Takip et

Atık

 

Atık, fabrika sahasından atılan ve çevreyi ve çevredeki toplulukları kirletebilecek ve kirli hale getirebilecek herhangi bir materyal veya maddeyi ifade eder. 

Tehlikeli atık, kimyasal, fiziksel veya biyolojik özelliklerinden dolayı (örneğin yanıcı, patlayıcı, toksik, radyoaktif veya bulaşıcıdır) halk sağlığına ve/veya çevreye zarar verebilecek olan atıklardır. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu, tehlikeli atığı "sağlığımıza veya çevreye zararlı veya potansiyel olarak zararlı olan atıklar" olarak tanımlıyor. Tehlikeli atıklar sıvı, katı veya gaz veya sulu çamur şeklinde olabilir. (  Kaynak  ) 

Tehlikeli olmayan atıklar, bu tanımın kapsamadığı tüm diğer atıkları içerir. Gıda atığı veya plastik atık gibi tehlikeli olmayan atıklar, düzgün bir şekilde yönetilmediği takdirde bulaşma ve yangın tehlikesi oluşturabilir. 

Higg Atık bölümü şunları yapmanızı gerektirebilir:

 • Tüm tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık akışlarını takip etmek
 • Tüm tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık akışları için üretilen hacmi ve bertaraf yöntemini bildirmek
 • Tüm tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkları ayırmak, düzgün bir şekilde depolamak ve taşınmaları için çalışanları eğitmek
 • Atıkların tesiste açıkta yakılmasını ve atılmasını yasaklamak ve tüm tesis için yakmaları düzgün bir şekilde kontrol etmek
 • Üretilen atıklar için normalleştirilmiş referans değerlerini ayarlamak (örneğin, 2016 yılında üretim birimi başına üretilen 20 kg'lık evsel atık) ve bertaraf yöntemleri (örneğin, 2016'da evsel atıkların % 80'i arazi doldurma yöntemi ile bertaraf edildi)
 • Atık azaltımları ve bertaraf yöntemlerinin iyileştirilmesi için normalleştirilmiş hedefler belirlemek
 • Su azaltma hedeflerini gerçekleştirmek için belirli eylem ve stratejiler içeren bir eylem planı oluşturmak
 • "Geçen yıl üretim birimimiz başına 16 kg evsel atık ürettik ve 2016 yılından beri yıllık %20 azalma" gibi referans değere göre atık azaltımlarını göstermek
 • Kılavuz uygulama: Boşaltım sahaları, yakma fırınları ve çevreye atılmış olan tüm materyallerin en az yüzde 90'ını yönlendirin
 • Kılavuz uygulama: Atıkları, daha iyi kalitede veya çevreye daha fazla duyarlı yeni ürünler haline getirerek atıkların ileri dönüşümü. 

Atık performansı iki şekilde geliştirilebilir:

 1. Tesisiniz için üretilen toplam atık miktarını azaltarak
 2. Geri dönüşüm, yeniden kullanım veya uygun şekilde kontrol edilen yakma gibi tercih edilen bertaraf yöntemlerine geçerek 

Atıklara Giriş

Atık, fabrika sahasından atılan ve çevreyi ve çevredeki toplulukları kirletebilecek ve kirli hale getirebilecek herhangi bir materyal veya maddeyi ifade eder. 

Atık örnekleri arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlar sayılabilir:

 • Tehlikeli olmayan atıklar  malların ve hizmetlerin tüketiminden ve malların imalatından atılan malzemelerdir. Katı atık örnekleri (bunlarla sınırlı olmayan) arasında kumaş, deri veya diğer malzemeler, plastik ve kağıt veya kağıt, karton gibi paket atıkları ve gıda gibi ev atıkları ile avlu / bahçe atığı, cam ve metal konteynırlar gibi üretim atıkları sayılabilir.
 • Tehlikeli atıklar, kimyasal, fiziksel veya biyolojik özelliklerinden dolayı (örneğin yanıcı, patlayıcı, toksik, radyoaktif veya bulaşıcıdır) halk sağlığına ve/veya çevreye zarar verebilecek olan atıklardır. Amerika Birleşik Devletler Çevre Koruma Kurumu, tehlikeli atığı "sağlığımıza veya çevreye zararlı veya potansiyel olarak zararlı olan atıklar" olarak tanımlıyor. Tehlikeli atıklar sıvı, katı veya gaz veya sulu çamur şeklinde olabilir. Tehlikeli atıkları yönetme koşulları tehlikeli olmayan atıklara göre çok daha sıkıdır. (http://www.epa.gov/osw/hazard/) 

Bununla birlikte, tehlikeli veya tehlikeli olmayan atık sınıflandırması, bir ülkenin mevzuatından diğerinin mevzuatına göre değişebilir, hangi atıkların 'tehlikeli' olarak sınıflandırılabileceği farklılık gösterebilir.  Bir tesis en azından yasal atık gereksinimlerini yerine getirmelidir. Yasal gereklilikler yoksa, daha sıkı olan endüstri talimatları seçin.

Atık - Seviye 1

1. Tesisinizde hangi tehlikesiz atık yığınları üretiliyor? Tüm uygun cevapları işaretleyin:

·       Malzemeler (lütfen belirtiniz)

·       Metal

·       Plastik

·       Kağıt

·       Kutular

·       Yemek

·       Cam

·       Karton

·       Diğer (Lütfen Belirtin)

·       Tüm evsel atıkların toplamı 

Önerilen Yükleme: Atık Bildirgesi

Üretim ve evsel atıkları da içerir.

Eğer tesisiniz tarafından üretilen tüm atık yığınlarının miktarını tamamen izliyorsanız tam puan alırsınız.

Eğer en azından bir atık kaynağınızı tamamen takip ediyorsanız fakat tüm kaynakları henüz takip etmiyorsanız, kısmi olarak puan alırsınız. 

Sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizdeki tüm tehlikeli olmayan atık türleri hakkında (hem üretim hem de evsel atıklar) farkındalık yaratmak ve ürettiğiniz her atık çeşidinin miktarını izlemeye başlamaktır. 

Atıkları nasıl iyileştireceğinize ilişkin stratejik kararlar almadan önce atık kaynaklarınızı bilmelisiniz.   En çok ürettiğiniz atık kaynakları iyileştirmeye öncelik vermeniz önemlidir.  

Tercih edilen bertaraf yöntemlerini (ör. yeniden kullanım, geri dönüşüm, uygun şekilde kontrol edilen enerji geri kazanım, yakma ve biyolojik/kimyasal arıtma) kullanımınızı artırmak ve toprağa gömme ve/veya kontrolsüz yakmayı azaltmak için fırsatları artırmak amacıyla her bir atığın nasıl bertaraf edileceğinin açıkça belirtilmesi önemlidir. 

