Takip et

Kimyasal Yönetimi

Bu bölümün amacı, üretim tesislerinde sorumlu kimyasal yönetim programlarını yürütmektir. Bir tesisin üretim süreçleri ve işlemlerinde kimyasalların kullanılması, sistemli ve uygun bir biçimde yönetilmediği takdirde çevre ve insan sağlığı için son derece zehirli ve tehlikeli olabilir. Higg'deki diğer bölümlerin aksine, kimyasalların yönetimi envanter ve satın alımdan üretim hattına, depolama ve atık konumlarına kadar işletmenizin tüm bölümlerini ilgilendirecektir. Sağlam bir kimyasal yönetim programı aşağıdaki alanlarda temel ve gelişmiş uygulamaları içermelidir:

 • Kimyasal yönetim politikaları, uyum prosedürleri ve taahhütler
 • Çalışan eğitimi ve iletişimi
 • Kimyasal temin ve satın alma uygulamaları
 • Kimyasal taşıma, kullanma ve depolama uygulamaları
 • Kimyasal envanter yönetimi
 • Acil Durum Müdahale Planı (ERP), kazalar ve döküntülerin ıslah planı
 • Ürün kalitesi ve bütünlüğü
 • Kimyasallar ve süreç yeniliği 

Higg Kimyasal Yönetimi bölümü bu kategorilerin her birinde temel uygulamalardan gelişmiş uygulamalara kadar rehberlik edecektir. Sağlam bir kimyasal yönetim sistemini başlatmak için gerekli tüm şartları yerine getirmenin birkaç yıl sürebileceğini unutmayın. Kimyasal yönetimine yeni başlayan tesislerin ilk yıl Seviye 1 bölümündeki çoğu soru için "Kısmi Evet" cevabını vermesi beklenir. Birkaç yıllık çok daha kapsamlı kimyasal yönetimi programlarına sahip olan tesisler Seviye 1 bölümündeki tüm sorulara "Evet" veya "Kısmi Evet" cevabını verebilecek ve Seviye 2 ve 3'de puan almaya başlayabilecektir. 

Değerlendirme sorularını cevaplamadan önce, fabrikanızın kimyasalları gerektiren bir üretim sürecine sahip olup olmadığını tanımlamanız istenir. Bu seçimler sizi tesisinize en uygun olan sorulara yönlendirecektir. Üretimde kullanılan kimyasallara örnek olarak boyalar, silikon kaplamalar, serigrafi, solventler, mürekkepler, etiketler, dayanıklı su itici kimyasal formülasyon, çimentolar, yapışkanlar, tabaklama kimyasalları ve diğer kimyasal geliştirmelere yer verilebilir. Diğer örnekler arasında, bir plastik ürüne/bileşene eklenen kimyasal plastikleştiriciler ve bitmiş ürünle kalmayan kimyasal karışımlar, örneğin, pigmentler ve reçineleri bulunan bir serigrafi mürekkebi veya baskı işlemi tamamlandıktan sonra giysiden buharlaşacak olan diğer içerikler için taşıyıcı olarak kullanılan bir solvent yer alabilir. Tüm 2. ve 3. sıra tesislerin (malzeme tedarikçileri, boyama ve baskı tesisleri, deri tabakçıları, kimyasal tedarikçileri ve düzeltme tedarikçileri) üretimde kimyasallar kullanımına "evet" cevabı vermesini bekliyoruz. 

Bu bölümü tamamlamadan önce lütfen howtohigg.org sitesindeki Kimyasal Yönetimine Giriş eğitim materyallerini incelemek için zaman ayırın 

Not: Higg Kimyasallar Yönetimi bölümü, Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu, Açık Sanayi Derneği, ve Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı arasındaki bir işbirliğinin sonucudur. 

Kimyasallara Giriş 

Bu bölümdeki her bir soru, tesislerin bu kategorilerin her birinde başarı göstermesi için yazılmıştır:

 • Kimyasal Yönetimi Politikaları, Uyum Prosedürleri ve Taahhütler:  Tesislerin uygun kimyasal yönetimi için ilk adım olarak güçlü politikalar ve prosedürlere sahip olması önemlidir. Bu dokümantasyon, kimyasal yönetimi için yönetim desteğini ve kapsamlı planlamayı göstermektedir. Bu dokümantasyon herhangi bir sorumlu davranış garantisi vermemektedir ve sorumlu, sistemli kimyasal yönetimi için önemli bir habercidir.
 • Çalışan Eğitimi ve İletişimi: Kimyasalların sorumlu bir şekilde yönetilmesi için, kimyasallarla temasta bulunan tüm çalışanların sorumlu yönetim uygulamaları ve esaslarının farkında olmaları gerekmektedir.
 • Kimyasal Seçme, Temin ve Satın Alma Uygulamaları: Temel kimyasal gereksinimlerini karşılamak için ilk önemli adım hangi kimyasalların tesise gireceğini anlamaktır. İçeriğe neyin girdiğini bildikten sonra neyin satın alındığını ve satın alınan bu kimyasalların nasıl yönetildiğine ilişkin sorumlu kararlar vermek için daha donanımlı olursunuz.
 • Kimyasal Taşıma, Kullanma ve Depolama Uygulamaları: Kimyasallar tesislere getirildikten sonra çalışanların çevresel bulaşma ve/veya çalışan maruziyetini önlemek amacıyla bunları uygun şekilde taşımaya, kullanmaya ve depolamaya hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
 • Kimyasal Envanter Yönetimi:Kimyasallar envanterinin tutulması, tesisin hangi ürünleri sahada kullanıldığını ve bunların kriteri karşılayıp karşılamadığını bildiğini doğrulamak için iyi bir kayıt tutma sürecinin önemli bir parçasıdır. Envanterler ayrıca, uyumlu olmaması halinde bir ürünün neden uygun olmadığını tanımlama açısından önemlidir.
 • Acil Durum Müdahale Planı (ERP), Kazalar ve Dökülmeleri Islah Planı: Çalışanları ve/veya müdahale personelini istenmeyen maruz kalmadan korumak amacıyla tüm çalışanların uygulamaya hazır oldukları bir acil kimyasal olay yönetim planına sahip olunması önemlidir.
 • Ürün Kalitesi / Bütünlüğü: Ürün kalitesini sağlamak için, Tesisinizin sipariş edilen kimyasalın kalitesinin alınan kimyasalın kalitesine, özellikle çevresel açıdan uygun olduğunu onaylaması önemlidir. Bu, bir tesisin kasıtsız uyumsuzluğu veya çalışanın/çevrenin kimyasala maruz kalmasını önlemesini sağlar.
 • Kimyasallar ve Süreç İnovasyonu : Kimyasallar Yönetimi mevcut çözümlerden daha büyük çevresel zorluklar yaşadığımız karmaşık bir alandır. Değer zinciri ortaklarının, kontaminantları uygun şekilde yönetmek yerine, çevresel etkileri azaltmak için kontaminantları daha iyi alternatiflerle değiştirmeye ve inovasyonlara yönelmek amacıyla birlikte çalışmaları önemlidir. 

Yukarıdaki KPI'ler aynı zamanda orijinal OIA Kimyasal Yönetim Modülü Birincil Hedefleri 1-7'ye karşın haritalanmış olup bu yeni düzenlenen, yakınsak Tesis Çevre Modülü 3.0'da kapsanmasını sağlar ve Kimyasal Yönetim Modülünün (CMM) Birincil Hedeflerinin endüstride aramakta olduğumuz önemli üst düzey Kimyasal Yönetimi en iyi uygulamaları hakkında düşünmek ve bunlara başvurmak için alternatif bir yol olarak kullanılmaya devam edilmesini sağlar. 

ÖNEMLİ - TEKNİK REHBERLİK BAĞLANTILARI NASIL KULLANILIR: Ortaklarımızdan biri olan Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Tahliyesi (ZDHCZDHC) grubu HiggHigg sorularıyla atıfta bulunulan kimyasalları yönetmek için mükemmel bir kılavuz geliştirmiştir. Örneğin, bir soru "ZHDC CMS 2.5.2" için atıfta bulunuyorsa, RSL ve MRSL prosesiyle ilgili daha fazla bilgi için bu dokümanı açabilir ve bölüm 2.5.2'ye giderek o soru için RSL ve MRSL hakkında daha fazla ayrıntıyı öğrenebilirsiniz: http://www.roadmaptozero.com/fileadmin/layout/media/downloads/en/CMS_EN.pdf 

Tesisinizde gerçekleştirilen tüm süreçleri seçin: 

 • Boyama veya diğer yaş işlem
 • Baskı
 • yıkama
 • Çimentolama veya yapıştırma
 • Lif çıkarma veya iplik büküm
 • Örme sırasında haşıl
 • Deri tabaklama
 • Laminasyon
 • Meta Terbiyesi
 • Kaynaklama
 • Kimyasallar gerektiren diğer üretim süreçleri 

Herhangi biri seçilirse, üretim süreçlerinde kimyasalları kullanan bir tesissiniz. 

 • Bu, bir ürün yapmak için proseslerde kimyasalları kullanan tesisi ifade eder (örn., boyama veya diğer ıslak işlemler, baskı, çamaşır veya yıkama, çimentolama veya yapıştırma, dokuma sırasında ezme, lif ekstrüzyonu, iplik eğirme, deri tabaklama, elektrokaplama, kaynak yapma veya diğer üretim süreçleri). Tüm 2. ve 3. sıra fabrikaların (malzeme tedarikçileri, boyama ve baskı tesisleri, deri tabakçıları, kimyasal tedarikçileri ve düzeltme tedarikçileri) bu kategoriye girmesini bekliyoruz.
  • Üretimde kullanılan kimyasallara örnek olarak boyalar, silikon kaplamalar, serigrafi, solventler, mürekkepler, etiketler, dayanıklı su itici kimyasal formülasyon, çimentolar, yapışkanlar, tabaklama kimyasalları ve diğer kimyasal geliştirmelere yer verilebilir. Plastik bir ürüne veya bileşene eklenen kimyasal plastikleştirici bir başka örnek olarak verilebilir. Ürünü yapmak için kullanılan bazı kimyasal karışımlar bitmiş üründe kalmaz, ancak burada pigmentler ve reçineler içeren bir serigrafi mürekkebi, ayrıca mürekkebin diğer bileşenleri için taşıyıcı olarak kullanılan bir solvent de buna dahildir ve baskı işlemi tamamlandıktan sonra giysiden buharlaşacaktır (veya çıkartılacaktır).

Hiçbiri seçilmemişse, sadece tesis işlemede ve/veya çalışmalarda kimyasallar kullanan bir tesissiniz

 • Bu, üretim proseslerinde kimyasal maddeler kullanmayan fakat atık su arıtımı da dahil olmak üzere tesis operasyonlarının diğer bölümlerinde kimyasalları kullanan fabrikaları ifade eder. Dikey olarak entegre olmayan Seviye 1 kesim dikiş fabrikalarının bu uygulanabilirlik kategorisine girmesini bekliyoruz. Tesisiniz temizlik ürünleri, makine yağları, leke temizleyiciler, boya ve atık su arıtımı için kimyasallar (ETP) gibi günlük işlemler için bazı kimyasal maddeler kullandığından dolayı Kimyasallar Yönetimi sorununun bir alt kümesi sorulacaktır.

Kimyasallar Yönetimi - Seviye 1 

1. Tesisiniz kullanılan kimyasalların envanterini ve her bir kimyasal ürünün tedarikçilerinin envanterini tutuyor mu?

Envantere dahil edilen tüm kimyasal türlerini işaretleyin 

●      Üretim süreçlerinde kullanılan tüm kimyasallar (üretimde kullanılan kimyasallar, spot temizleyiciler ve atık su arıtım tesisi kimyasalları dahil, ilgili olduğu durumlarda)

●      Aletli işleme/ekipmanda kullanılan tüm kimyasallar (yağlama maddeleri ve gres yağı)

●      Tesisi işletmek ve bakımında kullanılan tüm kimyasallar

Yükleyin: a) Kimyasal Envanter Listesi; b) Güvenlik Veri Kağıdı (SDS), Global Uyumlaştırma Sistemi (GHS) uyumu veya eşdeğeri; c) Depolanacak veya kullanılacak belirli hassas kimyasallar için geçerli olan izinler (örneğin patlayıcı malzemeler); d) Bir önceki yıl için satın alınan kimyasallar ve ilgili alım kayıtlarının listesi. 

1b. Tesisinizin kimyasal envanteri kimyasal tanımlama verilerini içeriyor mu? Tüm uygun cevapları işaretleyin:

Tüm bilgilerin tek bir belgede olması gerekmez fakat ilgili belgelerde kolayca erişilebilir olmalıdır (örneğin ilk çıktı belgedeki ilk) 

●      Kimyasal ismi ve türü

●      Tedarikçi/satıcı ismi ve türü

●      Güvenlik veri Formu (SDS), Global Uyumlaştırma Sistemi (GHS) ile uyum veya eşdeğeri

●      Fonksiyon

●      Tehlike sınıflandırması

●      Kullanıldığı yer

●      Depolama koşulları ve yeri

●      Miktarları (kullanılan kimyasalların miktarları)

1c. Tesisinizin kimyasal envanteri aşağıdaki verileri içeriyor mu? Tüm uygun cevapları işaretleyin:

●      CAS numarası veya numaraları (karışımda olduğu zaman)

●      Lot numaraları

●      MRSL uyumluluğu

●      Satın alma tarihi

●      Sona erme tarihleri (eğer uygun ise) 

Tesisinizin kimyasal envanterine dahil edilmeyen veriler için, bu verileri elde etmeye yönelik bir eylem planı bulunuyor mu?

Bu verileri elde etmek için eylem planınızı yükleyin. 

Tüm bilgilerin tek bir belgede olması gerekmez fakat ilgili belgelerde kolayca erişilebilir olmalıdır (örneğin ilk çıktı belgedeki ilk)

Eksiksiz bir kimyasal envanter aşağıdakileri içerir: kimyasal ismi ve türü, tedarikçi/satıcı ismi ve türü, Güvenlik Bilgi Formu (SDS) çıkarılma tarihi, fonksiyonu, tehlike sınıflandırması, kullanılan yer, depolama koşulları ve yeri, miktarlar, CAS sayısı/sayıları, lot numaraları, MRSL uyumluluğu, satın alma tarihi ve son kullanma tarihleri (eğer uygunsa). Eğer tesisinizde tüm ilgili kimyasallar için eksiksiz envanter bulunuyorsa, tam puan alırsınız. Eğer kısmi envanter içerisinde tüm kimyasalları izleyebiliyorsanız, kısmi puan alırsınız. Benzer şekilde eğer detaylı envanteriniz varsa fakat tüm ilgili kimyasalları henüz takip edemiyorsanız, kısmi puan alırsınız. 

Üretimde kimyasalları kullanmayan tesisler için: Üretim süreçlerine ve araç/ekipman kategorisine ilişkin tüm kimyasalların, spot temizleyiciler, makine yağları, ve atık madde arıtım tesisi kimyasalları dahil envanterini tutmalısınız. Sadece araç/operasyon kimyasalları ile tesisler için, eğer ürüne değen (örneğin temizleme ürünleri) kimyasallarınız yoksa ve/veya makinelerin bakımı veya yağlanması için kimyasal kullanmıyorsanız, "uygulanmaz" seçeneğini seçebilirsiniz.

 Önerilen Yükleme:

 • Kimyasal Envanteri Listesi
 • Güvenlik Bilgi Formu (SDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) ile uyum veya eşdeğeri
 • Belli hassas Kimyasalların depolanabileceği veya kullanılabileceği yerlere izin verir (örn. patlayıcı maddeler)
 • Satın alınan kimyasallar listesi ve son bir yılın ilgili satın alma kayıtları 

Uygulanabilirlik kılavuzu:

 • Üretimde kimyasal maddeler kullanan tesisler için:
  • İmalat, aletle işleme/ekipman, işletme ve bakımda kullanılan tüm kimyasallar tam puan almak için gerekli tüm bilgilerle birlikte envantere geçirilmelidir.
  • Seviye 2'nin kilidini açmak için üretimde kullanılan tüm kimyasallar envantere geçirilmelidir.
  • Aletle işleme/ekipman, işletme ve bakımda kullanılan tüm kimyasalların ayrıca envantere geçirilmesi gerekir, ancak tesis bunların bulunmaması veya eksik olması halinde sonraki seviyelere geçebilir.
  • Kısmi Evet puanını etkinleştirmek için üretim ve aletle işleme/ekipmandaki tüm kimyasalların envantere geçirilmesi gerekir.
 • Yalnızca aletle işleme/işletmede kimyasalları kullanan tesisler için, leke temizleyiciler, makine yağları/yağlayıcı maddeler ve ETP kimyasalları da dahil olmak üzere üretim süreçleri ve aletle işleme/ekipman kategorisiyle ilgili tüm kimyasalları envantere geçirmelisiniz. Eğer ürüne değen (örneğin temizleme ürünleri) kimyasallarınız yoksa ve/veya makinelerin bakımı veya yağlanması için kimyasal kullanmıyorsanız, "uygulanmaz" seçeneğini seçebilirsiniz. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Envanter Yönetimi 

Sorunun amacı nedir?

Bu soru, tesisin sahada hangi kimyasalların bulunduğunu anlamasını sağlar. Bu, hangi kimyasalların tehlikeli olduğunu, bunların nasıl güvenli bir şekilde yönetileceğini belirlemek ve bir kimyasal yönetim sistemi kurmak için gerekli ilk adımdır. 

Bu bilgilerin tamamının bir Excel belgesinde olması gerekmez, ancak birden fazla belgede kolayca bulunabilir. Örneğin, miktarlar ve satın alma tarihleri ​​ayrı belgelerde yer alırken, her bir kimyasalın yüzlerce farklı satın alma tarihi olabilir ve ayrı depo dokümantasyonunda takibi yapılabilir. 

Kimyasal yönetimi tesiste kullanılan kimyasalların tam olarak anlaşılmasıyla başlar. Tekstil ve ayakkabı endüstrisindeki çoğu kimyasal örneğin oksitleyiciler, aşındırıcılar, basınç altındaki gazlar, yanıcı, toksik ve irritan gibi çeşitli kategorilere girer.

Tipik olarak, bunların çoğunu iş yerinde buluruz. Çoğu kimyasal gelip giderken, çeşitli reçeteleri her bir iş emrinde bunları kullanır. Tesiste tüm farklı kimyasalların yazılı envanterinin tutulması izleme ve tehlike bildirimi için gerekli olup tüm çalışanlar için hazırda bulundurulmalıdır. Envanter, canlı bir dokümantasyondur ve her zaman güncel tutulmalıdır. 

Bu verilerin bazıları izlenmesi açısından daha gelişmiştir, ancak derlendikten sonra yeni düzenlemeler olarak şirketiniz için değerli olacaktır veya daha gelişmiş kimyasal yönetimi ihtiyaçları ortaya çıkacaktır.

Teknik Rehberlik:

Kimyasal tüketim verilerini etkin bir şekilde izleyebilmek için, tesisteki bir sistem olarak İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) uygulama metodolojisinin anlaşılması gerekir. Tesisin kabul edebileceği iki farklı yaklaşım olabilir.  Bir seçenek; tesisin yılık olarak güncellenen kimyasal envanterini tutmasıdır.  Alternatif olarak, tüm gelen kimyasalların lot numaralarını almak için stok verilerini tutabilir ve tehlikeli bilgiler için kimyasal bilgi kaydı ayrı bir sayfada tutulabilir.  Kimyasalların sıklıkla satın alınması durumunda ikinci seçenek gereklidir. 

Bir envanter oluştururken şunları içeren bir liste hazırlayın: üretim süreçlerinde kullanılan kimyasallar, üretim süreçlerini desteklemek için kullanılan kimyasallar örn., değişiklikler arasında ekipman temizliği için kullanılan kimyasallar (ör. organizasyonun yeniden kullandığı, sattığı veya elden çıkardığı kimyasallar), atık su arıtma için kullanılan kimyasallar, laboratuvarda kullanılan kimyasallar, kazanlar, dondurucular, bakım kimyasalları, leke çıkarıcılar, boyaları, zamkları çıkarmak için kullanılan solventlerde kullanılan kimyasallar, ekranları temizlemek, ekran yapmak ve kimyasalları açığa çıkarmak için kullanılan kimyasallar vb. Üretim sırasında oluşturulan ara kimyasalların yakalanması gerekmez. Kimyasalların kullanıldığı yerde bir kimyasalın doğru kullanımı için yazılı talimatlar bulundurulmalıdır. Talimatlar, reçete kartları, proses ayarlama talimatları ve formülasyon sayfaları şeklinde olabilir ve büyük işlemleri, kimyasalları ve bu prosesler için gerekebilecek miktarları açıklamalıdır. Kimyasal kullanım talimatlarında proses kontrol parametreleri ve kontrol noktaları dahil edilmelidir. Genel olarak, teknik bilgi formları proses ve kullanıma ilişkin bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca reçeteleri, talimatları ve prosesleri optimize etmek için kimyasal tedarikçisiyle işbirliğinden faydalanılabilir. Envanterler her yıl veya bir proses değişikliği olduğunda güncellenmelidir. 

REF CMS 2.1.4 

Envanterinize dahil edilecek öğeler:

 • Kimyasalın adı ve türü (boya, temizlik maddesi, kaplama malzemesi, deterjan, yumuşatıcı vb.)
 • Tedarikçi/satıcı adı ve türü:
  • Seçenekler şunlardır: orijinal üretici/formüle eden, yeniden formüle eden, acente, distribütör, komisyoncu, diğer, bilinmeyen)
 • Güvenlik Bilgi Formu (SDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) ile Uyum veya eşdeğeri
  • Kullanılabilirlik ve düzenlenme tarihini içermelidir
 • Fonksiyon
 • Tehlike sınıflandırması
 • Kullanıldığı yer
 • Depolama koşulları ve yeri
 • Miktarlar
  • Seçenekler: galon, gram, kilogram, ton, litre 

Daha fazla bilgi için:

Sınıflandırmada Küresel Uyum Sistemi ve Kimyasalların Etiketlenmesi: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev05/English/ST-SG-AC10-30-Rev5e.pdf 

