Theo dõi

Sử dụng Năng lượng & Khí Nhà Kính (GHG)

Sử dụng Năng lượng & Giới thiệu về Khí Nhà Kính

Sản xuất năng lượng và sử dụng năng lượng là những nguồn gây ô nhiễm không khí và Khí Nhà Kính (GHG) lớn nhất do con người tạo ra. Các tác động của năng lượng về hoạt động, môi trường và tài chính là những vấn đề chính cho các hoạt động của cơ sở. Nâng cao hiệu suất năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo trong suốt các quá trình hoạt động của cơ sở là một lĩnh vực trọng tâm quan trọng của tất cả các nhà máy. 

Vì sự biến đổi khí hậu trở thành nguy cơ nghiêm trọng nhất đối với con người, môi trường và kinh tế trên thế giới, nên các chính phủ có thể áp đặt các yêu cầu và quy định nghiêm ngặt hơn. Nếu cơ sở của bạn làm giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính, thì nó sẽ giúp giảm bớt việc tiếp cận của bạn với các rủi ro theo quy định hoặc các yêu cầu mới từ các thương hiệu. Điều này cũng có thể tạo ra một lợi thế kinh tế cho công ty của bạn bằng cách giảm thiểu nguy cơ tăng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và chi phí năng lượng. 

Bằng cách đưa ra việc tổ chức và hành động cần thiết cho một chương trình năng lượng, các cơ sở có thể:

 • giảm phát thải Khí Nhà Kính (GHG) và khí thải
 • giảm các chi phí
 • cải tiến các quy trình 

Sử dụng Năng lượng trong Nhà máy của bạn

Bạn có thể giảm phát thải khí nhà kính bằng cách giảm tổng lượng năng lượng được sử dụng tại cơ sở của bạn và/hoặc bằng cách chuyển sang các nguồn nhiên liệu sạch hơn.  Để hiểu cách cải tiến, trước tiên bạn cần phải bắt đầu bằng cách đo lượng sử dụng năng lượng của bạn, và thứ hai, sử dụng Higg để hiểu việc các nguồn năng lượng của bạn ảnh hưởng như thế nào đến sự phát thải Khí Nhà Kính (GHG). 

Cơ sở của bạn phải theo dõi các nguồn năng lượng sau đây được sở hữu hoặc kiểm soát bởi cơ sở của bạn (nguồn: www.ghgprotocol.org/): 

 • Than đá
 • Khí Thiên nhiên
 • Xăng
 • Điêzen
 • Dầu nhiên liệu
 • Sinh khối
 • Năng lượng Mặt trời
 • Địa nhiệt
 • Thủy năng
 • Vi thủy năng
 • Gió 

Cơ sở của bạn cũng phải theo dõi các nguồn năng lượng sau đây đó là kết quả của các hoạt động của bạn, nhưng xảy ra ở các nguồn được sở hữu hoặc được kiểm soát bởi một thực thể khác (nguồn: www.ghgprotocol.org/):

 • Điện được mua
 • Nước lạnh được mua
 • Hơi nước được mua 

Dưới đây là một danh sách các máy móc và thiết bị phổ biến sử dụng năng lượng (lưu ý: đây là một danh sách rất nhỏ về các thiết bị công nghiệp phổ biến):

 • Lò hơi
 • Hệ thống Khí Nén
 • Động cơ
 • Máy phát điện
 • HVAC
 • Lò đốt
 • Máy làm lạnh và lò đốt
 • Máy sấy
 • Đèn
 • Thiết bị Sản xuất 

Sử dụng Năng lượng trong Higg FEM

Phần Năng lượng trong Higg FEM phục vụ như một phương pháp để đánh giá tiến bộ của một cơ sở trong việc thực hiện một chương trình năng lượng thành công. Trong khi việc quản lý năng lượng tốt mang lại những lợi ích đáng kể, bao gồm tiết kiệm chi phí và hiệu quả, nó yêu cầu sự tập trung và các nguồn lực thích hợp của tổ chức để thực hiện chính xác và thành công trong khi giảm sự tác động đến môi trường. 

Phần Năng lượng Higg và Khí Nhà Kính (GHG) yêu cầu bạn phải:

 • Theo dõi tất cả các nguồn năng lượng và nhiên liệu và báo cáo số lượng được sử dụng trong năm dương lịch vừa qua
 • Xác định các yếu tố nào đóng góp nhiều nhất cho việc sử dụng năng lượng tại địa điểm được báo cáo (ví dụ như máy móc, các quy trình hoặc các hoạt động sử dụng năng lượng nhiều nhất)
 • Đặt một đường cơ sở được chuẩn hóa cho việc sử dụng năng lượng, ví dụ như "80 MJ trên một đơn vị sản xuất vào năm 2016"
 • Đặt các mục tiêu được tiêu chuẩn hóa cho việc giảm năng lượng, ví dụ như "Giảm năng lượng sử dụng cho một đơn vị sản xuất xuống 70% chậm nhất vào năm 2020."
 • Thiết lập một kế hoạch hành động với các hành động và các chiến lược cụ thể để đạt được các mục tiêu giảm năng lượng
 • Chứng minh việc giảm năng lượng so với đường cơ sở, ví dụ như "Năm ngoái chúng tôi đã sử dụng 60 MJ trên một đơn vị sản xuất, giảm 25% hàng năm."

