Takip et

Su Kullanımı

Su, gezegenimizdeki önemli ve sınırlı bir kaynaktır. Endüstriyel süreçler, doğal sistemlerin ve toplulukların sürdürülebilir olması için kritik öneme sahip olan içme suyunun kullanılabilirliğini etkiliyor. Etkinliği ve su performansını iyileştirmek için geri çekilen suyu azaltmak önemlidir.

Bu bölümün başında WRI Aqueduct Tool ya da WWF Water Risk Filter kullanarak su riskinizi değerlendirmeniz istenecektir . Yüksek su kullanımı olan tesisler ile yüksek/çok yüksek su riski olan alanlarda bulunan tesislerden, uygun su yönetimini sağlamak için tam Su bölümünü tamamlamaları istenecektir. Düşük su riski olan alanlarda bulunan düşük su kullanımı olan tesisler yalnızca Düzey 1 sorularını cevaplamalıdır. 

Fabrikanız için çekilen su aşağıdaki kaynaklardan gelebilir (referans: CDP Su Raporlama Kılavuzu):

 • Tatlı yüzey suyu
 • Yağmur suyu
 • Yeraltı suyu
 • Üretilen/proses suyu
 • Şebeke suyu
 • Diğer bir kuruluştan elde edilen atık su
 • Tuzlu yerüstü suyu/deniz suyu
 • Geri Dönüşümlü Su 

Higg Water bölümünde şunları yapmanız gerekmektedir:

 • Geçen takvim yılında kullanılan tüm su kaynaklarını ve rapor miktarını takip edin
 • Sitede en fazla suyu hangi faktörlerin kullanması gerektiğini belirleyin (örn., en fazla suyu kullanan makineler, işlemler veya faaliyetler)
 • "2016'da üretim birimi başına 20 metreküp" gibi su kullanımı için normalleştirilmiş bir taban çizelgesi ayarlayın.
 • Su azaltma için "2020'de üretim birimi başına kullanılan suyun % 70 oranında azaltılması" gibi normalleştirilmiş hedefler belirleyin
 • Su azaltma hedeflerini gerçekleştirmek için belirli eylem ve stratejiler içeren bir eylem planı oluşturun
 • Temele dayalı, "Bir önceki yıl üretim birimi başına 15 metreküp kullandık, bu da yıllık % 25 oranında bir azalma" gibi su azaltmaları gösterin.  

Su Kullanımı Giriş 

Suyun yaşam için kritik önem taşıdığını biliyoruz. Ayrıca, Dünya'nın daha sıcak, daha kuru ve daha kalabalık hale geldiğini de biliyoruz. İnsan nüfusu arttıkça ve tüketiciler daha fazla kıyafet ve ayakkabı ürünü talep ettikçe tatlı su da daha çok talep görmeye başlıyor. Dünyada sınırlı miktarda su var, ancak nüfusumuzu ve sanayimizi korumak için giderek daha fazla su talep ediyoruz. Fabrikanız, küresel su talebi arttıkça tatlı su kullanıyorsa, fabrikanız işçiler, topluluk ve çevre için temiz, içilebilir su miktarını azaltmaktadır. Bu yalnızca işletmeniz için değil, aynı zamanda topluluğunuz ve gezegeniniz için daha geniş ölçekte bir risk oluşturur. 

Tesis alanlarınızın operasyonları boyunca tatlı suyunuzu iyileştirmek adına harekete geçmek için ne kadar su çektiğinizi anlamak önemlidir. 

Şirketler tarafından kullanılan su, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelebilir (tanım referansı:  CDP Su Raporlama Kılavuzu):           

 • Tatlı yüzey suyu: Yüzey suyu yeryüzünde, buz tabakalarında, buz örtülerinde, buzullarda, buz dağlarında, bataklıklarda, göletlerde, göllerde, nehirlerde ve derelerde doğal olarak oluşan sudur. (Yerin altındaki tatlı suya yer altı suyu denir ve okyanuslar tatlı su değildir). Tatlı su kaynakları genelde düşük konsantrasyonlarda çözünmüş tuzlar (1.000 mg/l'nin altında) ve diğer toplam çözünmüş katılar ile karakterizedir.
 • Yağmur suyu:Bir şirket, örneğin saklamak ve kullanmak veya taşkınları önlemek için Yağmur suyu yönetiyorsa, onu hidrolojik sistemden çekilme olarak tahmin etmeye ve açıklamaya çalışmalıdır. Bu, şirketlerin su bağımlılıklarını ve risklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Yer altı suyu: Toprağın altındaki su, genellikle sudaki basıncın atmosferik basıncın üzerinde olduğu koşullar altındadır ve toprak boşlukları büyük oranda su ile doldurulur. Yenilenemeyen yer altı suları genellikle daha derinlerde bulunur ve kolayca doldurulamaz veya çok uzun bir sürede yeniden doldurulur. Bunlara bazen "fosil" yer altı suyu kaynakları denir.
 • Üretilen/proses suyu: Ekstraksiyon veya işleme sırasında herhangi bir ham maddenin (örneğin, ham petrol veya şeker kamışı ezmesinden elde edilen yan ürünler), ara mamulün, bitmiş ürünün, yan ürünün üretimi veya kullanımı ile doğrudan temas eden veya sonuçlanan su veya atık ürün. Lütfen bu kategorinin geri dönüştürülmüş su ile KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini unutmayın.
  • Geri Dönüştürülmüş Proses Suyu: ana proseste tekrar kullanılan arıtılmış atık su
  • Tekrar Kullanılan Su: Tuvaletler veya peyzaj gibi geri dönüştürülmüş su haricindeki diğer alanlarda kullanılan arıtılmış atık su 
 • Şebeke suyu: Bir belediye veya başka bir kamu hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan su.
 • Başka bir kuruluştan çıkan atık su: Ceres Aqua Gauge, atık suyu "niteliği, miktarı veya oluşma zamanı nedeniyle kullanım amacı veya üretim amacı adına doğrudan değeri bulunmayan su" olarak tanımlıyor. o Soğutma suyu, atık su olarak düşünülmemelidir.
 • Tuzlu yüzey suyu/deniz suyu: Tuzlu su, tuz konsantrasyonunun nispeten yüksek olduğu sudur (10.000 mg/l'nin üzerinde). Deniz suyu, 35.000 mg/l'nin üzerinde tipik bir tuz konsantrasyonuna sahiptir.