ZDHC CMS Kılavuzu - Ek C - Kimyasal Envanteri : ZDHC bağlantısı hazırlanıyor 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Üretim, aletle işleme/ekipman, işletme ve bakım için (üretimde kullanılan kimyasallar, leke çıkarıcılar, ETP kimyasalları, yağ ve yağlayıcı maddeler dahil) kullanılan tüm kimyasalları kapsayan Kimyasal Envanteri. Lütfen Uygulanabilirlik Kılavuzuna ve CM 1.1'e bakın. Yukarıdaki puanlama tablosu.
    • Tesis, satın alınan kimyasalların ve envanteri tutulmuş tüm kimyasalların tam yıl listesini sağlayabilir.
    • Minimum bilgi ile bir kimyasal envanteri mevcuttur:
     • Kimyasalın adı ve türü (boya, temizlik maddesi, kaplama malzemesi, deterjan, yumuşatıcı vb.)
     • Tedarikçi/satıcı adı ve türü: (açılır liste) orijinal üretici/formüle eden, yeniden formüle eden, acente, distribütör, komisyoncu, diğer, bilinmeyen)
     • MGBF/Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(SDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu veya eşdeğeri - kullanılabilirlik ve düzenlenme tarihi
     • İşlev [kullanım kategorisi açılır listesi]
     • Tehlike sınıflandırması
     • Kullanıldığın yer (örneğin, hangi bina/işlem/makine)
     • Gerekli saklama koşulları ve saklama yeri
     • Miktarlar (açılır liste: galon, gram, kilogram, ton, litre), farklı yerlerde saklanması halinde toplam ve döküm
     • CAS numarası veya numaraları (karışımda olduğu zaman)
     • Lot numaraları (miktarlar parti numaralarıyla kaydedilir)
     • MRSL uyumluluğu
     • Satın alma tarihi
     • Sona erme tarihleri (eğer uygun ise)
    • Kimyasal envanterinin kullanım miktarı bilgilerini kaydetmesi ve miktarların en az aylık olarak güncellenmesi gerekir
    • Depolama, üretim ve geçici depolama alanlarında kullanılan miktarların ve kimyasalların miktarının (giren/çıkan kaydı) takibi için depolarda gerçek zamanlı bir takip sisteminin (elektronik veya manüel) bulundurulması gerekir.
    • En az her 6 ayda bir kimyasalların (satın alınan, kullanılan) tesis çapındaki dengesi kontrol edilmelidir.
    • Yeni kimyasal satın alındığında kimyasal envanteri güncellenir. Yeni bir kimyasal eklenmesi çalışan eğitimini, KKD, herhangi bir tehlike ve depolama gereksiniminin incelenmesini, acil durum planını ve berataf gereksinimlerini ortaya çıkarır.
    • Doğrulama yapılana kadar yeni kimyasallar depoya sokulmamalıdır: satın alma emrine uygun, kimyasal envanterine eklenmiş, CAS no ile MRSL karşılaştırılmış, kullanıma uygun bulunmuş, tehlike sınıfı ve uyumluluk açısından depolanmaya uygun bulunmuş ve doğru şekilde etiketlenmiş. 
 • Kısmi Evet:
  • En azından üretim ve aletle işleme/ekipmanda (üretimde kullanılan kimyasallar, leke çıkarıcılar, ETP kimyasalları, yağ ve yağlayıcı maddeler dahil) kullanılan tümkimyasalları kapsayan Kimyasal Envanteri. Lütfen Uygulanabilirlik Kılavuzuna ve CM 1.1'e bakın. Yukarıdaki puanlama tablosu
  • Tesis, satın alınan kimyasalların ve en azından üretim ve aletle işleme/ekipman için satın alınan tüm kimyasalların tam yıllık envanterini sağlayabilir.
  • Minimum bilgi ile bir kimyasal envanteri mevcuttur:
   • Kimyasalın adı ve türü (boya, temizlik maddesi, kaplama malzemesi, deterjan, yumuşatıcı vb.)
   • Tedarikçi/satıcı adı ve türü: (açılır liste) orijinal üretici/formüle eden, yeniden formüle eden, acente, distribütör, komisyoncu, diğer, bilinmeyen)
   • MGBF/Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(SDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu veya eşdeğeri - kullanılabilirlik ve düzenlenme tarihi
   • İşlev [kullanım kategorisi açılır listesi]
   • Tehlike sınıflandırması
   • Kullanıldığın yer (örneğin, hangi bina/işlem/makine)
   • Gerekli saklama koşulları ve saklama yeri
   • Miktarlar (açılır liste: galon, gram, kilogram, ton, litre), farklı yerlerde saklanması halinde toplam ve döküm
  • Kimyasal envanterinin kullanım miktarı bilgilerini kaydetmesi ve miktarların tek seferde 2 aydan daha uzun olmamak koşuluyla güncellenmesi gerekir 
 • Fabrika, yalnızca tesis işlemlerinde kimyasalları kullanır
  • Evet:
   • Üretim, aletle işleme/ekipman, işletme ve bakım için (üretimde kullanılan kimyasallar, leke çıkarıcılar, ETP kimyasalları, yağ ve yağlayıcı maddeler dahil) kullanılan tüm kimyasalları kapsayan Kimyasal Envanteri. Lütfen Uygulanabilirlik Kılavuzuna ve CM 1.1'e bakın. Yukarıdaki puanlama tablosu.
   • Tesis, satın alınan kimyasalların ve envanteri tutulmuş tüm kimyasalların tam yıl listesini sağlayabilir.
   • Minimum bilgi ile bir kimyasal envanteri mevcuttur:
    • Kimyasalın adı ve türü (boya, temizlik maddesi, kaplama malzemesi, deterjan, yumuşatıcı vb.)
    • Tedarikçi/satıcı adı ve türü: (açılır liste) orijinal üretici/formüle eden, yeniden formüle eden, acente, distribütör, komisyoncu, diğer, bilinmeyen)
    • MGBF/Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(SDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu veya eşdeğeri - kullanılabilirlik ve düzenlenme tarihi
    • İşlev [kullanım kategorisi açılır listesi]
    • Tehlike sınıflandırması
    • Kullanıldığın yer (örneğin, hangi bina/işlem/makine)
    • Gerekli saklama koşulları ve saklama yeri
    • Miktarlar (açılır liste: galon, gram, kilogram, ton, litre), farklı yerlerde saklanması halinde toplam ve döküm
    • CAS numarası veya numaraları (karışımda olduğu zaman)
    • Lot numaraları (miktarlar parti numaralarıyla kaydedilir)
    • MRSL uyumluluğu
    • Satın alma tarihi
    • Sona erme tarihleri (eğer uygun ise)
   • Yeni kimyasal satın alındığında kimyasal envanteri güncellenir. Yeni bir kimyasal eklenmesi çalışan eğitimini, KKD, herhangi bir tehlike ve depolama gereksiniminin incelenmesini, acil durum planını ve berataf gereksinimlerini ortaya çıkarır.
   • Doğrulama yapılana kadar yeni kimyasal reçeteleri depoya sokulmamalıdır: satın alma emrine uygun, kimyasal envanterine eklenmiş, CAS no ile MRSL karşılaştırılmış, kullanıma uygun bulunmuş, tehlike sınıfı ve uyumluluk açısından depolanmaya uygun bulunmuş ve doğru şekilde etiketlenmiş. 
 • Kısmi Evet:
  • En azından üretim ve aletle işleme/ekipmanda (üretimde kullanılan kimyasallar, leke çıkarıcılar, ETP kimyasalları, yağ ve yağlayıcı maddeler dahil) kullanılan tümkimyasalları kapsayan Kimyasal Envanteri. Lütfen Uygulanabilirlik Kılavuzuna ve CM 1.1'e bakın. Yukarıdaki puanlama tablosu
  • Tesis, satın alınan kimyasalların ve en azından üretim ve aletle işleme/ekipman için satın alınan tüm kimyasalların tam yıllık envanterini sağlayabilir.
  • Bir kimyasal envanter asgari bilgilerle mevcut: kimyasal adı, tedarikçi adı, CAS numarası (varsa), tehlike sınıflandırması, depolama koşulları, sahadaki miktar MGBF ve MRSL uyumluluğu.
   • Kimyasalın adı ve türü (boya, temizlik maddesi, kaplama malzemesi, deterjan, yumuşatıcı vb.)
   • Tedarikçi/satıcı adı ve türü: (açılır liste) orijinal üretici/formüle eden, yeniden formüle eden, acente, distribütör, komisyoncu, diğer, bilinmeyen)
   • MGBF/Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(SDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu veya eşdeğeri - kullanılabilirlik ve düzenlenme tarihi
   • İşlev [kullanım kategorisi açılır listesi]
   • Tehlike sınıflandırması
   • Kullanıldığın yer (örneğin, hangi bina/işlem/makine)
   • Gerekli saklama koşulları ve saklama yeri
   • Miktarlar (açılır liste: galon, gram, kilogram, ton, litre), farklı yerlerde saklanması halinde toplam ve döküm 
 • NA (aletsiz işleme için) Tesisler 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Kimyasal Envanteri Listesi
  • Güvenlik Bilgi Formu (SDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) ile uyum veya eşdeğeri
  • Belli hassas Kimyasalların depolanabileceği veya kullanılabileceği yerlere izin verir. Örn., patlayıcı maddeler
  • Satın alınan kimyasallar listesi ve son bir yılın ilgili satın alma kayıtları 
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Doğru, güncel ve tam bir kimyasal envanterini muhafaza etmek için  süreç hakkında tartışın. 
 • Yerinde denetim:
  • Kimyasal envanter ile herhangi bir aralık için satın alınan kimyasalların listesini/kaydını kontrol edin
  • Kimyasal envanterini, FIFO kayıtlarını veya gerekli verileri içeren diğer ilgili belgeleri kontrol edin. Kimyasal envanterinde başka bir yerde kayıtlı olabilecek verilerin izlenebilirliğini kontrol edin.
  • Kimyasal envanteri, izin ve KKD ile çalışan uyumluluğu açısından rastgele kontroller yaparak tesisi gezin.
  • Üretim, aletle işleme/ekipman, işletme ve bakım için kullanılan kimyasallar da dahil olmak üzere tesisteki en az 10 kimyasalı (tesiste kullanılan kimyasalların toplam sayısına bağlı olarak) aşağıdaki hususlar açısından rastgele kontrol edin.
   • Kimyasal madde kimyasal envanterine kayıtlı; ve
   • Kimyasal envanterindeki bilgiler orijinal etiket ve MGBF ile tutarlı.

 

2. Tesisiniz kullanılan tüm kimyasallar için çalışanlarınıza Güvenlik Bilgi Formları (SDS) sağlıyor mu? 

Tehlikeli kimyasalların depolandığı yerlerde Güvenlik Veri Formları bulunuyor mu?

Güvenlik Veri Formları çalışanların anladığı dillerde mevcut mudur (en azından doğrudan operasyonel çalışan güvenliği ve depolama koşulları örneğin ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi ilişkili olan bölümler)?

Yükleyin: a) Kimyasal envanter listesi (eğer daha önce yüklenmiş ise atlayın); b) Güvenlik Veri Belgesi (SDS), Global Uyumlaştırma Sistemi (GHS) uyumu veya eşdeğer (eğer daha önce yüklenmiş ise atlayın); c) Global Düzeyde Uyumlaştırılmış Sistem - Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (GHS CLP); d) Acil Durum Müdahale Planları; e) Dökülme Kontrolü/Önleme ekipmanı dokümantasyonu; f) İşgücü tarafından kullanılan Uygun PPE Dokümantasyonu; g) Eğitim dokümantasyonu

Güvenlik Veri Formları Global Uyumlaştırma Sistemi'ne (GHS) uyumlu olmalıdır. Güvenlik Bilgi Formu gerekliliklerini karşılıyorsanız "kısmi evet"i seçin, ancak bunlar henüz GHS uyumlu değildir. 

Üretimde kimyasalları kullanmayan tesisler için: Üretim süreçlerine ve araç/ekipman kategorisine ilişkin tüm kimyasalların, spot temizleyiciler, makine yağları, ve atık madde arıtım tesisi kimyasalları dahil Güvenlik Bilgi Formları gereklidir. Eğer ürüne değen (örneğin temizleme ürünleri) kimyasallarınız yoksa ve/veya makinelerin bakımı veya yağlanması için kimyasal kullanmıyorsanız, "uygulanmaz" seçeneğini seçin.  

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Taşıma, Kullanım ve Depolama Uygulamaları VE Çalışan Eğitimi ve İletişimi 

Sorunun amacı nedir?

Tesisin, Tesiste kullanılan tüm kimyasal ürünler için eksiksiz bir şekilde Güvenlik Bilgi Formlarını (SDS) tamamlaması beklenir. Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu veya eşdeğer Güvenlik Bilgi Formları, depolanan, kullanılan ve atılan kimyasalların sağlık ve güvenlik açısından etkilerini tanımlamak ve kontrol etmek için temel bir kimyasal bilgi kaynağı olarak bilinmektedir. Tesis Küresel Uyum Sisteminin (GHS) kabul edilmediği bir bölgede bulunuyorsa, SDS'deki tüm gerekli bilgilerin tam ve açık olmasını sağlamak için tesisin topladığı ve kullandığı bir Güvenlik Bilgi Formuna (SDS) bağlı bir eşdeğer standardın bulunması gerekir. SDS, potansiyel tehlikeler (sağlık, yangın, reaktiflik ve çevre) hakkında ve kimyasal ürünle nasıl güvenli çalışılacağı konusunda bilgiler içeren bir belgedir. Güvenlik Bilgi Formları, bu bölümdeki gelecek eğitimler ve yönetim davranışları için bir öncüdür. 

Güvenlik Bilgi Formları (SDS) tam bir kimyasal tehlike, sağlık ve güvenlik programının geliştirilmesi için temel başlangıç noktasıdır. Bunlar, temas edilecek kimyasal ürün hakkında bazı bilgilere ihtiyaç duyan herkes için başvurulacak belgelerdir. Kimyasallar, özellikle de tekrarlı bir şekilde kullanıldıklarında veya yanlış şekilde depolandıklarında, taşındıklarında veya kullanıldıklarında çok tehlikeli olabilirler. 

Teknik Rehberlik:

MGBF/SDS'de bulunan tüm gerekli bilgilerin anlaşılması ve MGBF/SDS'de verilen bilgilerin kimyasal yönetiminden sorumlu kişi için doğruluğunun ve uygunluğunun anlaşılması önemlidir. Tüm bölümlerde yer alan tüm bilgiler, tehlike tanımlaması ve kimyasal bileşim ayrıntıları açısından uygun şekilde değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir. Kimyasal kutularındaki etiketler ve MGBF/SDS'de belirtilen bilgiler birbiriyle ilişkilendirilmeli ve doğrulanmalıdır. 

Daha fazla bilgi için:

 • ZDHC MGBF Eğitim Modülü.
 • ZDHC CMS 3.5.2 Güvenlik Bilgi Formu Yönetimi
 • ZDHC CMS 3.5.6 Kimyasal Etiketleme
 • Küresel Uyum Sistemi (GHS) 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Tüm için tam ve güncellenmiş (en az 3 yılda bir) SDS mevcut.
    • MGBF/Güvenlik Bilgi Formları çalışanların anladığı dillerde mevcut (en azından ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi çalışan güvenliği ve depolama gereksinimleriyle doğrudan alakalı bölümler).
    • MGBF/SDS'ye göre önemli tehlike ve güvenlik bilgileri, her spesifik kimyasala göre belirlenmiş her konumda açıkça/görülebilir bir şekilde yer almaktadır
    • MGBF/SDS, Küresel Uyum Sistemi (GHS) ile uyumlu (veya eşdeğeri).
    • MGBF/SDS, dahili ve harici olarak Acil Durum Müdahale ekibiyle paylaşılmakta, bu nedenle acil durumlar için uygun hazırlık planlanmaktadır.
    • Çalışanlar (kimyasal işlemleri ve tehlikeli atık işleme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kişisel güvenlik, hijyen ve maruz kaldıkları kimyasalların doğru şekilde işlenmesi ve gerektiğinde bunların doğru şekilde imha edilmesi konusunda MGBF/SDS'yi nasıl okuyacakları ve anlayacakları konusunda bilgi sahibidirler.
    • Kimyasal depolama alanları girişte, depo ve iş yerinde uygun işaretlerle birlikte fiziksel engellerle, tehlike sınıfı işaretlemesiyle ve/veya CLP etiketiyle etiketlenerek uygun şekilde ayrılmış ve bu alanlara erişim uygun şekilde kısıtlanmıştır. 
 • Kısmi Evet:
  • MGBF/SDS, Küresel Uyum Sistemi (GHS) formatında değildir, ancak içerdiği gerekli bilgiler arasında şunlar yer alır: kimyasal ürün bilgileri ve bileşimi, tehlike sınıflandırması ve semboller, tedarikçi (üretici) bilgileri, amaçlanan kullanım/spesifik son kullanım, sağlık ve güvenlik açısından potansiyel tehlikeler ve riskler, kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri, ilk yardım önlemleri, semptomlar ve gerekli tıbbi tedavi, sınırlama ve temizleme için yöntemler ve malzemeler, güvenli kullanım ve taşıma yöntemleri, dökülme yönetme yöntemleri, uyumsuzlukları da kapsayan güvenli depolama koşulları, kimyasal toksisite, kararlılık, reaktiflik, potansiyel tehlikeli reaksiyon veya ayrışma, imha ve atık arıtma yöntemleri, nakliye tehlike sınıfları ve riskleri.
  • Tüm için tam ve güncellenmiş (en az 3 yılda bir) SDS mevcut.
  • MGBF/Güvenlik Bilgi Formları çalışanların anladığı dillerde mevcut (en azından ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi çalışan güvenliği ve depolama gereksinimleriyle doğrudan alakalı bölümler).
  • MGBF/SDS'ye göre önemli tehlike ve güvenlik bilgileri, her spesifik kimyasala göre belirlenmiş her konumda açıkça/görülebilir bir şekilde yer almaktadır
  • MGBF/SDS, dahili ve harici olarak Acil Durum Müdahale ekibiyle paylaşılmakta, bu nedenle acil durumlar için uygun hazırlık planlanmaktadır.
  • Çalışanlar kişisel güvenlik, hijyen ve maruz kaldıkları kimyasalların doğru şekilde işlenmesi ve gerektiğinde bunların doğru şekilde imha edilmesi konusunda MGBF/SDS'yi nasıl okuyacakları ve anlayacakları konusunda eğitimlidirler. 
 • Fabrika, yalnızca tesis işlemlerinde kimyasalları kullanır
  • Evet:
   • Tümkimyasallar için tam ve güncellenmiş (en az 3 yılda bir) SDS mevcut olmalıdır.
   • MGBF/Güvenlik Bilgi Formları çalışanların anladığı dillerde mevcut (en azından ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi çalışan güvenliği ve depolama gereksinimleriyle doğrudan alakalı bölümler).
   • MGBF/SDS'ye göre önemli tehlike ve güvenlik bilgileri, her spesifik kimyasala göre belirlenmiş her konumda açıkça/görülebilir bir şekilde yer almaktadır
   • MGBF/SDS, uygulanabilir olduğu yerde Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu (veya eşdeğer) yani dökme kimyasallardır: yağ ve yağlayıcı maddeler, ETP kimyasalları, vb. Küçük miktardaki kimyasallar örneğin leke temizleyiciler, sprey gres vb. için diğer formatlardaki MGBF/SDS kabul edilebilir (GHS formatında olmayan, örn. ürün talimat kılavuzu) olması için gerekli bilgilere sahip olması gerekir, örneğin: kimyasal ürün bilgileri ve bileşimi, tehlike sınıflandırması ve sembolleri, tedarikçi (üretici) bilgileri, amaçlanan kullanım/spesifik son kullanım, sağlık ve güvenlik açısından potansiyel tehlikeler ve riskler, kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri, ilk yardım tedbirleri, semptomlar ve gerekli tıbbi tedavi, güvenli kullanım ve taşıma yöntemleri, uyumsuzluklar dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları, imha ve atık arıtma yöntemleri.
   • Acil durumlar için uygun hazırlık planlanması amacıyla MGBF/SDS, dahili ve harici olarak Acil Durum Müdahale ekibiyle paylaşılmaktadır.
   • Çalışanlar kişisel güvenlik, hijyen ve maruz kaldıkları kimyasalların doğru şekilde işlenmesi ve doğru şekilde imha edilmesi açısından MGBF/SDS'yi nasıl okuyacakları ve anlayacakları konusunda eğitimlidirler. 
 • Kısmi Evet:
  • Tümkimyasallar için tam ve güncellenmiş (en az 3 yılda bir) SDS mevcut olmalıdır.
  • MGBF/Güvenlik Bilgi Formları çalışanların anladığı dillerde mevcut (en azından ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi çalışan güvenliği ve depolama gereksinimleriyle doğrudan alakalı bölümler).
  • MGBF/SDS'ye göre önemli tehlike ve güvenlik bilgileri, her spesifik kimyasala göre belirlenmiş her konumda açıkça/görülebilir bir şekilde yer almaktadır
  • MGBF/SDS Küresel Ürün Sistemi (GHS) formatında değildir, ancak tüm gerekli biglileri içerir, örneğin: kimyasal ürün bilgileri ve bileşimi, tehlike sınıflandırması ve sembolleri, tedarikçi (üretici) bilgileri, amaçlanan kullanım/spesifik son kullanım, sağlık ve güvenlik açısından potansiyel tehlikeler ve riskler, kişisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri, ilk yardım tedbirleri, semptomlar ve gerekli tıbbi tedavi, güvenli kullanım ve taşıma yöntemleri, uyuşmazlıkların da dahil olduğu güvenli depolama ve atık arıtma yöntemleri için şartlar.
  • Acil durumlar için uygun hazırlık planlanması amacıyla MGBF/SDS, dahili ve harici olarak Acil Durum Müdahale ekibiyle paylaşılmaktadır.
  • Çalışanlar kişisel güvenlik, hijyen ve maruz kaldıkları kimyasalların doğru şekilde işlenmesi ve doğru şekilde imha edilmesi açısından MGBF/SDS'yi nasıl okuyacakları ve anlayacakları konusunda eğitimlidirler.
 • NA (aletsiz işleme için) Tesisler 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Kimyasal envanter listesi [önceki soruda yüklenmişse atlayın]
  • Güvenlik Bilgi Formu (SDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu veya eşdeğeri [önceki soruda yüklenmişse atlayın]
  • Küresel Uyum Sistemi - Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (GHS CLP)
  • Acil Durum Müdahalesi Planları
  • Dökülme Kontrolü/Sınırlama ekipmanı dokümantasyonu
  • İşgücü tarafından kullanılacak Uygun KKD dokümantasyonu
  • Eğitim dokümantasyonu
  • Yukarıdaki içeriğin doğruluğu onaylanmalıdır. 
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Yöneticilerin ve çalışanların MGBF/SDS, CLP hakkında bilgi sahibi olduklarını kontrol edin.
  • Çalışma alanında çeşitli kimyasallar için sınıflandırma tehlikelerini açıklayabilir mi?
  • Uyumluluğu anladıklarını kontrol edin. Örn., aşındırıcı ve yanıcı kimyasallar, vb. Tesis, farklı tehlike sınıflandırması ile kimyasallar için depolama alanını nasıl düzenler?
  • Çeşitli tehlike sembolleri ile ilgili bilgilerini kontrol edin. Çalışırken kimyasal tehlikeler konusunda en son ne zaman eğitim aldıklarını ve işlerken gerekli KKD'ların doğru şekilde uygulandığını sorun.  
 • Yerinde denetim:
  • Tüm kimyasalların (kullanımdaki ve depolanmış) uygun etiketlemeye sahip olup olmadığını kontrol edin: kimyasalın adı, SDS, parti/lot numarası, üretim tarihi ile eşleşen tehlike sınıflandırması.
  • MGBF/SDS'nin tam (tüm ayrıntılı bilgiler ve bölümler dahil) ve hazır olduğunu görmek için tesisteki en az 5 boya maddesi (varsa) ve 5 yardımcı maddeden veya 10 farklı kimyasaldan numune alın/rastgele kontrol edin.
  • Kimyasal depolama, ayırma ve imha gibi prosedür örneklerini inceleyin. Bunlar, MGBF/SDS'deki gereksinimleri karşılıyor mu?
  • MGBF/SDS'de herhangi bir özel depolama koşulu gerekli mi (örn. uyumluluk, nem kontrolü, sıcaklık hassasiyeti, su reaktifliği vb.)? Bu şartlar, denetçi/yönetici tarafından anlaşıldı ve karşılandı mı (CM 1.9 ile ilgili olarak)?
  • Çalışanların, işledikleri kimyasal türleri için SDS'de listelenen gereksinimi karşılayan uygun KKD kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin
  • Dökülme kontrolü/sınırlama ekipmanı yerinde ve uygun
  • Kimyasal depolama alanları uygun işaretlere sahip 

Daha fazla bilgi için:

 • ZDHC Eğitim Akademisi

           http://www.roadmaptozero.com/academy/

 

3. Tesisiniz kimyasal kullanan tüm çalışanları kimyasal tehlikeleri, risk, düzgün taşıma, ve acil bir durum veya dökülme anında ne yapacakları konusunda eğitiyor mu?

Yükleyin: a) Örnek eğitim; b) Eğitim takvimi; c) Çalışan eğitimi katılımcı listesi

Eğitimler belgelenmeli ve kimyasal tehlikeleri ve kimlik bilgilerini kapsamalıdır;  MSDS/SDS işaretleri; uyumluluk ve risk; uygun saklama ve taşıma; acil durum, kaza veya dökülme durumunda kişisel koruyucu ekipman ve prosedür; kimyasal depolama alanlarına erişim kısıtlaması; tanklardaki kimyasalların olası çevresel etkileri; fabrikanın bu konteynerleri kullandığı, depoladığı ve taşıdığı alanlardaki çalışanlara sağlanan fiziksel koruma; ve bu korumanın izlenmesi ve sürdürülmesiyle ilgili kişisel görevleri. Belgeleriniz yoksa veya listelenen tüm konuları kapsamıyorsanız kısmi evet seçeneğini seçin

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Taşıma, Kullanım ve Depolama Uygulamaları VE Çalışan Eğitimi ve İletişimi 

Sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisin kimyasallarla uğraşan çalışanlar için taşıma/güvenlik konusnda kimyasal eğitimi sağlamasıdır. 

Eğitim materyalleri, kendi bünyesindeki tehlikeli ve tehlikesiz kimyasalların, bunların taşıma prosedürlerinin, kontrol önlemlerinin ve acil durum planlarının bir listesini içermelidir. 

Doğrulama Kılavuzu:

 • Evet:
  • Eğitimler düzenli olarak verilir (en az üç ayda bir) ve belgelendirilir.
  • Eğitim konuları şunları içermelidir: MGBF/SDS işaretleri; uyumluluk ve risk; uygun saklama ve taşıma; acil durum, kaza veya dökülme durumunda kişisel koruyucu ekipman ve prosedür; kimyasal depolama alanlarına erişim kısıtlaması; tanklardaki kimyasalların olası çevresel etkileri; fabrikanın bu konteynerleri kullandığı, depoladığı ve taşıdığı alanlardaki çalışanlara sağlanan fiziksel koruma; ve bu korumanın izlenmesi ve sürdürülmesiyle ilgili kişisel görevleri.
  • Kimyasalla ilgili işlerde çalışan tüm işçiler eğitime katılmalıdır.
 • Kısmi Evet:
  • Senaryo 1: Eğitimler verildi ancak belgelenmedi, veya tüm ilgili çalışanları kapsamadı ya da düzenli olarak gerçekleştirilmedi (yıllık olarak).
  • Senaryo 2: Eğitimler verildi ve belgelendi, ancak tüm gerekli konuları içermedi. Örneğin, kimyasal tehlikeleri ve tanımlamaları, MGBF/SDS, işaret, uyumluluk ve risk, doğru depolama ve taşıma, KKD'ler ve acil durumlar, kazalar veya dökülmeler durumunda uygulanacak prosedürler.
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Gerekli tüm konuları kapsayan belgelenmiş eğitim (tam evet cevap için)
  • Kısmi dokümantasyon VEYA sadece belirli konuları kapsayan belgelenmiş eğitimler (kısmi evet için)
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Kimyasal tehlikeler, riskler, doğru kullanım, KKD'ler ve bir acil durumda veya dökülme durumunda yapılması gerekenlerin farkında olup olmadığına ilişkin anlayış elde etmek için site gezisi sırasında kimyasalla ilgili işlemleri yürüten görüşme çalışanları.
 • Yerinde denetim:
  • Eğitim materyalini inceleyin
  • Anahtar Çalışanlar kapsanan eğitim materyaline göz atabilir ve eğitimde belirtilen prosedürleri izleyebilir.

 

4. Tesisinizde düzenli olarak uygulanan kimyasal sızıntı ve acil durum müdahale planı bulunuyor mu?

Tesisiniz Kimyasal sızıntılar ve acil durum müdahalelerine ilişkin tüm çalışan ve çevresel olayların kayıtlarını tutuyor mu?

Yükleyin: Acil durum müdahale planı/prosedürü (daha önce yüklenmiş ise atlayın)

Kimyasal sızıntı ve acil müdahale planları kılavuzda belirtilenler gibi detaylı zorunlulukları yerine getirmelidir ve tüm çalışanlar yılda iki defa uygulama alıştırmasına katılmalıdır.

Bir kimyasal dökülme ve acil durum müdahale planınız varsa fakat henüz tüm koşulları yerine getirmiyorsanız veya tatbikat yapmıyorsanız, lütfen Kısmi Evet seçeneğini seçin.