Teknik Rehberlik:

Atık envanterinin konsolide edilmesi, tesisinizin ürettiği atıkların çevresel etkilerini anlamanın ilk adımıdır. İlk olarak, tesiste atık ürettiğiniz yeri belirlemek, atık türünü ve tehlikesini/tehlikelerini, atık miktarını ve nasıl yönetilmesi gerektiğini anlamak için tesisinizin işletme faaliyetlerini ve süreçlerini ayrıntılarıyla belirleyin. 

Aşağıdaki terminoloji, bu sorunun nasıl tamamlanacağını anlamanıza yardımcı olacaktır:

 • Tüm atık yığını, ürünü imal ederken üretilen atıklar, ofis kullanımı sırasında, kantinde işçiler tarafından üretilen atıklar, yurtlarda ve bir hizmet vermek üzere tesise gelen bir yüklenici tarafından üretilen atıklar dahil olmak üzere tesiste üretilen tüm atıkları ifade eder.
 • Nihai imha  atıklarınızı dönüştürmek veya yok etmek için son adım anlamına gelir. Bir müteahhit atıklarınızı toplar ve başka bir şirkete satarsa, Nihai imha atıklarınızı geri dönüşüm, yakma, işleme tabi tutma (fiziksel veya kimyasal arıtma) veya çöpünüzü depolama ile en son işleyecek şirket olacaktır. Bu, atık toplama alanını kontrol ederek ve ayrıştırmanın iyi yönetildiğini onaylayarak fabrikada kontrol edilebilir.
 • Tehlikeli olmayan atıklar malların ve hizmetlerin tüketiminden ve malların imalatından atılan malzemelerdir. Katı atık örnekleri (bunlarla sınırlı olmayan) arasında kumaş, deri veya diğer malzemeler, plastik ve kağıt veya kağıt, karton gibi paket atıkları ve gıda gibi ev atıkları ile avlu / bahçe atığı, cam ve metal konteynırlar gibi üretim atıkları sayılabilir.
 • Tehlikeli atık, kimyasal, fiziksel veya biyolojik özelliklerinden dolayı (örneğin yanıcı, patlayıcı, toksik, radyoaktif veya bulaşıcıdır) halk sağlığına ve/veya çevreye zarar verebilecek olan atıklardır. Amerika Birleşik Devletler Çevre Koruma Kurumu, tehlikeli atığı "sağlığımıza veya çevreye zararlı veya potansiyel olarak zararlı olan atıklar" olarak tanımlıyor. Tehlikeli atıklar sıvı, katı veya gaz veya sulu çamur şeklinde olabilir. Tehlikeli atıkları yönetme koşulları tehlikeli olmayan atıklara göre çok daha sıkıdır. (http://www.epa.gov/osw/hazard/)
  • Bununla birlikte, tehlikeli veya tehlikeli olmayan atık sınıflandırması, bir ülkenin mevzuatından diğerinin mevzuatına göre değişebilir, hangi atıkların 'tehlikeli' olarak sınıflandırılabileceği farklılık gösterebilir.   Tesis yasal atık gereksinimlerini takip etmelidir.  Yasal gereklilikler yoksa, daha sıkı olan endüstri talimatları seçin.
 • Yeniden kullanım:Atık haline getirilmiş ürünlerin veya ürün bileşenlerinin, orijinal veya başka amaçlar için, başka herhangi bir ön işleme tabi tutulmadan yeniden kullanılabilecekleri şekilde hazırlandığı kurtarma işlemlerini kontrol etme, temizleme veya onarma anlamına gelir. Örneğin:
 • Kimyasal tedarikçi, kimyasal konteyneri aynı kimyasalla doldurmak için yeniden kullanabilir
 • Kumaş kalıntısı başka bir fabrikada tekrar kullanılabilir
 • Şarj edilebilir piller birçok kez tekrar kullanılabilir

 

 • Geri dönüşüm: Orijinal veya başka amaçlar için bir ürün, malzeme veya madde elde etmek için atığın yeniden işlenmesini gerektirir. Enerji geri kazanımını ve yakıt olarak veya dolum işlemi için kullanılacak olan malzemelerin yeniden işlenmesini içermez. Örneğin:
 • Plastik geri dönüşümü, hurda veya atık plastiklerin geri kazanılması ve malzemenin faydalı ürünler haline getirilmesi için, bazen orijinal durumlarından tamamen farklı biçimlerde yeniden işlenmesi sürecidir. Örneğin, bu meşrubat şişelerinin eritilmesinden sonra plastik sandalyeler ve masalar olarak dökülmeleri anlamına gelebilir.
 • Oyun alanı yüzeyleri veya trafik konileri için kullanılan plastik
 • Mobilya, minderler, battaniyeler, oyuncaklar için kullanılan dolgu/doldurma malzemesi için yeniden işlenen kumaş hurdaları

 

 • Enerji kazanımı ile yakılan:Toplanan ve yakma, gazlaştırma, anaerobik sindirme veya materyalin doğal yararlı enerjisini kurtaran diğer teknolojilere kasıtlı olarak tahsis edilen materyal. Çevresel etkileri engelleyen ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkaran yöntemler gereklidir.
 • Yakma: Uluslararası standartlara uygun bir Yakma süreci ile toplanan ve yönetilen malzemeler.
 • Arazi doldurma: Uluslararası standartlara uygun bir arazi doldurma yöntemi ile toplanan ve yönetilen malzemeler. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tesis tarafından üretilen TÜM tehlikeli olmayan atıklar listesi
    • Üretim Atığı
    • Ambalaj atıkları
    • Evsel Atık
   • Tehlikeli olmayan TÜM atıklar için miktar izleme yöntemi
   • Tehlikeli olmayan TÜM atıkların (örneğin, atık yüklenicilerinin faturaları) hem bertaraf miktarını hem de türünü (bertaraf etme yeri dahil) takip etmek için kullanılan kayıtlar
  • Mülakat görüşmesi
   • Yönetim, tehlikeli olmayan atıkların ana kaynaklarını ve bu atıklara ne olduğunu açıklayabiliyor (nereye bertaraf edildikleri)
   • Tehlikeli olmayan atıkları izlemek için uygulanan prosedürleri değerlendirin
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Tehlikeli olmayan atık üretim kaynakları
   • Atık bertarafı için toplama sahaları
 • Kısmi Evet: Kısmi puan, tamamen izlenen kaynak sayısına bağlıdır.
   • Tesisteki en az bir tehlikeli olmayan atık kaynağı için yukarıda "evet" seçeneğinde belirtilen koşulların aynısı. Bu tam olarak izlenmelidir. Bu, 1. Seviyede listelenen en az bir kaynak için (ancak hepsi değil) tüm sütunlarda eksiksiz cevap sağlanması anlamına gelir ve tüm cevapları destekleyen kanıtlar sağlanmalıdır.