GRI - G4'ün Gösterge EN10 açıklaması uyarınca, geri dönüştürülmüş veya yeniden kullanılmış su "kullanılan suyun/atık suyun nihai işleme tabi tutulmadan ve/veya çevreye deşarjı yapılmadan önce başka bir çevrimle işlenmesi" olarak tanımlanır. Su geri dönüşümü/yeniden kullanım uygulamaları için üç genel türü maddeler halinde sıralar:

 • Atık suyun, işlem döngüsünde aynı proseste veya geri dönüştürülmüş suyun daha yüksek oranlarda geri dönüştürülmesi;
 • Atık suyun, farklı bir süreçte, ancak aynı tesiste geri dönüştürülmesi / yeniden kullanılması; ve
 • Atık suyun, raporlayan kuruluşun diğer tesislerinde tekrar kullanılması. Gösterge EN10 uyarınca bu, yeniden kullanım öncesinde arıtılan suyu ve yeniden kullanım öncesinde işlem görmeyen suları içerebilir. Bulaşık yıkama, çamaşır yıkama ve banyo (gri su) gibi ev işlemleri sırasında üretilen ve toplanmış yağmur suyu ve atık suyunu da içerebilir. 

Not: Suyu verilen formda kullanabilir veya suyu arıtmanız gerekebilir. 

Bu bölümün başında WRI Aqueduct Tool ya da WWF Water Risk Filter kullanarak su riskinizi değerlendirmeniz istenecektir . Yüksek su kullanımı olan tesisler ile yüksek/çok yüksek su riski olan alanlarda bulunan tesislerden, uygun su yönetimini sağlamak için tam Su bölümünü tamamlamaları istenecektir. Düşük su riski olan alanlarda bulunan düşük su kullanımı olan tesisler yalnızca Düzey 1 sorularını cevaplamalıdır. 

WWF Water Risk Filter hakkında daha fazla bilgi için lütfen inceleyin:  https://www.dropbox.com/s/tcia6h2hawsxezi/Water%20Risk%20Filter%20User%20Guide.pdf?dl=0  

 

Su Kullanımı - Seviye 1

1.     Tesisinizde kullanılan tüm su kaynaklarını seçin

·       Kaynak

·       Tesisiniz bu kaynaktan elde edilen suyun kullanımını takip etmekte midir?

·       Bu kaynaktan ne miktarda su geçen takvim yılında kullanıldı?

·       Bu kaynaktan gerçekleştirilen su kullanımını izlemek için hangi yöntem kullanılmıştır?

·       Ölçüm sıklığı nedir? 

Önerilen yüklemeler: Tüm takvim yılı için hizmet faturaları veya su ölçümleri 

Eğer bir kaynaktan kullanılan su miktarını, izlemek için kullanılan yöntemi, ve ölçüm sıklığını söyleyemiyorsanız, lütfen cevap olarak Hayır veya Bilinmiyor seçeneğini seçin: Tesisiniz bu kaynaktan su kullanımını takip ediyor mu? 

Eğer tesisinizin tüm kaynaklardan çektiği su miktarını tamamen takip ediyorsanız,tam puan alırsınız.

Eğer en azından bir kaynağınızı tamamen takip ediyorsanız fakat tüm kaynakları henüz takip etmiyorsanız, kısmi olarak puan alırsınız. 

Higg FEM, su kullanım verilerini ortak birimlere (m3) dönüştürür ve toplam kullanımın % 'sine dönüştürür 

Bu bilgi, uygulanabilirliği belirlemek için günlük ortalama su kullanımını otomatik olarak hesaplamak için kullanılacaktır.

 • Tesisiniz günde 35 m3'den fazla su kullanıyorsa, siz AĞIR SU KULLANICISI olarak tanımlanırsınız
 • Tesisinizgünde 35 m3 veya daha düşük miktarda su kullanıyorsa, HAFİF SU KULLANICISI olarak tanımlanırsınız 

Bu sorunun amacı nedir?

Tüm tatlı su kaynaklarından kullanılan tatlı suyun ölçümü, su yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Tüm tatlı su kaynaklarının ölçümünün sağlanması, bir su dengesi gerçekleştirme, tatlı su temelli anahtar performans göstergelerini (KPI) belirleme, su sızıntılarını tespit etme ve tatlı su ayak izinioluşturma ve ölçmeyi kolaylaştırır. 

En yaygın olarak kullanılan tatlı su içilebilir belediye veya şehir suyudur (içme suyu). Diğer kaynaklar yeraltı suyu kuyularından, yüzey sularından (göl, nehir ve dereler), yağmur suyundan ve hatta işletmeye harici bir kaynaktan sağlanan buhardan toplandığında yoğunlaşmadan kaynaklanabilir. 

Teknik Rehberlik:

Tesisinizin su kullanımı (hem yurt hem de kantin gibi üretim ve üretim dışı işlevler) gerektiren iş süreçlerini ve alanlarını anlamak için tesisi gezin ve bilgili personelle konuşun. Tesisin suyu nasıl elde ettiği ve suyun nereden geldiği hakkında bilgi toplamak için envanter çıkarın. Her bir kaynak için, suyun kim veya ne tarafından tedarik edildiğini belirleyin. Su ölçülüyor ise, akış bilgisinin ne sıklıkta toplandığını tanımlayın. Suyun fatura edildiği durumlarda faturalandırma döngüsü süresince fatura edilen hacmi belirlemek için fatura kayıtlarını inceleyin. Eğer ikisi de mevcut değilse, belirli bir süre boyunca tüketilen miktarı tahmin etmek için bir metodoloji geliştirin ve belgeleyin. 

Sözlük: 

 • Freshwater: En yaygın olarak kullanılan tatlı su içilebilir belediye veya şehir suyudur (içme suyu). Diğer kaynaklar yeraltı suyu kuyularından, yüzey sularından (göl, nehir ve dereler), yağmur suyundan ve hatta işletmeye harici bir kaynaktan sağlanan buhardan toplandığında yoğunlaşmadan kaynaklanabilir.
 • Tatlı Su Ayak İzi:  belirli bir süre içerisinde mal ve hizmet üretmek için kullanılan tatlı suyun toplam hacmi olarak tanımlanır. Bu, kantinler, yurtlar, peyzaj sulamaları, araç yıkama vb. sırasında kullanılan tüm tatlı sus kullanımlarını içerir. Bu sayı tatlı su kullanımıyla ilgili olduğu gibi çevresel etkiyi de temsil eder. Sürdürülebilir bir işletme, tatlı su ayak izini en aza indirmek için çaba göstermelidir. Sızıntıları giderme, üretim süreçleri verimliliğinde iyileştirmeler, teknoloji güncellemeleri, yeniden kullanım ve geri dönüşüm de dahil olmak üzere tatlı su kullanımını azaltmak için pek çok yol kullanılabilir.
 • Geri dönüşümlü su:  Geri dönüşümlü su, belirtilen uygulamayla ilişkili su kalitesi standartlarını karşılamak için katı maddeleri ve belirli kirlilikleri gidermek için arıtılmış olan atık suyun yeniden kullanımını ifade eder.
 • Atık su:  , artık işletme için yararlı bir amaca hizmet etmeyen ve normalde bir izin kapsamında mülkten boşaltılan belirli bir kaliteye sahip su olarak tanımlanır.
 • Suyun geri dönüşümü:  Tesisin su ayak izini önemli ölçüde düşüren güvenilir bir su kaynağı. Atık su arıtma teknolojisindeki gelişmeler ve geri dönüşüm yeteneği çevresel etkiyi en aza indirirken işletmenin büyümesini sağlar. Dünya çapındaki tatlı su rezervleri talep nedeniyle gittikçe daha fazla baskı altına girerken, geri dönüşüm genel su tedarik stratejilerinde daha büyük bir rol oynayacaktır.
 • Birimler  = ortak tutarlı Birimler. Örnekler: Boyama veya ıslak işlemler kullanılıyor ise, birimler hacim / kütle olacaktır. Bitmiş ürünler için uygun birimler hacim / parçadır.