Tính Phát thải Khí thải Khí Nhà Kính (GHG) sử dụng Higg FEM 

Các Khí Nhà Kính (GHG) là khí trong bầu khí quyển của Trái Đất hấp thụ/giữ lại một số bức xạ đi ra của Trái Đất, làm cho bầu không khí ấm lên (gọi là "hiệu ứng nhà kính"). Quá trình này là nguyên nhân chính của sự thay đổi khí hậu trái đất, được gọi là 'biến đổi khí hậu'.  Việc sản xuất và sử dụng năng lượng, vận chuyển, sử dụng khí làm lạnh, và các hoạt động khác tạo ra khí thải nhà kính gây hại cho môi trường.  Tham khảo IPCC: www.ipcc.ch

Ngoài việc cải thiện môi trường, việc xác định và quản lý nguồn và lượng phát thải Khí Nhà Kính (GHG) có thể mang lại lợi ích cho nhà máy của bạn theo các cách sau đây:

 • Giảm chi phí nguyên vật liệu liên quan đến việc giảm Khí Nhà Kính (GHG)
 • Tăng lợi thế cạnh tranh bằng cách phấn đấu để có sự thành công không có khí các-bon
 • Hãy bắt đầu các quy định tương lai về sự phát thải các-bon và Khí Nhà Kính (GHG).
 • Thông qua việc theo dõi và chiến lược thúc đẩy việc giảm thiểu, cơ sở đang chứng tỏ sự quản lý mang tính môi trường. 

Sử dụng năng lượng tại nhà máy của bạn tạo ra phát thải GHG trực tiếp và gián tiếp. Đề cương GHG phân chia các loại phát thải này thành ba "phạm vi" rộng:

 • Phạm vi 1: Tất cả các phát thải GHG trực tiếp.
 • Phạm vi 2: Phát thải GHG gián tiếp từ việc tiêu thụ điện, nhiệt hoặc hơi được mua.
 • Phạm vi 3: Các phát thải gián tiếp khác, ví dụ như chiết xuất và sản xuất nguyên vật liệu và nhiên liệu được mua, các hoạt động liên quan đến vận chuyển bằng phương tiện không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của cơ sở báo cáo, các hoạt động liên quan đến điện (ví dụ như mất mát trong Truyền gửi & Phân phối) không được đưa vào Phạm vi 2, các hoạt động thuê ngoài, tiêu hủy chất thải, v.v. (Nguồn: ghgprotocol.org) 

Một khi bạn đã nhập số liệu sử dụng năng lượng tại nhà máy của bạn trong Higg FEM, công cụ này sẽ cung cấp tính toán GHG cho cả các phát thải Phạm vi 1 (trực tiếp) và Phạm vi 2 (gián tiếp) dựa trên các yếu tố phát thải lấy từ các nguồn miễn phí, có sẵn công khai tốt nhất. 

 • CÁC NHÀ MÁY: Tính toán này nhằm giúp nhà máy của bạn xác định được các cơ hội để cải thiện ví dụ như chuyển đổi sang các nhiên liệu sạch hơn, nhưng không như là một tính toán cho các mục đích báo cáo sau cùng của Phạm vi 1 và Phạm vi 2. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các tính toán GHG chính thức, vui lòng truy cập ghgprotocol.org.
 • THƯƠNG HIỆU/BÁN LẺ: Higg FEM theo dõi dữ liệu quan trọng nhất được yêu cầu dành cho tính toán GHG của Phạm vi 3 của bạn. Tuy nhiên, Higg FEM không phải là một máy tínhchính thức của Phạm vi 3 vì các công ty có thể lựa chọn để xác định các ranh giới của Phạm vi 3 một cách khác nhau. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về tính toán GHG chính thức, thì vui lòng truy cập địa chỉ ghgprotocol.org.

 

Năng lượng & Khí Nhà Kính (GHG) – Cấp 1

1. Chọn tất cả nguồn năng lượng của cơ sở của bạn:

 • Nguồn Năng lượng
 • Cơ sở của bạn có theo dõi việc sử dụng năng lượng từ nguồn này không?
 • Lượng năng lượng được sử dụng từ nguồn này trong năm 2017 là bao nhiêu?
 • Lượng năng lượng được sử dụng từ nguồn này trong năm 2017 là bao nhiêu?
 • Phương pháp nào đã được sử dụng để theo dõi nguồn năng lượng này?
 • Tần suất đo lường mức sử dụng là bao nhiêu?
 • Hãy đưa ra thêm nhận xét

Tải lên được đề xuất: a) Bản sao hóa đơn điện nước (hoặc chỉ số công tơ) đối với tất cả nguồn năng lượng được liệt kê trong cả năm; b) Hình ảnh công tơ năng lượng được dùng để theo dõi việc tiêu thụ các nguồn năng lượng chính.

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn hoàn thành việc theo dõi tất cả các nguồn năng lượng mà cơ sở của bạn sử dụng.

Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đã hoàn thành việc theo dõi ít nhất một trong các nguồn năng lượng, nhưng chưa theo dõi được tất cả các nguồn năng lượng. 

Higg FEM chuyển đổi dữ liệu sử dụng năng lượng thành các đơn vị phổ biến (kWh), % tổng lượng sử dụng và tương đương về co2. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để bạn nhập thông tin từ các hóa đơn năng lượng của bạn hoặc các đồng hồ đo năng lượng cho thấy cơ sở của bạn đang sử dụng bao nhiêu năng lượng. Câu hỏi này cũng giúp bạn xây dựng danh sách nguồn năng lượng của cơ sở của bạn, điều này cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về năng lượng nào đang được sử dụng, nơi nó đang được sử dụng trong nhà máy của bạn, và bao nhiêu năng lượng đang được sử dụng. 

Việc đo lường mức sử dụng năng lượng từ tất cả các nguồn là nền tảng của việc quản lý năng lượng và chương trình bền vững tổng thể cho một công ty. Việc do lường tất cả các nguồn năng lượng cho phép bạn phân tích những nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất của bạn, phát hiện ra bất cứ sự tiêu thụ bất thường nào, đặt các mục tiêu giảm năng lượng và đo sự phát thải Khí Nhà Kính (GHG). 