 

2. Tesisinizde hangi tehlikeli atık yığınları üretiliyor? Tüm uygun cevapları işaretleyin:

Üretim Atığı

·       Boş kimyasal variller ve konteynerler

·       Film ve Baskı Çerçevesi

·       Atık su arıtım çamuru (endüstriyel/evsel)

·       Sona ermiş/kullanılmamış/kullanılmış kimyasallar (atık yağ, çözücüler, geciktiriciler vb.)

·       Basınçlı Gaz Türleri (soğutucular vb.)

·       Kirlenmiş malzemeler (lütfen belirtiniz)

·       Diğer (Lütfen Belirtin)

Evsel Atık

·       Piller

·       Florasan ampul

·       Mürekkep kartuşu

·       Atık yağlar ve gres yağı (yemek pişirmeden kaynaklanan)

·       Boş konteynerler (temizleme, sterilizasyon, pestisitler vb.)

·       Elektronik Atıklar

·       Kömür yakma atıkları (uçucu kül ve taban külü/kömür cürufu)

·       Diğer (Lütfen Belirtin)

Önerilen Yükleme: Tehlikeli atık bildirgeleri

Eğer tüm tehlikeli atık kaynaklarını tamamen izliyorsanız VE tehlikeli atıkları lisanslı ve izinli bir tehlikeli atık yüklenicisi aracılığıyla bertaraf ediyorsanız tam puan alırsınız. Lütfen variller veya fıçılar hakkında bildirimde bulunmaya yönelik bilgi için aşağıdaki kılavuz belgelere bakın. 

Sorunun amacı nedir?

Amaç yerinde üretilen tüm tehlikeli atık türlerine ilişkin farkındalık yaratmak ve ürettiğiniz her atık çeşidinin miktarını izlemeye başlamaktır. 

Tehlikeli atıklar tehlikesiz atıklara göre çevre ve insan sağlığı için daha büyük risk teşkil eder ve dolayısıyla daha sıkı bir yönetim süreci gerektirir. Atıkları nasıl iyileştireceğinize ilişkin stratejik kararlar almadan önce atık kaynaklarınızı bilmelisiniz. En çok ürettiğiniz atık kaynakları iyileştirmeye öncelik vermeniz önemlidir. 

Teknik Rehberlik: 

 Varil / Fıçılar Hakkında Not  : Boş varilleri bertaraf ettiyseniz, lütfen tüm varillerin toplam ağırlığını kilogram veya metrik ton cinsinden girin. Örneğin, her biri 20 kilo ağırlığındaki 25 adet boş çelik davul atarsanız, lütfen "Boş konteynerleri" seçin ve 500 kilogram girin (25 varil x 20 kg = toplam 500 kg'). "Bidon" seçeneğini seçerseniz, son hesaplamanızdaki bidon başına 16 kg'lık bir ağırlığı varsayacağız (standart çelik ve plastik varillerin ortalama ağırlığı). Bu seçenek yalnızca gerçek ağırlık bilinmediğinde seçilmelidir. En doğru sonuçları hesaplamak için, kilogram cinsinden gerçek ağırlığı girmenizi ve varil veya bidonunuzun ağırlığını ölçemiyorsanız yalnızca genel "varil" seçeneğini seçmenizi öneririz. 

Sıvı atıkları içeren tam bidonları attıysanız, lütfen bidonun hacmini (kübik fit, kübik yarda, galon, metre) veya toplam ağırlığını (kg veya metrik ton) girin.

Fabrikanızın atıkların düzgün bir şekilde işlendiğini ve ilgili tesiste arıtıldığını/imha edildiğini düzenli olarak kontrol etmesi önerilir. Kirlenmiş materyallere bir örnek, makineleri temizlemek için kullanılan pamuk veya naylon parçası olabilir. Kumaş, hidrolik yağ ya da yağlayıcı ya da mürekkep ya da kimyasal ile kontamine olmuş ve tehlikeli atık bölümüne gönderilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte, tehlikeli veya tehlikeli olmayan atık sınıflandırması, bir ülkenin mevzuatından diğerinin mevzuatına göre değişebilir, hangi atıkların 'tehlikeli' olarak sınıflandırılabileceği farklılık gösterebilir.  Tesis yasal atık gereksinimlerini takip etmelidir.  Yasal gereklilikler yoksa, daha sıkı olan endüstri talimatları seçin. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tesis tarafından üretilen TÜM tehlikeli atıklar listesi
    • Üretim Atığı
    • Ambalaj atığı (örneğin kimyasal bidonlar ve konteynerler)
    • Evsel Atık
   • Tehlikeli TÜM atıklar için miktar izleme yöntemi
   • Tehlikeli olan TÜM atıkların (örneğin, atık yüklenicilerinin faturaları) hem bertaraf miktarını hem de türünü (bertaraf etme yeri dahil) takip etmek için kullanılan kayıtlar
  • Mülakat görüşmesi
   • Yönetim, tehlikeli atıkların ana kaynaklarını ve bu atıklara ne olduğunu açıklayabiliyor (nereye bertaraf edildikleri)
   • Tehlikeli olmayan atıkları izlemek için uygulanan prosedürleri değerlendirin
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Tehlikeli atık üretim kaynakları
   • Atık bertarafı için toplama sahaları

 

3. Tesisiniz tüm atık yığınlarını tehlikesiz ve tehlikeli atıklar olarak ayırıyor ve bunları ayrı yerlerde depoluyor mu? 

Yükleme: Ayrılmış depolama alanlarının fotoğrafları

Eğer uygun yönetim için tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkları ayırıyorsanız lütfen Evet cevabını seçin. 

Sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizin uygun yönetim için tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkları ayırmasıdır.

Tesisiniz tehlikeli ve tehlikesiz atıkları farklı şekilde atması gerektiği için bu soru önemlidir. Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların ayrılması, atık akımları arasındaki istenmeyen reaksiyonları önleyebilir, maliyetin düşürülmesine yardımcı olur (karıştırma atığı, tehlikeli olarak sınıflandırılan ve atılması daha pahalı olan atık hacmini artırabilir) ve personel için istenmeyen maruz kalmayı önler (kaynak: GSCP ). 