 https://www.nrdc.org/sites/default/files/CBD-Metering-Guide.pdf  

Bu aşağıda belirtilen şekilde doğrulanacaktır:

 • Evet için Beklentiler
  • Gerekli belgeler
   • Tesisteki tüm su kaynakları tam olarak izlenir. Bu, Düzey 1 tablosunda listelenen tüm su kaynakları için tüm sütunlarda eksiksiz cevapların sağlanması anlamına gelir.
   • İzlenen tüm kaynaklar için sayaç kalibrasyonu ve okuma kayıtları
   • Varsa, izlenen tüm kaynaklar için fatura kayıtları
   • İzlenen tüm kaynaklar için belgelendirilmiş tahmin metodolojisi (varsa)
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılması gereken hususlar
   • Su çekme kaynaklarını doğrulayın
   • Eğer bir tesiste debimetre varsa, debimetrelerin yerinde olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin
   • Debimetrelerin fotoğrafını çekin (varsa)
 • Kısmi Evet için Beklentiler
  • Tesisteki en az bir su kaynağı için yukarıdaki "evet" ile aynı şartlar. Bu tam olarak izlenmelidir. Bu, 1. Düzeyde listelenen en az bir su kaynağı için (ancak hepsi değil) tüm sütunlarda eksiksiz cevap sağlanması anlamına gelir ve tüm cevapları destekleyen kanıtlar sağlanmalıdır. 

Diğer Referanslar: Bu soru Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezi ve Konfeksiyon Tekstil ekipmanları için verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Su Kullanımı - Tedarik Zinciri Anahtar Performans Göstergesi, katılımcılara kumaş tesisleri tarafından toplam yıllık su kullanımının bildirilip bildirilmediğini sorar. Kumaş tesisi verileri, TSC'nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir. 

 

Su Kullanımı - Seviye 2 

2. Tesisiniz su kullanımı için referans değerleri belirledi mi? Eğer cevabınız evet ise, lütfen tesisinizin referans değeri belirlediği tüm su kaynaklarını seçin.

·       Kaynak

·       Referans değeri kesin midir yoksa normalleştirilmiş midir?

·       Başlangıç miktarı ve ölçüm birimi nedir?

·       Başlangıç yılını girin

·       Referans değeriniz nasıl hesaplandı?

·      Referans değeriniz tasdik edildi mi?

Cevap Hayır / Bilinmiyor  Bir kaynak için başlangıç yılınızı ve normalleştirilmiş miktarınızı bize söyleyemiyorsanız. 

Bu sorunun amacı nedir?

İyileştirmeler veya azaltımları göstermek için, başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmek önemlidir. Bir referans değeri belirlemek (örn., tanımlanmış bir referans yılında belirlenen parametrenin yıllık performansı) devam eden su kullanımı takibi ve hedef belirleme konusunda açık bir referans noktasına sahip olmanızı sağlar. 

Teknik rehberlik:

İyileştirmeler veya azaltımları göstermek için, başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmek önemlidir. "Referans Değeri" zaman içerisinde karşılaştırma yapmak için kullanabileceğiniz bir başlangıç noktası veya ölçüttür. Örneğin, eğer 2016 yılında fabrikanız 10.000 kumaş metre başına 80 m3 su kullanmışsa, performansınızı bu miktar ile gelecek yıllarda karşılaştırabilirsiniz. Bu örnekte "2016 yılında 10.000 metre kumaş başına 80 m3 su" normalleştirilmiş bir referans değer örneğidir. 

Veri doğrulaması bu adım için çok önemlidir. Referans değerini belirlemeden önce verilerin tutarlı olması gerekir. Uygun bir referans değer geliştirildi:

 1. Tutarlı veri kullanımı: fabrikanız, satın alma veya ürün türünün değişimi gibi önemli yapısal değişikliklerden geçmişse, bu değişiklikler tamamlandıktan sonra bir referans değeri seçmelisiniz.  
 2. Normalleştirme: normalleştirilmiş bir ana hat seçerseniz, yıllık üretim için Tesis bilgileri bölümüne girilen üretim birimlerine karşı normalleştirilecektir. (örneğin, "metre" cinsinden yıllık üretimi seçerseniz, referans değeri metreye göre normalleştirilecektir.
 1. Doğrulanmış veriler: veriler doğru ve doğrulanabilir olmalıdır. Higg FEM 3.0 tarafından sağlanan doğrulanmış su kullanımı verileri, kabul edilebilir ana hattır. Kurum içi denetim süreciyle doğrulanan referans verileri de kabul edilebilir)

Bu aşağıda belirtilen şekilde doğrulanacaktır:

 • Evet
  • Referans değerinin nasıl hesaplandığına ilişkin açıklama
  • Referans değerinin, belirlendiği yıl için tüketim kayıtlarıyla eşleştiğini gösteren belgeler
  • Referans değeri, ilgili çalışanlara iletildi ve Seviye 1'de tanımlanan büyük etki kaynakları ile eşleştirildi.
   • İletişim yöntemleri şunları içerebilir: Toplantı, bülten panosuyla duyuru, bülten duyurusu, başka herhangi bir yazılı iletişim yöntemi.
  • Ana hat verilerinin nasıl doğrulandığını gösterebilme yeteneği (örn., Higg 3.0 doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi doğrulama süreci, harici denetimler vb. kullanıldı)

 

3. Tesisiniz en fazla suyun hangi süreçler veya işlemler tarafından kullanıldığını biliyor mu?

En yüksek su kullanımı faktörlerini tanımlamak için yöntemi yükleyin VEYA Yüklenecek bir belgeniz yoksa metodolojinizi burada açıklayın:

Tesisinizdeki en yüksek su kullanımı faktörleri nelerdir?

Önerilen yüklemeler: en fazla su tüketen süreçler veya hizmetlerin sıralanması (su tüketim değerleri ile)

Tesisinizde su çekilmesini en fazla neyin etkilediğini anlamak önemlidir. Bu sizin su çekimini azaltmak için bahsi geçen faktörleri stratejik olarak hedeflemenize izin verir.

Lütfen sadece eğer ölçüm aleti lokasyonları ile tamamlanmış bir su borusu çizim/diyagram/akış çizelgesinde gelen su, su kaybı ve çıkan suyu belgelendirmişseniz, Evet cevabını verin.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tatlı su kullanımını ve tesise olan etkilerini değerlendirmek ve hangi süreçlerin veya operasyonların en fazla suyu kullandığını belirlemektir. 