Üretimde kimyasal maddeler kullanmayan tesisler için:

Kimyasallar ve dökülme müdahale planlarının gereksinimlerini karşılıyor, ancak yılda iki kez tatbikat gerekli değilse Evet yanıtını verin. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Acil Durum Müdahale Planı (ERP), Kazalar ve Dökülmeler İyileştirme Planı 

Sorunun amacı nedir?

Tesisin, çalışanların bir kimyasal acil durumunda nasıl müdahale edeceklerini bildiklerini açıkça gösterebilmesi beklenir. Tüm çalışanlar, bir olaya müdahale etme sürecini bilmelidir - sadece güvenlik ekipmanına sahip olmak yeterli değildir. Bir dokümanı incelemek veya birisine sormak için durmadan, derhal müdahale gerekir - bu nedenle periyodik uygulama önemlidir (okuldaki yangın tatbikatları gibi). 

Bir plana sahip olmak çalışanları ve toplumsal zayiatı önlemeye ve bir kimyasal acil durumda organizasyonun olası mali çöküşünü önlemeye yardımcı olabilir. Acil durumda zaman ve koşullar normal otorite kanallarının ve iletişimin rutin şekilde çalışacağına güvenilemeyeceği anlamına gelir. Durumun stresinde, ciddi kayıplarla sonuçlanabilecek zayıf yargıya neden olabilir. Kimyasal acil durum planlamasının periyodik olarak gözden geçirilmesi, bir acil durum oluşmadan önce tesisinizin kaynak eksikliğini (ekipman, eğitimli personel, malzemeler) gidermesine yardımcı olabilir. Ek olarak, bir acil durum planı, güvenlik bilincini artırır ve kuruluşun çalışanların güvenliği konusundaki kararlılığını gösterir. Büyük acil durumlarda kontrolün yerel hükümet tarafından icra edilebileceği sebebiyle uygun belediye yetkililerine danışılmalı ve ek kaynaklar kullanılabilir olmalıdır. İletişim, eğitim ve periyodik tatbikatlar planın uygulanması halinde yeterli performansı sağlayacaktır. 

Teknik Rehberlik:

Tesis için yazılı, güncel bir Acil Durum Müdahale Planı bulunması (tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde) zorunludur. Binanın nasıl tahliye edileceği ile ilgili ayrıntılı talimatları, tahliye prosedüründen sorumlu kişiler için irtibat isimlerini/bilgilerini içermelidir.

 • Birincil ve ikincil kaçış rotaları önemli noktalarda, girişlerde ve asansörlerin ve telefonların yakınlarında vb. basit talimatlarla belirtilmelidir.
 • Acil Durum Müdahalesi Liderlerine tüm çalışanların tahliye edildiğini doğrulamak gibi belirli görevler verilmelidir.
 • Engelli işçiler ve sağlık sorunu bulunanlar için, kendilerine güvenli şekilde rehberlik edecek olan bir Acil Durum Müdahale Lideri atanmalıdır.
 • Merdiven boşluklarını tıkayacak veya tahliye işlemini engelleyebilecek maddeler uzaklaştırılmalıdır.
 • Gerçek bir yangın oluşmadan önce sorunları belirlemek için gerçek yangın tatbikatları yapılmalıdır ve tanımlanan bu sorunlu alanlara göre düzeltici ve önleyici bir eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Tatbikatlar gerçekten bir acil durum varmış gibi gerçekleştirilmelidir.
 • Acil durum, itfaiye ve dahili Acil Durum Müdahale Liderleri gibi önemli telefon numaraları her telefona yakın bir yere yazılmalıdır. 

Acil Durum Müdahale Planına ek olarak:

 • Cilt veya gözlerle temas eden kimyasalların çıkarılması için acil durum duşu ve göz yıkama istasyonu bulundurun.
 • Açıkça işaretlenmiş, kolayca erişilebilir ve toz ve suya karşı korunan bir ilk yardım seti bulundurun. İlk yardım seti aşağıdakileri içermelidir:
 • Aylık kontrolleri belgelemek için bir muayene etiketi; ve
 • Yerel dilde yazılı ilk yardım talimatları ve son kullanma tarihleriyle birlikte tüm nesnelerin bir listesi 

Referans:

 • ZDHC CMS 3.6

Bu nasıl doğrulanacak: 

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Kağıt üzerindeki Acil Durum Müdahale planı/prosedürü ZDHC CMS 3.6 - Acil Durum Müdahale Planı tarafından sağlanan minimum kılavuzu ve bu maddelerin kazara serbest kalması halinde çevreyi korumak için atılacak adımları içermelidir.
    • Uygulama/tatbikat periyodik olarak (en az yılda iki kez) yapılır ve belgelenir
    • Tüm çalışanlar uygulama/tatbikata dahil edilir
   • Kısmi Evet:
    • Acil Durum Müdahale planı/prosedürü mevcut ancak ZDHC CMS 3.6 - Acil Durum Müdahale Planı tarafından sağlanan minimum kılavuzu içermiyor
    • Uygulama/tatbikat periyodik olarak yılda iki kereden az belgelenir ve gerçekleştirilir 
 • Fabrika, yalnızca tesis işlemlerinde kimyasalları kullanır
  • Evet:
   • Acil Durum Müdahale planı/prosedürü mevcut ve ZDHC CMS 3.6 - Acil Durum Müdahale Planı tarafından sağlanan minimum kılavuzu içeriyor
  • Kısmi Evet:
   • Acil Durum Müdahale planı/prosedürü mevcut ancak ZDHC CMS 3.6 - Acil Durum Müdahale Planı tarafından sağlanan minimum kılavuzu içermiyor
  • NA (aletsiz işleme için) Tesisler 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Acil durum müdahale planı/prosedürü ZDHC CMS 3.6 tarafından sağlanan minimum kılavuzu içeriyor (Tam evet puanları için)
  • Acil Durum Müdahale planı/prosedürü mevcut ancak ZDHC CMS 3.6 - Acil Durum Müdahale Planı tarafından sağlanan minimum kılavuzu içermiyor (Kısmi evet puanları için)
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Acil Durum Müdahale Planından Sorumlu Üst Düzey Yönetici
  • Yöneticilerin/çalışanların eğitimi ve tatbikat bilgisz
 • Yerinde denetim:
  • Acil Durum Müdahale Planı yazılmış ve uygulanmış
  • Acil Çıkışlar açıkça işaretlenmiş, engellenmemiş ve kilidi açık
  • Acil Durum Müdahale ekipmanı, örn., dökülme setleri, duşlar, göz yıkama istasyonları, yangın söndürücüler vb. yerinde ve ilgili alanlardaki çalışanlar tarafından kolayca erişilebilecek şekilde stratajik olarak konumlandırılmış
  • Acil Durum Müdahalesi uygulama/tatbikat kayıtları
  • MGBF/SDS 

Daha fazla bilgi için (örneğin, bağlantılar veya web siteleri):

 • Federal Acil Durum Yönetim Kurumu - Acil Durum Müdahale Planı: https://www.fema.gov/media-library-data/1388775706419-f977cdebbefcd545dfc7808c3e9385fc/Business_EmergencyResponsePlans_10pg_2014.pdf

 

5. Tesisinizde Global Uyumlaştırma Sistemi ile uyumlu (veya eşdeğerde) Güvenlik Veri Formu ile tavsiye edilen uygun ve çalıştırılabilen koruyucu ve güvenlik ekipmanları kimyasalların depolandığı ve kullanıldığı tüm bölgelerde bulunuyor mu?

Yükleyin: a) İlgili kimyasal maddelere maruz kalma risklerini ve güvenlik ekipmanları kapsayan kimyasal güvenliği için şirket içi kontroller/denetimler için sorumlulukların ve kontrollerin/denetimlerin sonuçlarının açıkça belirtildiği bir çizelge; b) Kişisel Koruyucu Donanımlar (PPE) ve güvenlik ekipmanlarının envanter listesi ile stok yenileme, ekipman bakımı veya değişikliklerinin çizelgesi, uygun olduğu durumlarda (daha önce yüklenmiş ise atlayın).

Koruyucu ve güvenlik ekipmanları; dökülme müdahale setleri (kimyasal için uygun görülen boyut, tip ve konum), duşlar ve göz yıkama ilaçlarının düzgün şekilde test edilmesi, düzenli olarak bakımı yapılan yangın söndürücüler ve (MSDS/SDS uyarınca) uygun eldivenler, koruyucu maskeler, uzun saplı kürekler gibi kimyasal içn uyarlanmış Kişisel Koruyucu Donanım (PPE) içerebilir.

Ekipman, GHS uyumlu veya eşdeğeri Güvenlik Bilgi Formundaki spesifikasyonları takip etmeli, tüm ilgili işçiler için açıkça görülebilmelidir (örn. kilitli bir dolapta saklanmamalı ve ilgili alanın yakınında bulundurulmalı), bakım ve kontrolü yapılmış olmalı ve ilgili personel tarafından düzenli olarak işlevsellik kontrolü yapılmalıdır.

Üretimde kimyasal kullanmayan tesisler için: Bu üretim süreçlerine, araç/ekipman kategorisine, ve ürüne değmeyen işlem kimyasallarına ilişkin tüm kimyasallara uygulanır. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Taşıma, Kullanma ve Depolama Uygulamaları 

Sorunun amacı nedir?

Tesisin maruz kalma risklerini tanımlamak ve gerekli olan yerlerde tüm önleyici/acil durum ekipmanını ve işaretlerini yerleştirmek için Güvenlik Bilgi Formunu kullanması beklenmektedir. 

Temel amaç, çalışanları ve/veya müdahale edenleri normal kullanım esnasında veya uygun yönetim sistemleri ve işletim prosedürlerine rağmen gerçekleşen bir kaza veya olaydan korumak olmalıdır. Açıkça işaretlenmiş tabelalar önemlidir, bu sayede tesis çalışanları ve acil durum müdahale edenleri depolanan maddenin ve/veya taşıdıkları maddenin onları tehlikeye maruz bırakıp bırakmayağını anında bilebilirler. 

Teknik Rehberlik:

KKD ayrıntıları MGBF/SDS Bölüm 8'de verilmektedir ve ayrıntıların uygun bir şekilde anlaşılması ve takip edilmesi gereklidir. Tesiste çok sayıda kimyasal bulunması ve uygun KKD ihtiyaçlarının belirlenmesine gerektiği durumda tüm kimyasallar için şiddet ve yeterlilik göz önünde bulundurularak uygun KKD seçilmesi tavsiye edilir.  Tesiste ihtiyaç duyulan KKD tiplerini inceleyin ve tüm olası kimyasalları uygun şekilde kapsayacak olan KKD tiplerini seçin ve çalışanların kimyasala uygun KKD'nin kullanımını anlamalarını sağlamak amacıyla kimyasalların kullanılacak KKD tipine göre ayrıldığından emin olun. KKD'lerin periyodik olarak incelenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi önemlidir. Bu değerlendirme, KKD'nin maruz kaldığı zaman aralığının hesaplanmasına dayanır. 

Diğer Bilgiler:

            GIZ Tesis Planı 

Tanımlar:

'uygun' - Küresel Uyum Sistemi (GHS)'de uyumlu (veya eşdeğeri) SDS olarak belirtildiği anlamına gelir;

'işlevsel' -

 1. tüm ilgili çalışanlar için kolaylıkla erişilebilir olduğu anlamına gelir (açıkça görülebilir - kilitli bir dolapta saklanmamış ve ilgili alana yakın)
 2. iyi bir şekilde muhafaza edilmiş,
 3. EHS personeli örn., alan denetçileri, EHS personeli tarafından işlevselliği düzenli olarak kontrol edilmiş. 

Bu nasıl doğrulanacak:

Çalışma/depolama alanları uygun işaret ve güvenli taşıma ekipmanı açısından yerinde tesis incelemesiyle doğrulanır.

 • "Evet" için beklentiler (bu soru için kısmi evet yok):
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Bir Tesis planı, kimyasal depolama ve kullanımıyla ilgili Tesis mülkiyetinin fiziksel alanları ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Resimli plan en kritik alanlara hızlı bir genel bakış içerir.
     • Alma ve teslim etme
     • Kimyasal depolama alanları (merkezi depo ve geçici depolama alanları)
     • Kimyasal proses alanları
     • İmalat/üretim alanları
     • Atık kimyasallar deposu (kimyasal kalıntıları dahil ve süresi dolan kimyasallar dahil)
     • Laboratuvarlar, alet atölyesi, bakım vb.
    • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları her zaman yerinde bulundurulur ve ilgili alanlarda çalışanların kolayca ulaşılabilecekleri bir biçimde stratejik olarak yerleştirilir.
    • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları depolanan/kullanılan her kimyasal için Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu (veya eşdeğeri) MGBF/SDS'ye göre uygundur.
    • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları, işlevselliği bakımından uygun şekilde muhafaza edilir ve düzenli olarak kontrol edilir 
 • Fabrika sadece tesiste işlemede ve/veya operasyonlarda kimyasalları kullanır
  • Evet:
   • Bir Tesis planı, kimyasal depolama ve kullanımıyla ilgili Tesis mülkiyetinin fiziksel alanları ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Resimli plan en kritik alanlara hızlı bir genel bakış içerir.
    • Alma ve teslim etme
    • Kimyasal depolama alanları (merkezi depo ve geçici depolama alanları)
    • Kimyasal proses alanları
    • İmalat/üretim alanları
    • Atık kimyasallar deposu (kimyasal kalıntıları dahil ve süresi dolan kimyasallar dahil)
    • Laboratuvarlar, alet atölyesi, bakım vb.
   • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları her zaman yerinde bulundurulur ve ilgili alanlarda çalışanların kolayca ulaşılabilecekleri bir biçimde stratejik olarak yerleştirilir.
   • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları depolanan/kullanılan her kimyasal için Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu (veya eşdeğeri) MGBF/SDS'ye göre uygundur.
   • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları, işlevselliği bakımından uygun şekilde muhafaza edilir ve düzenli olarak kontrol edilir 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Anlaşılır sorumluluk atamaları ve kontrollerin/denetimlerin çıktılarıyla birlikte ilgili kimyasala maruz kalma riskleri ve güvenlik ekipmanını kapsayan kimyasal güvenliği için dahili kontrol/denetim programı
  • Stok yenilemeleri programı, ekipman bakımı veya değişiklikleriyle KKD'lerin ve güvenlik ekipmanının envanter listesi
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Tesis planında/acil durum müdahalesinde Üst Düzey Yönetim
  • Sorumluluk alanlarını gezen Yönetim/Denetçi
  • Koruyucu ve güvenlik ekipmanının kontrolünden ve bakımından sorumlu çalışanlar 
 • Yerinde denetim:
  • Doğruluk/eksiksizliği doğrulamak için gezinme boyunca tesis planını kullanın
  • MGBF/SDS'ye göre çalışanlar için KKD'lerin kullanılabilirliği ve uygun kullanımı, ilgili alanlarda güvenlik ekipmanının erişilebilirliği, tehlike sınıflandırmasına uyum konularında tesisi gezerek genel bir inceleme yapın
  • Mümkün olduğunda ekipmanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Örn., göz yıkama istasyonları, güvenlik duşları

 

6. Tesisinizde kimyasalların kullanıldığı alanlarda kimyasal tehlike işaretleri ve güvenli taşıma ekipmanı bulunuyor mu?

Yükleyin: İlgili kimyasal maddelere maruz kalma riskleri ve iletişimi kapsayan kimyasal güvenliği için şirket içi kontroller/denetimler için sorumlulukların ve kontrollerin/denetimlerin sonuçlarının açıkça belirtildiği bir çizelge (daha önce yüklenmiş ise atlayın)

Tesisiniz kimyasalların depolandığı veya kullanıldığı tüm alanlara işaret koymalıdır. İşaretler kimyasalların tehlike sınıflandırmasını belirtmelidir. Yükleyin: İlgili kimyasal maddelere maruz kalma riskleri ve iletişimi kapsayan kimyasal güvenliği için şirket içi kontroller/denetimler için sorumlulukların ve kontrollerin/denetimlerin sonuçlarının açıkça belirtildiği bir çizelge (daha önce yüklenmiş ise atlayın). Taşıma ekipmanı tüm ilgili lokasyonlarda mevcut olmalı ve her bir özel kimyasal için güvenlik zorunluluğu ve tehlike belirtimi/işaretine uygun olmalıdır.

Üretimde kimyasal kullanmayan tesisler için: Bu fabrikanızdaki tüm araç ve operasyon kimyasalları için geçerlidir.
 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Taşıma, Kullanma ve Depolama Uygulamaları 

Sorunun amacı nedir?

Çalışanlar bir maddenin tehlikeli olup olmadığını anında bilmelidir. Tesisin maruz kalma risklerini tanımlamak ve gerekli olan yerlerde tüm önleyici/acil durum ekipmanını ve işaretlerini yerleştirmek için Güvenlik Bilgi Formunu kullanması beklenmektedir. 

Temel amaç, çalışanları ve/veya müdahale edenleri normal kullanım esnasında veya uygun yönetim sistemleri ve işletim prosedürlerine rağmen gerçekleşen bir kaza veya olaydan korumak olmalıdır. Açıkça işaretlenmiş tabelalar önemlidir, bu sayede tesis çalışanları ve acil durum müdahale edenleri depolanan maddenin ve/veya taşıdıkları maddenin onları tehlikeye maruz bırakıp bırakmayağını anında bilebilirler.     

Teknik Rehberlik:

Kimyasal tehlike işareti, yerleştirilen Kimyasallar ve MGBF/SDS Bölüm 2 veya Bölüm 3'te verilen bilgilere göre uygun şekilde görüntülenmelidir. Arabalar, konteynerler gibi emniyetli taşıma ekipmanlarında yıpranmış, yağlanmamış tekerlekler veya sızıntılar olmaksızın uygun şekilde muhafaza edilmelidir.  Tam inceleme gezintisiyle atölyede gerçek senaryo incelemesi yapın.

Bu nasıl doğrulanacak:

Çalışma/depolama alanları uygun işaret ve güvenli taşıma ekipmanı açısından yerinde tesis incelemesiyle doğrulanır.

 • "Evet" için beklentiler (kısmi seçeneği yok):
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Bir Tesis planı, kimyasal depolama ve kullanımıyla ilgili Tesis mülkiyetinin fiziksel alanları ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Resimli plan en kritik alanlara hızlı bir genel bakış içerir.
     • Alma ve teslim etme
     • Kimyasal depolama alanları (merkezi depo ve geçici depolama alanları)
     • Kimyasal proses alanları
     • İmalat/üretim alanları
     • Atık kimyasallar deposu (kimyasal kalıntıları dahil ve süresi dolan kimyasallar dahil)
     • Laboratuvarlar, alet atölyesi, bakım vb.
    • Depolama ve kimyasal işlemler alanında yerleştirilen işaretler doplanan kimyasalların tehlike sınıflandırmasını göstermektedir.
    • İşaretler, kimyasal işlemlerinden sorumlu olan ilgili çalışanlar/işçiler tarafından açıkça görülebilir ve anlaşılır.
    • Taşıma ekipmanı tüm ilgili lokasyonlarda mevcut olmalı ve her bir özel kimyasal için güvenlik zorunluluğu ve tehlike belirtimi/işaretine uygundur. 
 • Fabrika sadece tesiste işlemede ve/veya operasyonlarda kimyasalları kullanır
  • Evet:
   • Bir Tesis planı, kimyasal depolama ve kullanımıyla ilgili Tesis mülkiyetinin fiziksel alanları ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Resimli plan en kritik alanlara hızlı bir genel bakış içerir.
    • Alma ve teslim etme
    • Kimyasal depolama alanları (merkezi depo ve geçici depolama alanları)
    • Kimyasal proses alanları
    • İmalat/üretim alanları
    • Atık kimyasallar deposu (kimyasal kalıntıları dahil ve süresi dolan kimyasallar dahil)
    • Laboratuvarlar, alet atölyesi, bakım vb.
   • Depolama ve kimyasal işlemler alanında yerleştirilen işaretler doplanan kimyasalların tehlike sınıflandırmasını göstermektedir.
   • İşaretler, kimyasal kullanımından sorumlu olan ilgili çalışanlar/işçiler tarafından açıkça görülebilir ve anlaşılır. 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Anlaşılır sorumluluk atamaları ve kontrollerin/denetimlerin çıktılarıyla birlikte ilgili kimyasala maruz kalma riskleri ve iletişimi (işaret yerleştirme ve güncellemeler) kapsayan kimyasal güvenliği için dahili kontrol/denetim programı 
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Tesis planında/acil durum müdahalesinde Üst Düzey Yönetim
  • Sorumluluk alanlarını gezen Yönetim/Denetçi
  • İşaretleri ve tehlike iletişimlerini anlayan ilgili alanlardaki çalışanlar 
 • Yerinde denetim:
  • Doğruluk/eksiksizliği doğrulamak için gezinme boyunca tesis planını kullanın
  • Kimyasal işareti ve tehlike iletişimini inceleyerek tesis genelini gezin
  • İşaretlerin her bir alanda depolanan/kullanılan MGBF/SDS kimyasallar ile eşleştiğini kontrol edin 

 

7. Tesisiniz kimyasalları tehlikelerine ve MRSL/RSL zorunluluklarına göre seçiyor ve satın alıyor mu?

Cevabınız evet ise, satın alınan ve üretimde kullanılan tüm kimyasallar tesisin kimyasal satın alma politikasına uygun mudur?

Cevabınız hayır ise, tesisin kimyasal satın alma politikasına uymayan kimyasalları ortadan kaldırmak için bir süreç veya planınız var mı?

Yükleyin: a) Tesisiniz için uygun olan MRSL(ler) örneğin müşteriye ait olan MRSL, ZDHC MRSL, tesise ait MRSL (birleştirilmiş tehlike bazlı ve tüm müşterilerden alınan MRSLler); b) Kimyasal satın alma prosedürleri ve standart işletim prosedürleri; c) Kimyasal tedarikçi/satıcı kriterleri; d) Pozitif listeler; e) Kimyasal Veri Güvenliği Formu ve TDS (eğer daha önce yüklenmiş ise atlayın); f) Kimyasal bileşim analizi sertifikası; g) MRSL uyum sertifikası ve çıkarıldıkları tarihi, ilgili ve MRSL'nin uyum beyan ettiği kimyasalın ismini belirten beyan mektupları ve uyumu tasdik eden kimyasal test raporu; h) MRSL uyum testi raporları, uygun olduğu durumlarda 

MRSL Üretimde Kısıtlı Maddeler Listesi'ni ifade eder. Tesisler tipik olarak Kısıtlı Maddeler Listesi'nden (RSL) haberdardır, fakat sektörde son zamanlarda Kısıtlı Maddeler Listesi'ne ek olarak çevreye uygun kimyasal kullanımını ilerletmek için Üretimde KısıtlıMadde Listeleri'ne (MRSL) odaklanmak için değişiklik yapılmıştır. MRSL önemlidir çünkü teknik şartnamelere göre uygun kimyasallar kullanan bir tesis, çeşitli tesis boşaltımları için daha iyi çevresel sonuçlara ve daha tutarlı RSL materyal uyumluluğuna sahiptir.


Lütfen yalnızca, satın alınan tüm kimyasallar RSL/MRSL satın alma gereksinimlerini karşılıyorsa ve bunu destekleyen belgeleriniz varsa Evet cevabını verin.

Lütfen MRSL/RSL koşullarını yerine getirmeyen kimyasal/kimyasallar satın aldıysanız fakat bu kimyasalları gelecek yıl ortadan kaldırmaya yönelik belgelendirilmiş bir planınız varsa Kısmi Evet seçeneğini seçin.

Üretimde kimyasal kullanmayan tesisler için: Tüm satın alınan bileşim için analiz sertifikalarını ve MSDS/SDS ve teknik veri formlarını, uygun olduğu durumlarda, içeren mevcut belgeler ile birlikte bu koşulları yerine getirmelidir. RSL tesisinizin satın alımına dahil edilmelidir böylece kaza sonucu ihlal meydana gelmesini önleyebilirsiniz ve aynı zamanda Higg FEM'de tam bir RSL uyumu göstermeniz gerekmez.

 Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Seçimi, Temin ve Satın Alma Uygulamaları 

Sorunun amacı nedir?

Amaç; çalışanlar, iş yeri ve müşteri için en az kimyasal tehlike riskiyle en iyi kimyasal/kimyasal formülasyonunun satın alınmasıdır.

Bu soru, satın alımların RSL ve MRSL'yi ihlal etmediğinden emin olmak için tüm tesislere sorulacaktır. Üretim yapmayan tesislere MRSL'nin kazara oluşarak ihlalleri önlemek için kendi satın alımlarına dahil edilip edilmediğini ve bu grubu gelecek RSL sorusunda tam RSL uyum programına sahip olmaktan muaf bırakıp bırakmayacağını sormamız gerekir.   

Teknik Rehberlik:

RSL/MRSL kullanımı için kabul edilebilir olan ZDHC pozitif listesini ve ürünleri kimyasal tedarikçileri ile tartışmak önemlidir. Bununla birlikte, Tesisin yalnızca tedarikçilerden gelen beyanlara veya teminatlara güvenmemesi, ancak uyum sağlamak adına bazı doğrulama süreçlerini uygulamasını sağlaması önemlidir. Kimyasal/malzeme tedarikçileriyle ürünlerinin ayrıntıları ve tesisin çalışma koşulları ve reçete konsantrasyonları üzerindeki sınırlamalar hakkında görüşülmesi önemlidir. 

