Nền tảng Higg.org: Cài đặt Tài khoản & Chuyển đổi Tài khoản

Khi bạn đã hoàn tất các bước đăng ký và thanh toán, bạn sẽ có thể truy cập vào nền tảng Higg.org mới. Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra cài đặt tài khoản và hồ sơ người dùng của bạn và sửa đổi nếu cần thiết. Tìm hiểu cách chuyển đổi giữa các tài khoản nếu cần thiết.

Điều hướng Trang Chủ:

Screenshot_2017-11-02_15.48.31.png

Cài đặt Tài khoản

Khi bạn lần đầu tiên truy cập Higg.org, hãy kiểm tra để đảm bảo thông tin trong cài đặt tài khoản của bạn là chính xác. Để làm điều này, hãy đi tới "Cài đặt Tài khoản" (Account Settings) trên trang chủ.

 • Nếu bạn cần cập nhật tên tài khoản hoặc gặp sự cố khi cập nhật công ty mẹ của bạn, thì vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Higg bằng cách truy cập địa chỉ howtohigg.org, nhấn vào "Gửi Yêu cầu" (Submit a Request) ở đầu trang và gửi yêu cầu hỗ trợ "Đăng ký" (Registration) với thông tin tài khoản của bạn và những thông tin bạn muốn thay đổi. Vì mục đích bảo mật, những thay đổi này phải được sự chấp thuận của bộ phận hỗ trợ Higg. Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi gửi yêu cầu.
 • Đ thay đổi Công ty Mẹ của bạn:
  • Chuyển đến trường "Công ty Mẹ" (Parent Company) trong Cài đặt Tài khoản (Account Settings) và tìm kiếm tên công ty bạn muốn thêm.
  • Nếu bạn không thể tìm thấy tên công ty bằng cách sử dụng tìm kiếm, thì bạn có thể thêm một công ty mẹ mới bằng cách nhấn vào "Thêm Một Công ty Mẹ Mới" (Add a New Parent Company) và gửi tên và địa chỉ công ty.
   • Thông tin công ty này sẽ được bộ phận hỗ trợ Higg xem xét và phê duyệt trong vòng một đến hai ngày làm việc và sẽ tự động xuất hiện trong mục Cài đặt Tài khoản (Account Settings) của bạn sau khi được phê duyệt.
  • Số ID Higg: Số định danh tài khoản Higg Index duy nhất của bạn có thể được tìm thấy trong cài đặt tài khoản của bạn.

Screenshot_2017-11-02_15.49.48.png 

Cài đặt Hồ sơ Người dùng

Bạn cũng có thể cập nhật thông tin người dùng cá nhân của bạn bằng cách nhấp vào tên bạn ở trên cùng bên phải của màn hình và chọn "Hồ sơ của Tôi" (My Profile).

 • Để thay đổi mật khẩu của bạn, hãy chọn "Đổi Mật khẩu"(Change Password)
 • Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của nền tảng Higg.org bằng cách nhấn chuột vào "Thay đổi Ngôn ngữ"(Change Language)
  • Chú ý: Các bản dịch ngôn ngữ của nền tảng Higg.org sẽ ra mắt vào tháng 12 năm 2017.

 Screenshot_2017-11-02_15.51.11.png

Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản

Nếu bạn lập và cần truy cập nhiều tài khoản cơ sở, thì bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản theo hai cách khác nhau:

 • Nhấn vào tên bạn ở phía trên bên phải của màn hình. Bạn sẽ thấy tất cả các tài khoản bạn có quyền truy cập được liệt kê bên dưới và có thể nhấp vào tài khoản bạn muốn chuyển sang.
 • Nhấn vào Biểu tượng Higg Index ở đầu màn hình. Thao tác này sẽ mở màn hình hiển thị tất cả các tài khoản mà bạn có quyền truy cập và bạn có thể nhấp vào tài khoản bạn muốn chuyển sang.

Screenshot_2017-11-02_15.52.21.png Chú ý: Tài khoản mà bạn hiện đang đăng nhập sẽ luôn được liệt kê bên cạnh tên của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào Higg.org.

Đăng ký Truy cập Tài khoản Khác

Để yêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản khác:

 • Nhấn vào tên của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
 • Ở cuối menu thả xuống, nhấn vào "Thêm Tài khoản" (Add Account).
 • Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang đăng ký mới, ở đó bạn có thể tìm kiếm tài khoản hiện có và yêu cầu truy cập vào tài khoản đó hoặc đăng ký tài khoản cơ sở mới.
 • Bạn có thể lặp lại bước này cho tất cả các tài khoản mà bạn cần có quyền truy cập.

Screenshot_2017-11-02_16.27.39.png

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, thì trước hết hãy xem các tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ www.HowtoHigg.org.

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn, thì hãy nhấn vào "Gửi Yêu cầu" ở đầu trang để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.