Teknik Rehberlik:

İlk adım, atık üretimi ve ayrıştıması, depolanması, taşınması, arıtma ve imhayla ilgili yasal gereksinimlerin karşılandığından emin olmaktır. Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların yönetimi, depolanması ve nakliyesi için işlemler olmalıdır. Tesis tehlikeli olmayan atıkların taşınması ve ayrılması için yeterli çalışma talimatı ve işaretleri sağlamalıdır. Bu, bir eğitim, bilinçlendirme kampanyaları, afişler, çalışma talimatları, atıkların nereye konacağını gösteren işaretler vb. olabilir. Atıkları tutarken çalışanlara kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE) sağlanmalıdır. Talimat şu kişilere sağlanmalıdır:

 • Tehlikeli olmayan atıkların taşınması ve ayrılmasından sorumlu personel
 • Tehlikeli olmayan atık üretebilen ve doğru çöp kutusuna (örneğin, kantin, üretim katı, yurtta vb. tüm çalışanlar) toplaması ve ayrıştırması gereken herkese 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Ayrılmış atıkların tehlikeli olmayan ve tehlikeli olarak belgelendirilmesi
   • Atık taşıma ve ayırma eğitimi için eğitim materyalleri ve kayıtlar
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Anahtar Çalışanların tartışması için konular:
    • Anahtar Çalışanlar atıkları ayırmak üzere eğitildi
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Ayrılmış atık alanının fabrika çevresindeki toplama noktaları olarak konumlanması ve toplama noktasında hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıkları fiziksel olarak ayıran açık talimatlar veya işaretler
   • Atıkları ayırmada belirlenmiş bir prosedürü desteklemek için tesisteki kanıtlar  
   • Atıkların bertaraf edilmesi için toplama alanları - içeriklerden kaynaklanan tehlikelere göre açıkça ayrılmış, işaretlenmiş ve kontrol edilmişler mi?

 

4. Tesisinizde uygun şekilde işaretlenmiş, belirlenmiş tehlikeli atık depolama alanları bulunuyor mu? 

Yükleme: Ayrılmış depolama alanlarının fotoğrafları

 

Tehlikeli atık depolama alanı havalandırılmış, kuru ve hava ve yangın risklerine karşı korumalıdır

Tehlikeli atık depolama alanı izinsiz çalışanlara karşı korumalıdır (örneğin kilitli).

Tehlikeli atık depolama alanı açıkça işaretlenmiştir.

Depolama konteynerleri iyi durumdadır, içeriklerine uygundur, kapalı ve içerikleri açıkça üzerlerindeki etikete yazılmıştır.

Sıvı atıkların depolandığı yerlerde, zemin katı ve deliksizdir, konteynerlerin kapakları bulunur, sıvının dökülebileceği su giderleri bulunmaz ve dökülen sıvıya ilişkin bir bulgu yoktur.

Alevlenebilen maddeler ısı veya ateş kaynaklarından topraklama ve patlamaya karşı dayanıklı ışıklandırma kullanımı dahil uzakta tutulmaktadır

Sorunun amacı nedir?

Amacı, tesisinizin her bölümünde tehlikeli atık konteynırlarının uygun şekilde depolanmasını sağlamaktır.

Tehlikeli atıklar tehlikesiz atıklara göre çevre ve insan sağlığı için daha büyük risk teşkil eder ve dolayısıyla daha sıkı bir yönetim süreci gerektirir. Tehlikeli atıkları ayırmak ve depolama alanlarını ve konteynerleri çalışanlara ve çevreye riski ortadan kaldırmak amacıyla güvenli hale getirmek önemlidir 

Teknik Rehberlik:

Tesis, tehlikeli atık depolama için ayrı bir yere sahip olmalıdır. Depolama alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Konumu, insanlardan, yangın kaynağından ve trafik akışının yüksek olduğu alanlardan daha uzak olmalı.
 • Korozif, yanıcı ve patlayıcıları kuru, serin alanlarda, doğrudan güneş ışığından uzakta ve buhar borularından, kazanlardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Depolama sıcaklığı için kimyasal üreticinin veya tedarikçinin tavsiyelerine uyun.
 • Yağmur suyunun atıkların arasından sızmasını önlemek ve sızıntının zemine ve yeraltı suyuna sızmasını önlemek için uygun çatı kaplama ve döşeme.
 • Sızıntı durumunda sızıntıyı önleme prosedürleri mevcut ve işçiler bunları gerektiğinde kullanma eğitimi almıştır.
 • Oksitleyici, patlayıcılar, yanıcı veya basınçlı atıkların altındaki gazlar alanda depolanıyor ise yangınla mücadele ekipmanı 
 • Yeterli havalandırma. İyi tasarlanmış ve iyi korunmuş havalandırma sistemleri işyerindeki aşındırıcı, yanıcı ve toksik buharları, dumanları, sisleri veya havadaki tozları temizler ve tehlikelerini azaltır. Kabul edilebilir bir havalandırma sağlamak için bazı yerlerde komple bir kaput ve kanal sistemi gerekebilir. Diğerleri, tek, iyi yerleştirilmiş bir egzoz fana ihtiyaç duyabilir. Aşındırıcı malzemeler için havalandırma sistemlerinde korozyona dayanıklı yapı kullanın. Havadaki kirletici maddeleri dışarı atmayan küçük miktarda aşındırıcı maddelerle çalışırken özel havalandırma sistemi gerekmeyebilir.
 • Kilitli ve her zaman güvence altına alındı. Yalnızca yetkili kişinin girmesine izin verilir.
 • Girişe uygun uyarı tabelasını yerleştirin
 • Alana girmek için gerekli kişisel koruyucu donanım (KKD) listesini asın.
 • Alana girmek için gereken KKD'yi sağlayın
 • Basitleştirilmiş Güvenlik Bilgi Formunu gösterin
 • Kimyasal uyumluluk matrisine göre ayrıştırın:
 • Yanlış ayırma, uyuşmayan atıkların, yangın, patlama veya toksik gaz çıkışı oluşturmak üzere reaksiyona girmesine neden olabilir
 • Atıklar, içerikleri ile uyumlu kaplarda saklanmaktadır. Malzemelerin çelik, alüminyum, elyaf, plastik gibi seçimi ... içerdiği ürünle bağlantılı olmalıdır. Atıkların kabın kendisi ile reaksiyona girmeyeceğinden emin olun. Bazı atıklar çok aşındırıcıdır, bu da metal konteynırla reaksiyona neden olup, muhtemelen kabın arızalanmasına ve atığın serbest bırakılmasına neden olabilir. Plastik veya plastik kaplı kaplar korozif atıklar için iyi çözümlerdir. Çelik kaplar korozif olmayan ve yanıcı sıvılar için iyi bir seçimdir.
 • Atık konteynırları kullanılmadığında kapalı veya güvenli hale getirilmelidir; üst kısmı açık olduğunda sızıntılar olacağı için, güvenli bir şekilde kapatılmalıdır.
 • Tüm kaplar ve muhafaza kapları içerik ve tehlike özellikleri ile açık bir şekilde etiketlenmelidir.
 • Atık konteynırları iyi durumda
 • Alanın kemirgenler ve böcekler için üreme alanı haline gelmesini önlemek için iyi bir oda temizliği yapılmalıdır.
 • Tesisteki atık depolama alanlarının düzenli aralıklarla denetlenmesi riske orantılı bir sıklıkta yapılmalı ve yukarıdaki şartları her zaman muhafaza etmelidir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tehlikeli atıkların depolanmasına yönelik prosedürler her zaman yukarıdaki şartlara uygun olmalıdır
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, tehlikeli atıkların tehlikelerini ve kontaminasyonun önlenmesinin önemini kavrar.
   • Anahtar çalışanlar, tehlikeli depolama alanında kontaminasyonu önleme konusunda eğitim almışlardır.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Atıklar belirli bir yerde saklanmakta ve yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirilmektedir. (  Teknik Rehberlik bölümüne referans)  