Mục đích của việc hoàn thành các mục năng lượng là để xác định các cơ hội giảm thiểu việc sử dụng năng lượng. Bước đầu tiên để làm điều đó là để hiểu những nguồn sử dụng năng lượng lớn nhất của bạn. Một khi bạn biết điều đó, thì bạn sẽ có thể ưu tiên việc giảm thiểu sử dụng. Ví dụ, câu hỏi này giúp bạn hiểu được liệu bạn nên tập trung vào việc giảm sử dụng điện hoặc một nguồn năng lượng khác. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Vui lòng bao gồm tất cả năng lượng được sử dụng trong ranh giới vật lý của cơ sở và hoạt động tại các địa điểm dưới sự kiểm soát kinh doanh của bạn (được sở hữu, vận hành hoặc thuê trực tiếp). Vui lòng loại trừ bất cứ dịch vụ hoặc khu vực thuê ngoài nào ví dụ như căng tin hợp đồng hoặc cửa hàng cho thuê. 

Báo cáo sử dụng năng lượng được coi là bước đầu tiên trong việc quản lý sử dụng năng lượng. Nên bắt đầu bằng cách:

 • Lập các quy trình kinh doanh và hoạt động để xác định các nguồn sử dụng năng lượng.
 • Sử dụng các hóa đơn tiện ích để phân tích việc sử dụng điện, hơi nước và nhiệt đã mua.
 • Theo dõi các nhiên liệu khác được sử dụng cho phát điện năng tại chỗ ví dụ như máy phát điện chạy bằng diesel và nồi hơi đốt than.
 • Theo dõi các nhiên liệu được sử dụng cho các nguồn đốt di động do cơ sở sở hữu hoặc kiểm soát ví dụ như xe ô tô cá nhân và xe nâng.
 • Cài đặt các máy đo phụ để theo dõi lượng năng lượng tái tạo được tạo ra, nếu năng lượng tái sinh được tạo ra tại chỗ. 

Điều này sẽ được xác minh như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Tần số và phương pháp đo dành cho tất cả các nguồn năng lượng
   • Hồ sơ đo điện, nhiên liệu, hơi nước và năng lượng khác (ví dụ như hóa đơn hàng tháng và hồ sơ tiêu dùng hàng năm, các hồ sơ đo được soạn trong excel là ổn miễn là cũng có hồ sơ đo để xem xét) có tổng số khớp với các câu trả lời được báo cáo cho tất cả các câu hỏi đã được trả lời.
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
   • Thảo luận với Ban Quản lý:
    • Ban Quản lý có biết về các luật và quy định, nếu áp dụng, liên quan đến việc sử dụng năng lượng, vận chuyển và phát thải Khí Nhà Kính (GHG) không?
    • Ban Quản lý có cung cấp các nguồn lực thích hợp để đảm bảo rằng các luật và quy định hiện hành được duy trì không?
    • Cơ sở có đang đáp ứng các yêu cầu của địa phương về tiêu thụ năng lượng và lưu trữ hồ sơ không?
   • Những Nhân viên Chủ chốt:
    • Những Nhân viên Chủ chốt có biết về các yêu cầu giấy phép/giấy cấp phép cho việc sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính, nếu áp dụng không?
    • Các nhân viên có thể tiếp cận và hiểu các quy trình về việc sử dụng năng lượng, vận chuyển và phát thải khí nhà kính, nếu áp dụng không? 
 • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
  • Mô tả các thiết bị đo (bao nhiêu?, dễ truy cập?, v.v)
  • Mô tả các thiết bị liên quan đến năng lượng (sản xuất hoặc tiêu thụ năng lượng)
   • Tuổi (Liệt kê số năm tuổi)
   • Bảo trì (Số Ghi Thiết bị được hoàn thành và bảo trì được hoàn thành đúng thời gian)
   • Bất cứ rò rỉ nào (ví dụ như hơi nước?)
  • Chụp ảnh các thiết bị liên quan đến năng lượng 
 • Có Một phần
  • Tần số và phương pháp đo lường và dữ liệu chính xác dành cho ít nhất mộtnguồn năng lượng
  • Các hồ sơ tiêu thụ điện, nhiên liệu, hơi nước và năng lượng khác (ví dụ như hóa đơn hàng tháng và hồ sơ tiêu thụ hàng năm) để xác nhận rằng dữ liệu được nhập là chính xác
  • Thảo luận với Ban Quản lý:
   • Ban Quản lý có biết về các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng năng lượng, vận chuyển và phát thải GHG không?
   • Ban Quản lý có cung cấp các nguồn lực thích hợp để đảm bảo rằng các luật và quy định hiện hành được duy trì không?
   • Cơ sở có tuân theo các yêu cầu của địa phương về tiêu thụ năng lượng và lưu trữ hồ sơ không?
  • Những Nhân viên Chủ chốt:
   • Những Nhân viên Chủ chốt có biết về các yêu cầu giấy phép/giấy cấp phép cho việc sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính, nếu áp dụng không?
   • Các nhân viên có thể tiếp cận và hiểu các quy trình về việc sử dụng năng lượng, vận chuyển và phát thải khí nhà kính, nếu áp dụng không?
  • Mô tả các thiết bị đo (bao nhiêu?, dễ truy cập?, v.v)
  • Mô tả các thiết bị liên quan đến năng lượng (sản xuất hoặc tiêu thụ năng lượng)
   • Tuổi (Cũ, gần đây)
   • Bảo trì (dường như được bảo trì tốt?)
   • Bất cứ rò rỉ nào (ví dụ như hơi nước?)
  • Chụp ảnh các thiết bị liên quan đến năng lượng
  • Mô tả các khoảng cách biệt giữa những gì được báo cáo trong quá trình tự đánh giá của họ so với những gì bạn quan sát được tại địa điểm
  • Tài liệu bắt buộc
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất 
 • Câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi tới Bộ Công cụ Dệt May Gia đình và May mặc của Tổ chức Bền vững. Chỉ số Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả về Sản xuất - Cường độ Phát thải Khí Nhà Kính (GHG) hỏi người trả lời về cường độ Phát thải Khí Nhà Kính của các cơ sở sản xuất cuối cùng. Dữ liệu cơ sở có thể được tổng hợp bởi các nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC. Chỉ số Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả về Chuỗi Cung ứng - Phát thải Khí Nhà Kính (GHG) hỏi người trả lời xem liệu Phát thải Khí Nhà Kính của Phạm vi 1 và 2 có được báo cáo bởi các cơ sở sản xuất vải không. Dữ liệu cơ sở có thể được tổng hợp bởi các nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC. 