 • REF CMS 2.5
 • REF CMS 2.6 

 ZDHC Chemical Gateway, BLUESIGN®, OEKO-TEX®, ecopassport, uygunluk belgeleri, analiz belgeleri 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Tüm kimyasallar MRSL ve RSL gereksinimlerini karşılıyor ve bunu göstermek için dokümantasyon mevcut.
    • Tesis, kendi ına MRSL'sini bunların tehlikelerini ve birlikte çalıştıkları markaların MRSL ve RSL gereksinimlerini temel alarak hazırlar.
    • Tesis stratejik olarak, Bluesign, Ecopassport, OekoTex gibi uygun bir şekilde kullanıldığında MRSL ve RSL'yi karşılamak üzere beyan edilen/onaylanan kimyasalları satın alır. Bu beyanlar/sertifikasyon geçerliliği açısından kontrol edilir ve en az yılda bir kez güncellenir.
    • Tesis, yürürlükte olan ve boya ve kimyasal tedarikçilerinin seçimi ve kullanımı için belirlenen kritere referansları içeren bir dahili satın alma politikasına sahiptir. Satın alma prosedürleri şunları içermelidir (sınırlı olmamakla beraber): kimyasal tedarikçilerle MRSL/RSL iletişimi süreci, tedarikçilerin MRSL/RSL uyumluluğunun onayı/beyanını alma süreci, kimyasal tedarikçilerinden güncel Pozitif Listelerin toplanması, Pozitif Listelerdeki kimyasalların satın alınma tercihi, MRSL'nin zorunlu olduğunu belirten bir açıklama ile satın alma emirleri, kimyasal teknik şartnameler ve kabul kriterleri, kusurlar veya gereksinimlerden sapma durumunda alınacak önlemler.
    • Satın alma departmanı ve yönetim, gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak için MRSL ve satın alma prosedürlerinin farkındadır.
    • Tesis, MGBF/SDS ve teknik bilgi formu ile birlikte düşük seviyeli kontaminantları da içeren bileşim için tanınmış bir laboratuvarın analiz sertifikasına sahiptir. Bu analiz sertifikaları en az yılda bir kez güncellenir ve bir yıl süreyle saklanır.
    • Üst düzey yöneticilerin kullanabileceği, satın alım standardı için süreç gereksinimlerine genel uyum seviyesini göstermek amacıyla bir takip/gösterge paneli sistemi mevcuttur.
   • Kısmi Evet:
    • Tesis uyumsuz kimyasallara sahip olabilir, ancak ortadan kaldırma sürecini gösterir.
    • Satın alma departmanı ve yönetim, gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak için MRSL ve satın alma prosedürlerinin farkındadır.
    • Tesis genellikle MRSL gereksinimlerine dayanarak kimyasalları satın alır, bu MRSL'de üretim öncesi tedarikçiler anlaşmasıyla veya uygunluk sertifikası ya da beyan mektuplarıyla ispatlanmıştır.
     • Kimyasal tedarikçileri tarafından verilen MRSL uygunluk sertifikası ve beyan mektuplarının şunları açıkça belirtmesi gerekir: veriliş tarihi, söz konusu kimyasalın adı, uygunluğu belirten MRSL (ekli) ve uygunluğu onaylayan dahili kimyasal test raporu. 
 • Fabrika sadece tesiste işlemede ve/veya operasyonlarda kimyasalları kullanır:
  • Evet:
   • Tüm kimyasallar MRSL ve RSL gereksinimlerini karşılıyor ve bunu göstermek için dokümantasyon mevcut.
   • Tesis, teknik şartnameler ve satın alımla ilgili tehlikeleri dikkate alarak kimyasalın/kimyasal formülasyonunun seçimi için gerekli kriteri ayrıntılandırma sürecine sahiptir.
   • Satın alma departmanı ve yönetim, gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak için MRSL/RSL ve satın alma prosedürlerinin farkındadır.
   • Tesis, MGBF/SDS ve teknik bilgi formu ile birlikte düşük seviyeli kontaminantları da içeren bileşim için analiz sertifikasına sahiptir. Bu analiz sertifikaları en az yılda bir kez güncellenir ve bir yıl süreyle saklanır. 
 • Kısmi Evet:
  • Tesis uyumsuz kimyasallara sahip olabilir, ancak ortadan kaldırma sürecini gösterir.
  • Satın alma departmanı ve yönetim, gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak için MRSL/RSL ve satın alma prosedürlerinin farkındadır.
  • Tesis genellikle MRSL/RSL gereksinimlerine dayanarak kimyasalları satın alır, bu MRSL/RSL'de üretim öncesi tedarikçiler anlaşmasıyla veya uygunluk sertifikası ya da beyan mektuplarıyla ispatlanmıştır.
   • Kimyasal tedarikçileri tarafından verilen MRSL/RSL uygunluk sertifikası ve beyan mektuplarının şunları açıkça belirtmesi gerekir: veriliş tarihi, söz konusu kimyasalın adı, uygunluğu belirten MRSL/RSL (ekli) ve uygunluğu onaylayan dahili kimyasal test raporu. 
 • Gerekli destekleyici belgeler:

Evet ve Kısmi Evet için yukarıdaki gereksinimlere bakın.

 • MRSL'ler tesis için geçerli. Örn., müşterinin MRSL'si, ZDHC MRSL, tesisin kendi MRSL'si (tehlike tabanlı ve tüm müşterilerden MRSL birleştirilmiş)
 • RSL
 • Kimyasal satın alma işlemleri ve SOP'lar
 • Kimyasal tedarikçisi/satıcısı ölçütleri
 • Pozitif listeler
 • Kimyasal SDS ve TDS
 • Kimyasal bileşim analiz sertifikası
 • Kimyasal tedarikçileri tarafından verilen MRSL uygunluk sertifikası ve beyan mektupları veriliş tarihi, söz konusu kimyasalın adı, uygunluğu belirten MRSL (ekli) ve uygunluğu onaylayan dahili kimyasal test raporunu açıkça belirtir.
 • MRSL uygunluk test raporları, uygun olduğunda

 

 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • MRSL ve kimyasal tehlikeler ve MRSL ile ilgili satın alma politikası ve prosedürleri hakkındaki bilgi sahibi Satın Alma Yöneticisi
 • Yerinde denetim:
  • Belge incelemesi, örneğin, sertifikalar, satın alma politikası ve prosedürleri, kimyasal tedarikçileri listesi, MRSL gereksinimiyle ilgili iletişim, kimyasal tedarikçileri ile satın alma anlaşması, satıcı kriteri vb. 

Daha fazla bilgi için (örneğin, bağlantılar veya web siteleri):

 

8. Tesisinizde kimyasal yönetimine özel çevresel ve işçi sağlığı ve güvenliği programı bulunuyor mu?

Yükleyin: a) Atama mektubu, iş tanımı, organizasyon çizelgesi; b) Sorumlu kişi/ekibin özgeçmişleri; c) Kimyasal depolama, taşıma, kullanım ve bertarafa ilişkin Çevresel Sağlık ve Güvenlik Prosedürleri; d)

MSDS ile belirlenen tehlikelerin kimyasal envanteri, Çevresel Sağlık ve Güvenlik personeline sunulan ve bu personel tarafından kullanılan teknik formlar (daha önce yüklendiyse atlayın); e) İşletim sınırları ile izinler ve kimyasal depolama, operasyonlar ve bertaraf için sağlık ve güvenlik gereksinimlerine ilişkin ilgili yasalar (daha önce yüklendiyse atlayın); f) Kimyasal kaza ve dökülme kayıtları (daha önce yüklendiyse atlayın); g) Sağlık ve Güvenlik Kaydı (İlk yardım ve sağlık istasyonu)

Kimyasal  sağlık ve güvenlik programları belirli bir kişi veya ekibi atamış olmalı, yasal sağlık ve güvenlik zorunluluklarına uymalı ve kimyasal depolama, taşıma, kullanım, bertaraf ve atık veya çevreye boşaltım için çevresel kontrollere yönelik yazılı prosedürlere sahip olmalıdır. Eğer kimyasal sağlık ve güvenlik programınız tamamlanmış fakat yazılı olarak henüz belgelendirilmemiş ise lütfen Kısmi Evet cevabını seçin.  

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Taşıma, Kullanma ve Depolama Uygulamaları 

Sorunun amacı nedir?

Bu programın amacı, insanları ve çevreyi maruz kalmaktan korumaktır. Tesis, depolanan, kullanılan ve atılan kimyasalların potansiyel sağlık ve güvenlik etkilerini tanımlama ve kontrol etme sürecine sahip olmalıdır. 

Kimyasala maruz kalma birçok yolla oluşabilir. Bir tesis sağlık ve güvenlik rollerini ve sorumluluklarını, ve sağlık ve güvenliğin sürdürülmesi için uygun kontrol mekanizmalarını ve sağlık ve güvenlik için potansiyel etkileri azaltacak bir mekanizmayı tanımlamalıdır. MGBF/SDS'den maruz kalmanın tehlikeleri ve yolları hakkında bilgi edinmek, bir EHS programının başlangıç ​​noktasıdır. 

Teknik Rehberlik:

ZDHC CMS 2.1.4.3

ZDHC CMS 2.4.2

ZDHC CMS 2.4.3

ZDHC CMS 3.5

ZDHC CMS Ek E - AAAF Çevre Standartları 

Ek Eğitim:

 • ZDHC CMS Eğitimi
 • Eğitim içeriğiyle birlikte kimyasal yönetimi eğitim kayıtları. Kimyasal yönetimi eğitim gereksinimleri tesise özel olmalıdır ve sadece birkaç önemli bölümün incelemesi ile sınırlı kalmamalıdır. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Tesis; işçileri, toplumu ve çevreyi korumak için MGBF/GHS ve/veya teknik bilgi formlarında belirtilen uygun iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini anlamak ve yürürlüğe koymak için uygun niteliklere sahip olan kimyasal yönetimi için atanmış kişi veya ekibe sahiptir.
    • Bir kimyasalın kullanımı ile ilgili tesisin belirli bir faaliyetinden kaynaklanabilecek risk ve potansiyel tehlike veya zararların tanımlanmasını içeren temel kimyasal risk değerlendirmesi yapıldı. Örneğin, kimyasalın olası maruz kalma yollarını hesaba katarak, önerilen kimyasal miktarı ve yöntemi kullanılması. Değerlendirmenin ayrıca atık su kalitesini etkileyebilecek olan, tesisle ilgili üretim süreçlerinde farklı kimyasal türlerini ve tehlikeli atık suyu tanımlaması gerekir. Kimyasal risk değerlendirmesi tek başına veya çevresel değerlendirme raporunun bir parçası olarak yapılabilir.
    • Tesis, üst düzey yönetim için rutin izleme ve raporlamayla, kimyasal ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından tüm izinleri/yasal gereksinimleri yerine getirmektedir.
    • Hava, toprak, yeraltı suyu, gürültü, atık ve çamur, atık su gibi atık veya tahliye nedeniyle kimyasal envanterden tanımlanmış potansiyel çevresel etkiler için kimyasalın depolanması, taşınması, kullanımı, imhası ve temel çevresel kontrollerle ilgili olarak güvenlik ve sağlık için yazılı prosedürler mevcuttur. Prosedürler ayrıca bölgedeki olası en büyük doğal felaketi dikkate almalıdır. Örneğin, şiddetli yağmur ve sel, deprem, tayfun vb. eğilimli bölgeler.
    • Tehlikeli kimyasallar taşınırken veya maruz kalma meydana geldiğinde yerinde ya da üçüncü parti aracılığıyla temel sağlık/zindelik süreci.
 • Kısmi Evet:
  • Tesis; işçileri, toplumu ve çevreyi korumak için MGBF/GHS ve/veya teknik bilgi formlarında belirtilen uygun iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini anlamak ve yürürlüğe koymak için uygun niteliklere sahip olan kimyasal yönetimi için atanmış kişi veya ekibe sahiptir.
  • Tesis, üst düzey yönetim için rutin izleme ve raporlamayla, kimyasal ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından tüm izinleri/yasal gereksinimleri yerine getirmektedir.
  • Tesis kimyasalın depolanması, taşınması, kullanılması ve imhasıyla ilgili potansiyel çevresel, sağlık ve güvenlik risklerini tanımladı ve kimyasal işleminin bazı kısımlarında imha ve potansiyel tehlikeler MGBF ve GHS'ye göre doğru şekilde tanımlandı. Bununla birlikte, tesis genelinde kimyasal riski değerlendirmesi yürütülmedi.
  • Kimyasallar için tanımlanmış potansiyel çevresel etkiler için kimyasal depolama, taşıma, kullanma, imha ve temel çevre kontrolleriyle ilgili prosedürler ve takip edilen uygulamalar mevcuttur, ancak bu yazılı ve belgelenmiş değildir
 • Fabrika sadece tesiste işlemede ve/veya operasyonlarda kimyasalları kullanır
  • Evet:
   • Tesis; işçileri, toplumu ve çevreyi korumak için MGBF/GHS ve/veya teknik bilgi formlarında belirtilen uygun iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini anlamak ve yürürlüğe koymak için uygun niteliklere sahip olan kimyasal yönetimi için atanmış kişi veya ekibe sahiptir.
   • Tesis, üst düzey yönetim için rutin izleme ve raporlamayla, kimyasal ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından tüm izinleri/yasal gereksinimleri yerine getirmektedir.
   • Hava, toprak, yeraltı suyu, gürültü, atık ve çamur, atık su gibi atık veya tahliye nedeniyle kimyasal envanterden tanımlanmış potansiyel çevresel etkiler için kimyasalın depolanması, taşınması, kullanımı, imhası ve temel çevresel kontrollerle ilgili olarak güvenlik ve sağlık için yazılı prosedürler mevcuttur. Prosedürler ayrıca bölgedeki olası en büyük doğal felaketi dikkate almalıdır. Örneğin, şiddetli yağmur ve sel, deprem, tayfun vb. eğilimli bölgeler.
   • Tehlikeli kimyasallar taşınırken veya maruz kalma meydana geldiğinde yerinde ya da üçüncü parti aracılığıyla temel sağlık/zindelik süreci. 
 • Kısmi Evet:
  • Tesis; işçileri, toplumu ve çevreyi korumak için MGBF/GHS ve/veya teknik bilgi formlarında belirtilen uygun iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini anlamak ve yürürlüğe koymak için uygun niteliklere sahip olan kimyasal yönetimi için atanmış kişi veya ekibe sahiptir.
  • Tesis, üst düzey yönetim için rutin izleme ve raporlamayla, kimyasal ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından tüm izinleri/yasal gereksinimleri yerine getirmektedir.
  • Kimyasallar için tanımlanmış potansiyel çevresel etkiler için kimyasal depolama, taşıma, kullanma, imha ve temel çevre kontrolleriyle ilgili prosedürler ve takip edilen uygulamalar mevcuttur, ancak bu yazılı ve belgelenmiş değildir. 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Atama mektubu, iş tanımı, organizasyon şeması
  • Sorumlu kişinin/ekibin özgeçmişi
  • Kimyasal depolama, taşıma, kullanma ve imhasıyla ilgili EHS prosedürleri
  • MGBF ile tanımlanmış tehlikelerle kimyasal envanteri, teknik formlar EHS tarafından kullanılabilir.
  • Kimyasal depolama, işlemler ve imhası için sağlık ve güvenlik gereksinimini kapsayan ilgili yasalar ve işletme limitleriyle izinler
  • Kimyasal kaza ve döküntü kayıtları
  • Sağlık ve Güvenlik Kaydı (İlk Yardım ve sağlık istasyonu) 
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • EHS, kimyasal depolama, işlemler ve imhasıyla ilgili sağlık ve güvenlik konularını anlayan ve tesis çapında EHS kontrollerini/denetimlerini, KKD yerleşimlerini ve kullanılabilirliğini, güvenlik ekipmanının bakımını, acil durum müdahale planını vb. içeren ilgili sorumlulukları anlayan Kimyasaldan Sorumlu kişi/ekip. Sorumlu kişinin ayrıca tesisin bulunduğu bölgedeki doğal afetlerden, örneğin şiddetli yağmur ve sel, depremler, tayfun vb. haberdar olması ve doğal afetlerden dolayı kimyasallara maruz kalmayla ilgili olarak bunların EHS planlamasında nasıl dahil edildiğini bilmesi gerekir.
  • Sağlık/Tıp İstasyonu, Acil Durum Müdahalesi ekibi (varsa)
  • Yerinde mevcut ise doktor, hemşire, sağlık uzmanı
 • Yerinde denetim:
  • Sorumlu kişinin/ekibin bulunduğunu ve kimyasal yönetimiyle ilgili EHS programını yönetmek için uygun nitelikte olduğunu doğrulayın.
  • MGBF ile tanımlanmış tehlikelerle Kimyasal Envanterinin, teknik formları EHS personeli için kullanılabilir ve EHS programına göre kullanıldı, örn., kimyasal kazaları ve acil durum müdahale planı, güvenlik ekipmanı ve KKD yerleşimleri, çalışanların eğitimi, düzenli kontroller ve EHS araçlarının bakımı.
  • Patlamaya Dayanıklı Elektrikli ışıklar ve yuvalar yanıcı kullanımda ve depolama alanlarında mevcut

 

9. Tesisinizde iyi bir şekilde işaretlenmiş, belirlenmiş kimyasal depolama ve geçici depolama alanları bulunuyor mu?

Yükleyin: a) İlgili olan durumlarda yerel resmi kurumlar ile acil durum müdahale planı veya tesis çizimleri (daha önce yüklendiyse atlayın); b) Depolama/kullanım izni, sınırlamalar ile birlikte (eğer uygunsa); c) Yerel yangın kodları

MGBF/SDS ve yerel dilde teknik formlar (daha önce yüklendiyse atlayın); d) Kimyasal konteynerler üzerinde kimyasal etiketleri (orijinal etiketler, elle yazılmış etiketler değil); e) Kimyasal depolama alanlarının farklı türdeki kimyasalların sınıflandırılmasını ve yerleşimini belirten kat planı; f) Depo giriş/çıkış kaydı, FIFO kayıtları, her bir kimyasal için depoya geliş tarihini, lot numarasını, kimyasal son kullanma tarihlerini, üretime gönderme tarihini vb. belirten kayıtlar (daha önce yüklendiyse atlayın); g) Kimyasal depolama alanlarının yönetim denetleme/inceleme kontrol listeleri; h) Düzgün kimyasal depolama için standart işletim prosedürleri.

Düzgün kimyasal depolama güvenlik açısından düzgün kimyasal taşıma kadar önemlidir. Çoğu zaman kimyasalların alfabetik sıraya konulması gibi mantıklı görünen depolama fikirleri uygunsuz kimyasalların birlikte depolanmasına neden olabilir. Tesisler tüm depolama alanlarının düzgün olarak işaretlendiğini ve kirlenme ile güvenlik risklerini önlemek amacıyla düzgün şekilde yönetildiklerini göstermelidir. Geçici depolama kimyasalların uygulandığı ekran-baskı istasyonu gibi çalışma noktalarında meydana gelir. Geçici depolama soruları sadece üretimde kimyasal maddeler süreçlerini kullanan fabrikalara uygundur. 

Eğer tüm depolama kriterlerini yerine getirirseniz tam puan alırsınız. Eğer tüm depolama kriterlerini yerine getirirseniz kısmi puan alırsınız. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Taşıma, Kullanma ve Depolama Uygulamaları 

Sorunun amacı nedir?

Beklenti, bir tesisin tüm depolama alanlarının doğru şekilde işaretlendiğini açıkça göstermesi ve kontaminasyonu ve güvenlik risklerini önlemek için uygun şekilde yönetmesidir. 

Düzgün kimyasal depolama güvenlik açısından düzgün kimyasal taşıma kadar önemlidir. Bir tesis, güvenli depolama gerektiren bir dizi kimyasala ev sahipliği yapmaktadır. Bir binadaki kimyasal depolama alanının güvenli bir şekilde ayrılmış çeşitli tehlikeli maddeleri depolayacak şekilde tasarlanması ve güvenli alanlara sahip olması gerekir. Çoğu zaman kimyasalların alfabetik sıraya konulması gibi mantıklı görünen depolama fikirleri uygunsuz kimyasalların birlikte depolanmasına neden olabilir. Depolama ve miktarlar, doğru şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla acil durum müdahale görevlileri, itfaiyeciler vb. için bilinir olmalıdır. 

Teknik Rehberlik:

ZDHC CMS 3.5 Kimyasal Yönetimi Çalışma Uygulamaları 

Oluşturulacak Şablonlar:

 • Acil Durum Müdahale Planı (şablon) - ZDHC CMS'de hiper bağ olarak mevcut 

Daha fazla bilgi için (örneğin, bağlantılar veya web siteleri):