 

5. Tesisinizde uygun şekilde işaretlenmiş, belirlenmiş tehlikesiz atık depolama alanları bulunuyor mu? 

Yükleme: Ayrılmış depolama alanlarının fotoğrafları

 

Tehlikeli olmayan atık depolama alanı havalandırılmış, kuru ve hava ve yangın risklerine karşı korumalıdır

Tehlikeli olmayan atık depolama alanı izinsiz çalışanlara karşı korumalıdır (örneğin kilitli).

Tehlikesiz atık depolama alanı açıkça işaretlenmiştir

Depolama konteynerleri iyi durumdadır, içeriklerine uygundur, kapalı ve içerikleri açıkça üzerlerindeki etikete yazılmıştır.

Sıvı atıkların depolandığı yerlerde, zemin katı ve deliksizdir, konteynerlerin kapakları bulunur, sıvının dökülebileceği su giderleri bulunmaz ve dökülen sıvıya ilişkin bir bulgu yoktur.

Alevlenebilen maddeler ısı veya ateş kaynaklarından topraklama ve patlamaya karşı dayanıklı ışıklandırma kullanımı dahil uzakta tutulmaktadır

Sorunun amacı nedir?

Amacı, tesisinizin her bölümünde tehlikeli olmayan atık konteynırlarının uygun şekilde depolanmasını sağlamaktır.

Tehlikesiz atıklar da kirlenme riskleri (örneğin kirlilik, rüzgar ile etrafa dağıtılan atıklar, yemek atıkları) ve çalışanlar için risk (örneğin yangın, keskin objeler) oluşturabilir

Sızıntı suyu meydana gelebileceğinden (özellikle gıda atığı veya metaller veya tehlikeli maddeler içeren diğer türdeki malzemelerdeki kaplamalar için) atık çok uzun süre ve çok fazla miktarda tutulmamalıdır. Atıkların yoğunlaştığı her yer kısa bir süre depolansa dahi potansiyel bir zemin kaynağı olabilir ve yeraltı suyunun kirlenmesine neden olabilir. 

Teknik Rehberlik:

Yüklenicinin bertaraf için toplamasını beklerken, tasnif edilmiş atıkların depolanması için bir depolama alanı mevcut olmalıdır. Tehlikeli olmayan atık depolama alanının genel gereksinimleri aşağıdakileri içermelidir:

 • Yer:  İnsanlardan, yangın kaynağından uzakta.
 • Uygun çatı kaplama ve döşeme ve duvarlar:  Yağmur suyunun atıklarla sızmasını ve yeryüzüne ve yeraltı sularına geçebilecek sızıntı suyu üretmesini önleyin. Tehlikeli olmayan atıkların üzerindeki kaplama maddeleri veya (baskı malzemeleri, tablolar vb.) atık sızıntı suyundan dolayı zemin kirlenmesini önlemek için, zemini geçirimsiz (zemini örten malzemenin herhangi bir sıvının sızmasına / geçmesine izin vermeyecekleri anlamına gelir) yüzeyleri koruyun ve yayılmasını önleyin
 • Bakım: Alanın kemirgenler ve böcekler için üreme alanı haline gelmesini önlemek için iyi bir bakım yapılmalıdır.
 • Yangın söndürme ekipmanı  Bölgede yanıcı atıklar depolanıyorsa (örneğin, kağıt, karton vs ...)
 • "Sigara içilmez" işareti, "yiyecek yok", farklı türde geri dönüştürülebilen malzemelerin depolandığı yerin adı ve yeri gibi girişe ve depolama alanı içerisine uygun uyarı levhalarını sağlayın. Tüm işaretler görünür bir yerde ve atıklar ile uğraşan işçilerin anlayabileceği dilde/dillerde olmalıdır
 • Herhangi bir risk varsa bölgeye girmek için ihtiyaç duyulan KKD listesini gösterin ve sağlayın (keskin atıklar için eldiven, tozlu atık maskesi ...)
 • Yerinde atık depolama alanlarının düzenli denetimi atık mühendisi tarafından riske orantılı olarak yapılmalı ve teftiş kayıtları tutulmalıdır. 

Sızıntı suyu, su (örneğin yağmur) herhangi bir atığa sızdığı zaman atıktan boşalan ya da 'sızan' (örneğin, gıda atıklarında bulunan su) sıvıdır. Bileşimi açısından, atıkların yaşı ve atığın çeşidine göre değişiklik gösterir. Genellikle çözünmüş ve asılı materyalleri içerir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tehlikeli olmayan atık depolama alanının sağlanması için prosedürler kontamine olmaz
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, tehlikeli olmayan atıkların tehlikelerini ve kontaminasyonun önlenmesinin önemini kavrar.
   • Anahtar çalışanlar, tehlikeli olmayan atık depolama alanında kontaminasyonu önleme konusunda eğitim almışlardır.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Atıklar belirli bir yerde saklanmakta ve yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirilmektedir. (  Teknik Rehberlik bölümüne referans)

 

6. Tesisinizde sahada açık alanda yakma ve boşaltma işlemleri yasaklanmış mıdır?

Açıkta yakma işlemi yasaktır.

·       Eğer açıkta yakma işlemi yasaklanmamışsa, lütfen kullanılan teknolojiyi ve hava emisyonlarını nasıl kontrol ettiğinizi tanımlayın

Açıkta boşaltım işlemi yasaktır.

·       Eğer açıkta boşaltım işlemi yasaklanmamışsa, lütfen kullanılan teknolojiyi ve hava emisyonlarını nasıl kontrol ettiğinizi tanımlayın

Sorunun amacı nedir?

Sahada açık yakma veya atıkların toprağa verilmesi, toprakta ve yer altı sularında kirlenmeye, duman emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliğine ve sağlık risklerine (GSCP) neden olabilir. Amaç, tesisinizdeki tüm açık yanıkları ve yerinde atıkları ortadan kaldırmaya yönlendirmektir. 

Bu soru, tesisin iyileştirilmesine nasıl yardımcı olur?

Hava emisyonlarının kontrol edilmemesi, toplanması ve işlenmesi engellendiği için fabrika tesisinizdeki izinsiz atık yakma yasaklanmalıdır. Emisyonların kontrol altına alınabilmesi için tüm atık gazlar bir bacadan, istiften veya havalandırma deliğinden çıkartılmalı ve bazı durumlarda kirliliği yakalamak için filtre uygulanmalıdır. 