 

Năng lượng & Khí Nhà Kính (GHG) – Cấp 2 

2: Cơ sở của bạn đã đặt ra các đường cơ sở cho việc sử dụng năng lượng chưa? 

Nếu có, chọn tất cả các nguồn năng lượng mà cơ sở của bạn đã đặt ra ranh giới cơ bản. 

Tải lên được Đề xuất: Dữ liệu tiêu thụ năng lượng trong cả năm được dùng để thiết lập các mục tiêu cắt giảm năng lượng.

Mục đích của câu hỏi là gì?

Để thể hiện sự cải thiện hoặc cắt giảm năng lượng, điều quan trọng là phải biết điểm bắt đầu của bạn là gì. Thiết lập một đường cơ sở (tức là hiệu suất hàng năm của một thông số được đặt tại một năm cơ sở đã xác định) cho phép bạn có điểm tham chiếu rõ ràng cho việc theo dõi hiệu suất năng lượng liên tục và thiết lập mục tiêu. 

Hướng dẫn kỹ thuật:

Để thể hiện sự cải thiện hoặc cắt giảm, điều quan trọng là phải biết điểm bắt đầu của bạn là gì. "Đường cơ sở" là một điểm bắt đầu hoặc điểm chuẩn mà bạn có thể sử dụng để tự so sánh theo thời gian. Ví dụ, nếu cơ sở của bạn đã sử dụng 80 MJ khí thiên nhiên trên 10.000 mét vải trong năm 2016, thì bạn sẽ có thể so sánh hiệu suất của bạn so với con số này trong những năm tới. Trong ví dụ này, "80 MJ khí thiên nhiên trên 10.000 mét vải trong năm 2016" là ví dụ của một đường cơ sở được chuẩn hóa. 

Xác nhận dữ liệu là một bước quan trọng đầu tiên. Dữ liệu cần phải ổn định và đáng tin cậy trước khi thiết lập đường cơ sở. Những điều được yêu cầu:

 1. Sử dụng dữ liệu ổn định: nếu nhà máy của bạn đã trải qua những thay đổi cơ cấu lớn ví dụ như mua lại hoặc những thay đổi loại sản phẩm, thì bạn cần phải chọn một đường cơ sở sau khi những thay đổi đó đã được hoàn thành.  
 2. Chuẩn hóa: nếu bạn chọn một đường cơ sở được chuẩn hóa, thì nó sẽ được chuẩn hoá với các đơn vị sản xuất đã nhập vào phần Thông tin về Địa điểm dành cho sản lượng hàng năm. Ví dụ: nếu bạn đã chọn sản lượng hàng năm theo "mét", thì đường cơ sở của bạn sẽ được chuẩn hóa theo mét.
 3. Dữ liệu đã được xác nhận: dữ liệu đường cơ sở phải chính xác và có thể kiểm chứng được. Dữ liệu năng lượng đã được xác nhận từ Higg FEM là một nguồn có thể chấp nhận được của đường cơ sở. Dữ liệu đường cơ sở được xác nhận bởi quá trình kiểm toán nội bộ cũng là được chấp nhận. 

Năm của đường cơ sở và mức hiệu suất đường cơ sở (ví dụ: sử dụng năng lượng hàng năm, lượng khí thải trên một đơn vị, v.v), một khi đã quyết định cho một mục tiêu, thì cần phải giữ nguyên không thay đổi. 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

 • Có:
  • Các phương pháp thông báo có thể bao gồm: Họp, đăng thông báo, phát hành bản thông tin, bất cứ hình thức thông báo nào khác bằng văn bản.
  • Mô tả cách tính đường cơ sở
  • Tài liệu cho thấy rằng đường cơ sở phù hợp với các hồ sơ tiêu thụ trong năm thiết lập đường cơ sở
  • Đường cơ sở được thông báo cho các nhân viên có liên quan và được liên kết với nguồn tác động lớn như được xác định ở Cấp 1. 
  • Khả năng chứng minh được dữ liệu đường cơ sở đã được xác nhận như thế nào (ví dụ, sử dụng dữ liệu đã được xác nhận của Higg 3.0, sử dụng quy trình xác nhận nội bộ, kiểm toán độc lập, v.v)
 • Có Một Phần - không có lựa chọn từng phần

 

3. Cơ sở của bạn có biết hoạt động hoặc quy trình nào tại Cơ sở sử dụng nhiều năng lượng nhất không? 

 • Tải lên phương pháp để xác định các yếu tố sử dụng năng lượng cao nhất.

Yếu tố sử dụng năng lượng cao nhất tại cơ sở của bạn là gì?

Đây có thể là bất cứ yếu tố nào trong sản xuất như máy móc, quy trình hoặc bộ phận 

Tải lên được Đề xuất: a) Xếp hạng của các quy trình hoặc dịch vụ mà tiêu thụ nhiều năng lượng nhất (với các giá trị tiêu thụ năng lượng); b) Bản sao của một cuộc kiểm toán năng lượng được tiến hành bởi chuyên gia quản lý năng lượng (nếu có)

Điều quan trọng là bạn phải hiểu đâu là yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng ở cơ sở của bạn nhiều nhất. Điều này cho phép bạn đặt mục tiêu chiến lược cho những yếu tố đó để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và/hoặc mức phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.  

Hãy trả lời là Có chỉ khi bạn có các hồ sơ và phương pháp để xác định các yếu tố cao nhất của việc sử dụng năng lượng tại địa điểm (ví dụ: quy trình, máy móc, v.v). 

