nước đó và tần suất đo lượng nước đó, thì vui lòng chọn Không hoặc Không rõ làm câu trả lời của bạn cho câu hỏi: Cơ sở của bạn có theo dõi việc sử dụng nước từ nguồn này không? 

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đang hoàn toàn theo dõi lượng nước mà cơ sở của bạn sử dụng từ tất cả các nguồn.

Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đang hoàn toàn theo dõi ít nhất một trong các nguồn nước của bạn, nhưng chưa theo dõi được tất cả các nguồn nước của bạn. 

Higg FEM chuyển đổi dữ liệu sử dụng nước thành các đơn vị phổ biến (m3) và % của tổng lượng sử dụng. 

Thông tin này sẽ được sử dụng để tự động tính toán lượng nước sử dụng trung bình hàng ngày để xác định khả năng áp dụng.

 • Nếu địa điểm cơ sở của bạn sử dụng nhiều hơn 35 m3/ngày, thì bạn là một NGƯỜI SỬ DỤNG NHIỀU NƯỚC.
 • Nếu địa điểm cơ sở của bạn sử dụng ít hơn hoặc bằng 35 m3/ngày, thì bạn là một NGƯỜI SỬ DỤNG ÍT NƯỚC. 

Ý định của câu hỏi là gì?

Đo lường việc sử dụng nước ngọt từ tất cả các nguồn nước ngọt là nền tảng của việc quản lý nước. Việc đảm bảo đo lường tất cả các nguồn nước ngọt tạo điều kiện cho khả năng thực hiện một sự cân bằng nước, thiết lập các chỉ số chính đo lượng hiệu quả (KPI), xác định các rò rỉ nước, và thiết lập và đo lượng nước ngọt được sử dụng. 

Việc sử dụng nước ngọt phổ biến nhất là nước sạch có thể uống được hoặc nước của thành phố (nước uống). Các nguồn khác có thể là từ các giếng nước ngầm, nước trên bề mặt (hồ, sông, và suối), nước mưa, và thậm chí là hơi nước ngưng tụ khi được thu thập từ hơi nước được cung cấp cho doanh nghiệp từ một nguồn bên ngoài. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Đi xung quanh địa điểm và nói chuyện với các nhân viên có kiến ​​thức để nắm bắt được quy trình kinh doanh và các không gian của cơ sở của bạn đòi hỏi việc sử dụng nước (cả các chức năng sản xuất và phi sản xuất ví dụ như khu ký túc xá và căng tin). Kiểm kê cách thức địa điểm tiếp nhận nước và thu thập thông tin về nguồn nước đến từ đâu. Đối với từng nguồn, hãy xác định ai hoặc điều gì cung cấp nước đó. Nếu nước có đồng hồ đo, thì hãy xác định tần suất thông tin về lưu lượng được thu thập. Trong các trường hợp nước được tính hóa đơn, thì hãy xem xét các hồ sơ hóa đơn để xác định lượng nước được tính hóa đơn theo chu kỳ thanh toán. Nếu không có điều nào trong hai điều này, thì hãy phát triển và ghi lại một phương pháp để ước tính số lượng được tiêu thụ trong một khoảng thời gian nhất định. 

Bảng chú giải: 

 • Nước ngọt:Việc sử dụng Nước ngọt phổ biến nhất là nước sạch có thể uống được hoặc nước của thành phố (nước uống). Các nguồn khác có thể là từ các giếng nước ngầm, nước trên bề mặt (hồ, sông, và suối), nước mưa, và thậm chí là hơi nước ngưng tụ khi được thu thập từ hơi nước được cung cấp cho doanh nghiệp từ một nguồn bên ngoài.
 • Lượng Nước ngọt được Dùng: được định nghĩa là tổng khối lượng của toàn bộ nước ngọt được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Việc này bao gồm việc sử dụng nước ngọt trong các căng tin, khu tập thể, tưới nước cho khuôn viên, rửa xe, v.v – tất cả việc sử dụng nước ngọt. Con số này đại diện cho tác động môi trường vì nó liên quan đến việc sử dụng nước ngọt. Một doanh nghiệp bền vững cần phải cố gắng giảm thiểu lượng nước ngọt được sử dụng. Có thể sử dụng nhiều cách để giảm việc sử dụng nước ngọt, bao gồm: sửa chữa các rò rỉ, nâng cao hiệu suất quy trình sản xuất, cải tiến công nghệ, tái sử dụng và tái chế.
 • Nước được Tái chế: Nước được Tái chế là việc tái sử dụng nước thải đã được xử lý để loại bỏ các chất rắn và các tạp chất nhất định để đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng nước liên quan đến việc sử dụng được chỉ định.
 • Nước thải: được định nghĩa là nước có chất lượng không còn phục vụ một mục đích hữu ích cho doanh nghiệp và thường được xả ra khỏi cơ sở theo một giấy phép.
 • Tái chế nước: một nguồn cung cấp nước đáng tin cậy làm giảm đáng kể lượng nước được dùng của một cơ sở. Những tiến bộ trong công nghệ xử lý nước thải và khả năng tái chế cho phép tăng trưởng kinh doanh đồng thời giảm thiểu tác động môi trường. Vì các nguồn cung nước ngọt trên toàn thế giới gặp khó khăn gia tăng do nhu cầu, nên việc tái chế sẽ đóng vai trò lớn hơn trong các chiến lược cung cấp nước tổng thể.
 • Các đơn vị = Các đơn vị nhất quán phổ biến. Ví dụ: Nếu nhuộm hoặc sử dụng các quy trình ướt thì các đơn vị thích hợp sẽ là khối lượng/khối. Đối với thành phẩm, các đơn vị thích hợp là khối lượng/chiếc.

https://www.nrdc.org/sites/default/files/CBD-Metering-Guide.pdf 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào: 

 • Các Yêu cầu cho câu trả lời Có
  • Tài liệu bắt buộc
   • Tất cả các nguồn nước tại cơ sở đều được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là tất cả các nguồn nước được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 đều có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột.
   • Kiểm tra máy đo và đọc các hồ sơ cho tất cả các nguồn được theo dõi
   • Các hồ sơ thanh toán, nếu có, đối với tất cả các nguồn được theo dõi
   • Phương pháp ước tính được ghi lại cho tất cả các nguồn được theo dõi (nếu có)
  • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt thể chất
   • Xác nhận các nguồn khai thác nước
   • Nếu một cơ sở có các đồng hồ đo lưu lượng, thì hãy xem liệu các đồng hồ đo lưu lượng đã được đặt đúng chỗ và có đang hoạt động không
   • Chụp ảnh các đồng hồ đo lưu lượng (nếu có) 
 • Các yêu cầu dành cho câu trả lời Có Một phần
  • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời "có" ở trên đối với ít nhất một nguồn nước tại cơ sở. Điều này phải được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là ít nhất một (nhưng không phải tất cả các) nguồn nước được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột và có bằng chứng để hỗ trợ tất cả các câu trả lời. 