Sürdürülebilirlik çabalarının olgunlaşması için bir tesisin, tesis sınırları içindeki su kullanımı etkilerini tanımlaması ve derecelendirmesi gerekir. Bir tesis, su kullanımına yönelik belirli etkileri anladığında, bu faktörleri hedefleyerek su kullanımını stratejik olarak azaltabilir ve etki yaratabilir. Bir tesisin, etkin olarak kontrol edilebilmesi için kullanımları ve bağlama dayalı su risklerini ölçebilmesi gerekir. 

Teknik Rehberlik:

Tesis su kullanımını nelerin etkilediğini anlar ve en fazla neyin su kullanımını etkilediğini anlıyorsa, daha sonra sorulacak soruların doldurulması için ayrıntılar gerekecektir. Tesis en yüksek su kullanımını içeren süreci / operasyonu nasıl belirlediğini ve özellikle suyun yüksek kullanımına neden olan faktörün ne olduğunu gösterebilmelidir. 

Bu soruyu doğru bir şekilde cevaplamak için, bir tesis, suyun belirli bir alana / alet / sürece ne kadar girdiğini anlamalıdır. Kullanımın ölçülmekte olduğu veya tahmin edilebileceği yeri tanımlayan bir saha proses akış diyagramı, yüksek seviyeli su kullanım alanlarını belirlemek için ilk adımdır. 

Başlamanın bir yolu bir su denetimi şablonu oluşturmaktır. Bu, suyun kullanıldığı sahadaki tüm teçhizatı manuel olarak listelemeyi ve daha sonra sayaçlarla, hızlı testlerle veya listede bulunan her bir kalemin ne kadar su kullandığına yönelik tahminler aracılığıyla belirlemeyi içerir. Tamamlandıktan sonra, örneğin banyoların boya ekipmanları ile kıyaslanmasını sağlamak için, benzer öğeler birleştirilebilir ve toplanabilir. Bu, çeşitli alanların nasıl performans gösterdiğine ilişkin iyi tablo çizilmesini sağlar, ancak tamamlanması zaman ve çaba gerektirir. Bir su denetimi zaman içindeki tek bir görüş olduğundan, zaman içerisinde performans görünürlüğünü içermez. 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreste yer alan belgeyi inceleyebilirsiniz:

Sahalar tesis içerisinde su ölçüm okumalarını sağlamak için taşınabilir su sayaçlarına yatırım yapmak isteyebilirler. Boru ultrasonik sayaçlarının etrafında hem batarya ile çalışan dijital in-line ölçüm cihazları hem de invaziv olmayan montaj mevcuttur. 

Bu aşağıda belirtilen şekilde doğrulanacaktır:

 • Evet için Beklentiler
  • Gerekli belgeler
   • Tesis, tesise gelen su, su kaybı ve tesisten giden suyun aşağıdakilerden biri veya her ikisiyle değerlendirildiğini ve bunların farkında olduklarını gösterebilirler:
    • Sahanın su çekilmesine en çok katkıda bulunan faktörleri tanımlayan belgelenmiş su değerlendirmesi (dahili veya üçüncü bir tarafça gerçekleştirilmiştir)
    • Su kullanımı ve atık su atıkları için ölçümlerin yapıldığı yerler de dahil olmak üzere tesis akış şeması.
   • Görüşmede sorulacak sorular
    • Yönetim ve anahtar çalışanlar, dahili veya harici olarak yürütülen su değerlendirmesinin sonuçları bazında su çekilmesine en fazla katkıda bulunan daha özelliklerini bilirler.
    • Yönetim ve anahtar çalışanlar, yerel su zorluklarını ve saha etkilerinin bunlarla nasıl bağlantılı olduğunu anlarlar - örneğin, bahsi geçen saha yer altı suyunun yoğun olduğu alanlarda yüksek seviyede yer altı suyu kullanıyor mu
   • İnceleme - fiziksel olarak bakılması gereken hususlar
    • Su boru hattı çizimi / şeması / akış şemasını inceleyin, fabrikanın su kullanımı konusunda bilgi sahibi olup olmadığını kontrol edin
    • Su tüketimi için alt ölçüm ve uygun kayıt tutma
    • İstihdam sahası işlemleri ve gözlemlenen faaliyetler, su kullanımına ilişkin yasal gereklilikler ile (su çıkarmak için gereken izinler dahil) uyumludur.
    • Su depoları veya su borularından su sızıntısı gözlemlenmez.
    • Lütfen fotoğraf çekin

 

4. Tesisiniz su kullanımını azaltmak için hedef belirledi mi? Eğer cevabınız evet ise, lütfen tesisinizin azaltım belirlediği tüm su kaynaklarını seçin.

Yükleyin: Su çekimini azaltmaya yönelik hedefleri tanımlayan belgeler

Hedefleri yerine getirmeye yönelik tesisin aldığı tedbirlerin kanıtı veya değerlendirme yapısının ve sonuçları elde etmek için sorumluluk devrinin belgeleri

Cevap Hayır / Bilinmiyor  Eğer hedeflenen miktarı, yılı ve bir kaynak için mutlak veya normalleştirilmiş olup olmadığını bize açıklayamıyorsanız 

Toplam su kullanımınızın %80 veya daha fazlasını oluşturan su kaynakları için hedef belirlediyseniz tam puan alırsınız. Toplam su kullanımınızın %50-79 veya daha fazlasını oluşturan su kaynakları için hedef belirlediyseniz kısmi puan alırsınız. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkaracak olan en büyük su çekme kaynaklarınızı azaltmayı hedeflemenizi ödüllendirmek içindir.  

Bu sorunun amacı nedir?

Su dengesi, su yönetim stratejilerinin oluşturulmasını kolaylaştırır ve iyileştirme imkânı olan alanları belirler. Potansiyel yararların ortaya çıkarılması bir referans değer ölçümüne dayanan bir hedef yaratıldığında daha kolay hale gelir. Bir hedef, belirli bir tarihte referans metriği ile kıyaslanmış bir  normalleştirilmiş metrik iyileştirmesi olabilir. 

Bir hedef, belirli bir tarihte referans metriği ile kıyaslanmış bir mutlak veya normalleştirilmiş metrik iyileştirmesi olabilir. Higg FEM açısından, azaltma hedefleri üretim hacmi metriğine göre normalleştirilebilir (Saha Bilgisi bölümünde seçilir: Üretim hacmi birimi). Normalleştirilmiş hedef,  su kullanımında azalmaya sebep olan üretimdeki düşüşler gibi iş değişikliklerinin bir sonucu olmaktan ziyade gelişim gerçekleştiğini gösterir. Normalleştirilmiş bir hedef örneği, bir kilogram satılabilir ürünün (l / kg) üretimi için kullanılan tatlı su litreleri olarak tanımlanan spesifik tatlı su geri çekilmesidir. 