 • ZDHC CMS
 • OKOPOL
 • Tehlikeli Maddeler İçin Alman Teknik Kuralları
 • Küresel Uyum Sistemi (GHS) 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Kimyasal depolama alanı (depo ve yer altı deposu da dahil geçici depolama alanı) iyi havalandırılmış, kuru ve doğrudan güneş ışığından (çatı ve duvarlarla), yangın riskinden ve yetkisiz kişilerden (örn. kilitli) korunur. Erişim izni açıkça tanımlandı.
    • Kimyasal depolama alanına giriş ve çıkış acil durumlarda kolaydır.
    • Zemin sert ve deliksizdir, kimyasalın dökülebileceği giderler bulunmaz ve dökülen sıvıya ilişkin bir bulgu yoktur
    • Kimyasallar, zeminler ve duvarlar sayesinde doğrudan teması önleyecek şekilde saklanır
    • Depodaki ve geçici depolama alanlarındaki tüm kimyasallar MGBF/SDS'ye göre her biri en azından kimyasal ürün adını ve uygun tehlike uyarısını (Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu işaretleri veya eşdeğerini) uygun tabelalarla tanımlandı
    • Depodaki ve geçici depolama alanındaki tüm kimyasallar iyi durumda olup orijinal etiketleri, lot numarası, ürün kodu, tedarikçi/üretici adı ve tehlike sınıfıyla birlikte tanımlandı.
    • Geçici/alt konteynerler, orijinal konteyner üzerindeki etiketle tutarlı olan doğru bilgilerle uygun şekilde etiketlendi
    • Farklı kimyasallar, uygun bölümlerle doğru şekilde ayrıldı
    • Katı ve sıvı kimyasallar uygun şekilde ayrıldı
    • Kimyasallar kendi orijinal etiketlerinde ve MGBF'de gösterildiği gibi tehlike sınıflarına göre düzenlendi ve sınıflandırılmış bir şekilde depolandı.
    • Uyumsuz maddeler, örn., güçlü asitler, güçlü bazlar, aşındırıcılar, yanıcılar vb. ayrı olarak tanımlandı ve depolandı.
    • Alevlenebilen maddeler ısı veya ateş kaynaklarından topraklama ve patlamaya karşı dayanıklı ışıklandırma kullanımı dahil uzakta tutulmaktadır Tüm yanıcı maddeler herhangi bir sigara içme alanından en az 15 metre (50 feet) uzakta
    • Süresi dolmuş kimyasallar düzenli olarak takip edilir, görsel olarak işaretlenir, ayrı olarak depolanır ve düzgün şekilde etiketlendi
    • MGBF/SDS dil çalışanlarında depoda ve <glo-partial::geçici::glo-partial> depolama alanlarında hazır bulundurulur
    • Sıcaklık, nem gibi depolama koşulları ve patlamaya karşı dayanıklı armatürler MGBF/SDS gereksinimlerine uygundur.
    • Uygun KKD ve döküntü kitleri mevcut ve kolayca erişilebilir
    • Depodaki ve geçici depolama alanındaki tüm boya ve kimyasal konteynerleri bir kapakla düzgün şekilde kapatıldı ve üst üste yığılmadı
    • İkincil muhafaza depolarda, varillerde ve geçici konteynerlerde bulunan (uygun durumlarda) katı ve sıvı kimyasallar için planlanmayan serbest bırakmaların meydana gelmediğinden emin olmak üzere mevcuttur. İkincil muhafazada çatlaklar ya da boşluklar yok ve iyi durumda. Asgari olarak, ikincil saklama kapasitesi, orijinal kimyasal konteynerinin (birincil) en az %110'u olmalı veya orijinal konteynerin (birincil) toplam hacminin en az %10'unu içerebilmelidir.
    • Her kimyasalın ve boya maddesinin, o kimyasal ürün için özel olarak etiketlenmiş bireysel kepçeye (veya kavanoz, kova, kaşık vb.) sahiptir.
    • Kepçeler ve geçici kaplar, örn., kovalar kimyasal ürünlerden dolayı aşınma/bunlarla kimyasal tepkimeyi önleyecek şekilde uygun malzemelerden yapılmıştır, PVC ve demirden uzak durulur.
    • Tartı ekipmanı/aletleri temiz, kuru, pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirilir
    • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır
    • Gerektiğinde topraklama ve bağlama kullanılır (yangın riski) 
    • Periyodik inceleme yapılır (haftalık önerilir) 
 • Kısmi Evet: (aşağıda listelenen kriterlerin en az yarısını karşılıyor)
  • Kimyasal depolama alanı (depo ve yer altı deposu da dahil geçici depolama alanı) iyi havalandırılmış, kuru ve doğrudan güneş ışığından (çatı ve duvarlarla), yangın riskinden ve yetkisiz kişilerden (örn. kilitli) korunur. Erişim izni açıkça tanımlandı.
  • Kimyasal depolama alanına giriş ve çıkış acil durumlarda kolaydır.
  • Zemin sert ve deliksizdir, kimyasalın dökülebileceği giderler bulunmaz ve dökülen sıvıya ilişkin bir bulgu yoktur
  • Kimyasallar, zeminler ve duvarlar sayesinde doğrudan teması önleyecek şekilde saklanır
  • Depodaki ve geçici depolama alanlarındaki tüm kimyasallar MGBF/SDS'ye göre her biri en azından kimyasal ürün adını ve uygun tehlike uyarısını (Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu işaretleri veya eşdeğerini) uygun tabelalarla tanımlandı
  • Depodaki ve geçici depolama alanındaki tüm kimyasallar iyi durumda olup orijinal etiketleri, lot numarası, ürün kodu, tedarikçi/üretici adı ve tehlike sınıfıyla birlikte tanımlandı.
  • Geçici/alt konteynerler, orijinal konteyner üzerindeki etiketle tutarlı olan doğru bilgilerle uygun şekilde etiketlendi
  • Farklı kimyasallar, uygun bölümlerle doğru şekilde ayrıldı
  • Katı ve sıvı kimyasallar uygun şekilde ayrıldı
  • Kimyasallar kendi orijinal etiketlerinde ve MGBF'de gösterildiği gibi tehlike sınıflarına göre düzenlendi ve sınıflandırılmış bir şekilde depolandı.
  • Uyumsuz maddeler, örn., güçlü asitler, güçlü bazlar, aşındırıcılar, yanıcılar vb. ayrı olarak tanımlandı ve depolandı.
  • Alevlenebilen maddeler ısı veya ateş kaynaklarından topraklama ve patlamaya karşı dayanıklı ışıklandırma kullanımı dahil uzakta tutulmaktadır Tüm yanıcı maddeler herhangi bir sigara içme alanından en az 15 metre (50 feet) uzakta
  • Süresi dolmuş kimyasallar düzenli olarak takip edilir, görsel olarak işaretlenir, ayrı olarak depolanır ve düzgün şekilde etiketlendi
  • MGBF/SDS dil çalışanlarında depoda ve geçici depolama alanlarında hazır bulundurulur
  • Sıcaklık, nem gibi depolama koşulları ve patlamaya karşı dayanıklı armatürler MGBF/SDS gereksinimlerine uygundur.
  • Uygun KKD ve döküntü kitleri mevcut ve kolayca erişilebilir
  • Depodaki ve geçici depolama alanındaki tüm boya ve kimyasal konteynerleri bir kapakla düzgün şekilde kapatıldı ve üst üste yığılmadı
  • İkincil muhafaza depolarda, varillerde ve geçici konteynerlerde bulunan (uygun durumlarda) katı ve sıvı kimyasallar için planlanmayan serbest bırakmaların meydana gelmediğinden emin olmak üzere mevcuttur. İkincil muhafazada çatlaklar ya da boşluklar yok ve iyi durumda. Asgari olarak, ikincil saklama kapasitesi, orijinal kimyasal konteynerinin (birincil) en az %110'u olmalı veya orijinal konteynerin (birincil) toplam hacminin en az %10'unu içerebilmelidir.
  • Her kimyasalın ve boya maddesinin, o kimyasal ürün için özel olarak etiketlenmiş bireysel kepçeye (veya kavanoz, kova, kaşık vb.) sahiptir.
  • Kepçeler ve geçici kaplar, örn., kovalar kimyasal ürünlerden dolayı aşınma/bunlarla kimyasal tepkimeyi önleyecek şekilde uygun malzemelerden yapılmıştır, PVC ve demirden uzak durulur.
  • Tartı ekipmanı/aletleri temiz, kuru, pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirilir
  • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır
  • Gerektiğinde topraklama ve bağlama kullanılır (yangın riski) 
  • Periyodik inceleme yapılır (haftalık önerilir) 
 • Tesis sadece tesiste işlemede ve/veya operasyonlarda kimyasalları kullanır
  • Evet:
   • Kimyasallar, zeminler ve duvarlar sayesinde doğrudan teması önleyecek şekilde saklanır
   • Kimyasallar havalandırılan, kuru ve doğrudan hava koşullarına maruz bırakılmayacak şekilde depolanır
   • Katı ve sıvı kimyasallar (uygulanabildiği yerde) uygun şekilde ayrılır
   • Kimyasal konteynerleri iyi durumda, orijinal etiketlerine ve tehlike sınıfına göre tanımlanır
   • Yanıcı maddeler (uygulanabildiği yerde) ısı veya ateş kaynaklarından uzak tutulur. Tüm yanıcı maddeler herhangi bir sigara içme alanından en az 15 metre (50 feet) uzakta
   • İstenmeyen salınımlar oluşmaması için ikincil muhafaza (uygulanabildiği yerde) mevcuttur. İkincil muhafazada çatlaklar ya da boşluklar yok ve iyi durumda. Asgari olarak, ikincil saklama kapasitesi, orijinal kimyasal konteynerinin (birincil) en az %110'u olmalı veya orijinal konteynerin (birincil) toplam hacminin en az %10'unu içerebilmelidir.
   • MGBF/SDS (uygulanabildiği yerde) veya diğer tehlike iletişimleri dil çalışanlarının anlayacağı şekilde kullanılabilir/görülebilir
   • Uygun KKD mevcuttur ve kolayca erişilebilir (uygulanabildiği yerde)
   • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır
   • Tesis, taşeronların kimyasal depolama alanı yönetimi için bir izleme programına sahiptir. 
 • Kısmi Evet: (aşağıda listelenen kriterlerin en az yarısını karşılıyor)
  • Kimyasallar, zeminler ve duvarlar sayesinde doğrudan teması önleyecek şekilde saklanır
  • Kimyasallar havalandırılan, kuru ve doğrudan hava koşullarına maruz bırakılmayacak şekilde depolanır
  • Katı ve sıvı kimyasallar (uygulanabildiği yerde) uygun şekilde ayrılır
  • Kimyasal konteynerleri iyi durumda, orijinal etiketlerine ve tehlike sınıfına göre tanımlanır
  • Yanıcı maddeler (uygulanabildiği yerde) ısı veya ateş kaynaklarından uzak tutulur. Tüm yanıcı maddeler herhangi bir sigara içme alanından en az 15 metre (50 feet) uzakta
  • İstenmeyen salınımlar oluşmaması için ikincil muhafaza (uygulanabildiği yerde) mevcuttur. İkincil muhafazada çatlaklar ya da boşluklar yok ve iyi durumda. Asgari olarak, ikincil saklama kapasitesi, orijinal kimyasal konteynerinin (birincil) en az %110'u olmalı veya orijinal konteynerin (birincil) toplam hacminin en az %10'unu içerebilmelidir.
  • MGBF/SDS (uygulanabildiği yerde) veya diğer tehlike iletişimleri dil çalışanlarının anlayacağı şekilde kullanılabilir/görülebilir
  • Uygun KKD mevcuttur ve kolayca erişilebilir (uygulanabildiği yerde)
  • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Uygun yerlerde yerel yönetimle tesis çizimi veya acil durum müdahale planı
  • Kısıtlamalarla birlikte depolama/kullanım izni (varsa)
  • Yerel yangın kodları
  • Yerel dilde MGBF/SDS ve teknik formlar
  • Kimyasal konteynerleri üzerinde kimyasal etiketi (orijinal etiket, el yazılı etiket yok)
  • Farklı kimyasal türlerinin sınıflandırmasını ve yerleşimini belirten, kimyasal depolama alanlarının yerleşim planı
  • Depolama giriş/çıkış kaydı, FIFO kayıtları, her kimyasal için belirtilmiş depolama alanına giriş tarihi, lot numarası, kimyasal son kullanma tarihi, üretime sevk tarihi vb.
  • Kimyasal depolama alanlarının yönetim denetimleri/incelemeler kontrol listesi
  • Doğru kimyasal depolama için Standart İşletme prosedürleri 
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Yöneticilerin ve çalışanların MGBF/SDS, CLP hakkında bilgi sahibi olduklarını kontrol edin.
  • Çalışma alanında çeşitli kimyasallar için tehlike sınıflandırmasını açıklayabilirler mi?
  • Çeşitli tehlike sembolleri ve depolama uyumluluğu konusundaki anlayışlarını kontrol edin.
 • Yerinde denetim:
  • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır
  • Depo, geçici depolama alanları, tesis içi laboratuvar, kimyasal reçete karıştırma alanı, atölye/üretim bölümü, ETP de dahil olmak üzere kimyasalların kullanıldığı ve depolandığı tüm ilgili alanları kontrol edin.
  • Kimyasallar düzgün şekilde etiketlendi (orijinal etiketle, el yazısıyla etiketleme yok) ve uygun şekilde ayrıldı, zeminden kaldırıldı vb.
  • Depolama koşulları gereksinimleri karşılıyor (çatı, duvarlar, zeminler, tehlike sınıfı, risk, uyumluluk, formlar (katı - sıvı) esas alınarak ayırma kriteri karşılandı, sıcaklık, nem, patlamaya dayanıklı armatürler gibi özel depolama koşulları)
  • Erişim izni ve tehlike uyarı levhası
  • Dil çalışanlarının anlayacağı MGBF/SDS kullanıma hazır, güncel ve doğru şekilde tercüme edildi; işaretlerin açıkça görülebilir olduğunu ve depolanan kimyasallarla ve MGBF/SDS ile eşleştiğini kontrol edin - her lokasyonda en az 5 kontrol yapın.
  • İkincil muhafaza mevcut ve uygun
  • Tehlikeli atık ve sulu çamur depolama ve sınırlama alanları
  • Kimyasalların genel temizlik ve organizasyonunu/kategorizasyonunu, kimyasal konteynerlerin bütünlüğünü, örn., tank veya varil vb., Kimyasalların son kullanım tarihlerini kontrol edin
  • Konteynerler, kimyasalların dağıtımını kolaylaştırmak için değiştirilmedi
  • Konteynerler bir kapakla uygun şekilde kapatıldı
  • Tüm tartı ekipmanları ve aksesuarları (taşıma ve tartma prosedürleri sırasında toz oluştu mu?)
  • Kepçe ve kovaları kontrol edin, örn., taşıdıkları ürünün adını içeriyor mu
  • KKD kullanımını, kullanılabilirliğini ve uygun olduğu yerde bakım kayıtlarını kontrol edin
  • En az 3 farklı kimyasallar için bir demo isteyin ve her bir kimyasalın, kullanıldıkları ürün için ürün adıyla birlikte etiketlenmiş taşıma ve tartma aksesuarına sahip olup olmadığını kontrol edin. Bu demo sırasında, doğrulamayı yapan kişi bağımsız bir karışımın farklı kimyasallarını tartıp tartmadıklarını kontrol etmelidir.
  • Depolama alanlarının fotoğraflarını çekin
  • Periyodik inceleme kaydı

 

10. Tesisiniz kimyasal yönetim sisteminden sorumlu olan çalışanları KısıtlıMadde Listeleri (RSLler) ve Üretimde Kısıtlı Madde Listeleri (MRSLler) konusunda eğitiyor mu?

Lütfen son takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen RSL ve MRSL eğitimlerini tanımlayın

Yükleyin: a) İş Tanımları (daha önce yüklenmiş ise atlayın); b) İsimler, tarih, eğitim konusu, eğitimin kısa tanımı ile MRSL/RSL eğitim kaydı/kayıtları

MRSL ve RSL eğitimleri bilgili bir çalışan tarafından yürütülmeli ve MRSL ve RSL konularında kimin, ne zaman, nerede ve nasıl eğitildiğini gösteren belgeler ile birlikte verilmelidir. Lütfen eğitim verildiği halde uygun şekilde belgelenmemiş ise Kısmi Evet seçeneğini seçin.  

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Çalışan Eğitimi ve İletişimi

Sorunun amacı nedir?

RSL, MRSL ile uyum talebine geçmeden önce çalışanlara konuyu ve gerekçeleri çalışanlara anlatmalıyız, böylece program etkili bir şekilde yürütülebilir. Tesis, MRSL/RSL uyumluluğundan sorumlu personelin uygun eğitim ve/veya deneyimlerle yetkin hale gelmesini sağlayacak eğitimleri vermelidir. 

Tüm tesisler; mevzuat, yönetmelik, ya da müşteri gereksinimleri (örneğin ZDHC'den Üretim RSL (mRSL)) nedeniyle tehlikeli kimyasalların tesiste kullanılmasını yasaklamalıdır. Bununla birlikte, yasaklanmış kimyasal işlemeleriyle ilgili uyumluluk talebine geçmeden önce çalışanlara konuyu ve gerekçeleri çalışanlara anlatmalıyız, böylece program etkili bir şekilde yürütülebilir. 

Kimyasallar ve kimyasalın taşınması kimyasal yönetimi ve iş yeri güvenliği için temel unsurlardır. Kimyasallarla uğraşırken MRSL/RSL tam kimyasal yönetim sürecinin tek bir yönüdür, bunları işlev açısından uygunluğu, çalışan için ve iş yerindeki potansiyel tehlike özellikleri de önemlidir. 

Teknik Rehberlik:

Kimyasal yönetiminde MRSL/RSL eğitimi, tam kimyasal envanteri ve mevcut stoktan risklerin tam analiziyle, tesisteki muhtemel tehlikeli kimyasal kaynaklarını kapsamalıdır. Tesis herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde KÖK Neden analizini gerçekleştirebilecek pozisyonda olmalıdır

Daha fazla bilgi için:

http://www.roadmaptozero.com/fileadmin/pdf/MRSL_v1_1.pdf

 http://afirm-group.com/afirm-RSL/

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Kimyasal yönetimi, MRSL ve RSL uyumluluğundan sorumlu atanmış kişiler bulunur, resmi iş tanımıyla tanımlanır, sınırlı kalmamakla birlikte satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticiler de dahildir.
    • MRSL ve RSL'de kimin, ne zaman, nerede ve nasıl eğitim gördüğünü belgeleyen resmi eğitim sistemi bulunur.
    • Kimyasal yönetiminden sorumlu atanmış kişiler MRSL ve RSL (görüşme yoluyla) hakkında bilgilidir 
 • Kısmi Evet:
  • Senaryo 1:
   • Kimyasal yönetimi, MRSL ve RSL uyumluluğundan sorumlu atanmış kişiler bulunur, resmi iş tanımıyla tanımlanır, sınırlı kalmamakla birlikte satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticiler de dahildir.
   • MRSL ve RSL eğitimi verildi ancak belgelendirilmedi. 
 • Senaryo 2:
  • Resmi iş tanımıyla tanımlanmış kimyasal yönetiminden sorumlu atanmış kişiler bulunur, sınırlı kalmamakla birlikte satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticiler de dahildir.
  • Eğitim verildi ve belgelendi ancak atanan kişi(ler) halen MRSL ve RSL konusunda bilgili değil.                                           
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • İş Tanımları
  • Eğitim kayıtları eğitimin adı, tarihi, konusu, eğitimle ilgili kısa açıklamayı içerir
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlarla (satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan) görüşme/diyalog:
  • Sorumlu kişinin anlayışını kontrol edin
   • MRSL ve RSL arasındaki fark
   • 5 MRSL parametresi
   • Belirli parametreler için (rastgele seçilen) farklı MRSL limitleri - bunun anlamı nedir ve nasıl yönetilir
   • Boya maddelerinden türetilmiş temel kısıtlı madde hangisidir. (sadece baskı/boyama tesisleri için)
   • MRSL veya RSL ile ilgili uygunluk bilgilerine nereden ulaşırlar
   • Doğru kullanım için teknik forma bağlı bir reçete kartı örneği sağlayabilirler mi
   • MRSL belgesinin bilgisi, nasıl çalıştığı ve listede yer alan ürünün kullanımının sonuçlarına yönelik anlayışları
 • Yerinde denetim:
  • Eğitim Materyallerini ve Günlükleri Gözden Geçirin
  • İş tanımı incelemesi.
  • Atanan tüm kişilerle görüşme yapın.
  • Satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticilerin eğitim aldığından emin olun.

 

11. Tesisinizde tüm ürün Kısıtlı Madde Listeleri (RSLler) ile uyumu sistematik olarak belirlemek, izlemek ve tasdik etmek için belgelendirilmiş bir süreç bulunuyor mu?

Yükleyin: a) Tüm kimyasallar için Teknik Veri/Spesifikasyon formları (TDS); b) kimyasalların kullanıldığı süreçler için tarifler; c) Tüm kimyasallar için RSL ile Uyum Mektubu ile satın alınan materyallerin listesi; d) Kimyasal envanter - tüm kimyasalları kapsadığını ve en az yıllık bazda RSL uyumluluğu için kontrol edildiğini tasdik edin, önceki kontrolün tarihlerini kontrol edin.

Tesisler AFIRM, AAFA veya önemli müşterilerinin RSL(ler)i gibi sektör standartlarını ticari uygulamalarına dahil etmelidirler. Eğer RSLRSL uyumunuzu RSLRSL değerlendirme süreci ve teknik veri formları, RSLRSL koşullarını yerine getiren envanterlere dair kanıt sunarak ve RSLRSL Uyumluluğu Mektuplarını, materyal bileşim analizleri ve/veya ürün test sonuçlarını sağlayarak tasdik edebiliyorsanız, Evet cevabı verin. RSL uygunluğunu ispatlayabiliyorsanız, ancak RSL'yi sistematik olarak izlemek için bir dahili inceleme sürecine sahip değilseniz Kısmi Evet cevabını verin 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Yönetim Politikaları, Prosedürleri ve Taahhütler 

Yükleyin:

 • Tüm kimyasallar için Teknik Bilgi/Şartname formları (TDS).
 • Kimyasalların kullanıldığı süreçler için reçeteler.
 • Tüm kimyasallar için RSL Uyum Mektubuyla satın alınan malzeme listesi.
 • Kimyasal envanter - Tüm kimyasalların en az yıllık olarak RSL uygunluğu için kapsandığını ve kontrol edildiğini onaylayın, önceki kontrol tarihlerini kontrol edin. 

Sorunun amacı nedir?

Tesislerin  AFIRM, AAFA gibi bir endüstri standardını veya önemli müşterilerinin RSL'lerini kendi iş uygulamalarına dahil etmeleri beklenir. Kimyasallar bir süreçte kullanıldığında, istenen RSL sonucuna ulaşmak için teknik bilgi formu gerekliliklerinin karşılanması gerekir. RSL süreci yıllık esasta yazılı formda resmi olarak belgelenmeli ve güncellenmelidir. 

RSL uyumluluğu, ürünün çalışan sağlığı ve güvenliğini koruyacak şekilde üretildiğini, aynı zamanda oluşturulmuş ürünlerin üretildiği veya satıldığı her yargı alanındaki ilgili kimyasal yönetmeliklerine uygunluğunu garanti etmek açısından önemlidir. MRSL uyumlu kimyasallar, RSL malzeme uyumu sonuçlarını karşılamak için teknik şartnamedeki talimatlara göre kullanılmalıdır. 

Teknik Rehberlik:

Tesiste RSL ve MRSL için Risk Değerlendirmesini içeren eksiksiz bir belge bulunmalı ve kimyasal envantere ve kimyasal tedarikçilerinin sağladığı Teknik Bilgi Formları, Analiz Sertifikası, Uygunluk Sertifikası, Test Raporları vb. ile SDS/MGBF bilgilerine göre hazırlanabilir olmalıdır. Risk değerlendirme belgesi, kimyasalın proses rotası veya kaynağından dolayı kimyasal formülasyonun bileşiminde mevcut olan bileşenleri ve bunların konsantrasyon seviyelerini tanımlamalıdır, ayrıca üretim sürecindeki veya atık su arıtımı sırasındaki olası riskleri değerlendirmelidir. 

RSL ve/MRSL için referans listeleri şunları içerir:

 • REACH SVHC Seviye 1
 • RoHS - sanayimiz için geçerli mi?
 • Prop 65
 • ZDHC öncelik 11
 • AFIRM
 • AAFA
 • BLUESIGN® Sistemi Madde Listesi
 • Oeko Tex 100
 • ZDHC MRSL 

Diğer Referanslar:

 • ZDHC CMS 2.5.2. RSL ve MRSL Süreci
 • ZDHC CMS 2.1.4. Kapsamlı bir Kimyasal Listesi Oluşturma
 • Kimyasal tedarikçisinden alınan ürün teknik kılavuz belgeleri

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
  • Evet:
   • Tesis; izlemeler, güncellemeler ve bir RSL'ye uyumu gösteren inceleme sürecini belirten yazılı belge sağlayabilir.
   • Süreç reçeteleri RSL'ye uyumu sağlamak için her bir teknik bilgi formuna (TDS) göre ın kullanımını dikkate almalıdır, örn., süreç reçetesindeki  kimyasal üreticisinin önerdiği konsantrasyonları aşmamalıdır.
   • Kimyasal envanterindeki tüm kimyasallar yıllık olarak RSL uyumluluğu açısından kontrol edilir.
   • Tesis, ilgili tüm kimyasallar için test/analiz sonucu ile desteklenen RSL Uygunluk Mektuplarını sağlayabilir.
   • RSL, üretim öncesi tedarikçilere resmi olarak bildirilebilir, örn., kimyasal tedarikçileri, hammadde tedarikçileri, süreç taşeronları (örn., yıkama, terbiye, baskı)
   • Müşteri gereksinimlerine göre test etme veya fabrikaların kendi risk değerlendirmesine göre bir ürün testi programına sahip olma (prosedür ve sürece odaklanılmalıdır) gibi ürünlerin RSL'ler ile uygunluğunu doğrulamak için prosedür ve süreç
   • Tesis, kendi ham madde tedarikçilerinden her ham madde partisiyle birlikte iplik veya kumaştan derlenmiş bir analiz raporunu göndermesini talep ederek kendi ham maddelerinin (iplik ve kumaş) MRSL/RSL ile uyumunu garanti etmelidir.
 • Kısmi Evet:
  • Süreç reçeteleri RSL'ye uyumu sağlamak için her bir teknik bilgi formuna göre kimyasalların kullanımını dikkate almalıdır, örn., süreç reçetesindeki kimyasallar kimyasal üreticisinin önerdiği konsantrasyonları aşmamalıdır.
  • Tesis, ilgili tüm kimyasallar için test/analiz sonucu ile desteklenen RSL Uygunluk Mektuplarını sağlayabilir.
  • Tesis, kimyasal satın alma ve işlemede müşterilerin RSL'sinin kullanımıyla ilgili prosedürlere sahiptir, ancak bir izlemeleri, güncellemeleri ve bir RSL ile uyumu gösteren tam inceleme sürecini belirten yazılı bir belgeye sahip değildir.
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Tüm kimyasallar için Teknik Bilgi/Şartname formları (TDS).
  • Kimyasalların kullanıldığı süreçler için reçeteler.
  • Tüm kimyasallar için RSL Uyum Mektubuyla satın alınan malzeme listesi.
  • Kimyasal envanter - Tüm kimyasalların en az yıllık olarak RSL uygunluğu için kapsandığını ve kontrol edildiğini onaylayın, önceki kontrol tarihlerini kontrol edin. 
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Görüşülen kişiler, temel RSL bilgilerini ve reçete kartlarıyla bağlantılı olarak bir teknik bilgi formuna (TDS) göre kullanıldığını kontrol etmek için bir uyum kontrolünü nasıl gerçekleştireceklerini gösterir.
  • İlgili çalışanlara (örn., laboratuvar müdürü, üretim müdürü, EHS müdürü, satın alma vb.) tesise farklı müşterilerin RSL'lerinin ve RSL güncellemelerinin nasıl takip edildiğini, RSL'nin nasıl bildirildiğini ve içselleştirildiğini sorun. Dahili paydaşların işlevleri anlayışı açısından uyumluluk kontrolü yapın. 
 • Yerinde denetim:
  • Tesisin RSL'ler ile birlikte çalıştığını, tesisisin RSL'lerin ve RSL güncellemelerinin kaydını nasıl tuttuğunu ve RSL'nin nasıl bildirildiğini ve içselleştirildiğini kontrol edin.
  • Laboratuvar, kimyasal karışımı gibi uygun alanlarda tüm ilgili kimyasallar için Teknik Bilgi Formlarının (TDS) kullanılabilirliği.
  • Kimyasal tedarikçileri, ham madde tedarikçileri, süreç taşeronları (örn., yıkama, terbiye, baskı) gibi üretim öncesi tedarikçilerle resmi iletişim takibi
  • İlgili için test/analiz sonucuyla desteklenen RSL Mektuplarının varlığı
  • Reçete kartlarında ve/veya materyallerde kimyasal bileşiminin belirlenmesi için çalışma süreçlerinin görsel olarak gözlenmesi, RSL uygunluğunu garanti etmek için süreç TDS referansını içermelidir. Boya maddeleri ve pigment reçeteleri gibi kimyasallar hedeflenen kullanım/süreçlere ve kaçınılması gereken herhangi bir özel kombinasyona göre kimyasal üreticisinin önerdiği konsantrasyonları aşmamalıdır.
  • Kimyasal Envanterindeki tüm kimyasallar için RSL uygunluğunun en az yıllık olarak güncellendiği süreci kontrol edin. 

Daha fazla bilgi için:

 https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List

                                                           

12. Tesisinizde tüm Üretimde Kısıtlı Madde Listeleri (MRSLler) ile uyumu sistematik olarak belirlemek, izlemek ve tasdik etmek için belgelendirilmiş bir süreç bulunuyor mu?

Tesisiniz aynısını yapabilmek için kimyasal tedarikçilerine ihtiyaç duyuyor mu? 

Tesisiniz aynısını yapmak için yıkama ve  basım alt yüklenicilerine ihtiyaç duyuyor mu? 

Lütfen bu süreçleri tanımlayın 

Yükleyin: a) Kimyasal Envanter (eğer daha önce yüklendiyse atlayın); b) Kimyasal değerlendirme politikası ve süreç akışı; c) Uygun olmayan kimyasalların listesi; d) Uygun olmayan kimyasallar için aşamalı azalma planı, eğer varsa; e) Tesis için geçerli olan MRSLler örneğin kendi MRSL'niz, müşterilerin MRSL'si veya ZDHC MRSL; f) Kimyasal tedarikçilerin pozitif listeleri (eğer daha önce yüklendiyse atlayın) ; g) Tesis ile kimyasal tedarikçiler ve alt yükleniciler arasında (eğer varsa) MRSL uyumuna ilişkin e-posta yazışmaları veya herhangi bir iletişim; h) Kimyasal ismi, yayınlanma tarihi ve test raporları ile MRSL'ye uyum mektubu; i) ZDHC Kimyasal Geçiş (uygun ise) ve taranan her bir kimyasalın uyum Düzeyine karşı belgelendirilmiş dönemsel tarama süreci. Daha önceki taramaların tarihli kayıtları ve gelecek taramaların takvimi.