Các Tài liệu Tham khảo Khác: Câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi tới Bộ Công cụ Dệt May Gia đình và May mặc của Tổ chức Bền vững. Chỉ số Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả của việc Sử dụng Nước - Chuỗi Cung ứng yêu cầu những người phản hồi nếu tổng lượng nước sử dụng hàng năm được báo cáo bởi các cơ sở sản xuất vải. Dữ liệu cơ sở sản xuất vải có thể được tổng hợp theo nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC.

 

Sử dụng Nước – Cấp  độ 2 

2. Cơ sở của bạn đã đặt ra ranh giới cơ bản cho việc sử dụng nước chưa? Nếu có, chọn tất cả các nguồn nước mà cơ sở của bạn đã đặt ra ranh giới cơ bản.

 • Nguồn
 • Ranh giới cơ bản này là tuyệt đối hay tiêu chuẩn?
 • Số lượng đường cơ sở và đơn vị đo lường là gì?
 • Nhập năm của đường cơ sở
 • Ranh giới cơ bản của bạn được tính toán như thế nào?
 • Ranh giới cơ bản đã được xác minh chưa?

Trả lời là Không/Không Rõ nếu bạn không thể cho chúng tôi biết năm của đường cơ sở của bạn và số lượng được chuẩn hóa cho một nguồn. 

Ý định của câu hỏi là gì?

Để thể hiện sự cải thiện hoặc cắt giảm, điều quan trọng là phải biết điểm xuất phát của bạn là gì. Thiết lập một đường cơ sở (tức là hiệu suất hàng năm của một bộ thông số được đặt của một năm cơ sở đã xác định) cho phép bạn có điểm tham chiếu rõ ràng cho việc theo dõi sử dụng nước liên tục và thiết lập mục tiêu. 

Hướng dẫn kỹ thuật:

Để chứng minh sự cải thiện hoặc cắt giảm, điều quan trọng là phải biết điểm bắt đầu của bạn là gì. Một "đường cơ sở" là một điểm xuất phát hoặc điểm chuẩn mà bạn có thể sử dụng để tự so sánh theo thời gian. Ví dụ, nếu cơ sở của bạn sử dụng 80 m3 nước/10.000 mét vải trong năm 2016, bạn sẽ có thể xác định hiệu quả hoạt động của mình bằng cách so sánh với con số này trong những năm tới. Trong ví dụ này, "80 m3 nước/10.000 mét vải trong năm 2016" là một ví dụ về một đường cơ sở được chuẩn hóa. 

Việc xác nhận dữ liệu rất quan trọng đối với bước này. Dữ liệu cần phải ổn định trước khi thiết lập đường cơ sở. Một đường cơ sở khả thi được phát triển:

 1. Sử dụng dữ liệu ổn định: nếu nhà máy của bạn đã trải qua thay đổi cơ cấu lớn ví dụ như mua lại và thay đổi loại sản phẩm, thì bạn phải chọn đường cơ sở sau khi những thay đổi đó được hoàn thành.  
 2. Chuẩn hóa: nếu bạn chọn một đường cơ sở được chuẩn hóa, thì nó sẽ được chuẩn hoá với các đơn vị sản xuất đã nhập vào phần Thông tin về Địa điểm dành cho sản lượng hàng năm. (ví dụ: nếu bạn đã chọn sản lượng hàng năm theo "Mét", thì đường cơ sở của bạn sẽ được chuẩn hóa theo Mét.
 1. Dữ liệu đã được xác nhận: dữ liệu cần phải chính xác và có thể kiểm chứng được. Dữ liệu sử dụng nước đã được xác nhận từ Higg FEM 3.0 là một nguồn có thể chấp nhận được của đường cơ sở. Dữ liệu đường cơ sở được xác nhận bởi quá trình kiểm toán nội bộ cũng là được chấp nhận. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Mô tả cách tính đường cơ sở
  • Tài liệu cho thấy rằng đường cơ sở khớp với các hồ sơ tiêu thụ trong năm thiết lập đường cơ sở
  • Đường cơ sở được thông báo cho các nhân viên có liên quan và được liên kết với các nguồn tác động lớn như được xác định ở Cấp độ 1.
   • Các phương pháp thông báo có thể bao gồm: Họp, đăng thông báo, phát hành bản thông tin, bất cứ hình thức thông báo nào khác bằng văn bản.
  • Khả năng chứng minh được dữ liệu đường cơ sở đã được xác minh như thế nào (ví dụ, sử dụng dữ liệu đã được xác nhận của Higg 3.0, sử dụng quy trình xác nhận nội bộ, kiểm toán bên ngoài, v.v) 

 

3. Cơ sở của bạn có biết hoạt động hoặc quy trình nào tại Cơ sở sử dụng nhiều nước nhất không?

Tải lên phương pháp dành cho việc xác định các yếu tố sử dụng nước cao nhất HOẶC Nếu bạn không có tài liệu để tải lên, thì hãy mô tả phương pháp của bạn tại đây:

Yếu tố sử dụng nước nhiều nhất tại cơ sở của bạn là gì?

Tải lên được đề xuất: xếp hạng quy trình hoặc dịch vụ tiêu thụ nhiều nước nhất (với giá trị tiêu thụ nước).