Teknik Rehberlik:

Tesis alanında (içerisinde veya dışında) hava emisyonları kontrol ekipmanları olmadan ve çevresel idare kuruluşunuzdan özel izin olmadan atık yakılması yasaklanmalıdır. Eğer atıkları sahada yakıyorsanız, lütfen teknolojiyi, onay sürecini ve hava emisyonlarını nasıl kontrol ettiğinizi aşağıda sağlanan yorum kısmında açıklayın. Herhangi bir kontrolsüz arazi dolumu (yani, uygun lisans/izin olmadan arazi doldurma) yasaklanmalıdır. Tüm tehlikeli atıklarınız lisanslı ve izin verilen bir işleyene (Sertifikalı yasal yüklenici) iletilmeli ve katı atıklar, atığı arıtacak nitelikli bir üçüncü taraf satıcısı tarafından yönetilmelidir; tüm sağlık ve çevresel etkilerin en aza indirgenmesi ve kontrol edilmesi gerekir  Nihai imha ve arıtma, fabrika çalışanları tarafından yerinde (fabrika tesisinde) gerçekleştirilmemelidir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet (bu soru için kısmi evet seçeneğine izin verilmemektedir)
  • Gerekli belgeler
   • Sahada yakmayı yasaklayan politika
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim ve Anahtar Çalışanlar sahada yakma yapmama politikası konusunda bilgilendirilmişlerdir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Yerinde kontrolsüz yanma veya kontrolsüz depolama faaliyetleri

 

7. Tesisiniz iş tanımları tehlikeli atıkların taşınmasını içeren (bakım ve muhafaza personeli gibi) çalışanlarına eğitim sağlıyor mu?

Eğer cevabınız evet ise, eğitime dahil edilen tüm konuları seçin:

·       Düzgün taşıma

·       Depolama ve bertaraf teknikleri ve prosedürleri

·       Atık minimizasyonu için özel operasyonel prosedürler

·       Kişisel koruma ekipmanının kullanımı

·       Eğer diğer ise, lütfen belirtin

Önerilen Yükleme: Eğitilen bireylerin listesi, eğitim materyalleri (takvim dahil), sertifikalar

Eğer tüm konular eğitiminize dahil edilmiş ise tam puan alırsınız.

Eğer tümü değil fakat bazı konular dahil edilmiş ise, kısmi puan alırsınız. 

Sorunun amacı nedir?

Amacı, gerekli tüm işçilere uygun atık işleme prosedürleri konusunda eğitim vermenizdir.

Teknik Rehberlik:

Fabrikanın eğitimde aşağıdaki önemli unsurları içermesi tavsiye edilir:

 • Düzgün taşıma
  • Zayıf atık işlemenin ve yönetiminin yasal gerekliliklerine ve çevresel sonuçlarına genel bir bakış.
  • Tehlikeli atık nasıl belirlenir, ayrılır ve toplanır
  • Olabilecek olaylara nasıl tepki vereceklerini ve atığın içeriği hakkında farkındalık.
 • Depolama ve bertaraf teknikleri ve prosedürleri
  • Kalite kontrol ve en yüksek değerde geri dönüşüm opsiyonlarını sağlama da dahil atık ayrımının pozitif çevresel faydalarına genel bir bakış.
 • Kişisel koruma ekipmanının kullanımı
  • Atıkları işlerken uygun aletlerin ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusuna giriş.

Eğitime ek olarak, tesis tehlikeli olmayan atıkların taşınması ve ayrıştırılması için yeterli çalışma talimatı ve işaretleri sağlamalıdır. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Aşağıdakilerin TÜMÜ dahil olmak üzere eğitim belgeleri:
    • Düzgün taşıma
    • Depolama ve bertaraf teknikleri ve prosedürleri
    • Atık minimizasyonu için özel operasyonel prosedürler
    • Kişisel koruma ekipmanının kullanımı
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Anahtar Çalışanlar, tehlikeli atık işleme eğitimine tabi tutuldu.
   • Çalışanlar, emniyet prosedürlerini takip etmemenin riskini kavrarlar.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Eğitim belgeleri
   • Eğitim oturum açma belgeleri
   • Eğitim etkinliği fotoğrafları
  • Diğer
 •  Kısmi Evet:  Herhangi bir bulaşmayı (hava, toprak ve yer altı ...) tamamen kontrol altına almak için tüm önleyici tedbirler tam yerinde değilse ve kontrol edilmemişse kısmi puan
  • Gerekli belgeler
   • Aşağıdakilerin bazıları dahil olmak üzere eğitim belgeleri:
    • Düzgün taşıma
    • Depolama ve bertaraf teknikleri ve prosedürleri
    • Atık minimizasyonu için özel operasyonel prosedürler
    • Kişisel koruma ekipmanının kullanımı
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Anahtar Çalışanlar, tehlikeli atık işleme eğitimine tabi tutuldu.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Eğitim belgeleri
   • Eğitim oturum açma belgeleri
   • Eğitim etkinliği fotoğrafları

 

Atık - Seviye 2

8. Tesisiniz katı atıklar için bir referans değeri belirledi mi? Eğer cevabınız evet ise, lütfen tesisinizin referans değeri belirlediği tüm enerji kaynaklarını seçin:

 

9. Tesisinizin genel atıkları için atık bertaraf yöntemlerine yönelik bir başlangıç değeri oluşturdunuz mu?

·      Eğer cevabınız evet ise, hangi yöntemler olduğunu belirtin.

İyileştirmeler veya azaltımları göstermek için, başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmek önemlidir. "Referans Değeri" zaman içerisinde karşılaştırma yapmak için kullanabileceğiniz bir başlangıç noktası veya ölçüttür. Örneğin, 2016 yılında fabrikanız ürün başına 15 kg evsel atık üretmiş ise, gelecek yıllarda performansınızı bu miktar ile karşılaştırabilirsiniz. Bu örnekte "2016 yılında ürün başına 15 kg evsel atık" normalleştirilmiş referans değerine bir örnektir. Lütfen üretilen toplam atık miktarı ve bertaraf yöntemi için ayrı referans değerleri belirlemeniz gerektiğini unutmayın. 

Lütfen üretilen toplam atık miktarı ve bertaraf yöntemi için ayrı referans değerleri belirlemeniz gerektiğini unutmayın. 

Sorunun amacı nedir?

İyileştirmeler veya azaltımları göstermek için, başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmek önemlidir. Bir başlangıç yılı seçerek ve o yılın atık performansını (yani referans değeri) hesaplayarak, devam eden performansı ölçüp hedeflerinizle karşılaştırmanız için net bir referans noktası elde edebilirsiniz. 