Mục đích của câu hỏi là gì?
Mục đích là để có cơ sở hoàn thành một phân tích toàn bộ cơ sở để đánh giá số lượng và các nguồn nguồn năng lượng ở tất cả những nơi mà năng lượng được sử dụng (ví dụ: quy trình, đèn, HVAC, v.v). Câu hỏi này cho bạn thấy địa điểm trong cơ sở của bạn mà bạn sử dụng hầu hết các nguồn năng lượng (ví dụ, nơi bạn sử dụng nhiều điện nhất). 

Đối với những nỗ lực bền vững để phát triển, một cơ sở phải xác định và xếp hạng các ảnh hưởng sử dụng năng lượng trong ranh giới của cơ sở. Một khi cơ sở có hiểu biết về những ảnh hưởng cụ thể đối với việc sử dụng năng lượng, thì cơ sở đó có thể giảm được mức tiêu thụ năng lượng bằng cách ưu tiên và nhắm mục tiêu các yếu tố đó. Một cơ sở phải có khả năng đo lường việc sử dụng trước khi chúng có thể được quản lý có hiệu quả. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một cơ sở có thể đánh giá hầu hết các quy trình tiêu thụ năng lượng và các hoạt động dựa trên việc lập ra các quy trình sản xuất của nó cùng với danh sách máy móc có các thông số sử dụng năng lượng và dữ liệu sử dụng năng lượng của bạn. Dưới đây là các yếu tố thông thường ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng:

 • Lò hơi và máy phát điện
 • Hệ thống khí nén
 • Động cơ
 • Thiết bị cũ hoặc không hiệu quả
 • Vị trí thiết bị

Dưới đây là một số cách để bắt đầu:

 • Xác định năng lượng đang được các máy riêng lẻ sử dụng như thế nào (tạo một danh sách máy móc)
 • Phân tích các đánh giá năng lượng của thiết bị nhân với số giờ hoạt động
 • Lắp đặt các thiết bị điện tử để theo dõi việc sử dụng năng lượng theo thời gian (ví dụ, bộ thu thập dữ liệu, bộ ghi dữ liệu, hoặc máy đo phụ)
 • Thuê một kỹ sư năng lượng chuyên nghiệp được chứng nhận để tiến hành đánh giá năng lượng 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

  • Các hồ sơ về những ảnh hưởng năng lượng tại địa điểm (ví dụ: danh sách các máy móc và đánh giá năng lượng/tiêu thụ)
  • Kiểm toán năng lượng gần đây
  • Các hồ sơ tiêu thụ được phân loại chính xác từ tiêu thụ cao nhất đến thấp nhất với phương pháp luận được xác định rõ ràng
  • Vốn hóa các kế hoạch thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng mới
  • Hiểu về các đánh giá năng lượng của thiết bị
  • Các nhân viên có liên quan có một sự hiểu biết chung về cách họ, và các hoạt động tại địa điểm của họ và các hoạt động, có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính
  • Tài liệu hỗ trợ câu trả lời "Có":
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi 
  • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
   • Thiết bị được sử dụng trong nhà máy
   • Sự có mặt của bộ thu thập dữ liệu để theo dõi việc sử dụng năng lượng theo thời gian
   • Các nguồn năng lượng khác không được liệt kê trong danh sách hồ sơ năng lượng 

 

4. Cơ sở của bạn có đặt ra mục tiêu cải thiện phát thải GHG hoặc sử dụng năng lượng không? Nếu có, hãy chọn tất cả các nguồn năng lượng mà cơ sở của bạn đã đặt ra mục tiêu về giảm phát thải GHG hoặc năng lượng. 

 • Nguồn
 • Mục tiêu của bạn cho sự thay đổi trong việc sử dụng megajoules (MJ) từ nguồn này là gì? (Nhập một số phần trăm âm đối với một mục tiêu giảm thiểu, và một phần trăm dương đối với một mục tiêu tăng lên.)
 • Nhập năm mục tiêu
 • Đây là mục tiêu chuẩn hóa hay tuyệt đối?
 • Mô tả các biện pháp đã được lên kế hoạch để đạt được mục tiêu này (làm thế nào bạn sẽ đạt được mục tiêu)

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho các nguồn năng lượng mà chiếm từ 80% trở lên trong tổng mức sử dụng năng lượng của bạn. Bạn sẽ nhận được các điểm từng phần nếu bạn đặt các mục tiêu cho các nguồn năng lượng mà chiếm 50-79% trở lên trong tổng mức sử dụng năng lượng của bạn. Số điểm này nhằm để thưởng cho mục tiêu cải thiện mức sử dụng nguồn năng lượng lớn nhất giúp tối đa hóa tác động môi trường của bạn. 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Để bạn có thể hoàn thành ít nhất một mục tiêu giảm năng lượng cho cơ sở của bạn.

Các công ty bền vững liên tục hướng tới việc giảm thiểu các tác động môi trường của họ. Bây giờ bạn đã biết lượng năng lượng mà cơ sở của bạn sử dụng ("đường cơ sở" của bạn), và các trình điều khiển lớn nhất của bạn trong việc sử dụng năng lượng, bạn đã sẵn sàng để thiết lập các mục tiêu để giảm việc sử dụng năng lượng của bạn.    

Các mục tiêu có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn (ngắn hạn = dưới 5 năm, dài hạn = hơn 5 năm). Một khi đã được thiết lập, thì cần phải tiến hành đánh giá ít nhất mỗi quý một lần để đảm bảo các điều chỉnh được thực hiện khi cần thiết để theo kịp để đạt được thành công. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một mục tiêu có thể là một sự cải tiến số liệu tuyệt đối hoặc được chuẩn hóa khi so sánh với số liệu đường cơ sở theo một ngày đã định. Đối với Higg FEM, các mục tiêu giảm thiểu có thể được chuẩn hoá với chỉ số khối lượng sản xuất (được chọn trong phần Thông tin Địa điểm: Đơn vị khối lượng sản xuất). Một mục tiêu được chuẩn hóa cho bạn thấy khi tiến bộ là có thật chứ không phải là một kết quả của những thay đổi về kinh doanh ví dụ như giảm sản xuất. Một ví dụ của một mục tiêu được chuẩn hóa là KWh năng lượng được sử dụng để sản xuất một kg sản phẩm có thể bán được (kWh/kg). 