Điều quan trọng là bạn phải hiểu đâu là yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng nước ở cơ sở của bạn nhiều nhất. Điều này cho phép bạn đặt mục tiêu chiến lược cho những yếu tố đó để cải thiện mức tiêu thụ nước.

Hãy trả lời là Có chỉ khi bạn có tài liệu về lượng nước vào, lượng nước bị mất và lượng nước ra trong sơ đồ/bản vẽ/biều đồ đường ống nước hoàn thiện với các vị trí của công tơ.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để đánh giá việc sử dụng nước ngọt và các tác động đối với địa điểm và để xác định những quy trình hoặc hoạt động nào sử dụng nhiều nước nhất. 

Đối với những nỗ lực bền vững để tiếp tục, một cơ sở cần phải xác định và xếp hạng các ảnh hưởng tác động đến nước trong ranh giới của cơ sở. Một khi một cơ sở có hiểu biết về những ảnh hưởng cụ thể trong việc tác động đến nước, thì cơ sở đó có thể giảm được mức sử dụng và tác động đến nước một cách chiến lược bằng cách nhắm mục tiêu các yếu tố đó. Một cơ sở phải có khả năng đo lường việc sử dụng và các rủi ro về nước dựa trên tình hình trước khi chúng có thể được kiểm soát một cách hiệu quả. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Nếu cơ sở hiểu được điều gì ảnh hưởng đến việc sử dụng nước và tác động nhiều nhất đến cơ sở, thì cần phải có các chi tiết để hoàn thành các câu hỏi tiếp theo sẽ được hỏi. Cơ sở phải có khả năng chứng minh làm thế nào để xác định quy trình/hoạt động sử dụng nước nhiều nhất và điều cụ thể gì đang gây ra việc sử dụng nhiều nước đó. 

Để trả lời đúng câu hỏi này, cơ sở phải có khả năng hiểu lượng nước đang được sử dụng vào một khu vực/công cụ/quy trình cụ thể. Một sơ đồ lưu lượng quy trình của địa điểm có sự xác định nơi sử dụng được đo hoặc có thể được ước tính là một bước đầu tiên để xác định các khu vực sử dụng nước ở cấp độ cao. 

Một cách để bắt đầu là tạo một mẫu kiểm toán nước. Điều này liên quan đến việc liệt kê thủ công ra tất cả các trang thiết bị tại địa điểm sử dụng nước và sau đó xác định thông qua các đồng hồ đo, kiểm tra nhanh, hoặc ước tính lượng nước mỗi mục trong danh sách sử dụng. Sau khi hoàn thành, giống như các mục có thể được kết hợp và tổng cộng để có thể so sánh ví dụ như các phòng tắm với thiết bị nhuộm. Điều này cung cấp một cái nhìn tổng thể về cách các khu vực khác nhau đang hoạt động nhưng đòi hỏi thời gian và nỗ lực để hoàn thành. Vì kiểm toán nước chỉ là cái nhìn đơn lẻ tại một thời điểm, nên nó không cho biết hiệu suất theo thời gian. 

Đi tới trang sau đây để biết thêm thông tin:  

Các địa điểm có thể muốn đầu tư vào đồng hồ đo nước di động để cho phép đọc lượng nước đo được trong toàn bộ cơ sở. Cả hai loại đồng hồ đo nước kỹ thuật số sử dụng pin gắn kèm cũng như đồng hồ siêu âm không xâm lấn gắn quanh ống đều sẵn có trên thị trường

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

 • Các Yêu cầu cho câu trả lời Có
  • Tài liệu bắt buộc
   • Cơ sở có thể chứng minh rằng họ đã đánh giá và biết lượng nước vào, lượng nước mất đi và lượng nước ra trong cơ sở thông qua một hoặc cả hai điều sau đây:
    • Đánh giá về nước được ghi lại (được thực hiện nội bộ hoặc bởi một bên thứ ba) của địa điểm xác định các khía cạnh góp phần nhiều nhất vào việc sử dụng nước
    • Sơ đồ cơ sở bao gồm vị trí các phép đo được thực hiện đối với việc sử dụng nước và lượng nước thải.
   • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
    • Ban Quản lý và các nhân viên chủ chốt biết những khía cạnh nào của địa điểm góp phần nhiều nhất vào việc sử dụng nước dựa trên các kết quả của đánh giá nước được thực hiện nội bộ hoặc bên ngoài.
    • Ban Quản lý và các nhân viên chủ chốt hiểu được những thách thức về nguồn nước ở địa phương và các tác động của địa điểm có mối liên hệ với những điều này như thế nào – ví dụ, địa điểm đang sử dụng nước ngầm ở mức độ cao trong một khu vực đang có căng thẳng về nước ngầm.
   • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt thể chất
    • Xem lại bản vẽ/biểu đồ/sơ đồ đường ống dẫn nước, kiểm tra xem liệu nhà máy có hiểu biết về việc sử dụng nước của họ hay không
    • Đo đạc và lưu giữ hồ sơ phù hợp về việc tiêu thụ nước
    • Các vận hành và các hoạt động của địa điểm làm việc được quan sát tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc sử dụng nước (bao gồm các yêu cầu giấy phép khai thác nước).
    • Không thấy có các rò rỉ nước từ các bể nước hoặc các đường ống nước.
    • Vui lòng chụp ảnh 

 

4. Cơ sở của bạn đã đặt ra mục tiêu về giảm sử dụng nước chưa? Nếu có, hãy chọn tất cả các nguồn nước mà cơ sở của bạn đã đặt ra mục tiêu giảm mức sử dụng.

Tải lên: Tài liệu mô tả các mục tiêu hiện có để giảm việc sử dụng nước

Bằng chứng về các hành động của địa điểm đáp ứng các mục tiêu hoặc tài liệu về cấu trúc đánh giá và phân công trách nhiệm để đạt các kết quả

Hãy trả lời là Không/Không Rõ nếu bạn không thể cho chúng tôi biết con số, năm mục tiêu của bạn và liệu nó là tuyệt đối hay là được chuẩn hóa cho một nguồn. 