Teknik rehberlik:

Veri doğrulaması bu adım için çok önemlidir. Referans değerini belirlemeden önce verilerin tutarlı olması gerekir. Uygun bir referans değer geliştirildi:

 1. Tutarlı veri kullanımı: fabrikanız, satın alma veya ürün türünün değişimi gibi önemli yapısal değişikliklerden geçmişse, bu değişiklikler tamamlandıktan sonra bir referans değeri seçmelisiniz.  
 2. normalleştirme faktörleri tutarlı ve geçerlidir: Seçilen faktörler temsil edilebilir ve işinizle alâkalı olmalıdır, böylece anlamlı veri karşılaştırmaları yapılabilir
 3. Doğrulanmış veriler: veriler doğru ve doğrulanabilir olmalıdır. Higg FEM 3.0 tarafından doğrulanmış enerji verileri, kabul edilebilir referans değeri olarak kullanılabilir. Kurum içi denetim süreciyle doğrulanan referans verileri de kabul edilebilir)
 4. Tesis inşaatı ve yıkımı (C & D) atığı referans değere dahil edilmemelidir: C & D atığı, "normal iş" durumundan kaynaklanmadığı için, referans değer ve azaltma performansına dahil edilmemelidir 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet:
  • Gerekli belgeler
   • Hedefin belgelendirilmesi - herhangi bir hedef tatmin edici olur.
   • Belirli niceliksel hedefleri olan hedefler için, yüzde olarak nasıl hesaplandıklarını göstermelidirler.
   • Referans değeri, ilgili çalışanlara iletildi ve Seviye 1'de tanımlanan büyük etki kaynaklarına bağlandı. 
   • Referans değeri verilerinin nasıl doğrulandığını gösterebilme yeteneği (örneğin, Higg 3.0 ile doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi doğrulama süreci kullanıldı)
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, hedefin ve niceliksel hedeflerin nasıl belirlendiğini açıklayabilmelidir.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılması gereken hususlar
   • Tesiste atık bertaraf yöntemleri

 

10. Tesisiniz atık miktarını azaltmak için resmi hedefler belirliyor mu?

Tesisinizin bir miktar veya iyileştirme hedefi belirlediği tüm atık kaynaklarını seçin

 

11. Tesisinizin genel atıkları için atık bertaraf yöntemlerini iyileştirmek üzere bir hedef belirlediniz mi?

·      Eğer cevabınız evet ise, hangi yöntemler olduğunu belirtin.

Toplam ürettiğiniz atık miktarının %80 veya daha fazlasını oluşturan atık yığınları için hedef belirlediyseniz tam puan alırsınız.

Toplam ürettiğiniz atıkların %50-79 veya daha fazlasını oluşturan atık kaynakları için hedef belirlediyseniz kısmi puan alırsınız. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkaracak olan en büyük atık üretim kaynaklarınızı azaltmayı hedeflemenizi ödüllendirmek içindir.

"2020 yılına kadar ürün başına üretilen tehlikeli atıkların %80 oranında azaltılması" gibi normalleştirilmiş hedefler oluşturmanızı tavsiye etmekteyiz. Bunun sebebi normalleştirilmiş ölçümlerin azaltılmış üretim gibi iş faaliyetlerindeki değişimlerden kaynaklanan azalmalar yerine gerçek iyileştirmeyi göstermesidir. Örneğin, referans çizginiz "2016'da ürün başına 15 kg'lık tehlikeli atık" ise, iyi bir normalleştirilmiş hedef şöyle olabilir: "2020 itibarıyla ürün başına üretilen tehlikeli atığı %80 azaltın". 

Lütfen üretilen toplam atık miktarı ve bertaraf yöntemi için ayrı hedefler belirlemeniz gerektiğini unutmayın. 

Sorunun amacı nedir?

Amaç tesisiniz için en az bir atık azaltma hedefini tamamlamanızdır. 

Atık envanteri atık yönetimi stratejilerinin oluşturulmasını kolaylaştırır ve iyileştirme imkânı olan alanları belirler. Potansiyel yararların ortaya çıkarılması bir referans değer ölçümüne dayanan bir hedef yaratılması ile desteklenir. 

Higg FEM için, azaltma hedefleri üretim hacmi metriğine göre normalleştirilebilir (Saha Bilgisi bölümünde seçilir: Üretim hacmi birimi).Bu  ilerlemenin, üretimdeki azalmanın, atıkların iyileştirilmesine yol açması gibi iş değişikliklerinin sonucu ile karşılaştırıldığında gerçek olmasını sağlar.   Normalleştirilmiş bir hedefe bir örnek, "tesisinizde üretilen atık miktarı" veya "çevre üzerinde daha az etki ile atık bertaraf etme yönteminin artırılması" olabilir; kg / parça veya kg / çalışanlar olarak veya atıkların arazi doldurmaya gönderilen %'si olarak tanımlanabilir. 

Atıkların bertaraf edilmesi son çare olarak düşünülmeli ve öncelik sırasına göre, atıkların üretiminin önlenmesi ya da en aza indirgenmesi, atıkların yeniden kullanılması ya da geri dönüşümü gibi alternatifler iş planlanmasında ya da projelerde dikkate alınmalıdır. Atıklarınızın çevresel etkilerini en aza indirgemek, tesisinizin aşağıda belirtilen hiyerarşiye dayalı olarak çevre üzerinde daha az etkili olan daha az atık üretmek (Azaltma) veya atık bertaraf etme yöntemini seçme konusunda çaba göstermesi demektir:

 1. Yeniden kullanım
 2. Geri dönüştürülmüş
 3. Enerji geri kazanımıyla yakıldı
 4. Yakıldı
 5. Arazi doldurma ile depolandı

Atık yöntemlerinin iyileştirilmesi örnekleri içerisine aşağıdakiler dahildir: Kaynakta atık üretimini ortadan kaldırın veya azaltın; Atıkları yeniden kullanın (atıkta herhangi bir değişiklik yapmadan); Atık geri dönüşüm miktarını artırın; Çevre üzerinde daha düşük etkisi bulunan farklı bir arıtım sistemi kullanın (örneğin enerji geri kazanımı) 

Genel olarak, bir hedef, verimlilik kazanımlarını ve çevresel etki azaltımlarını gerçekleştirmek için çalışanların çabaları için başarı noktasını tanımlar. Hedefler uzun vadeli veya kısa vadeli olabilir (kısa vadeli = 5 yıldan az, uzun vadeli = 5 yıldan fazla). Bir kez hedef belirlendikten sonra, başarıya ulaşmak için gereken ayarlamaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilerleme en az üç ayda bir değerlendirilmelidir.    

Teknik Rehberlik:

Normalleştirilmiş bir hedef örneği, satılabilir ürünün bir kilogramının üretiminde ortaya çıkan atığın kilogram değeridir. 