Hedefler uzun vadeli veya kısa vadeli olabilir (kısa vadeli = 5 yıldan az, uzun vadeli = 5 yıldan fazla). Hedef belirlendikten sonra, başarıya ulaşmak için gereken ayarlamaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilerleme en az üç ayda bir değerlendirilmelidir. 

Teknik Rehberlik:

"2020 yılına kadar toplam su kullanımınızı %30 oranında azaltmak" gibi normalleştirilmiş hedefler belirlemenizi tavsiye ederiz. Higg FEM için, azaltma hedefleri üretim hacmi metriğine göre normalleştirilebilir (Saha Bilgisi bölümünde seçilir: Üretim hacmi birimi). Bunun sebebi normalleştirilmiş ölçümlerin azaltılmış üretim gibi iş faaliyetlerindeki değişimlerden kaynaklanan azalmalar yerine gerçek iyileştirmeyi göstermesidir. Örneğin, referans değeriniz "2016 yılında 10.000 metre kumaş başına 80 m3" ise, iyi bir normalleştirilmiş hedef aşağıdaki gibi olabilir: "2020 yılına kadar bir metre kumaş başına toplam su kullanımını %30 oranında azaltmak". 

 • İlk olarak, hedefin ne olduğunu anlayın:  Burada resmi bir hedef, sahanın özel bir su kaynağından gerçekleşen yıllık su kullanımının sayısallaştırılmış bir performans gereksinimini ifade eder  .  Resmi bir hedef şu şekilde olmalıdır:
  • hedefin kesin başlangıç ​​tarihini (yani, "başlangıç değeri"), ölçüm birimini ve normalleştirilmiş başlangıç değeri tüketimini (örneğin 2010 yılında m 3  / yıl başlangıç değeri) dahil edin
  • hedefin bitiş tarihini, yani gerekli azaltımların hedeflenen tamamlanma tarihini dahil edin; ve
  • bir rakam (örneğin, 1 milyon m3azaltım) veya bir yüzde (örn., %5 azaltım) olarak ifade edilen kesin azaltım miktarını dahil edin.
  • tesisin su kullanımını azaltmasıyla ilgili olmalı (örneğin, tesisteki en önemli su kullanımlarına odaklanır) 
 • İkinci olarak, fabrikanızın hedeflerini tabloya girin:  Her hedef için aşağıdakileri belirtin. Örneğin:
  • İyileştirilmesi hedeflenen kaynağı seçin (birini seçin): Örn. Şebeke suyu
  • Bu kaynaktan su kullanımında değişiklik hedefiniz nedir? Su kullanımınızda başlangıç değerine göre yüzde oranında azaltımlar.   Örneğin, başlangıç yılınız 2015 ise ve azaltma hedefinizi "-10%" olarak yazdıysanız, 2015 başlangıç değerinize göre 2020 yılına kadar şebeke suyu kullanımının %10  oranında azaltılması anlamına gelir
  • Bu normalleştirilmiş mi yoksa mutlak bir hedef midir? Normalleştirilmiş hedef ( Normalleştirilmiş bir su azaltımı hedefi belirlenmesi önerilir  )
  • Bu hedefi başarmak için planlanan tedbirleri açıklayın: Bu hedefi nasıl gerçekleştireceksiniz, örneğin kazan beslemesi için proses suyunu yeniden kullanmak  

Su azaltma hedeflerinin yönetim tarafından değerlendirmesi, su kullanım hedeflerine göre performans değerlendirmesi de dahil olmak üzere, sürekli iyileştirmenin sağlanması için en az üç ayda bir gerçekleştirilmelidir.

Bu aşağıda belirtilen şekilde doğrulanacaktır:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Su çekimini azaltmaya yönelik hedefi/hedefleri tanımlayan belgeler
   • Hedef(ler) yüzde olarak nasıl hesaplandı
   • Hedef, ilgili çalışanlara iletildi ve 3. soruda tanımlanan tesisin başlıca enerji kullanımıyla ilişkisi belirtildi.
    • İletişim yöntemleri şunları içerebilir: Toplantı, bülten panosuyla duyuru, bülten duyurusu ve tesisteki enerji kullanımıyla ilgili görevlere dahil olan çalışanlara diğer yazılı iletişim şekilleri kullanılarak iletilmesi.
    • Not: Hedefler yeni oluşturulmuş ise, inceleme yapısı ve sorumluluk devri yürürlükte olmalıdır. 
 • Görüşmede sorulacak sorular
  • Yönetim, aktif bir şekilde proaktif su tasarrufunu teşvik eder veya onaylar
  • Yönetim, sürekli iyileştirme ve yıllık olarak su azaltma hedeflerini gözden geçirmeyi üstlenir
  • Su tüketimi verileri hedeflere ulaşmak için hesap verebilirliği sağlamak üzere ilgili dahili ve/veya harici paydaşlara sunulur. 
 • Kısmi Evet -
  • "Evet" cevabı ile aynı gereksinimler, ancak toplam su kullanımının %79'u veya daha azını oluşturan kaynaklar (veya bir kaynak) için (bu veri, 1. sorudaki yüzde katkı hesaplaması ile elde edilir).

 

5. Tesisinizde su kullanımını iyileştirmek için bir uygulama planı bulunuyor mu?

Lütfen uygulama planının bir kopyasını yükleyin.

Önerilen yüklemeler: Lütfen su tüketiminde hedeflenen azaltımları başarmak için tasarlanan özel tedbirleri gösteren su kullanımı azaltım planını yükleyin.

Hedeflediğiniz azaltımları yerine getirmek için tedbir aldığınızı gösteren bir uygulama planınız bulunuyor ise, Evet cevabını seçin.

Planınız var, fakat tüm eylem maddelerini başlatmamış iseniz Kısmi Evet cevabını seçin.

Bu sorunun amacı nedir?

Hedef belirleme, su kullanımını sistematik olarak yönetme açısından önemli bir adımdır, ancak iyileştirmenin sağlanması için tesisinizin azaltımları gerçekleştirmek üzere gerekli tedbirleri alması gerekir. Hedeflenen azaltımlara ulaşmanız için aldığınız tedbirleri gösteren bir uygulama planına sahip olunması. Bazı tesisler, hedef belirlemeden bir uygulama planına sahip olabilir. İyileştirme fırsatlarının tanımlanabilmesi, çözümlerin önerilerinin sunulabilmesi ve önerilen çözümlerin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olması durumunda, sermaye veya harcama meblağlarını kullanarak değişikliklerin yapılabilmesi için yönetimin taahhüdü, çalışan farkındalığı ve katılımı gereklidir. Genellikle bu, üçüncü taraflara danışılmasını, literatür ve teknoloji araştırmaları, tasarım firmaları ve çözümlerin uygulanmasına yönelik diğer birçok olası yol arasında pilot testlerin yapılmasını içerebilir. Hedeflerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm faaliyetler, en baştan itibaren organize ve koordine ilerleme adımlarının atılmasını sağlamak için uygulama planının bir parçası olmalıdır. 