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho các nguồn nước chiếm từ 80% trở lên trong tổng mức sử dụng nước của bạn. Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho các nguồn nước chiếm từ 50-79% trở lên trong tổng mức sử dụng nước của bạn. Đây là phần thưởng cho bạn vì mục tiêu giảm nguồn tiêu thụ nước lớn nhất, giúp tối đa hóa tác động môi trường của bạn.  

Ý định của câu hỏi là gì?

Cân bằng nước tạo điều kiện cho việc tạo ra các chiến lược quản lý nước và cũng làm nổi bật các khu vực có cơ hội để cải thiện. Thúc đẩy lợi ích tiềm năng được tạo điều kiện bằng cách tạo ra một mục tiêu dựa trên một số liệu của đường cơ sở. Một mục tiêu là một cải thiện thúc đẩy một số liệu được chuẩn hóa so với số liệu đường cơ sở theo một ngày đã định. 

Một mục tiêu có thể là một cải thiện thúc đẩy số liệu tuyệt đối hoặc được chuẩn hóa so với số liệu đường cơ sở theo một ngày đã định. Đối với Higg FEM, các mục tiêu giảm thiểu có thể được chuẩn hóa thành số liệu khối lượng sản xuất (được chọn trong phần Thông tin về Địa điểm: Đơn vị khối lượng sản xuất). Một mục tiêu được chuẩn hóa cho bạn thấy khi sự tiến bộ đạt được là thật, chứ không phải là kết quả của những thay đổi về kinh doanh ví dụ như giảm việc sản xuất dẫn đến giảm việc sử dụng nước. Một ví dụ về một mục tiêu được chuẩn hóa là việc sử dụng nước ngọt cụ thể, được định nghĩa là lít nước ngọt được sử dụng để sản xuất một kg sản phẩm có thể bán được (l/kg). 

Các mục tiêu có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn (ngắn hạn = dưới 5 năm, dài hạn = hơn 5 năm). Một khi đã được thiết lập, tiến độ cần phải được đánh giá ít nhất mỗi quý một lần để đảm bảo các điều chỉnh được thực hiện khi cần thiết để theo kịp để đạt được thành công.   

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Chúng tôi đề xuất bạn hãy các đặt mục tiêu được chuẩn hóa ví dụ như "giảm 30% tổng mức sử dụng nước chậm nhất vào năm 2020". Đối với Higg FEM, các mục tiêu giảm thiểu có thể được chuẩn hoá với số liệu khối lượng sản xuất (được chọn trong phần Thông tin về Địa điểm: Đơn vị khối lượng sản xuất). Vì hệ mét tiêu chuẩn thể hiện sự cải thiện thực sự so với dữ liệu về sự sụt giảm từ những thay đổi trong kinh doanh chẳng hạn như giảm sản lượng. Ví dụ, nếu đường cơ sở của bạn là "80 m3/10.000 mét vải trong năm 2016" thì mục tiêu tiêu được chuẩn hóa phù hợp có thể là: "Giảm 30% tổng mức sử dụng nước trên mỗi mét vải chậm nhất vào năm 2020". 

 • Trước tiên, hãy hiểu mục tiêu là gì: Một mục tiêu chính thức ở đây đề cập đến một yêu cầu hiệu suất định lượng của việc sử dụng nước hàng năm của một nguồn nước cụ thể của địa điểm. Một mục tiêu chính thức phải:
  • bao gồm một ngày bắt đầu xác định (tức là "đường cơ sở") của mục tiêu, đơn vị đo lường và mức tiêu thụ của đường cơ sở được chuẩn hóa (tức là m3/năm tại đường cơ sở năm 2010)
  • bao gồm ngày kết thúc của mục tiêu, có nghĩa là hoàn thành dự kiến ​​của các giảm thiểu được yêu cầu; và
  • bao gồm một số lượng giảm chính xác, được thể hiện dưới dạng con số (ví dụ như giảm 1 triệu m3) hoặc tỷ lệ phần trăm (ví dụ như giảm 5%).
  • có liên quan đến việc giảm sử dụng nước của địa điểm (ví dụ như tập trung vào những việc sử dụng lượng nước nhiều nhất tại địa điểm) 
 • Thứ hai, hãy nhập các mục tiêu của nhà máy của bạn vào bảng: Đối với mỗi mục tiêu, hãy nêu rõ những điều dưới đây. Ví dụ:
  • Chọn nguồn nhắm mục tiêu được cải thiện (chọn một): Ví dụ như Nước đô thị
  • Mục tiêu thay đổi mức sử dụng nước từ nguồn này của bạn là gì? Tỷ lệ phần trăm cắt giảm so với đường cơ sở sử dụng nước của bạn. Ví dụ, nếu năm cơ sở của bạn là năm 2015 và bạn đã viết mục tiêu giảm là "-10%", thì điều này có nghĩa là phải giảm 10% lượng sử dụng nước đô thị chậm nhất vào năm 2020 so với đường cơ sở năm 2015 của bạn.
  • Đây là một mục tiêu được chuẩn hóa hay tuyệt đối? Mục tiêu được chuẩn hoá (Nên thiết lập một mục tiêu giảm thiểu lượng nước được chuẩn hóa)
  • Mô tả các biện pháp dự kiến ​​để đạt được mục tiêu này: Làm thế nào bạn sẽ đạt được mục tiêu này, ví dụ, để tái sử dụng nước xử lý dành cho lò hơi 

Cần phải tiến hành rà soát lại việc quản lý các mục tiêu về giảm lượng nước, bao gồm đánh giá về hiệu suất so với các mục tiêu sử dụng nước, ít nhất mỗi quý một lần để cải thiện liên tục. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Tài liệu mô tả (các) mục tiêu hiện có về việc giảm sử dụng nước
   • (Các) mục tiêu đã được tính thành phần trăm như thế nào
   • Mục tiêu được thông báo cho các nhân viên liên quan và được liên kết đến việc sử dụng lượng nước chủ yếu của cơ sở đã được xác định trong câu hỏi 3.
    • Các phương pháp thông báo có thể bao gồm: Họp, đăng thông báo, phát hành bản tin, bất cứ hình thức thông báo bằng văn bản nào khác cho các nhân viên có liên quan đến các nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng năng lượng trong cơ sở.
    • Lưu ý: Nếu các mục tiêu mới được lập ra, thì cơ cấu đánh giá và việc phân trách nhiệm phải có sẵn. 
 • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Ban Quản lý tích cực thúc đẩy hoặc ủng hộ việc bảo tồn lượng nước chủ động.
  • Ban Quản lý đang thúc đẩy việc cải tiến liên tục và rà soát các mục tiêu giảm thiểu lượng nước hàng năm.
  • Dữ liệu về việc tiêu thụ lượng nước được cung cấp cho các bên liên quan nội bộ và/hoặc bên ngoài nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình để đạt được các mục tiêu.
 • Có Một phần
  • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời "Có" nhưng đối với các nguồn (hoặc một nguồn) tổng cộng 79% hoặc ít hơn của việc sử dụng nước (dữ liệu này được tìm thấy trong việc tính toán % đóng góp trong câu hỏi 1).