Một mục tiêu chính thức ở đây đề cập đến một yêu cầu hiệu suất định lượng của việc sử dụng năng lượng hàng năm của địa điểm về một nguồn năng lượng đặc biệt.  Một mục tiêu chính thức phải:

 • bao gồm một ngày bắt đầu xác định (ví dụ, "đường cơ sở") của mục tiêu,
 • bao gồm một ngày kết thúc của mục tiêu, có nghĩa là hoàn thành dự kiến ​​của việc giảm thiểu đã được yêu cầu;
 • đơn vị đo lường,
 • tiêu thụ đường cơ sở (tức là m3 /kg sản lượng vào đường cơ sở năm 2010)
 • bao gồm một số lượng giảm chính xác, được thể hiện dưới dạng số (ví dụ: giảm 1 triệu kWh) hoặc tỷ lệ phần trăm (ví dụ: giảm 5%).
 • có liên quan đến việc giảm sử dụng năng lượng của địa điểm (ví dụ tập trung vào sử dụng năng lượng quan trọng nhất tại địa điểm)

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

  • Tài liệu bắt buộc
   • Tài liệu về (các) mục tiêu
   • (Các) mục tiêu đã được tính thành một phần trăm như thế nào
   • Mục tiêu được thông báo cho các nhân viên có liên quan và được liên kết đến việc sử dụng năng lượng chủ yếu của cơ sở đã được xác định trong EN2.1.
   • Các phương pháp thông báo có thể bao gồm: Họp, đăng thông báo, phát hành bản tin, bất cứ hình thức thông báo bằng văn bản nào khác cho các nhân viên tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng năng lượng trong cơ sở. 
 • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
  • Quản lý tích cực thúc đẩy hoặc ủng hộ việc bảo tồn năng lượng dự trù
  • Quản lý đang thúc đẩy việc cải tiến liên tục và rà soát mục tiêu giảm phát thải và/hoặc phát thải tại địa điểm hàng năm
  • Dữ liệu về việc tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính được cung cấp cho các bên liên quan nội bộ và/hoặc bên ngoài nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình để đạt được các mục tiêu 
 • Có Một phần nào đó -
  • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời "Có" nhưng đối với các nguồn (hoặc một nguồn) tổng cộng 79% hoặc ít hơn về sử dụng năng lượng (dữ liệu này được tìm thấy trong việc tính toán % đóng góp trong câu hỏi 1)

 

5. Cơ sở của bạn có kế hoạch thực thi để cải thiện mức sử dụng năng lượng và/hoặc Phát thải GHG không?

Tải lên bản sao kế hoạch

Có thể cải thiện bằng cách giảm mức sử dụng năng lượng và giảm mức phát thải GHG thông qua việc thay thế nguồn năng lượng hiện tại bằng nguồn năng lượng có thể tái tạo.

Hãy trả lời là Có nếu bạn có một kế hoạch thực hiện tại chỗ chứng tỏ rằng bạn đang hành động để đạt được các cắt giảm theo mục tiêu của bạn.

Hãy trả lời Có Một phần nào đó nếu bạn có kế hoạch nhưng chưa bắt đầu thực hiện tất cả các mục hành động. 

Bạn có thể tải về một kế hoạch thực hiện mẫu ở đây: 

Mục đích của câu hỏi là gì?

Mục đích là để cơ sở của bạn tạo ra một kế hoạch hành động nhằm giảm việc sử dụng năng lượng và/hoặc sự phát thải Khí Nhà Kính (GHG) bằng cách ưu tiên các quá trình tiêu thụ năng lượng cao nhất được xác định trong câu hỏi 3.

Thiết lập mục tiêu là một bước quan trọng trong việc quản lý năng lượng sử dụng một cách có hệ thống, nhưng địa điểm của bạn phải có hành động để giảm thiểu. Có một kế hoạch thực hiện chứng minh rằng hành động mà bạn đang thực hiện để đạt được các cắt giảm được nhắm mục tiêu của bạn. Một số cơ sở có thể có một kế hoạch thực hiện mà không có các mục tiêu đặt ra. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Câu hỏi này là để xác định cách thức cơ sở hỗ trợ mục tiêu của nó với các hành động rõ ràng. Đây là một cơ hội để ghi lại tất cả các quy trình kinh doanh cho các dự án giảm thiểu năng lượng theo kế hoạch ​​hoặc xảy ra tại cơ sở.

Các bước để hành động cần phải bao gồm:

 1. Xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng thông qua đánh giá nội bộ bởi nhân viên có trình độ hoặc đánh giá năng lượng của bên thứ ba
 2. Đánh giá các giải pháp thay thế tiết kiệm năng lượng và tính toán lợi tức đầu tư
 3. Phê duyệt quỹ/ngân sách cho giải pháp đã chọn
 4. Thực hiện giải pháp và tiến hành việc giảm
 5. Tiến hành rà soát định kỳ về kế hoạch hành động để kiểm tra tiến độ 

Làm thế nào để tạo ra một kế hoạch thực hiện?

Cam kết quản lý và nhận thức của nhân viên và sự tham gia là cần thiết để đảm bảo cơ hội cải thiện có thể được xác định, các giải pháp có thể được đề xuất, và những thay đổi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng vốn hoặc chi phí đô la nếu cần thiết để thực hiện thành công các giải pháp được đề xuất. Thông thường điều này có thể liên quan đến việc tham khảo ý kiến của bên thứ ba, nghiên cứu về văn học và công nghệ, các công ty thiết kế và thử nghiệm thí điểm trong số rất nhiều cách khác có tiềm năng để thiết lập các giải pháp. Tất cả các hoạt động liên quan đến việc đáp ứng các mục tiêu cần phải là một phần trong kế hoạch thực hiện để đảm bảo các bước tiến bộ có tổ chức và phối hợp được thực hiện ngay từ đầu. 