Teknik Rehberlik:

Su koruma projeleri için iletişim ve onay yollarını açıklayan bir iş süreci tesis tarafından belgelenmeli ve resmileştirilmelidir.

Tedbir adımları şunları içermelidir:

 1. Su tasarruf fırsatlarının belirlenmesi
 2. Su tasarrufu alternatiflerini, yatırım ve yatırım getirisini (ROI) değerlendirme
 3. Seçilen çözüm için fonların onaylanması
 4. Çözümün uygulanması ve azaltımların izlenmesi
 5. İlerleme durumunu kontrol etmek için eylem planının düzenli olarak incelenmesi

Su tasarrufu fırsatları, örneğin bireysel çalışanlar, su denetimleri ve su dengeleri ile tespit edilebilir. Bazı basit tasarruf alternatifleri, sızıntıların tamir edilmesi gibi bakımlarla ilgilidir. Diğer tasarruf alternatifleri, daha karmaşık bir şekilde ekipmanın /kimyasalların değiştirilmesi veya süreçte değişiklik yapılmasını gerektirebilir, örneğin:

 • İşlem ve tarifioptimizasyonu
 • Optimum proses koşullarını ve hızlılık gereksinimlerini kontrol etme
 • İlk seferde doğru bir şekilde daha yüksek sonuçlar elde etme
 • Yıkama davranışını iyileştirebilen kimyasalların kullanımı
 • Proseslerin kombinasyonu: Boyalar ve iki aşamalı aynı banyoda kimyasalların kullanım imkanı
 • Diğer prosesler için sondan bir önceki durulama veya yıkama suyu kullanma ihtimali 

Maliyet genellikle en yüksek endişe kaynağıdır; bu nedenle, tesis yatırım getirisi senaryolarını değerlendirebilmelidir, çünkü gelişmeler sermayeye mal olabilir ancak su kullanımının maliyetini düşürecektir ve aynı zamanda enerji ve kimyasallardan tasarruf edilmesini de sağlayabilir. Çözüm seçildikten sonra, tesis uygulamayı programlamalı ve desteklemelidir. Bu, vanaların değiştirilmesi kadar basit bir uygulama da olabilir veya üçüncü bir tarafın yapım sözleşmelerini tasarlamasının sağlanması gibi karmaşık da olabilir. Sonuçta, bu soru tesisin sürdürülebilir yenilikler üzerinde nasıl bir tedbir aldığına dair çerçeveyi ortaya koymayı hedefler. 

Uygulama planınız su tüketimini azaltacak her türlü işlemi içerebilir. Su Tasarrufu Önlemleri aşağıda belirtilenleri içerir:

 • Yoğuşma suyunun toplanması ve tekrar kullanılması
 • Soğutma suyunun toplanması ve tekrar kullanılması
 • Sıfır Sıvı Tahliyesi (ZLD) su arıtma teknolojilerini kullanarak %80'den fazla suyun geri dönüşümü ve tekrar kullanılması.
 • Proses veya durulama suyunun toplanması ve tekrar kullanılması (en az % 30  oranında tavsiye edilir)
 • Düşük banyolu boyama makinelerinin kullanılması
 • Her ayrı proses reçetesinde banyo oranının gösterilmesi
 • Sürekli akışlı yıkamalar yerine toplu durulamanın kullanılması
 • Boyalar ve yardımcı maddeler için otomatik dağıtıcı sistem (tuz da dahil olmak üzere kimyasallar) 

En İyi Uygulama önerileri şunları içerir:

 • Ekipman temizleme / durulama oranını azaltmak için boya partisi planlama (boya makinelerinde benzer renkleri gruplandırın)
 • Daha az sayıda durulama döngüleri ve atıkta daha az pigment için boya sabitleme oranı optimizasyonu
 • Su kullanımını azaltmak için geliştirilmiş kimyasallar
 • Modern su tasarrufu ekipmanları yerleştirildi.
 • Akış sayaçları su kullanımını sürece göre izler
 • Su tasarrufu konusunda çalışan farkındalığı
 • Sızıntıların tamir edilmesi (savurgan uygulamalar) 

Daha fazla bilgi için:

Bu aşağıda belirtilen şekilde doğrulanacaktır:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Spesifik projeleri, hedeflenen azaltımları, tarihleri ve toplam enerji kullanımının %80 veya daha fazlasını kapsayan ilerlemeyi listeleyen su azaltım planı ve/veya
   • Su azaltım fırsatlarını ve uygulama tarihlerini belirleyen harici bir taraf tarafından gerçekleştirilen su denetimi veya değerlendirmesi
  • Görüşme sırasında elde edilen gözlemler
   • Yönetim, uygulanmakta olan projeler, bunların tamamlanma durumları ve bunlarla bağlantılı faydaları içeren plan dahilinde açıklama yapabilir
   • Yönetim, aktif bir şekilde proaktif su tasarrufunu teşvik eder veya onaylar
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılması gereken hususlar
   • Tamamlanmış veya devam eden, planda tanımlı projeler
   • Planla ilgili tüm ekipmanların veya proseslerin resimlerini çekin
  • Kısmi Evet
   • "Evet" cevabı ile aynı gereklilikler, ancak toplam su kullanımının %50-79'unu oluşturan kaynaklar (veya bir kaynak) için 

 Oluşturulacak Şablonlar:  küçük / orta Düzey 2 fabrikaları için buradan örnek uygulama planı şablonunu indirin 

6. Tesisiniz su çekimini referans değerinize göre azalttı mı? Azaltılan tüm su kaynaklarını seçin.

·       Kaynak

·       Başlangıç yılı seçin

·       Tesisinizin bu kaynaktan su kullanımındaki değişikliği gösterin (ölçüm miktarı ve birimi)

·       Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için kullanılan stratejileri tanımlayın 

Yükleyin: Tesis tarafından alınan tedbirlere atfedilebilen en az bir ana su kaynağının (örn. şebeke, yüzey suları, yer altı suları, geri dönüşümlü su vb.) yıllık su kullanımının normalleştirilmiş veya mutlak şekilde azaltıldığının kanıtı. Geçen takvim yılındaki normalleştirilmiş su çekilme oranındaki azalmayı gösteren su takibi raporları Tesis tarafından iyileştirmenin sağlanması için gerçekleştirilen eylemlerin bu iyileştirmeye nasıl katkıda bulunduğunun tanımı. 

Toplam su kullanımınızın %80 veya daha fazlasını oluşturan su kaynakları için azaltım yaptıysanız tam puan alırsınız.

Toplam su kullanımınızın %50-79 veya daha fazlasını oluşturan su kaynakları için azaltım yaptıysanız kısmi puan alırsınız. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkaracak olan en büyük su çekme kaynaklarınızı azaltmanızı ödüllendirmek içindir.