 

5. Cơ sở của bạn có kế hoạch thực hiện để cải thiện việc sử dụng nước không?

Hãy tải lên bản sao kế hoạch thực thi. 

Tải lên được đề xuất: Hãy tải lên kế hoạch giảm mức sử dụng nước, trong đó nêu rõ các hành động cụ thể để đạt được mục tiêu giảm mức tiêu thụ nước.

Hãy trả lời là Có nếu bạn hiện có một kế hoạch thực hiện chứng tỏ rằng bạn đang hành động để đạt được các cắt giảm được đặt mục tiêu của bạn.

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn có một kế hoạch nhưng chưa bắt đầu thực hiện tất cả các mục hành động. 

Ý định của câu hỏi là gì?

Thiết lập mục tiêu là một bước quan trọng trong việc quản lý lượng nước sử dụng một cách có hệ thống, nhưng địa điểm của bạn phải có hành động để giảm thiểu nhằm cải thiện. Có một kế hoạch thực hiện chứng tỏ rằng hành động mà bạn đang thực hiện để đạt được các cắt giảm được đặt mục tiêu của bạn. Một số cơ sở có thể có một kế hoạch thực hiện mà không có các mục tiêu được đặt ra. Sự cam kết của Ban Quản lý, nhận thức và sự tham gia của nhân viên là cần thiết để đảm bảo các cơ hội cải thiện có thể được xác định, các giải pháp có thể được đề xuất, và những thay đổi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tiến vốn hoặc chi phí nếu cần thiết để thực hiện thành công các giải pháp được đề xuất. Thông thường điều này có thể liên quan đến việc tham khảo ý kiến của bên thứ ba, nghiên cứu tài liệu và công nghệ, các công ty thiết kế và thử nghiệm thí điểm trong số rất nhiều cách có tiềm năng khác để thiết lập các giải pháp. Tất cả các hoạt động liên quan đến việc đáp ứng các mục tiêu cần phải là một phần trong kế hoạch thực hiện để đảm bảo các bước tiến bộ có tổ chức và phối hợp được thực hiện ngay từ đầu. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một quy trình kinh doanh để xác định các đường liên lạc và phê duyệt các dự án bảo tồn nước cần phải được ghi chép và chính thức hóa bởi cơ sở. 

Các bước hành động cần phải bao gồm:

 1. Xác định các cơ hội tiết kiệm nước
 2. Đánh giá các giải pháp thay thế tiết kiệm nước, đầu tư và lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI)
 3. Phê duyệt các quỹ cho giải pháp đã chọn
 4. Thực hiện giải pháp và theo dõi các cắt giảm
 5. Tiến hành xem xét định kỳ về kế hoạch hành động để kiểm tra tiến độ

Các cơ hội tiết kiệm nước có thể được xác định bởi các nhân viên cá nhân, kiểm toán nước, và cân bằng nước, v.v. Một số giải pháp thay thế tiết kiệm đơn giản liên quan đến bảo trì ví dụ như sửa chữa các rò rỉ. Các giải pháp tiết kiệm khác có thể phức tạp hơn đòi hỏi phải thay đổi quy trình hoặc thay thế thiết bị/hóa chất ví dụ như:

 • Tối ưu hóa quy trình và công thức
 • Kiểm tra các điều kiện quy trình tối ưu và các yêu cầu về độ bền
 • Đạt được cao hơn ngay lần đầu tiên
 • Sử dụng các hóa chất có thể cải thiện hành vi rửa trôi
 • Kết hợp các quy trình: khả năng sử dụng thuốc nhuộm và hóa chất trong cùng một bồn tắm cho hai giai đoạn
 • Khả năng sử dụng việc rửa áp chót hoặc nước rửa cho các quy trình khác 

Chi phí thường là mối quan tâm lớn nhất vì vậy một cơ sở sẽ có thể đánh giá lợi nhuận trên các kịch bản đầu tư vì những cải thiện có thể làm tốn vốn, nhưng sẽ làm giảm chi phí sử dụng nước và cũng có thể bao gồm việc tiết kiệm năng lượng và hóa chất. Một khi giải pháp này được chọn, thì cơ sở cần lập kế hoạch và hỗ trợ việc thực hiện. Điều này có thể đơn giản như việc thay các van hoặc phức tạp như việc bên thứ ba thực hiện các hợp đồng xây dựng thiết kế. Cuối cùng, câu hỏi này đang tìm kiếm khuôn khổ về cách cơ sở theo đuổi hoạt động về các đổi mới bền vững. 