Làm thế nào để báo cáo Hồi phục Năng lượng?

Hồi phục năng lượng (hoặc tái sử dụng nhiệt thải) là một thông lệ hoặc hành động làm giảm nhu cầu năng lượng mà bạn đã tiêu thụ. Nếu bạn thực hiện hồi phục năng lượng, thì vui lòng liệt kê nó trong kế hoạch thực hiện của bạn để đảm bảo những nỗ lực hiệu quả của bạn được yêu cầu. 

Làm thế nào để giảm Phát thải Khí Nhà Kính (GHG)?

Ngoài việc báo cáo các hoạt động về hiệu suất năng lượng, bạn cũng có thể báo cáo những hoạt động góp phần vào việc làm giảm khí nhà kính. Ví dụ, nếu cơ sở của bạn đã chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng các-bon thấp hơn hoặc đã thực hiện các biện pháp khác để giảm sự phát thải Khí Nhà Kính (GHG) ngoài việc giảm sử dụng năng lượng, thì bạn cũng có thể báo cáo trong kế hoạch hành động của bạn. 

Nhấn vào đây để có một kế hoạch thực hiện mẫu cho một xưởng sản xuất có quy mô nhỏ/vừa:    

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

  • Kế hoạch giảm năng lượng liệt kê các dự án cụ thể, mục tiêu giảm, ngày, và tiến bộ bao gồm 80% trở lên trong tổng lượng sử dụng năng lượng và/hoặc
  • Kiểm toán hoặc đánh giá năng lượng được thực hiện bởi đơn vị bên ngoài xác định các cơ hội giảm năng lượng và số ngày thực hiện
  • Ban Quản lý có thể trình bày rõ kế hoạch bao gồm các dự án đang được triển khai, tình trạng hoàn thành và các lợi ích liên quan của họ
  • Các dự án được xác định trong kế hoạch đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình
  • Tài liệu bắt buộc
  • Các quan sát về phỏng vấn
  • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất 
 • Có Một phần
  • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời "Có" nhưng đối với các nguồn (hoặc một nguồn) tổng cộng 50-79% trong tổng lượng sử dụng năng lượng

 

6. Cơ sở của bạn có cải thiện được mức tiêu thụ năng lượng so với ranh giới cơ bản không? Nếu có, hãy chọn tất cả nguồn năng lượng đã được cải thiện.

 • Nguồn
 • Chọn năm cơ sở
 • Chỉ ra sự thay đổi của cơ sở bạn trong việc sử dụng năng lượng từ nguồn này (số lượng và đơn vị đo lường)
 • Mô tả các chiến lược được sử dụng để đạt được sự cải thiện này  

Tải lên được đề xuất: Hóa đơn điện nước liên quan hoặc hồ sơ tiêu thụ năm 2017, cũng như các hóa đơn điện nước liên quan cho các năm được so sánh với ranh giới cơ bản.

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đã thực hiện giảm các nguồn năng lượng mà chiếm từ 80% trở lên trong tổng mức sử dụng năng lượng của bạn.

Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đã thực hiện giảm các nguồn năng lượng mà chiếm 50-79% trở lên trong tổng mức sử dụng năng lượng của bạn. Đây là phần thưởng dành cho bạn vì nỗ lực giảm sử dụng các nguồn năng lượng tuyệt vời, tối ưu hóa tác động môi trường của bạn.

Vui lòng chọn "Không" làm trả lời của bạn cho nguồn đó nếu bạn không có sự cắt giảm hoặc không thể xác định các cắt giảm của bạn đối với một nguồn.

 

Nếu bạn đã nhập một đường cơ sở cho mỗi nguồn của bạn, thì mức cắt giảm của bạn sẽ được tự động tính toán. Nếu bạn chưa nhập ranh giới cơ bản, bạn có thể nhập mức cắt giảm bằng tay vào bên dưới.  

Mục đích của câu hỏi là gì?

Hành động để giảm thiểu các tác động tại địa điểm là mục tiêu quan trọng hàng đầu cho việc đánh giá này.

Tính bền vững là một cuộc hành trình cải tiến liên tục. Thành công là kết quả của việc mở rộng liên quan đến việc theo dõi, thiết lập các mục tiêu và thực hiện các kế hoạch thực hiện để đáp ứng các mục tiêu. Câu hỏi này cung cấp một cơ hội để thể hiện thành công bảo tồn năng lượng cho năm gần đây nhất. Bằng cách theo dõi thành công so với năm báo cáo, một cơ sở chứng minh thông qua các kết quả cam kết đối với tính bền vững. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Higg FEM sẽ tự động tính toán bất cứ việc cắt giảm nào được thực hiện trong nhà máy của bạn bằng cách so sánh dữ liệu sử dụng năng lượng năm 2017 của bạn (câu hỏi 1) với các đường cơ sở đã được thiết lập của bạn (câu hỏi 2). Tuy nhiên, bạn cũng sẽ có lựa chọn để bổ sung thêm chất lượng của các cắt giảm.  

Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên chứng minh sự cắt giảm được chuẩn hóa, ví dụ như "mức tiêu thụ điện cho mỗi mét vải đã giảm 2% trong năm 2017." Vì hệ mét tiêu chuẩn thể hiện sự cải thiện thực sự so với dữ liệu về sự sụt giảm từ những thay đổi trong kinh doanh chẳng hạn như giảm sản lượng. Nếu bạn đã chọn mức giảm được chuẩn hóa, thì điều này sẽ được tự động tính toán bằng cách sử dụng đơn vị sản xuất từ ​​phần Thông tin Địa điểm (Khối lượng Sản xuất). 