Eğer herhangi bir azaltımınız yoksa veya bir kaynak için azaltımlarınızın ne olduğunu belirtemiyorsanız, lütfen bu kaynak için cevap seçeneği olarak Hayır seçin. 

Eğer kaynaklarınızın her biri için bir başlangıç değeri girmişseniz, azaltımlarınız aşağıda otomatik olarak hesaplanacaktır. Eğer bir başlangıç değeri girmemişseniz, aşağıda azaltımlarınızı manuel olarak girme seçeneği verilmektedir.  

Bu sorunun amacı nedir?

Sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme yolculuğudur. Başarı;  izleme, hedef belirleme ve hedeflere ulaşmak için uygulama planlarının gerçekleştirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın sonucudur. Bu soru, son bir yılda elde edilen su tasarrufundaki başarıyı göstermek için bir fırsat sağlar. Bir önceki yılda elde edilen başarıyı izleyerek, tesis elde edilen sonuçlarla sürdürülebilirlik konusunda verilen taahhütlerini ispatlar. 

Bu, zorlu çalışmanızın sonucunda gerçekleştirilen etki azaltımını göstermek, hedefleri belirlemek, izlemek ve bir eylem planı oluşturmak için bir fırsattır. Geçen yılda yaptıklarınızı paylaşmak için bu soruyu kullanın. 

Teknik Rehberlik:

 1. Son takvim yılında elde edilen iyileşme oranını % açısından sıralayın: "Her bir birim başına yer altı suyu kullanımı %2 oranında azaldı (unit başına 0,17 m 3 ). [Ölçüm kayıtları günlük kitabı 2010-2012, EMS hedefleri ilerleme incelemesi 2012]" Bu aşağıdakileri içerir:
 • Su azaltma başarısının aşağıdakilere göre listelenmesi:
  • hangi su kaynakları azaltıldı?
  • Azalan suyun mutlak veya normalleştirilmiş miktarı
  • normalleştirme metriği (azaltımı normalleştirmek için)
 • İlgili belgelere referans. 
 1. Lütfen bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için kullanılan planları / stratejileri tanımlayın. Örnek: "Çamaşır yıkanması sırasında çıkan yoğuşma suyu yakalanır ve kazan için besleme suyu olarak yeniden kullanılır. [EMS kılavuzu s.124-128]." Bu aşağıdakileri kapsar:
 • Su azaltma başarısının aşağıdakilere göre listelenmesi:
  • geri dönüşüm için suyun elde edildiği yer
  • geri dönüşümlü suyun kullanıldığı yer
 • İlgili belgelere referans. 

NOT: Tesis hazırlaması zor olan su verimliliğinin son %5-10'unda çalışabileceği için bu gerçek iyileştirme %'sinin PUANLANMASI DEĞİLDİR. Yanlışlıkla yeni başlayanlara daha fazla ödül ve liderlere daha az puan vermek istemiyoruz. 

Bu aşağıda belirtilen şekilde doğrulanacaktır:

 • Evet için Beklentiler
  • Gerekli belgeler
   • Toplam su kullanımınızın %80'inden fazlasını oluşturan su kaynakları için azaltımları gösteren su izleme raporları ve tüketim kayıtları
   • Enerji azaltımlarının sadece üretimdeki düşüşten dolayı olmadığını gösteren yeni ekipman satın alımlarının ya da verimlilik iyileştirmelerinin kanıtları
  • Görüşme sırasında elde edilen gözlemler
   • Yönetim, yıllık bazda su tüketimini azaltma hedeflerinin değerlendirilmesinde proaktif bir biçimde sürekli iyileştirmeyi teşvik ediyor
   • Yönetim, iyileştirmeyi sağlamak için tesis tarafından atılan adımların nasıl iyileştirme sağladığını açıklayabilir.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılması gereken hususlar
   • Proje planının bileşenleri karşısında ilerleme kaydedilmesi (örneğin, su geri çekilmesini azaltmak için kurulan ekipmanların / proseslerin gözlemlenmesi)
   • Su verimliliği projelerinden elde edilen kazançlar (varsa)
   • Su verimliliği başarıları için verilen ödüller veya sertifikalar 
 • Kısmi Evet
  • Yukarıdaki "evet" ile aynı şartlar ancak toplam su kullanımınızın %50-79'unu oluşturan su kaynakları (veya bir kaynak) için

 

Su Kullanımı - Seviye 3 

7. Tesisiniz su alımına karşı kullanımının (örneğin hangi süreçler) ve çıktısının (örneğin atık su arıtım tesisine) izlenebilirliğini değerlendirmek için su dengesi veya diğer herhangi bir inceleme yöntemi uyguluyor mu? 

Önerilen Yüklemeler: Su Dengesi veya eşdeğeri 

Su dengesini analiz edebilmek için metodolojinizi yükleyin

·      Su dengesi analizi nasıl gerçekleştirilmiştir?

 

Eğer tesisiniz su alımına karşın kullanımının ve tesisteki çıktıların izlenebilirliğini tamamen anlamak üzere eksiksiz bir su dengesi uygulanmış ise Evet cevabını seçin. Eksiksiz bir su dengesi aşağıdaki bilgileri içermelidir.

Eğer kısmi bir su dengesi tamamlamışsanız fakat tüm zorunlulukları tamamlamak için eylem planınız bulunuyor ise lütfen Kısmi Evet cevabı verin. 

Aşağıdakileri içerir:

 • Tesise gelen su: miktar ve su kaynakları.
 • Üretim sürecinde kullanılan su miktarı
 • Tesiste yeniden işleme sokulan/yeniden kullanılan su miktarı
 • Üretilen atık suyun kalitesi
 • Tesiste üretilen atık su
 • Kendi arıtımınızdan sonra boşaltılan su hacmi
 • Su dengesinin güncellendiği sıklık 

Bu sorunun amacı nedir?

Tam bir tesis su dengesi oluşturulması, tesislerin tanımlanamayan suyu belirlemelerine izin verir ve verimliliğin artırılması için fırsat sağlayan alanlara ilişkin bilgi sağlar. Bir su dengesi, tarihsel su kullanımı ve suyun maliyeti ile birlikte, bir tesisin toplam su kullanımını ve tesisin maliyet tasarrufu fırsatlarını anlamasına yardımcı olacaktır.

Teknik Rehberlik:

Zaman içerisindeki performansın görünürlüğünü sağlayan bir yöntem su dengesidir. Bir su dengesi, belirli bir alan / araç / işlem için atık suya da baktığından dolayı, bir tesisin su kullanımını ve ayrıca kaçaklar ve buharlaşma yoluyla potansiyel kayıpları belirlemesini sağlar. Maliyetle birlikte su kullanımı geçmişi, bir tesisin zaman içindeki performansını saha düzeyinden proses düzeyine kadar indirerek görsel hale getirmesini sağlayan trendler oluşturabilir. Su dengesi oluşturulmasındaki sınırlayıcı faktörler, bakıma ihtiyaç duyan sayaçlar/tahminler ve veri kayıtlarıdır. Elektronik veri sistemleri bu işlemi otomatik olarak ve isteğe bağlı olarak gerçekleştirmek için uygulanabilir, böylece bir su denetimi gerçekleştirmek için gereken zaman ve çaba artık gerekmez. 