Kế hoạch thực hiện của bạn có thể bao gồm bất cứ hành động nào làm giảm tiêu thụ lượng nước. Các Biện pháp Tiết kiệm Nước bao gồm:

 • Thu gom và tái sử dụng hơi nước ngưng tụ
 • Thu gom và tái sử dụng nước làm mát
 • Tái chế và tái sử dụng nước trên 80% bằng cách sử dụng công nghệ xử lý nước Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD).
 • Quá trình thu gom và tái sử dụng hoặc nước rửa (ít nhất 30% được khuyến nghị)
 • Sử dụng các máy nhuộm có lượng dung dịch thấp
 • Hiển thị tỷ lệ dung dịch trong từng công thức quy trình riêng lẻ
 • Sử dụng việc rửa theo mẻ thay vì rửa bằng dòng nước chảy liên tục
 • Hệ thống phân phối tự động cho thuốc nhuộm và chất phụ trợ (hóa chất bao gồm muối) 

Các khuyến nghị về Thông lệ Tốt nhất bao gồm:

 • Lập kế hoạch về lô thuốc nhuộm để giảm việc làm sạch/rửa thiết bị (nhóm các màu tương tự trên các máy nhuộm)
 • Tối ưu hóa tỉ lệ nhuộm màu cho ít chu trình rửa hơn, ít chất màu hơn trong nước thải
 • Các hóa chất được cải thiện để giảm việc sử dụng nước
 • Lắp đặt thiết bị tiết kiệm nước hiện đại.
 • Đồng hồ đo lưu lượng theo dõi việc sử dụng nước theo quy trình
 • Ý thức của nhân viên về bảo tồn nước
 • Sửa chữa các rò rỉ (các hoạt động làm lãng phí) 

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Kế hoạch cắt giảm nước liệt kê các dự án cụ thể, mục tiêu giảm, ngày, và tiến độ bao gồm 80% trở lên trong tổng lượng sử dụng năng lượng và/hoặc
   • Kiểm toán hoặc đánh giá lượng nước được thực hiện bởi bên ngoài xác định các cơ hội giảm lượng nước và ngày thực hiện
  • Các quan sát về phỏng vấn
   • Ban Quản lý có thể trình bày rõ kế hoạch bao gồm các dự án đang được thực hiện, tình trạng hoàn thành và các lợi ích liên quan của họ
   • Ban Quản lý tích cực thúc đẩy hoặc ủng hộ việc bảo tồn lượng nước chủ động.
  • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt thể chất
   • Các dự án được xác định trong kế hoạch được hoàn thành hoặc đang trong quá trình.
   • Chụp ảnh bất cứ thiết bị hoặc quy trình nào liên quan đến kế hoạch
  • Có Một phần
   • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời "Có" nhưng đối với các nguồn (hoặc một nguồn) tổng cộng 50-79% trong tổng lượng sử dụng nước  

Các Mẫu để Tạo: tải xuống một bản kế hoạch thực hiện mẫu cho các nhà máy nhỏ/trung bình Bậc 2 ở đây

 

6. Khi so sánh với ranh giới cơ bản, cơ sở của bạn đã giảm được mức tiêu thụ nước chưa?, Chọn tất cả nguồn nước đã được giảm.

 • Nguồn
 • Chọn năm cơ sở
 • Cho thấy sự thay đổi của cơ sở của bạn trong việc sử dụng nước từ nguồn này (số lượng và đơn vị đo lường)
 • Mô tả các chiến lược được sử dụng để đạt được sự cải thiện này  

Tải lên: Bằng chứng về sự cắt giảm được chuẩn hóa hoặc tuyệt đối của việc sử dụng nước hàng năm cho ít nhất một nguồn nước chính (ví dụ như nguồn chính, nước bề mặt, nước ngầm, nước được tái chế, v.v) là kết quả của các đo lường tại được cơ sở thực hiện. Các báo cáo theo dõi nước cho thấy các cắt giảm của việc sử dụng nước được chuẩn hóa trong năm dương lịch vừa qua. Mô tả cách thức các hoạt động đã được cơ sở thực hiện để thúc đẩy cải thiện. 

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đã thực hiện cắt giảm dành cho các nguồn nước chiếm từ 80% trở lên trong tổng lượng sử dụng nước của bạn.

Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đã thực hiện cắt giảm dành cho các nguồn nước chiếm 50-79% trở lên trong tổng lượng sử dụng nước của bạn. Đây là phần thưởng cho bạn vì đã giảm nguồn tiêu thụ nước lớn nhất, giúp tối đa hóa tác động môi trường của bạn.

Hãy chọn Không nếu bạn không có các cắt giảm hoặc không thể nêu rõ các cắt giảm của bạn là gì dành cho một nguồn làm phương án trả lời của bạn cho nguồn đó. 

Nếu bạn đã nhập ranh giới cơ bản cho mỗi nguồn của mình, mức cắt giảm của bạn sẽ được tính toán tự động như bên dưới. Nếu bạn chưa nhập ranh giới cơ bản, bạn có thể nhập mức cắt giảm bằng tay vào bên dưới.  

Ý định của câu hỏi là gì?

Tính bền vững là một cuộc hành trình cải thiện liên tục. Thành công là kết quả của công việc bao quát liên quan đến việc theo dõi, thiết lập các mục tiêu và tiến hành các kế hoạch thực hiện để đáp ứng các mục tiêu. Câu hỏi này cung cấp một cơ hội để thể hiện sự thành công về bảo tồn nước cho năm gần đây nhất. Bằng cách theo dõi thành công so với năm trước, một cơ sở chứng minh thông qua các kết quả của cam kết đã được đưa ra đối với tính bền vững.     

Đây là cơ hội của bạn để chứng minh việc giảm thiểu tác động từ công việc khó khăn của bạn để theo dõi, đặt ra các mục tiêu và tạo ra một kế hoạch hành động. Sử dụng câu hỏi này để chia sẻ những điều bạn đã hoàn thành trong năm vừa qua. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

 1. Liệt kê % cải thiện đạt được trong năm dương lịch vừa qua: "Việc sử dụng nước ngầm theo mỗi đơn vị đã giảm được 2% (0,17 m3 theo mỗi đơn vị). [Quyển nhật ký hồ sơ đo 2010-2012, rà soát tiến độ các mục tiêu EMS năm 2012]" Điều này bao gồm:
 • Danh sách thành tích cắt giảm nước theo:
  • các nguồn nước nào đã được giảm
  • lượng nước tuyệt đối hoặc được chuẩn hóa đã được giảm
  • số liệu dành cho việc chuẩn hóa (dành cho việc cắt giảm được chuẩn hóa)
 • Tham khảo tài liệu có liên quan. 
 1. Vui lòng mô tả các kế hoạch/các chiến lược được sử dụng để đạt được những cải thiện này. Ví dụ: "Khí ngưng tụ từ nơi giặt là được thu thập và tái sử dụng làm nước cấp cho lò hơi. [Sách hướng dẫn EMS trang 124-128]." Điều này bao gồm:
 • Danh sách thành tích cắt giảm nước theo:
  • vị trí nơi nước được thu thập để tái chế
  • vị trí nơi nước tái chế được sử dụng
 • Tham khảo tài liệu có liên quan. 