Chú ý: Đây là KHÔNG phải là tính điểm % thực tế của sự cải thiện bởi vì một cơ sở có thể được làm việc từ 5-10% cuối cùng của hiệu quả năng lượng, mà điều này là khó hoàn thành. Chúng tôi không muốn thưởng nhầm cho những người mới bắt đầu và đưa ra các điểm số thấp hơn cho những người dẫn đầu. 

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

  • Các báo cáo theo dõi năng lượng và các hồ sơ tiêu thụ cho thấy việc giảm các nguồn năng lượng chiếm tới hơn 80% tổng lượng sử dụng năng lượng của bạn
  • Bằng chứng về việc mua thiết bị mới hoặc cải thiện hiệu suất chứng minh rằng việc cắt giảm năng lượng không phải hoàn toàn từ ​​sự suy giảm trong sản xuất
  • Ban Quản lý đang chủ động thúc đẩy sự cải thiện liên tục xem xét các mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng trên cơ sở hàng năm?
  • Tiến bộ so với các thành phần của kế hoạch dự án (ví dụ: thay thế thiết bị chiếu sáng hoặc trang thiết bị)
  • Các khoản tiền hoàn lại từ các dự án tiết kiệm năng lượng (nếu có)
  • Các giải thưởng hoặc giấy chứng nhận cho các thành tựu về năng lượng hiệu quả hoặc về năng lượng tái tạo (ví dụ: chứng nhận xây dựng xanh, chứng nhận Energy Star, v.v.) 
  • Tài liệu bắt buộc
  • Các quan sát về phỏng vấn
  • Kiểm tra - những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất
 • Có Một phần
  • Các yêu cầu tương tự như "có" ở trên nhưng đối với các nguồn năng lượng (hoặc một nguồn) chiếm ít hơn 79% tổng lượng sử dụng năng lượng của bạn

 

Năng lượng & Khí Nhà Kính (GHG) – Cấp 3 

7. Lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG) thuộc Phạm vi 3 hàng năm của cơ sở của bạn trong năm 2017 đã được tính toán chưa? (Câu hỏi này không được tính điểm.)

Báo cáo lượng phát thải khí nhà kính thuộc Phạm vi 3 trong năm 2017 bằng đơn vị co2e của cơ sở của bạn tại đây

Mô tả tính toán Phạm vi 3 của bạn tại đây

Tải lên được đề xuất: Bản kê Phát thải Phạm vi 3, trong đó nêu rõ ranh giới và phương pháp được áp dụng.

Câu hỏi này không được tính điểm. Các Nghị định thư về Khí Nhà Kính phân chia các loại khí thải này thành ba phạm vi rộng:

 • Phạm vi 1: Tất cả các phát thải GHG trực tiếp. (Các phát thải này được đề cập trong theo dõi năng lượng Cấp độ 1)
 • Phạm vi 2: Phát thải GHG gián tiếp từ việc tiêu thụ điện, nhiệt hoặc hơi đã mua. (Các phát thải này được đề cập trong theo dõi năng lượng Cấp độ 1)
 • Phạm vi 3: Các phát thải gián tiếp khác, ví dụ như chiết xuất và sản xuất nguyên vật liệu và nhiên liệu được mua, các hoạt động liên quan đến vận chuyển bằng phương tiện không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của cơ sở báo cáo, các hoạt động liên quan đến điện (ví dụ như mất mát trong Truyền gửi & Phân phối) không được đưa vào Phạm vi 2, các hoạt động thuê ngoài, tiêu hủy chất thải, v.v (Nguồn: ghgprotocol.org)

Tính toán mức phát thải thuộc Phạm vi 3 cho cơ sở hoặc công ty quý vị là hoạt động nâng cao có thể cần lưu ý trong câu hỏi này. Tuy nhiên, câu hỏi này không được tính điểm vì Higg chỉ cho điểm Cấp độ 3 cho các hành động cải thiện tác động môi trường trực tiếp. Tính toán mức phát thải thuộc Phạm vi 3 có thể mang lại thông tin hữu ích và/hoặc hỗ trợ cho hoạt động báo cáo, nhưng dữ liệu này không đảm bảo bất kỳ hoạt động cải thiện môi trường nào đã diễn ra.           

Mục đích của câu hỏi là gì?

Tính toán các loại phát thải Phạm vi 3 cho hoạt động của nhà máy là đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp sản xuất  bởi vì nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tác động môi trường liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cả hoạt động thượng lưu và hạ lưu. Tất cả các hoạt động kinh doanh thượng lưu và hạ lưu (trừ việc sản xuất tại chỗ) đều có thể được thu thập để tính toán phạm vi Phạm vi 3. 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Tiêu chuẩn của Chuỗi Giá trị doanh nghiệp của Nghị định thư về Khí Nhà Kính (Phạm vi 3) cho phép nhà máy đánh giá tác động phát thải của toàn bộ chuỗi giá trị của mình. Tiêu chuẩn Phạm vi 3 đã phân chia thêm các nguồn của phạm vi 3 thành 15 loại chính. Để xác định các nguồn phát thải chính của Phạm vi 3, bạn có thể ước lượng lượng phát thải với Đánh giá Khảo sát Nghị định thư Khí Nhà Kính Phạm vi 3 (http://www.ghgprotocol.org/scope-3-evaluator) 

Các giới hạn của Phạm vi 3: Tập trung vào các nhà cung cấp nguyên vật liệu và các đối tác chuỗi cung ứng trực tiếp cho thành phẩm. 

Screenshot_2017-11-19_18.09.55.png

Điều này sẽ được xác nhận như thế nào:

  • Hồ sơ về các nguồn cho việc tính toán mức phát thải GHG của Phạm vi 3 trong năm trước đó
  • Quản lý hiểu được phương pháp của việc tính toán lượng Phát thải GHG của Phạm vi 3
  • Phát thải đã được báo cáo thông qua Dự án Tiết lộ Các-bon hoặc báo cáo bên ngoài khác (tùy chọn)
  • Tài liệu bắt buộc
  • Các câu hỏi phỏng vấn để hỏi
Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.