Temel su dengesi tesisin mülk sınırını dikkate alır ve tesise harici kaynaklardan gelen tüm suları (sahada bulunan kuyular dahil) ve atık su ve kanalizasyon yoluyla tesisten ayrılan tüm suları belirler. İdeal bir ortamda bu kadar fazla kayıp olmaz dolayısıyla giriş - çıkış = 0'dır. 

Bununla birlikte, pratikte, giren ve çıkan arasındaki fark  neredeyse hiçbir zaman sıfır olmaz.   Fark muhtemelen sızıntı, buharlaşma (planlanan veya istenmeyen), ölçüm hatası (% 1-10) vb. gibi sebeplerden dolayı oluşur. Toplam su kullanımının % 15'inden daha az fark normaldir.   Yine de, toplam su kullanımının % 25'inden daha büyük bir fark genellikle daha büyük bir sorunun göstergesidir ve ek bir incelemeyle su kaybı kaynakları belirlenmelidir.   Bu, sıklıkla sızıntıları ve zayıf performans gösteren ekipmanları ortaya çıkarabilir. 

Daha gelişmiş su dengeleri, tesis mülkünden bir bina sınırına, imalat süreci sınırına veya hatta bir alet / ekipmana özgü sınıra kadar bakılan sınırı hareket ettirir. Araca ne giriyor ve araçtan ne çıkıyor? Bu daha gelişmiş denge, yalnızca kullanıma uygun ölçme ve tahmin noktaları ile sınırlıdır, ancak tesis içinde su kullanımının daha kapsamlı ölçümüne izin verir ve bu da bu kullanımlar üzerinde daha fazla kontrol sağlanmasına neden olur. 

 • Tüm tesisinizde suyun nasıl kullanıldığını belirleyin ve bunu analiz edin, analiz su alımına karşın ve kullanımın (yani hangi prosesler) ve çıktının (yani, ETP'ye) izlenebilirliğini değerlendirmek / anlamak için tesiste gerçekleştirilmelidir. İyi bir metodoloji bir su dengesi oluşturmak olabilir. Bir su dengesi, ihtiyaçlara göre basit veya gelişmiş olabilir.
 • Bir tesis su dengesinin oluşturulması, tesislerin su kayıplarını belirlemelerine izin verir ve verimliliği iyileştirme fırsatları bulunan alanlara ilişkin bilgi sağlar. Bir su dengesi, geçmişteki su kullanımı ve suyun maliyeti ile birlikte, bir tesisin toplam su kullanımını ve tesisin maliyet tasarrufu fırsatlarını anlamasına yardımcı olacaktır.
 • Temel su dengesi, suyun tesise nasıl girdiğini ve tesisten nasıl çıktığını anlatmak için kullanılan bir denklemdir. Toplam ölçülen girdiler ideal bir ortamda tüm çıktıların toplamına eşit olmalıdır (girdi = çıktı). Eşit olmadığında, su kaybı veya tüketimi olduğu anlaşılır: girdi - çıktı = su kayıpları. Buharlaşma gibi bazı kayıplar, normal üretim işlemlerinin bir parçasıdır. 

İşte, fabrikanızdaki suyun girişini ve çıkışını gösteren temel bir su dengesi örneği:

Kaynak:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212371716300221   

 • % 15'in üzerindeki farklılıklar, çoğu sayaç için hata olarak tanımlanamayacak tutarsızlıkları ve hesaplama tutarsızlıklarını ifade eder ve kaçak veya diğer olası sorunların varlığına işaret eder. (tipik olarak %15'lik bir hesaplanan su kaybı iyi bir dengedir, %15'ten daha fazlası kötü dengeye işaret eder ve doğruluğundan emin olmak için yeniden yapılması gerekebilir. 0 veya negatif bir su kaybı dengesi genellikle bir hatadır.)
 • Her alanın, binanın, prosesin veya hatta ekipmanın tüm girdilerinin ve çıktılarının ölçüldüğü daha gelişmiş bir su dengesi, daha ayrıntılı bir su dengesi hesaplaması yapılmasına izin verir. Bu, belirli alanlarda veya binalarda aşırı su kullanımını gösterebilir. Daha fazla hedeflenen verimlilik iyileştirmesi için.
 • Bir su dengesi ne kadar sıklıkla incelenirse, tesisin su kullanımı ve değişkenliği o kadar iyi anlaşılabilir. Bir işletme çaba düzeyini kazanılan potansiyel değer ile dengelemelidir. Aylık su dengesi, mevsimlik eğilimleri ve su kullanımındaki değişkenliği anlamaya yardımcı olduğundan ve genellikle su kullanım faturalandırma sıklığına uygun olduğundan dolayı önerilir. 

Sözlük:

 

 • Su Dengesi: Temel Su Dengesi, suyun tesise nasıl girdiğini ve tesisten nasıl çıktığını anlatmak için kullanılan bir denklemdir. Ölçülen toplam su girdileri su çıktılarının ve su kayıplarının toplamına eşit olur. 

Örnek için web sitesine bakınız -  http://waterplanner.gemi.org/calc-waterbalance.asp   

Daha fazla bilgi için:

Bu aşağıda belirtilen şekilde doğrulanacaktır: 

 • Evet için Beklentiler
  • Gerekli belgeler
   • Tesis bir su dengesini tam olarak uygulamaktadır veya su alımına karşın kullanımın ve tesisteki çıktıların izlenebilirliğini tamamen anlamak için analiz yürütmek üzere farklı bir yöntemi şeffaf bir şekilde gösterebiliyor.
   • Bu rapor aşağıdaki bilgileri içermelidir:
    • Tesise gelen su: miktar ve su kaynakları.
    • Üretim sürecinde kullanılan su miktarı
    • Tesiste yeniden işleme sokulan/yeniden kullanılan su miktarı
    • Üretilen atık suyun kalitesi
    • Tesiste üretilen atık su
    • Kendi arıtımınızdan sonra boşaltılan su hacmi
    • Su dengesinin güncellendiği sıklık
   • Görüşmede sorulacak sorular
    • Su dengesi ne sıklıkta gözden geçiriliyor?
    • Su dengesinden ne öğrendiniz?
    • Kayıplar var mıydı? Ne kadar büyük? Nasıl açıklandılar?
   • İnceleme - fiziksel olarak bakılması gereken hususlar
    • Su boru hattı çizimi / şeması / akış şemasını inceleyin, fabrikanın su kullanımı konusunda bilgi sahibi olup olmadığını kontrol edin (çıktı süresince girdiler)
    • Su tüketimi için alt ölçüm ve uygun kayıt tutma

 

Bu makale yardımcı oldu mu?
2 kişi içerisinden 2 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.