LƯU Ý: Điều này là KHÔNG tính điểm % cải thiện thực tế bởi vì một cơ sở có thể được làm việc trên 5-10% cuối cùng của hiệu quả về nước mà điều này là khó thực hiện. Chúng tôi không muốn tính nhầm điểm cho những người mới bắt đầu và đưa ra điểm số thấp hơn cho những người dẫn đầu. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

 • Các Yêu cầu cho câu trả lời Có
  • Tài liệu bắt buộc
   • Các báo cáo theo dõi lượng nước và các hồ sơ tiêu thụ cho thấy việc giảm từ các nguồn nước chiếm tới hơn 80% tổng lượng sử dụng nước của bạn
   • Bằng chứng về việc mua thiết bị mới hoặc cải thiện về hiệu suất chứng minh rằng việc cắt giảm lượng nước không phải chỉ là do ​​sự suy giảm trong sản xuất
  • Các quan sát về phỏng vấn
   • Ban Quản lý đang chủ động thúc đẩy việc rà soát cải thiện liên tục về các mục tiêu giảm thiểu tiêu thụ lượng nước trên cơ sở hàng năm.
   • Ban Quản lý có thể mô tả cách thức các hành động được cơ sở thực hiện để thúc đẩy cải thiện.
  • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt thể chất
   • Tiến độ so với các phần của kế hoạch dự án (ví dụ như quan sát thiết bị/các quy trình được lắp đặt để giảm việc sử dụng nước)
   • Các khoản tiền hoàn lại từ các dự án tiết kiệm lượng nước (nếu có)
   • Các giải thưởng hoặc chứng chỉ về các thành tích tiết kiệm nước 
 • Có Một phần
  • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời "có" ở trên nhưng đối với các nguồn nước (hoặc một nguồn) chiếm từ 50-79% tổng lượng nước sử dụng của bạn

 

Sử dụng Nước – Cấp  độ 3 

7. Cơ sở của bạn đã thực thi cân bằng nước hay phân tích khác để đánh giá khả năng truy nguyên lượng nước lấy vào so với lượng nước sử dụng (nghĩa là được xử lý) và lượng nước thải ra (nghĩa là đến xưởng xử lý nước) chưa?

Tải lên được đề xuất: Cân bằng Nước hoặc tương tự

Tải lên phương pháp phân tích cân bằng nước.

 • Phân tích cân bằng nước đã được thực hiện như thế nào?

Hãy Trả lời là Có nếu cơ sở của bạn đã hoàn thành đầy đủ một cân bằng nước để hoàn toàn nắm rõ việc truy nguyên lượng nước lấy vào so với lượng nước tiêu thụ và lượng nước thải ra tại cơ sở. Cân bằng nước hoàn chỉnh phải có những thông tin dưới đây.

Hãy trả lời là Có một Phần nếu bạn đã hoàn thành một phần cân bằng nước, nhưng có một kế hoạch hành động để hoàn thành tất cả các yêu cầu. 

Bao gồm:

 • Nước đầu vào tại cơ sở: lượng và các nguồn nước
 • Lượng nước được sử dụng trong quy trình sản xuất
 • Lượng nước được tái chế/tái sử dụng trong cơ sở
 • Chất lượng nước thải được tạo ra
 • Nước thải được tạo ra trong cơ sở
 • Thể tích nước được xả ra ngoài sau khi cơ sở tự xử lý
 • Tần suất cập nhật cân bằng nước 

Ý định của câu hỏi là gì?

Việc tạo ra một cân bằng nước của toàn cơ sở cho phép các cơ sở xác định lượng nước chưa được kiểm tra và cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các khu vực có các cơ hội cải thiện hiệu quả. Cân bằng nước, cùng với việc sử dụng nước và chi phí nước trước đây, sẽ giúp một cơ sở hiểu được việc sử dụng nước tổng thể và các cơ hội tiết kiệm chi phí cho cơ sở.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một phương pháp cho phép biết được hiệu suất theo thời gian là một cân bằng nước. Sự cân bằng nước cho phép một cơ sở xác định việc sử dụng nước và cả hao hụt tiềm ẩn thông qua các rò rỉ và sự bay hơi vì nó cũng xem xét nước thải cho một khu vực/công cụ/quy trình nhất định. Việc sử dụng nước trước đây cùng với chi phí có thể xây dựng các xu hướng cho phép một cơ sở hình dung hiệu suất theo thời gian từ cấp độ địa điểm đến một bước quy trình riêng lẻ. Các yếu tố hạn chế trong việc tạo ra một cân bằng nước là các máy đo/các ước tính và nhật ký dữ liệu, những đều này cần phải được duy trì. Các hệ thống dữ liệu điện tử có thể được triển khai để thực hiện điều này một cách tự động và theo yêu cầu, điều này giúp giảm thời gian và công sức, nếu không thì phải được thực hiện thông qua một cuộc kiểm toán nước. 

Cân bằng nước cơ bản có tính đến ranh giới địa điểm của cơ sở và xác định tất cả lượng nước chảy vào cơ sở từ các nguồn bên ngoài (bao gồm các giếng tại chỗ), và tất cả lượng nước chảy ra khỏi cơ sở từ nước thải và các hệ thống thoát nước thải. Trong một môi trường lý tưởng thì không có thất thoát, nên lượng nước vào – lượng nước ra = 0.   

Tuy nhiên, trong tình hình thực tế, sự chênh lệch giữa lượng nước vào và lượng nước ra khó có thể bằng không. Sự chênh lệch có thể là do rò rỉ, bốc hơi (có chủ ý hoặc không chủ ý), sai số đo (1-10%), v.v. Sự chênh lệch dưới 15% tổng lượng nước sử dụng là bình thường. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn hơn 25% tổng lượng nước sử dụng thường là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn và phải xác định các nguồn của việc thất thoát nước thông qua điều tra bổ sung. Điều này thường có thể phát hiện ra các rò rỉ và ví dụ như trang thiết bị kém hiệu quả. 