Tesisler MRSL'yi ticari uygulamalarına dahil etmelidir. Etkili bir MRSL programının oluşturulması karmaşık bir süreçtir ve fabrikanızda tamamen uygulanması birkaç yıl sürebilir.

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Yönetim Politikaları, Uyum Prosedürleri ve Taahhütler 

Sorunun amacı nedir?

Bu soruya yönelik amaçlanan davranış, tesislerin tesis, yükleniciler ve taşeronlarda uyumlu kimyasal satın alımlarını ve kimyasal envanterini sağlamak için kullanılması gereken MRSL'leri anlamasıdır. Süreç yıllık esasta yazılı formda resmi olarak belgelenmeli ve güncellenmelidir. Güçlü endüstri desteğine sahip bir MRSL örneğiyle ilgili daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz: http://www.roadmaptozero.com/fileadmin/pdf/MRSL_v1_1.pdf 

Tesisler tipik olarak Kısıtlanmış Maddeler Listesi'nden (RSL) haberdardır, fakat sektörde son zamanlarda Kısıtlanmış Maddeler Listesi'ne ek olarak çevreye uygun kimyasal kullanımını ilerletmek için Üretimde Kısıtlanmış Madde Listeleri'ne (MRSL) odaklanmak için değişiklik yapılmıştır. MRSL önemlidir çünkü teknik şartnamelere göre uygun kimyasallar kullanan bir tesis, çeşitli tesis boşaltımları için daha iyi çevresel sonuçlara ve daha tutarlı RSL materyal uyumluluğuna sahiptir. Amaç tm tesis tedariki değer zinciri (yükleniciler, taşeronlar, üretim öncesi tedarikçiler, vb.) için önemlidir. 

Teknik Rehberlik:

ZDHC MRSL (en son sürüm), kimyasal tedarik endüstrisi ve büyük perakende markaları için küresele giyim, ayakkabı ve tekstil endüstrisi tarafından tanınan kimyasal MRSL standardıdır. MRSL, tedarik değeri zincirinde baştan aşağı iletilmelidir.

MRSL uyumlu olarak değerlendirilen tüm ürünler için, tesiste MRSL'nin bulunduğunu doğrulamak için uygun bir süreç bulunmalıdır. 

ZDHC CMS 2.5.2. RSL ve MRSL Süreci

ZDHC CMS 2.1.4. Kapsamlı bir Kimyasal Listesi Oluşturma 

Sözlük:

 • ZDHC MRSL:  ZDHC MRSL, kullanım yasağına tabi olan kimyasal maddelerin bir listesidir (bkz. Kullanım Yasağı, sayfa 2). MRSL, giysi ve ayakkabılarda kullanmak üzere malzemeleri işleyen ve parçaları kesen tesislerde kullanılan kimyasallar için geçerlidir. ZDHC MRSL 'de yer alan kimyasallar ham madde üretimi, ıslak işleme, bakım, atık su arıtma, sanitasyon ve haşere kontrolünde kullanılan çözücüleri, temizleyicileri, yapıştırıcıları, boyaları, mürekkepleri, deterjanları, boyaları, renklendiricileri, yardımcı maddeleri, kaplamaları ve terbiye malzemelerini içerir. Kaynak: http://www.roadmaptozero.com/fileadmin/pdf/MRSL_v1_1.pdf 

Daha fazla bilgi için: ZDHC Kimyasal Yönetim Sistemi Rehberlik Kılavuzu.  http://www.roadmaptozero.com/programme/manufacturing-restricted-substances-list-mrsl-conformity-guidance/ aşağıdaki gibi olmalıdır

 http://www.roadmaptozero.com/fileadmin/pdf/Files_2017/MRSL_Conformance_Guidance_052017.pdf

 http://www.roadmaptozero.com/fileadmin/layout/media/downloads/en/CMS_EN.pdf  

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
  • Evet:
   • Tesis, doğru şekilde belgelenmiş (yazılı) kimyasal inceleme süreciyle mevzuata, müşteri MRSL gereksinimlerine veya Tesis, taşeronlar ve yükleniciler için bir standart olan ZDHC MRSL'ye uygunluğunu gösterebilir.
   • Kimyasal inceleme süreci MRSL açısından uygundur ve tesisteki fonksiyonlar (yönetim, satın alma, laboratuvar, üretim ekipleri) ve harici partiler (taşeronlar, tedarikçiler, test kurumları vb.) genelinde doğru şekilde yönetilir ve sorumluluklar uygun şekilde atanmışır.
   • Süreç, satın alımdan önce kimyasalların MRSL açısından nasıl incelendiğini/kontrol edildiğini göstermelidir.
   • Kimyasal inceleme süreci/yöntemleri sorunsuzdur, örn., ZDHC Kimyasal Girişleri, iddiayı destekleyecek test tarihi/raporu veya diğer uygun süreçlerle her bir kimyasal ürüne özel MRSL'ye Uygunluk Mektubu ile periyodik tarama yapılır. Uygun olmayan kimyasallar bulunursa, buna göre bir aşamalı olarak durdurma planı geliştirilir. ZDHC Kimyasal Girişleri tarama için kullanıldığında, tesis taranan her bir kimyasalın Uygunluk Seviyesini takip eder ve izler.
   • Tesis, boya ve kimyasal tedarikçilerine tesise sağlanan formülasyonların MRSL ile uyumlu olması gerektiği beklentilerini aktif bir şekilde bildirir
   • Tesis, MRSL uyumu beklentisinin üretim öncesi tedarik tabanına aktif olarak iletildiğini ve taşeron işlem birimleri örn., yıkama, baskı (uygun olduğu yerde) dahil olmak üzere yıllık olarak izlendiğini gösterebilir.
   • Tesis tedarikçilerin MRSL uyumluluğunu aktif bir şekilde sorar ve izler ve Kimyasal Envanter Listesiyle (CIL) karşılaştırarak tarar. 
 • Kısmi Evet:
  • Tesis mevzuata, yönetmeliğe veya Tesis için geçerli olan müşteri gereksinimlerine göre yasaklı kimyasalla ilişkili politikaları izler
  • Tesis, yıllık bazda güncellenen her üretim ve tesiste işleme/ekipman kimyasalları için iddiayı destekleyecek test tarihi/raporuyla birlikte MRSL için Uygunluk Mektupları sağlayabilir, ancak resmi (belgeli/yazılı) bir kimyasal inceleme sürecine sahip değildir.
  • Tesis resmi bir kimyasal inceleme sürecine sahiptir, ancak tesisteki fonksiyonlar genelinde doğru şekilde uygulanmamış ve yönetilmemiştir.
  • Tesis, resmi bir kimyasal inceleme sürecine sahiptir, ancak kusursuz değildir. Örn., Uygunluk Mektupları iddiaları destekleyecek herhangi bir test raporu/tarihi olmadan bir beyan/açıklama mektubunu içerir veya kimyasalları taramak için ZDHC Kimyasal Girişleri kullanılır ancak Uygunluk seviyesi takip edilmez ya da uygun olmayan kimyasallar bulunduğunda aşamalı olarak durdurma planı bulunmaz.
  • Tesis boya ve kimyasal tedarikçilerine MRSL uyumluluğu beklentilerini bildirir, ancak taşeron işleme birimlerine (uygun olduğu yerde) bildirmez
  • Tesis, taşeron işleme birimleri, örn., yıkama, baskı vb. dahil olmak üzere, üretim öncesi tabana MRSL uyumluluğu beklentisinin bildirildiğini gösterebilir ancak en az yılda bir kez izlendiğini (uygun ise) gösteremez. 
 • Gerekli destekleyici belgeler:

Gereksinimler için evet ve kısmi evet cevapları verilen bölümlerle uygulanabilirliğe bakın.

 • Kimyasal Envanteri (lütfen CM 1.1'de Çapraz kontrol yapın)
 • Kimyasal inceleme politikası ve süreç akışı
 • Uygun olmayan kimyasallar listesi
 • Uygun olmayan kimyasallar (varsa) için aşamalı durdurma planı
 • MRSL'ler tesis için uygulanabilir, örn., kendi MRSL'si, müşterilerin MRSL'leri veya ZDHC MRSL'si
 • Kimyasal tedarikçilerinden pozitif listeler
 • Tesis ve kimyasal tedarikçileri ve taşeronları (varsa) arasında, MRSL uyumluluğu ile ilgili e-posta iletişimi veya iletişimin takibi
 • Kimyasal adı, yayınlanma tarihi ve test raporları ile birlikte MRSL'ye uyumluluk mektubu
 • ZDHC Kimyasal Geçide (uygun olduğu yerde) ve taranan her bir kimyasalın Uyumluluk SEviyesine göre periyodik tarama işlemi belgelendi. Daha önceki taramaların tarihli kayıtları ve gelecek taramaların takvimi. 
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Görüşülen kişiler, MRSL hakkında temel bilgi sahibi olduklarını ve bir uyumluluk kontrolünü nasıl yapabileceklerini veya uygun şekilde Uyumluluk Mektubunu nasıl elde edebileceklerini gösterebilirler.
  • MRSL'de yer almayan ürünleri kullanmanın sonuçlarını anlıyorlar mı? 
 • Yerinde denetim:
  • Kimyasalların veya materyallerin verilen envanter listesine göre kullanımı için birkaç iş sürecinin görsel doğrulaması.
  • MRSL incelemesi ve/veya Uyumluluk Mektubunun kusursuz olduğunu ve periyodik olarak gerçekleştirildiğini (en az yılda bir defa) ve kimyasal satın alma listesi ve envanter ile tutarlı olduğunu belirlemek için kimyasal inceleme sürecini kontrol edin.

 

13. Tüm üretim kimyasallarınızın üretim sürecinden kimyasal envantere geri takip edilebilir mi? 

Yükleyin: a) Tarif kartları, kimyasal formül belgeleri ve süreç talimatları (uygun olduğu durumlarda), izlenebilir bilgileri içerecek şekilde (örneğin kimyasalın ismi ve mevcut miktar); b) Kimyasal envanter (daha önce yüklenmiş ise atlayın); c) Kimyasal karışım süreci kaydı, laboratuvar kayıtları (örneğin renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı vb.)

Kimyasal izlenebilirliği bir tesisin RSL ve/veya MRSL hatasının kaynağını izleyebilmesi ve tedbir alabilmesi için gereklidir.

Lütfen sadece tesisiniz üretimdeki kimyasallar reçetelerini kimyasal envanterine kadar izleyebiliyorsa Evet cevabını verin.

Üretimdeki kimyasallar reçetelerinden sadece bazıları kimyasal envantere göre geriye dönük olarak izlenebiliyorsa Kısmi Evet cevabını verin. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Ürün Kalitesi / Bütünlüğü 

Sorunun amacı nedir?

 • İzlenebilirliğin amacı, üretimde yer alan kimyasal bileşenlerinin "geriye dönük" olarak izlenebilirliğini (bir tamamlanmış ürün seçin, belirli bir tamamlanmış ürünü üretmek için kullanılan kimyasal bileşenlerine kadar izlemenin mümkün olup olmadığına bakın), ve "ileriye dönük" (bir tamamlanmış ürün seçin, belirli bir kimyasalı kullanarak üretilen tüm belirli tamamlanmış ürünleri tanımlamanın mümkün olup olmadığına bakın) olarak izlenebilirliğini belirlemektir.
 • Bunu yapabilmek, herhangi bir belirli kimyasaldan dolayı ortaya çıkan kalite veya uyum sorunlarının kök sebebini araştırmaya yardımcı olacaktır
 • Bir ürünün geri çağrılması gerekiyorsa, kullanılan ilgili kimyasalın da geri çağrılması mümkündür 

Seviye 1'de, kimyasal envantere göre her bir üretim sürecinde kullanılan kimyasalların tesiste izlenebilir olması gerekir. Diğer bir deyişle, tesis şunları takip etmelidir: (1) kimyasallar yerinde mevcut (envantere girmiş); (2) listelenmiş kimyasalları içeren her bir üretim adımında kimyasalın kullanıldığı üretim reçetesi formları Bunlar, kimyasalların tesisinizdeki işlemlerde nasıl ve nerede (hangi süreçlerde) kullanıldığını gösterir ve bu kimyasallar tesis genelinde uygun şekilde belgelenir ve izlenir. 

Kimyasalların izlenebilirliği, hangi Kimyasalların ve ne zaman kullanıldığını takip etmek açısından gereklidir, böylece bir tesis RSL kaynağını (Ürün için) ve/veya MRSL kaynağını (sürece giren Kimyasallar için) takip edebilir ve gerekli önlemi alabilir. Tesisinizin kimyasalları takip edebilmesi ve tesisteki tüm süreçlerde kullanılan kimyasalları takip edebilmesi üretim için kullanılan mevcut dokümantasyonun iyi bir koordinasyonuyla başlayabilir ve nihayetinde daha gelişmiş, ayrıntılı bir izleme sağlanır. 

Bu sorunun odak noktası üretim süreçlerinde, üretim reçetelerine, kimyasal formülasyonlarına ve bir ürün yapmak için kullanılan miktarların belgelenmiş kayıtlarına sahip olmaktır. Bu kayıtlar, tesisin kimyasal envanterinde yer alan bilgiler (yani, kimyasal/formülasyon ticaret adı, lot numarası, MRSL ve RSL uyumluluğu) ve son ürüne kadarki her işlem adımında gerçekten kullanılan kimyasal arasındaki bağlantıyı göstermelidir. 

Teknik Rehberlik:

Reçete: Ürünü veya malzemeyi yapmak için kullanılan kimyasal formülasyonların ve bunların miktarlarının/bileşiminin bir kaydıdır (örneğin, mavi tişört yapımında kullanılan tüm formülasyonlar)

Formülasyon: bir kimyasal tedarikçisinden satın aldığınız kimyasal üründür (örneğin, mavi tişört için bir renklendirici).

Madde: formülasyonu oluşturan münferit kimyasallardır (örneğin, bu renklendiricideki bir boya ve 3 bağlayıcı madde). 

Kimyasal formülasyonları veya "kimyasallar": Ürün Reçetelerinde listelenen ve tesiste son ürünü/malzemeyi yapmak için üretim süreçlerinde kullanılan münferit kimyasal ürün veya 'içerikler'. Bu kimyasalların ayrıca tesisin Kimyasal Envanterinde de yer alması gerekir. Bir veya daha fazla kimyasal maddeden yapılmış olan ve kimyasal tedarikçileri tarafından sağlanan kompleks formülasyonlar, boya maddeleri, yardımcı maddeler, terbiye, kimyasallar vb. olabilir. Tekstil fabrikaları, münferit kimyasal maddelerin ne olduklarına ilişkin ayrıntılı olmayan "kimyasal formülasyonlara" sahip olabileceklerden dolayı bunun netleştirilmesi önemlidir. 

Üretim Reçetesi veya "reçete": Ürünü/Malzemeyi yapmak için kullanılan kimyasalları ve süreç koşullarını belgeleyen reçete formudur. Kullanılan gerçek kimyasalların ve süreç koşullarının bir kaydı tüm süreçler için ve üretilen Ürün/Malzeme için saklı tutulmalıdır. "Kimyasal formülasyon gereksinimleri" ve malzeme/ürün şartnamesini karşılayan süreç adımları/parametreleri izlenmelidir. Partiden partiye tutarlı bir şekilde tekrarlanabilirlik için üretim reçetesinin belgelenmesi gerekir. 

Kimyasal Envanter: reçete gereksinimlerini "karşılamak" için hazırda bulundurulması ve yenilenmesi gereken bir kimyasal "formülasyon" envanteridir. Reçetede yapılacak herhangi bir değişiklik kaydedilmeli ve envanter gereksinimlerine uygun olmalıdır. Aynı şekilde, envanterdeki herhangi bir değişiklik, reçete gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanılmak üzere onaylanmalıdır. Reçete ve/veya envanterde yapılacak herhangi bir değişiklik kaydedilmeli ve nihai ticari ürün özelliklerinin halen karşılanmasını sağlamak için Üretim ve Kalite Güvencesi Ekiplerine iletilmelidir.

Süreç Talimatları - tesisteki her süreç başarılı bir şekilde Ürün/Malzeme üretmek için gereken işletme koşullarını ve kontrollerini tanımlayan bir dokümantasyona sahip olmalıdır - tesiste üretilen tüm Ürün/Malzeme için gerçek süreç koşullarının bir kaydı saklı tutulmalıdır 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
  • Evet:
   • Kimyasal kullanımını da kapsayacak şekilde bir ürünün geçtiği tüm süreçler tanımlanır ve ilgili reçete ve her süreçteki parti kartları kullanılabilirdir ve korunur.
   • Kimyasalların kullanıldığı her yerde, reçete kartları, süreç talimatları (uygun oldu yerde) tüm izlenebilir bilgileri, örn., kimyasal adı, lot numarası ve miktarı gibi formülasyon formları dahil edilerek doğru kullanım için yazılı talimatlar bulunmaktadır, bunlarla tesis genelinde kimyasal envanterde geriye dönük olarak bağlantı kurulabilir.
    • Ana üretim süreçleri ve kullanılan her bir kimyasal ve bunların ilgili miktarları dahil edilir ve kontrol parametreleri ve kontrol noktalarını kapsayan süreç talimatları yerine getirilir.
    • Kimyasalların dahil olarak harmanlanması/karıştırılması gerçekleştiğinde süreç belgelenir.
    • Her üretim aşamasındaki her üretim reçetesinde listelenen kimyasallar kimyasal karıştırma süreci kayıtları, laboratuvar kayıtları (örn., renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı) dahil olmak üzere ilgili kayıtlarla tutarlı bir şekilde izlenebilir ve kimyasal bilgileri kimyasal envanterinde kaydedilir, örn., kimyasal/formülasyon adı, lot numarası, MRSL ve RSL uyumluluğu vb. (lütfen CM 1.1'deki kimyasal envanteriyle ilgili beklentilere bakın). 
 • Kısmi Evet:
  • Kimyasal kullanımını da kapsayacak şekilde bir ürünün geçtiği tüm süreçler tanımlanır ve ilgili reçete ve her süreçteki parti kartları kullanılabilirdir ve korunur.
  • Senaryo 1: Kimyasalların kullanıldığı her yerde, reçete kartları, süreç talimatları (uygun oldu yerde) tüm izlenebilir bilgileri, örn., kimyasal adı, lot numarası ve miktarı gibi formülasyon formları dahil edilerek doğru kullanım için yazılı talimatlar bulunmaktadır, bunlarla tesis genelinde kimyasal envanterde geriye dönük olarak bağlantı kurulabilir. Kimyasal envanterinde yer alan bilgiler eksik veya kimyasal envanteri güncel değil (Lütfen CM 1.1'de kimyasal envanteriyle ilgili beklentilere bakın).
  • Senaryo 2: Kimyasalların kullanıldığı üretim süreçlerinin/adımlarının sadece bazı kısımlarında (tamamında değil) reçete kartları, süreç ayarlama talimatları (uygun olduğu yerde) ve tüm izlenebilir bilgiler, örn. kimyasal adı, lot numarası ve miktarını içeren formülasyon sayfaları gibi yazılı talimatlar bulunmaktadır ve bunlar kimyasal envanter için geriye dönük olarak bağlanabilir. 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Kimyasal adı, kullanılabilir miktar ve lot numarası gibi tüm izlenebilir bilgileri içeren reçete kartları, kimyasal formülasyon formları, süreç talimatları (uygun olduğu yerde)
  • Kimyasal Envanteri (lütfen CM 1.1'de kimyasal envanteriyle ilgili beklentilere bakın)
  • Kimyasal karıştırma süreci kayıtları, laboratuvar kayıtları (örneğin renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı, vb.) 
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Yöneticiler/işçiler, MRSL uyumluluk envanterine geriye dönük olarak izlenebilir bir sistemin belgelendiğini gösterebilirler.
  • İşçiler içeriği anlar ve bir süreç reçetesi için, özellikle yıkama, baskı veya uygun olduğu yerde terbiye için önemli içeriği bilirler
 • Yerinde denetim:
  • Halen üretim hattında bulunan 1-2 ürünün rastgele kontrolünü gerçekleştirin ve ürünün gireceği boyama, baskı, yıkama, terbiye vb. süreçlerden hangilerinin kimyasalların kullanımını içereceğini tespit edin. Tanımlanan her süreçte ilgili reçete ve parti kartlarını kontrol edin.
  • Kimyasal karıştırma alanına ("mutfak"), kimyasal laboratuvarına (uygun olduğu yerde) ve kimyasal depolama alanlarına (geçici depolama alanı/depo) ve ardından kimyasal envanterine kadar takip etmek için her süreçte tanımlanmış reçete/parti kartlarından rastgele 3-4 kimyasal seçin.
  • Süreçlerde ve kimyasal envanterinde kullanılan kimyasallar arasında bağlantı kurulduğunu ve doğru şekilde belgelendiğini kontrol edin.
  • Kayıtların incelenmesi: süreç/üretim kayıtları, örn., reçete kartları, kimyasal formülasyon formları, süreç talimatları (uygun olduğu yerde) tüm izlenebilir bilgileri içerir örn., kimyasalın adı, miktarı ve lot numarası. Kimyasal karıştırma süreci günlüğü, laboratuvar kayıtlarını (örneğin renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı, vb.) bilgilerin tutarlılığı açısından kontrol edin. Kimyasal envanter ile çapraz kontrol bilgileri (lütfen CM 1.1'de. kimyasal envanteriyle ilgili beklentilere bakın).

 

 

Kimyasallar Yönetimi - Seviye 2 

14. Tesisinizde kimyasal yönetim programınızı iyileştirmeye yönelik bir uygulama planı bulunuyor mu? 

Yükleyin: Düzey 1 koşullarının tamamen yerine getirilmesi için belgelendirilmiş plan. Bu plan aşağıdakileri içermelidir: a) Hangi sorular tamamen yerine neden getirilmemiştir; b) Yerine getirilmeyen sorular için koşulları yerine getirmeye yönelik hedeflenmiş tarih ve sorumlu kişiler.

Sağlam bir kimyasal yönetim programı için Seviye 1 gereksinimlerinin tamamını karşılamak tesislerin yıllarını alabilir.   Eğer Düzey 1 koşullarının tamamen yerine getirilmesi için bir planınız bulunuyor ise, lütfen buraya yükleyin. 

Operasyonel Anahtar Performans  Göstergesi:  tümü 

Sorunun amacı nedir?

Nispeten az sayıda tesisin Seviye 1 kimyasal yönetim kriterlerinin tamamını karşılaması beklendiğin göz önüne alınarak, Seviye 2 sorularının hedeflendiği birçok önemli davranış minimum mevzuat ve endüstri beklentilerine (Seviye 1) artan bir şekilde ulaşmayı amaçlayan mevcut kimyasal yönetim uygulamalarını geliştirme planının geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. 

Bu soru, mevcut kimyasal <glo-partial::yönetim::glo-partial> sistemini iyileştirmek için tesislerin bir eylem planı geliştirme kapasitesine erişmeyi amaçlıyor.

Teknik Rehberlik:  Uygulanamaz 

Doğrulama Kılavuzu:

 • Evet için beklentiler - Kısmi seçeneği yok
  • Gerekli belgeler
   • Seviye 1'deki her sorunun tüm şartları yerine getirmek için belgelenmiş plan
   • Belgelenmiş plan evet cevabıyla hangi soruların ve neden başarılmadığını içermelidir
   • Belgelenmiş plan, karşılanmayan sorular için evet cevaplarına ulaşmak amacıyla sorumlu kişileri ve hedeflenen tarihi içermelidir
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim ve Anahtar Çalışanlar planı biliyor ve Kimyasallar Yönetimi bölümünde Seviye 1 sorularına tam evet cevabı vermek için çeşitli adımlardan bahsedebiliyorlar
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Planda sözü edilen eylemlerin uygulanmasını sağlamak için plandaki 2-3 öğe boyunca tesisi gezin
   • Eylem planını destekleyen herhangi bir ekipmanın/kaydın fotoğrafını çekin

 

15. Tesisinizde yönetmelikler ve/veya KısıtlıMadde Listeleri / Üretimde KısıtlıMadde Listeleri ile belirlenmiş kimyasallar dışında tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik bir uygulama planı bulunuyor mu? 

Yükleyin: a) Atanan sorumluluklar ve eylem için zaman çerçevesi ile birlikte bir eylem planı ve tehlikeli kimyasal(lar) listesi; b) Laboratuvar veya pilot tesis belgelerinde devam etme veya reddetme sonuçları ile birlikte alternatif kimyasal yollar.

Tehlikeli kimyasalların bulunması RSL veya MRSL'yi ihlal ettiğiniz anlamına gelmez; tesisinizde sahada izin verilen Tehlikeli kimyasallar olabilir fakat bunların uygun şekilde taşınmaları ve sonuç olarak aşamalı şekilde devre dışı bırakılmaları gerekir. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasallar ve Süreç Yeniliği 

Sorunun amacı nedir?

Hedefler, atanmış sorumluluklar ve eylem için bir zaman çizelgesiyle bir eylem planının kasıtlı olarak uygulanmasıyla tehlikeli kimyasalların kaldırılması. 

Bu soru, tesisleri tehlikeleri tanımlamada daha proaktif olmaya ve tehlikeleri azaltmak için çabalamaya teşvik etmektedir. Fakat bu soru, tesislerin detaylı tehlike değerlendirmeleri yapmak için kurum içi uzmanlığa sahip olmasını gerektirmez. Fabrikalar, rehberlik ile listelere güvenerek tehlike uygulama planlarına sahip olabilir. Bu, Seviye 1'de yer alan RSL/MRSL/mevzuat uyumsuzlukları için  uygulama planlarını kapsamamaktadır. 