Các cân bằng nước tiên tiến hơn chuyển ranh giới được xem xét từ một địa điểm của cơ sở đến một ranh giới tòa nhà, ranh giới quy trình sản xuất, hoặc thậm chí một ranh giới công cụ/trang thiết bị cụ thể. Điều gì đang xảy ra trong công cụ và thoát ra từ công cụ? Cân bằng tiên tiến hơn này chỉ được giới hạn bởi việc đo đếm và các điểm ước lượng có sẵn để sử dụng nhưng cho phép đo lường lớn hơn cho việc sử dụng nước trong phạm vi cơ sở, điều này cho phép kiểm soát tốt hơn những mục đích sử dụng đó. 

 • Xác định và phân tích cách thức sử dụng nước trong toàn bộ phân tích cơ sở của bạn phải được tiến hành trong cơ sở để đánh giá/hiểu được nguồn gốc của lượng nước vào và việc sử dụng (tức là những quy trình nào) và lượng nước ra (tức là ETP). Một phương pháp tốt sẽ tạo ra sự cân bằng nước. Cân bằng nước có thể là cơ bản hoặc tiên tiến tùy thuộc vào các nhu cầu.
 • Việc tạo ra một cân bằng nước của cơ sở cho phép các cơ sở để xác định lượng nước chưa được kiểm tra và cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các khu vực với các cơ hội cải thiện hiệu quả. Cân bằng nước, cùng với việc sử dụng nước và chi phí nước trước đây, sẽ giúp một cơ sở hiểu được việc sử dụng nước tổng thể và các cơ hội tiết kiệm chi phí cho cơ sở.
 • Cân bằng nước cơ bản là phương trình được sử dụng để mô tả lưu lượng nước vào và nước ra khỏi cơ sở. Tổng lượng nước vào có thể đo được bằng tổng của toàn nước thải trong môi trường lý tưởng (nước vào = nước thải). Khi chúng không bằng nhau, sẽ có những hao hụt hoặc tiêu hao về nước: nước vào – nước thải = lượng nước hao hụt. Một số tổn thất, ví dụ như bốc hơi, là một phần của các hoạt động sản xuất bình thường. 

Dưới đây là một ví dụ về sự cân bằng nước cơ bản cho thấy lượng nước vào so với lượng nước ra của bạn trong nhà máy của bạn:

Screenshot_2017-11-11_12.00.24.png

Nguồn: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212371716300221 

 • Sự chênh lệch lớn hơn 15% thể hiện sự khác biệt vượt quá sai sót của hầu hết các đồng hồ đo và việc tính toán và cho thấy sự tồn tại của sự rò rỉ hoặc vấn đề tiềm ẩn khác. (thông thường, tổn thất nước được tính là 15% là cân bằng tốt, cao hơn 15% là sự cân bằng kém và có thể cần phải được làm lại để xác nhận độ chính xác. Kết quả tổn thất nước là 0 hoặc âm thường là một sai sót.)
 • Một cân bằng nước tiên tiến hơn trong đó mỗi khu vực, tòa nhà, quy trình, hoặc thậm chí cả thiết bị có tất cả các dòng chảy vào và nước thải được đo cho phép có một cân bằng nước chi tiết hơn được thực hiện. Điều này có thể cho thấy việc sử dụng nước quá mức ở những khu vực hoặc tòa nhà cụ thể, v.v. Để cải thiện hiệu quả và có mục tiêu hơn.
 • Cân bằng nước càng được xem xét thường xuyên, thì càng có sự hiểu biết tốt hơn về việc sử dụng nước và sự biến đổi của cơ sở. Một doanh nghiệp cần cân bằng cấp độ nỗ lực với giá trị tiềm năng đạt được. Cân bằng nước hàng tháng được khuyến nghị vì nó cho phép nắm được xu hướng mùa vụ và sự biến đổi trong việc sử dụng nước và thường trùng với hầu hết các tần suất tính tiền sử dụng nước. 

Bảng chú giải: 

 • Cân bằng Nước: Cân bằng nước cơ bản là phương trình được sử dụng để mô tả lưu lượng nước vào và nước ra khỏi cơ sở. Tổng lượng nước vào được đo sẽ bằng với tổng lượng nước thải và lượng nước hao hụt.   

Xem trang mạng để biết về mẫu - http://waterplanner.gemi.org/calc-waterbalance.asp 

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Điều này sẽ được xác minh như thế nào: 

 • Các Yêu cầu cho câu trả lời Có
  • Tài liệu bắt buộc
   • Cơ sở đã thực hiện đầy đủ một cân bằng nước hoặc có thể chứng minh một cách rõ ràng một loại phương pháp khác cho việc tiến hành phân tích để hiểu đầy đủ khả năng truy nguyên lượng nước lấy vào so với lượng nước sử dụng và lượng nước thải ra trong cơ sở.
   • Báo cáo này cần phải bao gồm các thông tin sau đây:
    • Nước đầu vào tại cơ sở của bạn: lượng và nguồn nước.
    • Lượng nước được sử dụng trong quy trình sản xuất
    • Lượng nước được tái chế/tái sử dụng trong cơ sở
    • Chất lượng nước thải được tạo ra
    • Nước thải được tạo ra trong cơ sở
    • Thể tích nước được xả ra ngoài sau khi cơ sở tự xử lý
    • Tần suất cập nhật cân bằng nước
   • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
    • Cân bằng nước được xem xét thường xuyên ở mức độ nào?
    • Bạn đã tìm hiểu được điều gì từ sự cân bằng nước?
    • Đã có hao hụt gì không? Lớn đến mức nào? Những điều đó đã được giải thích thế nào?
   • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt thể chất
    • Xem xét bản vẽ/biểu đồ/sơ đồ đường ống dẫn nước, kiểm tra xem liệu nhà máy có hiểu biết về việc sử dụng nước của họ hay không (lượng nước vào lượng nước ra)
    • Đo đạc và lưu giữ hồ sơ phù hợp về việc sử dụng nước
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.