Bir tesis, Seviye 1'de çok sıkı RSL/MRSL programa sahipse ve tüm tehlikeleri ortadan kaldırmışsa - puan alamayabilir. RSL listeleri arasındaki rigor farklılıkları çok azdır - bu nedenle bu listeyi daha açık referans noktaları olacak şekilde kısaltabiliriz. Çözüm: Seviye 1 ve Seviye 2'de standart referans. 

 • Kapsam içi: Kesim ve dikiş işlemi için ürün üzerindeki kimyasallara odaklanma (en önemli davranış ürün üzerindeki etkidir - önceden taranmış kimyasallar listesini kullanarak ilerlenmesi gerekir)
 • Kapsam dışı: soğutma kulesinde/kazanında temizleyiciler, kimyasallar var mı? Ayırın ve ürüne odaklanın ("tüm kabloları örtün") 

Tehlikeli kimyasalların azaltılması çalışan güvenliğini, iş yeri güvenliğini, çevre güvenliğini enerji tasarruflarını,  atık imha tasarruflarını, atık su arıtma maliyetlerini iyileştirir ve MRSL ve RSL başarısızlıklarından kaynaklanan finansal ve itibar kayıplarını azaltır. 

Teknik Rehberlik:

 • Tehlikeli maddeleri ve/veya MRSL ve MRSL'nin ötesindeki ilgili kimyasalları tanımlayan referans listeleri sınırlı olmamakla birlikte şunları içerir:
  • Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi
  • ChemSec SIN listesi
  • Washington Devlet raporları Çocuklar için Yüksek Endişe Verici Kimyasallar Listesi (CHCC)
  • Subsport Avrupa platformu (eu)
  • SVHC (çok endişe verici madde) (https://echa.europa.eu/candidate-list-table)ZDHC 11 öncelikli kimyasal grupları
  • GreenScreen, SciVera, T-Chip, Bluefinder
  • Tesis etkinliği için diğer ilgili liste
 • ZDHC CMS 2.6 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
  • Evet:
   • Uygulama planı amaçları, hedefleri, eylem planını ve gerçekleştirilen eylemleri içerir.
   • Tesis, tehlikeli kimyasalları veya MRSL maddelerini içeren veya içerme ihtimali bulunan kimyasalların listesini tanımladı
   • Atanmış sorumluluklar ve eylem için bir zaman çizelgesiyle birlikte bir eylem planına sahip tehlikeli kimyasal(lar) listesi. Eylem planı şunları içermelidir:
    • kimyasalın adı;
    • içerilen tehlikeli madde;
    • Bir maddenin yoğunluğunu, sıklığını, süresini ve bir maddeye maruz kalma yolunu kapsayacak şekilde maruz kalma değerlendirmesi;
    • bu tür kimyasalın kullanımını aşamalı olarak durdurmak için eylem öğeleri ve ilgili zaman çizelgeleri;
    • kullanılacak alternatif/ikame kimyasallar listesi;
    • aşamalı durdurmanın tamamlanma zamanı;
    • alternatifler ve bunların performansı için izleme prosedürü.
   • CM-2.3.1 [sadece ZDHC raportörleri]: Bir tehlike öncelik sistemine göre ZDHC MRSL listesini aşan tanımlanmış bir eylem planı vardır.
  • Kısmi Evet:
   • Eylem kontrol listeleriyle uygulama planı var, ancak stratejiye göre yedeklenmemiş (amaçlar, hedefler, plan vb.)
   • Aktif liste yok; alternatif denemeler için laboratuvar/pilot üretim kayıtları mevcuttur. 
 • Tesis sadece tesiste işlemede ve/veya operasyonlarda kimyasalları kullanır
  • Evet:
   • Uygulama planı amaçları, hedefleri, eylem planını ve gerçekleştirilen eylemleri içerir.
   • Atanmış sorumluluklar ve eylem için bir zaman çizelgesiyle birlikte bir eylem planına sahip tehlikeli kimyasal(lar) listesi.
   • CM-2.3.1 [sadece ZDHC raportörleri]: Bir tehlike öncelik sistemine göre ZDHC MRSL listesini aşan tanımlanmış bir eylem planı vardır.
  • Kısmi Evet:
   • Eylem kontrol listeleriyle uygulama planı var, ancak stratejiye göre yedeklenmemiş (amaçlar, hedefler, plan vb.)
   • Aktif liste yok; alternatif denemeler için laboratuvar/pilot üretim kayıtları mevcuttur. 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Atanmış sorumluluklar ve eylem için bir zaman çizelgesiyle birlikte bir eylem planına sahip tehlikeli kimyasal(lar) listesi.
  • Devam etme veya reddetme kararıyla laboratuvarda veya pilot tesis belgelerindeki alternatif kimyasal denemeleri
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Üst Düzey Yönetim, EHS Müdürü, Kimyasal Müdürü ve/veya sorumlu kişi(ler)
 • Yerinde denetim:
  • Aktif planın veya alternatif kimyasal değerlendirme sürecinin incelenmesi, örn., laboratuvar, pilot tesis belgeleri 

 

16. Tesisiniz daha önceden onaylanmış veya tercih edilen kimyasalları yönetmelikler ve/veya Kısıtlandırılmış Madde Listeleri / Üretimi KısıtlıMadde Listeleri ile belirlenmiş kimyasallar dışında pozitifler (onaylılar) listesi ediniyor mu? 

En az birini yükleyin: a) Pozitif listeye erişiminizi gösterin (örneğin: Bluesign bluefinder ruhsatı); b) Kimyasal formülleri ve ilgili kimyasal tedarikçisini listeleyen kimyasal envanter - pozitif listeden edinilen kimyasallar kimyasal envanter içerisinde belirtilmelidir (daha önce yüklenmiş ise atlayın); c) Satın almayı destekleyici belgeler (daha önce yüklenmiş ise atlayın); d) Pozitif listelerden kimyasal alımlarını desteklemek üzere satın alım sözleşmesi dili (daha önce yüklenmiş ise atlayın); e) Dahili ve harici sorumlulukları belirlemek için süreç dokümantasyonu (daha önce yüklenmiş ise atlayın)

Sadece kimyasal envanterdeki kimyasal formüllerinin %10'dan fazlası (hacim yerine kimyasal sayısı bazında %) ZDHC Kimyasal Girişleri, BLUESIGN®, GOTS, ve/veya OEKO-TEX® gibi pozitif listeden edinilmiş ise Evet cevabı verin.

Envanterinizin %10'undan daha azını oluşturan, pozitifler listesinden kimyasallara sahipseniz kısmi evet cevabını verin. 

Üretimde kimyasal kullanmayan tesisler için: Lütfen sadece kimyasal envanterdeki kimyasal formüllerinin %50'den fazlası (hacim yerine kimyasal sayısı bazında %) ZDHC Kimyasal Girişleri,BLUESIGN®, GOTS ve/veya OEKO-TEX® gibi pozitif listeden edinilmiş ise Evet cevabı verin. Envanterinizin %50'sinden daha azını oluşturan, pozitifler listesinden kimyasallara sahipseniz kısmi evet cevabını verin. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Seçimi, Temin ve Satın Alma Uygulamaları 

Sorunun amacı nedir?

Bu soru, insanlara ve çevremize daha fazla tehlike oluşturan kimyasalı daha az tehlike ve risk içeren kimyasalla değiştirmek isteyen üreticileri ödüllendirmek amacındadır. Bu programlar genellikle düzenleyici risk üzerinde yoğunlaşan MRSL'ler ve RSL'ler'in alanını aşar. 

Tehlikeli kimyasalların değiştirilmesi, çevre, çalışanlar, tüketiciler ve kamu sağlığı açısından riskleri azaltacak temel bir önlemdir. Pozitif ikameleri tanımlamak için bazı marka odaklı ve üçüncü parti programlar mevcuttur. Güvenilir pozitif listelerden elde edilen kimyasal formülasyonlarını satın almak, satın alınan kimyasalların tehlikeli madde  içermemesini sağlamak için uygun maliyetli bir yaklaşımdır. Bu ikame maddelere yönelik talep ve bir bütün olarak yeşil kimya inovasyonu, tekstil ve ayakkabı endüstrisinin sürdürülebilirlik performansının genel olarak iyileştirilmesi için önemli bir tetikleyicidir. 

Teknik Rehberlik:

Pozitif listelerin, tehlikeli maddeleri tanımlamak için spesifik formülasyonun taranmasıyla geliştirildiğine dikkat edilmesi gerekir. Pozitif listeler, formülasyonda kullanılan kimyasalların bileşiminin değerlendirmesini ve bu kimyasalları üreten tesislerdeki kalite süreçlerinin değerlendirmesini dikkate almalıdır. Bu ikinci unsur, kimyasal formülasyonun bileşiminin zaman içinde tutarlı olmasını ve istenmeyen kirlilik bulma riskinin sınırlı olmasını sağlamak açısından önemlidir. SDS'lerdeki ayrıntı düzeyleri genellikle bir RSL veya bir MRSL ile uygun olmayan kaynaklar olan yabancı maddeleri veya kasıtsız olarak eklenen maddeleri tanımlamadığı için Güvenlik Bilgi Formlarında bulunan kimyasal karışımının birleşimiyle ilgili ilgiler (yalnızca) pozitif listeleri için kullanılmamalıdır. 

Dikkate alınacak bazı pozitif listeler şunlardır:

 • Referanslar:
  • BLUESIGNBLUESIGN®  bluefinderbluefinder  ZDHCZDHC Kimyasal Girişleri (daha yüksek dereceli kimyasalları tercih edin)
  • Müşteri tedarikçisi MRSL / Kimyasallar için pozitif liste.
  • Tesis tarafından belgelenecek diğer öğeler
 • ZDHC CMS - Hedef 

Not: Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstil Alet Takımına verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Öncelikli Kimyasal Yönetimi Anahtar Performans Göstergesi yanıt verenlere öncelikli kimyasalları bilgisini sorar. Tesis verileri, TSC'nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir. 

Daha fazla bilgi için:

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Bir pozitif listeden elde edilen kimyasal envanterindeki kimyasal formülasyonlarının %10'undan fazlasını oluşturmadığının ispatı gösterilmiştir (hacme göre değil, kimyasalların sayısına göre %)
    • ZDHC Kimyasal Girişleri, bluesign, GOTS, OekoTex, vb. tercih edilen kimyasalların tedariki.
   • Kısmi Evet:
    • Pozitif listesinden elde edilen kimyasal envanterindeki kimyasal formülasyonları kimyasal envanterinin %10'undan daha azını temsil eder (hacme göre değil, kimyasalların sayısına göre %)
   • Fabrika sadece tesiste işlemede ve/veya operasyonlarda kimyasalları kullanır
    • Evet:
     • Bir pozitif listeden elde edilen kimyasal envanterindeki kimyasal formülasyonlarının %10'undan fazlasını oluşturmadığının ispatı gösterilmiştir (hacme göre değil, kimyasalların sayısına göre %)
    • Kısmi Evet:
     • Pozitif listesinden elde edilen kimyasal envanterindeki kimyasal formülasyonları kimyasal envanterinin %10'undan daha azını temsil eder (hacme göre değil, kimyasalların sayısına göre %)
    • Gerekli destekleyici belgeler:
     • Bir pozitif listeye erişimi gösterin (örneğin: Bluesign bluefinder lisansı)
     • Kimyasal formülasyonları ve ilgili kimyasal tedarikçisini listeleyen kimyasal envanteri. Bir pozitif listeden edinilen kimyasallar kimyasal envanterinde tanımlanmalıdır
     • Satın almayı destekleyici belgeler
     • Pozitif listelerden kimyasallar edinmeyi destekleyici satın alma sözleşmesi dili
     • İç ve dış sorumlulukları tanımlamak için süreç dokümantasyonu
    • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
     • Üst Düzey Yönetim, Kimyasal Müdürü, Satın Alma Müdürü
    • Yerinde denetim:
     • Gerçek listeyi ve uygulamayı inceleyin. (CM 2.5.1)
     • Rastgele satın alım ve reçetelerini seçilen kimyasalların (en az 2) pozitif listesiyle karşılaştırarak doğrulayın. (CM 2.5.1)

 

Kimyasallar Yönetimi - Seviye 3 

17. Tesisiniz kimyasalları alternatif değerlendirme için seçmek üzere markalar ve/veya kimyasal tedarikçileri ile işbirliğinde bulunuyor mu? 

Geçerli olanları seçin: 

●      üretim süreçlerinde kullanılan kimyasallar 

●      Aletli işleme/ekipmanda kullanılan kimyasallar (yağlama maddeleri ve gres yağı)

●      Tesisi işletmek ve bakımında kullanılan kimyasallar 

Yükleyin: a) Kimyasallar için önceliklendirilmiş alternatifler listesi; b) MSRL/RSL, dikkat edilecek maddeler listesi, REACH SVHC Listesi (daha önce yüklendiyse bu maddeyı atlayın); c) Tesis, müşteriler ve kimyasal tedarikçiler arasında alternatiflere ilişkin işbirliği toplantıların tutanakları.

Tedarik zinciri ortaklarının alternatifler konusunda birlikte çalışması ürün hatası veya uyumsuzluk ile sonuçlanan bir yanlış değişikliği önlemek amacıyla kritik öneme sahiptir. Eğer tüm kimyasal kategorileri için alternatifler konusunda işbirliği yapıyorsanız, tam puan alırsınız. Eğer alternatiflere sadece belli kimyasal kategorileri için öncelik veriyorsanız, kısmi puan alırsınız. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Seçimi, Temin ve Satın Alma Uygulamaları 

Sorunun amacı nedir?

Bir alternatifler listesine öncelik vermek için işbirliği yapın. Bu soru, ilgilenilen veya kısıtlı olan maddeler için alternatifleri tanımlamak amacıyla markalar ve kimyasal tedarikçileriyle birlikte çalışan tesisleri ödüllendirmek amacındadır. Tedarik zinciri ortaklarının alternatifler konusunda birlikte çalışması ürün hatası veya uyumsuzluk ile sonuçlanan bir yanlış değişikliği önlemek amacıyla kritik öneme sahiptir.   

Öncelik belirlemek için, yapılacak önemli analizler şunlardır: a) toksisite kriterleri ve b) yaşam döngüsü değerlendirmesi - gelecek sorular. Burada gösterilecek davranış, işbirliği içerisinde önceliklendirme taahhütüdür. 

Tehlikeli maddelerin kimyasal yönetimi karmaşık ve zor bir süreçtir. İlgili maddeler üzerinde daha fazla işbirliği yapılması daha iyi önceliklendirme, müşteri memnuniyeti ve endüstrinin gelişmesini sağlar. 

Teknik Rehberlik:

Tehlikeli maddeler de dahil olmak üzere kimyasalların kullanımına alternatifler geliştirmek için çeşitli şekillerde işbirliği yapılabilir. Bu kriterler, işbirliğinden güçlendirerek tesislerin tehlikeli maddelerin ikamesini sahiplenebilme kabiliyetini ölçer.

 • Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstil Alet Takımına verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Öncelikli Kimyasal Yönetimi Anahtar Performans Göstergesi yanıt verenlere öncelikli kimyasalları bilgisini sorar. Tesis verileri, TSC'nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir 

Tesisler yeni ürün geliştirme için olası çözümlere veya uygulama geliştirmeyle zehirli kimyasalların ikamelerine ulaşmak böylece toplum ve endüstrinin faydalanmasını sağlamak için (örn., plazma teknikleri ve enerji verimli kimyasallar vb. ile DWR terbiye uygulaması) tedarikçiler, markalar ve araştırma enstitüleriyle işbirliği içerisine girmeleri halinde bu fikir güçlendirilebilir. 

Bu nasıl doğrulanır: Beklenti, bir kimyasal için alternatiflerin öncelik listesini oluşturmaktır.

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Tesis, kimyasal alternatifler, ilgili maddeler ve/veya Kısıtlı Madde Listeleri ile ilgili bir işbirliği sürecine sahiptir. Şeffaf ve belgelenmiştir ve aşağıdakileri içerir:
     • Üretim süreçlerinde kullanılan tüm kimyasallar
     • Aletli işleme/ekipmanda kullanılan tüm kimyasallar (yağlama maddeleri ve gres yağı)
     • Tesisi işletmede ve bakımında kullanılan tüm kimyasallar.
    • Tesis, bir kimyasal için öncelikli alternatifler listesine sahiptir 
 • Kısmi Evet:
  • Tesis, kimyasal alternatifler, ilgili maddeler ve/veya Kısıtlı Madde Listeleri ile ilgili bir işbirliği sürecine sahiptir. Şeffaftır ve belgelenmiştir.
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Kimyasallar için öncelikli alternatifler listesi
  • MRSL/RSL, endişe kaynağı maddeler listesi, REACH SVHC Listesi
  • Alternatiflerle ilgili olarak tesis, müşteriler ve kimyasal tedarikçileri arasında gerçekleştirilen işbirlikçi toplantının tutanakları
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Üst Düzey Yönetim bölgesel/küresel kimyasal gereksinimleriyle ilgili olarak müşteriler ve kimyasal tedarikçileriyle işbirliği için süreci açıklayabilir
  • Yönetim ve Anahtar Çalışanların kimyasallar için öncelikli alternatifler listesinin güncellendiğinden haberdar olmalarını sağlayın
 • Yerinde denetim:
  • Kimyasallar için öncelikli alternatifler listesini inceleyin
  • MRSL/RSL, endişe kaynağı maddeler listesi, REACH SVHC Listesini inceleyin
  • Alternatiflerle ilgili olarak tesis, müşteriler ve kimyasal tedarikçileri arasında gerçekleştirilen işbirlikçi toplantının tutanaklarını inceleyin 

 

18. Tesisiniz insan ve çevresel tehlike kriterlerine karşı (örneğin kalıcı, bio-akümülatif, ve zehirli) bu alternatifler sürecine kimyasal analiz katkısında bulunuyor mu?

Önerilen Yükleme: a) Tehlikeli Kimyasallar değerlendirme raporu; b) Tesisin tehlike kriterlerine karşı alternatifleri değerlendirdiğine dair kanıt.

Lütfen eğer tesiste tehlikeli kimyasal değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ise ve bu bilgileri tedbirleri öncelikli ve daha güvenli alternatiflere yönelik kimyasal kullanımını teşvik etmek için kullanıyorsanız Evet cevabı verin. Değerlendirme tehlikeli madde ile ilişkili tehlike değerlendirmesi ve maruz kalma değerlendirmesi içermelidir.

Eğer değerlendirme gerçekleştirdiyse fakat daha fazla eylem alınmasını önceliklendirmediyseniz Kısmi Evet olarak cevap verin. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Ürün Kalitesi / Bütünlüğü 

Sorunun amacı nedir?

Seviye 2'deki gibi listelerin dışındaki tehlikeleri tanımlamayabilmek için teknik bilgi gerekir. Bu yapılmışsa, mevcut veya önerilen kimyasalların değiştirilmesi niyetiyle yapılmıştır. Tesisler, alternatiflerin değerlendirmesi kapsamında bu davranış için ödüllendirilmelidir. Tanımlanan tehlikeli madde kullanımını yasaklama ya da ikamesini kullanma tercihi ilgili tehlikeyle bu maddeye potansiyel maruz kalma tahminini birleştirerek yapılmalıdır. Maruz kalmayı yok saymak, yanlış yönlendirilmiş ürün gözetim çabalarına neden olan ürün riskinin çok yanlış tahminlerine neden olabilir. Senaryoların maddenin kullanımına bağlı olduğu durumlarda, senaryoların değerlendirilmesi yoluyla maruz kalma tahminini tartışacağız.

Bu, son kullanımı ilgilendiren (örnç, çocuk ürünleri, cilde yakın, cilde maruz kalmadan dış katman vb.) maruz kalma riski sınıflandırmasını (örn. BLUESIGN® Seviyeleri 1, 2, 3) belirlemeye yardımcı olur. Bu, bir tedarikçinin hangi formülasyonun son kullanımdaki fonksiyonel gereklilikleri ve kimyasal maruz kalma riskini en şekilde destekleyebileceğini seçmesine yardımcı olur. 

Teknik Rehberlik:

Kimyasal tehlike değerlendirmesi, hem tüketici baskısı hem de düzenleyici gereksinimlerine yanıt olarak perakendeciler, markalar ve malzeme tedarikçileri tarafından daha güvenli alternatiflerle olası değiştirmeye yönelik artan talepler için kimyasal maddeleri tanılama ve önceliklendirmede kullanılır. 

Tehlikeli kimyasallar, kendiliğinden tehlikeli özellikler gösteren kimyasallardır - kalıcı, biyo-birikimli ve toksiktir (PBT); çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vPvB); kanserojen, mutajenik ve üreme için toksiktir (CMR); endokrin bozucular (ED); veya eşdeğer endişe kaynağı olan kimyasallar - yalnızca diğer yargı bölgelerinde düzenlenmiş veya kısıtlanmış olanlar değil. 

Bir tehlike değerlendirmesi yapmanın yararları şunlardır:

 • Bu yaklaşım mevcut kimyasal maddeler için alternatifleri değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla kullanılabilir. Burada amaç, doğal olarak daha az tehlikeli alternatif kimyasalları tanımlamak, böylece insan sağlığı ve çevre için riski artırabilecek ikameleri engellemektir.
 • Yaklaşım, bilgi teknolojisi araçlarına uyarlanabildiğinden dolayı çok sayıda kimyasal nispeten kısa sürede taranabilir ve kimyasalların ve materyallerin daha kapsamlı bir profillemesi için rehberlik sağlar.
 • Yaklaşım birden fazla sanayi sektörüne kolayca adapte edilebilir ve kimyasal tehlikeleri değerlendirmek için bilimsel bir yaklaşım sunar, böylece daha az tehlikeli alternatifler saptanabilir. 

Referans: Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstil Alet Takımına verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Öncelikli Kimyasal Yönetimi Anahtar Performans Göstergesi yanıt verenlere öncelikli kimyasalları bilgisini sorar. Tesis verileri, TSC'nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir. 

Sözlük:

 • Tehlikeli kimyasallar: Tehlikeli kimyasallar, kendiliğinden tehlikeli özellikler gösteren kimyasallardır - kalıcı, biyo-birikimli ve toksiktir (PBT); çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vPvB); kanserojen, mutajenik ve üreme için toksiktir (CMR); endokrin bozucular (ED); veya eşdeğer endişe kaynağı olan kimyasallar - yalnızca diğer yargı bölgelerinde düzenlenmiş veya kısıtlanmış olanlar değil. 

Kimyasal tehlike değerlendirmesine başlamak için lütfen bu kılavuzu indirin: https://outdoorindustry.org/wp-content/uploads/2015/05/Haz_Assessment-2.pdf 

Bu nasıl doğrulanacak:

Rehberlik: Beklenti, alternatifleri tehlike kriterlerine göre değerlendirdiğinizin bir kanıtıdır.

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:Tesiste tehlikeli kimyasal değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ve tesis bu bilgileri tedbirleri öncelikli ve daha güvenli alternatiflere yönelik kimyasal kullanımını teşvik etmek için kullanıyor. Değerlendirme tehlikeli madde ile ilişkili tehlike değerlendirmesi ve maruz kalma değerlendirmesi içerecektir.
   • Kısmi evet:  Bir Tehlikeli Kimyasallar değerlendirmesi tesiste gerçekleştirildi, ancak başka bir eylemi önceliklendirmek için başka eylemler gerçekleştirilmedi. 
  • Fabrika sadece tesiste işlemede ve/veya operasyonlarda kimyasalları kullanır
   • Evet:Tesiste tehlikeli kimyasal değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ve tesis bu bilgileri tedbirleri öncelikli ve daha güvenli alternatiflere yönelik kimyasal kullanımını teşvik etmek için kullanıyor. Değerlendirme tehlikeli madde ile ilişkili tehlike değerlendirmesi ve maruz kalma değerlendirmesi içerecektir.
   • Kısmi evet:  Bir Tehlikeli Kimyasallar değerlendirmesi tesiste gerçekleştirildi, ancak başka bir eylemi önceliklendirmek için başka eylemler gerçekleştirilmedi.
  • Gerekli destekleyici belgeler:
   • Tehlikeli Kimyasallar değerlendirme raporu
   • Tesisin alternatifleri tehlike kriterine göre değerlendirdiğinin kanıtı.
  • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
   • Anahtar Çalışanlar, önceliklendirme ve eylem için bu bilgileri nasıl kullanacaklarını anlıyorlar ve daha güvenli alternatiflere yönelik kimyasal kullanımını teşvik ediyorlar mı?
  • Yerinde denetim:
   • Tehlikeli Kimyasallar raporunu inceleyin.
   • Tesisin tehlike kriterlerine karşı alternatifleri değerlendirdiği kanıtları inceleyin 

 

19. Tesisiniz bu alternatifler sürecine yaşam döngüsü analizi ile katkıda bulunuyor mu


Önerilen Yükleme: a) BLUESIGN® BlueXpert değerlendirmesi; b) Hayat Döngüsü Değerlendirme çalışmaları; c) Su, enerji, atık vb. için belgelendirilmiş ölçümler; d) Üçüncü şahıs değerlendirmeleri.

Tesisinizin kullanılan kimyasallar, üretim süreçleri ve makineleri bir üretim adımı ile ilişkili enerji ve su tüketimini azaltmak için optimum hale getirmesi gerekir. Bunun bir örneği boyama süreci sırasında su tüketimini azaltmak için farklı boya maddelerini seçmek olabilir. 

Fabrikanızda kimyasalların değiştirilmesinin çevresel etkilerini (örneğin su kullanımı, enerji kullanımı, su, atık su ve bertaraf üzerindeki etkiler) değerlendirmiş iseniz Evet cevabı verin. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasallar ve Süreç Yeniliği 

Sorunun amacı nedir?

Bu eylem, sadece kimyasal yönetiminin ötesine geçmektedir ve tesis içerisinde ve dışında bir ürün yaşam döngüsüne yönelik daha kapsayıcı bir sürdürülebilrilik yaklaşımıdır, örn. su kullanımı, enerji kullanımı, atık, atık su, imha vb. 

Ürünün ve kimyasal yaşam döngüsü incelemelerinin amacı ürünün ve kimyasalın çevresel ayak izini desteklemektir. Geliştirme ve ölçüm konularında yardımcı olabilecek yaşam döngüsü metriklerini sağlayacak çerçeveler mevcuttur. Üretim sürecinin etkinliği, üretim süreci ve makinelerle birlikte kimyasal kullanımının optimizasyonuna büyük ölçüde bağlıdır. Bu üç unsurun optimizasyonu, kullanılan kimyasalların miktarını azaltarak, süreçle ilgili enerji ve su tüketimini azaltarak ve bu nedenle sistemin yaşam döngüsü etkilerini önemli ölçüde azaltarak önemli tasarruflar oluşturabilir. 

Teknik veya İyileştirme Kılavuzu:

Daha fazla bilgi için:

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Bluesign BlueXpert değerlendirmesi
  • PLCA/LCA çalışmaları
  • Su, enerji, atık vb. için belgelendirilmiş metrikler
  • Taraf değerlendirmeleri
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Üst Düzey Yönetim, Çevre Görevlisi,
 • Yerinde denetim:
  • Stratejilerin uygulanması için tesisi inceleyin.

 

20. Üretim süreci kimyasallarınız ürün lot numarasından kimyasal lot numarasına geri takip edilebilir mi?

Önerilen Yükleme: a) Seri sayısı, tarihler ve üretim miktarı dahil ürün seri kartı; b) Tarif kartları, formülasyon formları, süreç talimatları (uygun olduğu durumlarda) tüm izlenebilir bilgiler ile birlikte örneğin kimyasal ismi, lot numarası, ve miktar; c) Kimyasal karışım/harmanlama süreç kaydı, laboratuvar kayıtları (örneğin renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı vb.), karışımlarda kullanılan kimyasal ismi ve miktarı gibi ilgili bilgiler dahil; d) Kimyasal depolama kaydı, geçici/çalışma depolaması ve ana depo dahil, tutarlı kayıtlar ile birlikte örneğin depo giriş/çıkış kaydı ve kimyasal lot numarası, miktarı ve tarihler (kullanım için saklanan ve gönderilen).

Süreçlerde veya karışımlarda kullanılan TÜM kimyasallar geçici/çalışma deposuna ve tutarlı kayıtların bulunduğu ve lot numarasına karşılık tutulduğu ana depoya izlenebiliyor ise Evet cevabı verin.
Bazı kimyasalları (hepsini değil) lot numarasına kadar izleyebiliyorsanız kısmi evet cevabını verin
 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasallar ve Süreç Yeniliği 

Sorunun amacı nedir?

 • İzlenebilirliğin amacı, üretimde yer alan kimyasal bileşenlerinin "geriye dönük" olarak izlenebilirliğini (bir tamamlanmış ürün seçin, belirli bir tamamlanmış ürünü üretmek için kullanılan kimyasal bileşenlerine kadar izlemenin mümkün olup olmadığına bakın), ve "ileriye dönük" (bir tamamlanmış ürün seçin, belirli bir kimyasalı kullanarak üretilen tüm belirli tamamlanmış ürünleri tanımlamanın mümkün olup olmadığına bakın) olarak izlenebilirliğini belirlemektir.
 • Bunu yapabilmek, herhangi bir belirli kimyasaldan dolayı ortaya çıkan kalite veya uyum sorunlarının kök sebebini araştırmaya yardımcı olacaktır
 • Bir ürünün geri çağrılması gerekiyorsa, kullanılan ilgili kimyasal ürünün de geri çağrılması mümkündür 

Seviye 3'te tesis tamamlanmış ürünün her bir parti numarasından kimyasalın lot numarasına kadar her üretim sürecinde kullanılan kimyasalları izleyebilmelidir. Diğer bir deyişle, tesis şu bilgiler açısından tutarlı bir bağlantıyı korumalıdır: (1) ürün parti numarası (2) belirli ürünün üretildiği üretim süreçleri (3) kimyasal kullanımını içeren her süreçle ilgili reçete formları (4) kimyasal karışımı veya laboratuvarda bu reçetelerde kullanılan kimyasalların ilgili kayıtları, örn., adı ve miktarı (5) bu özel kimyasalların depolama alanında (geçici ve depo/yığın depolama) tutarlı kaydı örn., depolama alanı kaydı, girdi/çıktı kayıtları (6) ilgili kimyasal lot numarası (7) tesis çapında kimyasal envanterdeki tutarlı bilgiler. Bunlar, kimyasalların tesisinizdeki işlemlerde nasıl ve nerede kullanıldığını, tesisinizde saklandığını ve tesis çapında tutarlı şekilde belgelenen ve izlenen tüm bilgileri bildiğinizi gösterecektir. 

Teknik Rehberlik:

Bu izlenebilirlik seviyesi, ancak kimyasal tedarikçilerinden günlük teslimatlarda kimyasalların lot numaralarını sağlamalarını ve tesislerden bu kimyasalların alınmasıyla birlikte Satın Alım Emrine karşı izlemelerini isteyerek mümkün olabilir.  Tesisler, bu bilgileri envanterinde veya kimyasal kayıtlarında ürün adı ve lot numarası, alındığı tarih ve daha sonra ürünün reçeteli kullanıma açıldığı tarih ve kullanılan kimyasal ürünün tam izlenebilirliğini sağlamak için kullanım tarihine göre kaydetmelidir.   

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:

Aşağıdaki gereksinimlerin  tümü karşılandı:

 • Parti kartları, parti numarasını ve diğer ilgili bilgileri örn., tarihleri ve üretim miktarı belirtilen tüm ürünler için geçerlidir
 • Kimyasal kullanımını da kapsayacak şekilde bir ürünün geçtiği tüm süreçler tanımlanır ve ilgili reçete ve her süreçteki parti kartları kullanılabilirdir ve korunmaktadır. Süreç talimatları ve kontrol noktaları oluşturulur ve belgelendirilir.
 • Reçetelerde listelenen tüm kimyasallar, adı ve karışımda kullanılan miktar gibi ilgili bilgiler de dahil olmak üzere kimyasal karışımı/harmanlama veya laboratuvara kadar (uygun olduğu yerde) izlenebilir.
 • Süreçlerde veya karışımlarda kullanılan kimyasalların hepsi, kimyasal lot numarası, miktarı ve tarihlerle (depolanan ve kullanım için dağıtılan) depolama alanına giriş/çıkış kaydı gibi tutarlı kayıtların oluşturulduğu ve korunduğu geçici/faal depolama alanı ve ana depolara kadar izlenebilir.
 • Tesiste üretilen herhangi bir ürün için kullanılan kimyasalların lot numarası ve ürün parti numarası arasında bağlantı bulunmaktadır 
 • Kısmi Evet:
  • Parti kartları, parti numarasını ve diğer ilgili bilgileri örn., tarihleri ve üretim miktarı belirtilen tüm ürünler için geçerlidir
  • Kimyasal kullanımını da kapsayacak şekilde bir ürünün geçtiği tüm süreçler tanımlanır ve ilgili reçete ve her süreçteki parti kartları kullanılabilirdir ve korunmaktadır. Süreç talimatları ve kontrol noktaları oluşturulur ve belgelendirilir.
  • Reçetelerde listelenen bazı kimyasallar (hepsi değil) kimyasal adı ve karışımda kullanılan miktar gibi ilgili bilgiler de dahil olmak üzere kimyasal karışımı/harmanlama veya laboratuvara kadar (uygun olduğu yerde) izlenebilir.
  • Süreçlerde veya karışımlarda kullanılan kimyasalların bazıları (hepsi değil), kimyasal lot numarası, miktarı ve tarihlerle (depolanan ve kullanım için dağıtılan) depolama alanına giriş/çıkış kaydı gibi tutarlı kayıtların oluşturulduğu ve korunduğu geçici/faal depolama alanı ve ana depolara kadar izlenebilir.
  • Tesiste üretilen bazı ürünler için (hepsi değil) kullanılan kimyasalların lot numarası ve ürün parti numarası arasında bağlantı bulunmaktadır 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Parti numarası, tarihler ve üretim miktarını içeren ürün parti kartı
  • Kimyasal adı, lot numarası ve miktar gibi tüm izlenebilir bilgileri içeren reçete kartları, formülasyon formları, süreç talimatları (uygun olduğu yerde)
  • Kimyasal karıştırma/harmanlama süreci kaydı, laboratuvar kayıtları (örn., renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı vb.) ilgili bilgileri içerir örn., karışımlarda kullanılan kimyasalın adı ve miktarı
  • Kimyasal depolama alanı kaydı tutarlı kayıtlarla geçici/faal depo ve ana depoyu kapsar. Örneğin, kimyasal lot numarası, miktar ve tarihlerle (depolanmış ve kullanım için dağıtılmış) depolama alanında giriş/çıkış kaydı. 
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Yöneticiler/işçiler, her bir ürün partisinden her bir kimyasal lotuna kadar belgelenmiş izlenebilirliği ve izlenebilirlik sistemini gösterebilir
  • İşçiler, ürün parti kayıtlarını, süreç talimatlarını, reçete, kullanım kayıtları, depolama kayıtları, özellikle boyama, yıkama, baskı veya uygun olduğu yerde terbiye gibi kimyasal kullanımını içeren süreçlerin içeriğini ve önemini bilir. 
 • Yerinde denetim:
  • Kayıtların incelenmesi (yukarıdaki gerekliliklere bakın)
  • Halihazırda üretim hattında bulunan 1-2 ürünün rastgele kontrolünü yapın ve ürünün geçtiği süreçleri ve her süreçte ilgili reçete ve parti kartlarını izleyin.
  • Nihai üründen karıştırma alanına ve depolama alanına kadarki sürecin dokümantasyonunu takip etmek için her bir süreçte tanımlanmış reçete/parti kartlarından rastgele 3-4 kimyasalı kontrol edin. Ürün parti numarası ile kimyasal lot numarası arasında bağlantı kurulup kurulamayacağını ve dokümantasyonun kullanılabilir ve korunmuş olup olmadığını kontrol edin.

 

21. Tesisinizde kimyasalların performansını da içeren belgelendirilmiş Kalite Güvencesi (QA) Programı bulunuyor mu?

Önerilen Yükleme: a) Müşteri test raporları, analitik laboratuvar test raporları gibi kalite departmanı ile ilgili kimyasal ve lota göre kayıtlar; b) Kimyasal tedarikçi analitik test raporu; c) Kalifiye tedarikçilerden kimyasalların satın alınması için SOP (eğer daha önce yüklenmişse atlayın); d) Üst yönetime verilen kalite raporları; e) Son sezonda gerçekleştirilen analizin harici laboratuvarlardan elde edilen test raporu kayıtları ve bunların MRSL koşullarına uygun olduğunun kontrolü; g) İlgili şirket içi siparişlere ve bitirilen altın seriye kadar izlenebilen analiz sonuçları.

Rastgele bir kimyasalın MRSL veya RSL gibi bilinen bir standart ile en azından yıllık bazda organoleptik ve kimyasal analiz aracılığıyla uyumunu belirlemek ve tasdik etmek için bir süreciniz bulunuyor ise Evet cevabını işaretleyin.  Bu QA Programı aşağıdakileri içermelidir: 1) kullanılan her bir kimyasal formülün kalitesinin ve performans etkinliğinin değerlendirilmesi, 2) her bir kimyasal formülün nasıl kullanılacağına dair süreç tariflerinin sıkı bir şekilde takip edilmesinin sağlanması, 3) süreç kontrollerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi, ve 4) üretim kalitesinin destekleyici kayıtlar ile sürekli değerlendirilmesi.

Tesisiniz kimyasal tedarikçi uyumunu onaylamak için iş siparişlerine ve tariflere kadar izlenebilen müşteri test raporlarını kullanıyor ise Kısmi Evet cevabını verin. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Ürün Kalitesi / Bütünlüğü 

Sorunun amacı nedir?

Kimyasal satın alımının teknik bilgi formuna göre yapılıp yapılmadığına odaklanılmalıdır. Kimyasalları satın alan bir tesisin kendi başına kimyasal uygunluğunu doğrulamak için bir süreç kurması (örn., tarama laboratuvar testi) açısından son derece önemli bir uygulamadır. 

Beklenti, tesisin kimyasalların MRSL ve RSL gereksinimleri açısından değerlendirilen ve bu gereksinimlere ulaşmak için standartları karşılayan bir kalite yönetim programına sahip olmasıdır.

Bu soru neden önemlidir? Kimyasal tedarik zinciri tüccarları, distribütörleri vb. kapsayan, çok kademeli ve katma değerli bir süreçtir. Sipariş edilen kimyasalların alınan kimyasallara kıyasla kalitesini anlamak, üretim öncesi kimyasal oluşturma ve dağıtım için önemli olup, RSL'ninRSL'nin ve/veya sizin (ya da müşterinizin) sorumlu giriş kimya gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar. Toplanan gerçek veriler, gelecekteki satın alımlar için kimyasal tedarikçileri eklemek/çıkarmak amacıyla süreçte kullanılmalıdır. 

Teknik Rehberlik:

 • ZDHC CMS 2.3.3 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Tesis bir kimyasalın MRSL veya RSL gibi bilinen bir standart ile en azından yıllık bazda organoleptik ve kimyasal analiz aracılığıyla uyumunu belirlemek ve tasdik etmek için bir sürece sahiptir.
    • Bu QA Programı aşağıdakileri içermelidir: 1) kullanılan her bir kimyasal formülün kalitesinin ve performans etkinliğinin değerlendirilmesi, 2) her bir kimyasal formülün nasıl kullanılacağına dair süreç tariflerinin sıkı bir şekilde takip edilmesinin sağlanması, 3) süreç kontrollerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi, ve 4) üretim kalitesinin destekleyici kayıtlar ile sürekli değerlendirilmesi.
   • Kısmi Evet:
    • Tesisiniz kimyasal tedarikçi uyumunu onaylamak için iş siparişlerine ve reçetelere kadar izlenebilen müşteri test raporlarını kullanır.
    • Kimyasal tedarikçisi analitik test raporu.
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Kalite departmanı; müşteri test raporları, lota göre kimyasalın analitik laboratuvar test raporları gibi ilgili kayıtlara sahiptir.
  • Kimyasal tedarikçisi analitik test raporu.
  • Nitelikli tedarikçilerden kimyasalların satın alımı için SOP
  • Üst düzey yönetim için kalite raporları
  • Geçen sezon yapılan analizin kurum içi kayıtları
  • Son sezonda gerçekleştirilen analizin dış laboratuvarlarından elde edilen raporları test edin ve bunların MRSL gereksinimlerine uygunluğunu kontrol edin
  • Analiz sonuçları, ilgili kurum içi siparişlere ve tamamlanmış ürün partisine karşılık izlenebilir
  • Tesis, doğruluk kontrolü için dahili sonuçları harici laboratuvara gönderir mi?
  • Tüm kayıtlar bir yıl boyunca saklı tutulur
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • QA Müdürü, Laboratuvar Yöneticisi, hangi parametrelerin olduğunu ve hangilerinin kurum içinde ve dış kaynaklı olarak yerine getirilmesi gerektiğini bilir.
  • Tesis hangi ın hangi testleri gerçekleştirebileceğinin farkında mıdır?
  • Laboratuvarlar gerçekleştirilecek testler için sertifika veya akreditasyona sahip olmalıdır.
  • Laboratuvarlar, testlerden birinin başka bir laboratuvara gönderilmesi halinde müşterilerini bilgilendirmelidir.
  • Laboratuvarlar kendi müşterileri için yaptıkları testlerde düzenli olarak korelasyon çalışmalarına ("dairesel denetim" veya rastgele numuneler) katılmalıdır
  • Laboratuvarlar makul analiz zamanları sunabilmelidir
 • Yerinde denetim:
  • Üretim kontrolü için dikkate alınması gereken asgari parametreler şunlardır:
   • Kurum içinde gerçekleştirilecek analizler:
    • pH (bu testin hariç tutulduğu tabakhaneler hariç).
    • Renk haslığı:
     • Terleme için
     • Su için
     • Sürtünme için (kuru ve ıslak).
     • Salya için (sadece bebek giysileri için).
    • Dış kaynaklı analiz:
     • Bileşim
     • APEO'lar ve PFC'ler
    • Tesis, sıcaklık kontrollü bir PH metre, pH analizi için uygun bir çalkalayıcı, sürtünme haslığı analizini gerçekleştirmek için uygun bir krokmetre, renk haslığı analizi için Monofiber türleri (eğer varsa), Terazi, Fırın (eğer varsa), renk haslığı analizi sonucunu sağlamak için grilik skalası (eğer varsa), Işık kutusu - boyama işlemlerinin yapılmadığı konumsal baskı fabrikaları ve çamaşırhaneler için geçerli değildir, Mevzuata göre pH analizinin yapılması: bir demo isteyin
    • İyi kalitede kimyasal performansı sunmak için dahili laboratuvarın tüm gerekli ekipmana sahip olup olmadığını kontrol edin
    • Bir kimyasal reçetesinin numunesi/testi sürecini inceleyin
    • Kimyasal tedarikçisi analitik test raporu sürecini inceleyin
    • Kaliteye dayalı bir kimyasal tedarikçisini ekleme/çıkarma sürecini inceleyin

 

22. Taşeronlarınız/alt taşeronlarınız önceden onaylanmış veya tercih edilmiş kimyasalları pozitifler listesinden ediniyor mu ya da RSL/MRSL içerisine henüz dahil edilmemiş kimyasalları değiştiriyor mu?

Önerilen Yükleme: a) Prosedürlerin tanımı; b) Pozitif listelerden kimyasalların edinilmesi uygulamasının doğrulandığını gösteren tedarikçiler ve taşeronlar ile yazışmalar; c) Kriterleri yerine getirdiklerini gösteren tedarikçi / taşeronlardan alınan Higg doğrulama raporu.

Tesisinizde tüm yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin tercih edilen kimyasallar listesine sahip olmalarını ve kullanımını tasdik etmelerini gerektiren bir sistem bulunuyor ise Evet seçeneğini seçin.

Kimyasalların pozitif listesinden seçimini talep ederek tedarikçilerin katılımına yönelik bir eylem planınız bulunuyor ise, Kısmi Evet cevabını verin. 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi:  Kimyasal Seçimi, Temin ve Satın Alma Uygulamaları 

Sorunun amacı nedir?

Tesisler, insanlara ve çevremize büyük tehlike oluşturan kimyasallar (MRSL'ler ve RSL'ler'in ötesinde) yerine daha az tehlike oluşturan kimyasalları proaktif bir şekilde araştırmalıdır. Bu soru, aynı amaç için tercih edilen kimyasallar listelerini kullanmak üzere tedarikçileri üretime yönlendiren tesislerin ödüllendirilmesini amaçlamaktadır. 

Tehlikeli kimyasalların değiştirilmesi, çevre, çalışanlar, tüketiciler ve kamu sağlığı açısından riskleri azaltacak temel bir önlemdir. Pozitif ikameleri tanımlamak için bazı marka odaklı ve üçüncü parti programlar mevcuttur. Bu ikame maddeleri için talebin artması ve bir bütün olarak yeşil kimya inovasyonu tekstil ve ayakkabı endüstrisinin sürdürülebilirliğini artıracaktır. 

Teknik Rehberlik:

Pozitif listelerin, tehlikeli maddeleri tanımlamak için spesifik formülasyonun taranmasıyla geliştirildiğine dikkat edilmesi gerekir. Pozitif listeler, formülasyonda kullanılan kimyasalların bileşiminin değerlendirmesini ve bu kimyasalları üreten tesislerdeki kalite süreçlerinin değerlendirmesini dikkate almalıdır. Bu ikinci unsur, kimyasal formülasyonun bileşiminin zaman içinde tutarlı olmasını ve istenmeyen kirlilik bulma riskinin sınırlı olmasını sağlamak açısından önemlidir. SDS'lerdeki ayrıntı düzeyleri genellikle bir RSL veya bir MRSL ile uygun olmayan kaynaklar olan yabancı maddeleri veya kasıtsız olarak eklenen maddeleri tanımlamadığı için Güvenlik Bilgi Formlarında bulunan kimyasal karışımının birleşimiyle ilgili ilgiler (yalnızca) pozitif listeleri için kullanılmamalıdır.

 • ZDHC CMS - Hedef
 • BLUESIGN® Bluefinder
 • Müşteri tedarikçisi MRSL / Kimyasallar için pozitif liste.
 • ZDHC Kimyasal Girişleri, BLUESIGN®, GOTS, OEKO-TEX®, diğerleri. 

Daha fazla bilgi için:

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Tüm taşeronların ve alt taşeronların tercihli bir kimyasal listesine sahip olmasını ve kullanımları doğrulamasını gerektiren bir sistem.
   • Kısmi Evet:
    • Bir pozitif listeden kimyasalların seçilmesini talep ederek tedarikçileri dahil etmeye yönelik eylem planı 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Prosedürlerin açıklaması.
  • Tedarikçilerle ve taşeronlarla sürdürülen iletişimler pozitif listelerinden kimyasallar edinme uygulamasının doğruluğunu gösterir.
  • Mevcut ise, CM-2.3 kriterinin karşılandığını gösteren, tedarikçilerden/alt taşeronlardan alınan Higg doğrulama raporu
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Anahtar Çalışanlar bu prosedürleri anlıyor mu?
 • Yerinde denetim:
  • Bu prosedürlerin nasıl uygulandığının gözlenmesi

 

23. Tesisinizde belgelenmiş iş hedefleri, süreçleri ve yeni sürdürülebilir kimya inovasyonuna (örneğin ekipmanlar, süreç, yedek kimyasalların seçimi) uyumu gösteren tedbirler uygulanıyor mu? 

Tesisiniz hedefleri, süreçleri ve eylemleri Markalara ve Tedarikçilere bildiriyor mu?

Önerilen Yükleme: a) Mevcut kimya A&G projeleri&yatırımlarının tanımı veya örnekleri; b) Sorumlu kimyayı kendi iş sözleşmelerinize nasıl dahil ettiğinizin örnekleri.

Sadece iş kararlarının sorumlu kimyasalları iş sözleşmelerine ve belgelenmiş iş hedeflerine dahil ederek kimyasal yönetimi ve inovasyonu dikkate aldığını gösterebiliyor iseniz, Evet cevabını seçin.

Diğer şekillerde iş kararlarının kimyasal yönetimi ve inovasyonu dikkate aldığını gösterebiliyorsanız, Kısmi Evet cevabını verin.

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasallar ve Süreç Yeniliği

Sorunun amacı nedir?

Bu soruda, tesisinizin sorumlu kimyasal yönetimi ve inovasyonu dikkate alan iş kararlarını gösterebilmesini bekliyoruz. Bu, sadece politikalar yazdığınız anlamına gelmez, sorumlu kimyasalları aktif bir şekilde kendi iş sözleşmelerinize dahil ettiğiniz anlamına gelir. Ticari teşvikler kapsandığında davranış gerçekten değişecektir. Kimyasalların yönetimini desteklemeye yönelik belgelenmiş iş hedeflerine sahip tesisler ayrıca niyetinizi tedarik zinciri ortaklarına bildirmelidir. 

Gerçek sürdürülebilirlik iyileştirmesi sadece sürdürülebilirlik konusu iş kararlarına dahil edildiğinde gerçekleştirilir.

Teknik Rehberlik:

Tuzsuz boyama, solventsiz işleme, susuz boyama, terbiye veya elektrokimyasal boyama süreci için plazma teknolojisinin kullanımı, potasyum permanganat, Alkali gibi çeşitli kimyasalların geri kazanımı/yeniden kullanımı, tüm çevresel etkide radikal değişiklikler ve itileştirmeler yapmak için su ve enerji dönüşümlerini iyileştirecek veya yeni süreç rotalarını geliştirecek makine modifikasyonu gibi süreç değişikliklerindeki yenilikler. 

Sözlük:

 • SMART, hedef belirleme için en iyi uygulama çerçevesidir. SMART hedefi spesifik, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zaman sınırlamalı olmalıdır 

Oluşturulacak Şablonlar:  SMART Şablonu 

Daha fazla bilgi için:

Bu nasıl doğrulanacak:

 • "evet" ve "kısmi evet" beklentileri:
  • Üretim sürecinde kimyasalları kullanan
   • Evet:
    • Tesis iş kararlarının sorumlu kimyasal yönetimini ve inovasyonu dikkate aldığını gösterebilir.
    • Tesis sorumlu kimyasalları kendi ticari anlaşmalarına aktif olarak dahil eder.
    • Tesis, sürdürülebilir yeni kimyasallar bulma planına sahiptir.
    • Kimyasalların yönetimini desteklemeye yönelik belgelenmiş iş hedeflerine sahip tesisler ayrıca bu niyetlerini tedarik zinciri ortaklarına bildirmelidir.
   • Kısmi Evet:
    • Tesis iş kararlarının sorumlu kimyasal yönetimini ve inovasyonu dikkate aldığını gösterebilir. 
 • Gerekli destekleyici belgeler:
  • Yukarıdaki "evet" ve "kısmi evet" için öğelerin referans listesi
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlar ile görüme / diyalog:
  • Üst Düzey Yönetim, Sorumlu Yönetici iş kararlarını verirken sorumlu kimyasallar yönetimi ve inovasyonu dikkate aldı.
 • Yerinde denetim:
  • İş kararlarıyla ilgili belgelenen planların ve eylemlerin incelenmesinde sorumlu kimyasallar yönetimi ve inovasyonu dikkate alındı.
Bu makale yardımcı oldu mu?
2 kişi içerisinden 2 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.