 • İlk olarak, hedefin ne olduğunu anlayın: Burada resmi bir hedef, sahanın özel bir atık kaynağından gerçekleşen yıllık atık üretiminin sayısallaştırılmış bir performans gereksinimini ifade eder . Resmi bir hedef şu şekilde olmalıdır:
  • 1) hedefin kesin başlangıç ​​tarihini (yani, "başlangıç değeri"), ölçüm birimini ve başlangıç tüketim değerini (örneğin 2010 kg/yıl başlangıç değeri) dahil etmelidir
  • 2) hedefin bitiş tarihini, yani gerekli azaltımların hedeflenen tamamlanma tarihini içermelidir; ve
  • 3) bir sayı olarak ifade edilen tam bir azaltma miktarını (örneğin kağıt atığı 0,2kg / 100,000 ABD doları olarak azaltılır) veya bir yüzdeyi (örneğin %5 azaltmak) içermelidir.
  • 4) tesisin atık üretimini azaltmasıyla ilgili olmalı (örneğin, tesisteki en önemli atık kaynaklarına odaklanır)
 • İkincisi, fabrikanızın hedeflerini girin.  Her hedef için aşağıdakileri belirtin. Örneğin:
  • Geliştirilmesi hedeflenen kaynağı seçin: Cam
  • M3 (toplamın yukarıdan otomatik doldurulması)
  • Alınan Tedbir: Kaynaktaki atık üretimini ortadan kaldırın veya azaltın; Atıkları tekrar kullanın (atık üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın) (örneğin, içme suyuyla doldurmak için bir su şişesini tekrar kullanın); Atık geri dönüşümü miktarını artırın (örneğin cam şişeyi ayrıştırın ve geri dönüşüm yüklenicisine bertaraf etmesi için verin); Çevreye daha az etkisi olan başka bir arıtım yöntemi kullanın (örneğin enerji geri kazanımı)
  • Bu kaynaktan üretilen atık için hedeflediğiniz değişim nedir?: %-10
  • Normalleştirilmiş veya Mutlak Hedef?
  • Hedef yılı nedir? 2020
  • Önerilen kg cinsinden azalma: Bu, hedefiniz için metrik değerdir
  • Bu hedefe ulaşmak için planlanan önlemleri açıklayın: Atıkların ayrıştırılmasının, atıkların katı atık sahalarından geri kazanılması için iyileştirilmesi; daha önce toplanmamış atıkların geri dönüşümünü sağlayacak yeni atık yönetimi yüklenicisi atamak.

Yönetim atık azaltma hedeflerine ve geri dönüşüm performansına ilişkin performansın gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere atık azaltma ve iyileştirme hedeflerinin gözden geçirilmesini, sürekli geliştirmeyi sağlamak için en az üç ayda bir gerçekleştirilmelidir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Atık azaltma hedefi ve stratejileri / atık yönetimi planı
   • Tesis, üretilen toplam atığın %80'ini veya daha fazlasını oluşturan atık akımları için hedef belirlemişse, tam puan.
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim ile tartışma:
    • Yönetim atık azaltma ve geri dönüşüm hedeflerinin yıllık gözden geçirmelerini kolaylaştırır
    • Atık azaltım planını veya stratejilerini kısaca açıklayın:
     • Plandan sorumlu bölüm / kişi
     • Planın zaman çerçevesi
     • Planın uygulandığı yıl
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Atık azaltma hedef stratejilerini destekleyen kanıtlar
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Atık azaltma hedef ve stratejileri / atık yönetim planı sonuçlandırılma aşamasında
   • Tesis, üretilen toplam atığın %50-79'unu veya daha fazlasını oluşturan atık akımları için hedef belirlemişse, kısmi puan.
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim atık azaltma ve geri dönüşüm hedeflerinin yıllık gözden geçirmelerini kolaylaştırır
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Atık azaltma hedef stratejilerini destekleyen kanıtlar devam ediyor

 

12. Tesisinizde atık miktarını azaltmak veya arıtma türünü iyileştirmek için bir uygulama planı bulunuyor mu?

Planın bir kopyasını yükleyin

·      Bu atık tüketiminde hedeflenen azaltımları yerine getirmek için tasarlanan özel eylemleri gösteren bir atık azaltım planı olmalıdır.

Lütfen eğer hedeflediğiniz azaltımları veya iyileştirmeleri yerine getirmek için tedbir aldığınızı gösteren bir uygulama planınız bulunuyor ise, Evet cevabını seçin.

Planınız var, fakat tüm eylem maddelerini başlatmamış iseniz Kısmi Evet cevabını seçin.

Örnek bir uygulama planını buradan indirebilirsiniz

NOT: Tesis hazırlaması zor olan su verimliliği fırsatlarının son %5-10'u üzerinde çalışabileceği için bu gerçek iyileştirme %'sinin PUANLANMASI DEĞİLDİR. Yanlışlıkla yeni başlayanlara daha fazla ödül ve liderlere daha az puan vermek istemiyoruz. 

Sorunun amacı nedir?

Amaç, atık yönetimini iyileştirmek için tesisinizin bir eylem planı (miktar veya nihai bertaraf) oluşturmasıdır.

Hedef belirleme, atıkları sistematik olarak yönetmede önemli bir adımdır, ancak tesisiniz azaltımları gerçekleştirmek için tedbir almalıdır. Hedeflenen azaltımlara ulaşmanız için gerçekleştirdiğiniz eylemleri gösteren bir uygulama planına sahip olunması. Bazı tesisler, hedef belirlemeden bir uygulama planına sahip olabilir. 

Teknik Rehberlik:

Bu, tesisinizde gerçekleşen atık yönetimi projeleri için tüm iş süreçlerini belgelemek için fırsatınızdır.

Eylem adımları şunları içermelidir:

 1. Atık iyileştirme fırsatlarının tanımlanması
 2. Atık yönetimi alternatiflerini değerlendirme
 3. Seçilen çözüm için fonları onaylama
 4. Çözümün uygulanması ve belge azaltımları
 5. İyileştirme projelerinin ilerlemesini kontrol etmek için düzenli incelemeler gerçekleştirmek 

Bir uygulama planı nasıl oluşturulur?

İyileştirme fırsatlarının tanımlanabilmesi, çözümlerin önerilerinin sunulabilmesi ve önerilen çözümlerin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olması durumunda, sermaye veya harcama meblağlarını kullanarak değişikliklerin yapılabilmesi için yönetimin taahhüdü, çalışan farkındalığı ve katılımı gereklidir. Atık yönetimi fırsatlarını etkin bir şekilde tanımlamak için bir atık minimizasyonu denetimi gerçekleştirilebilir. Denetim, tipik olarak, yerinde üretilen atıkların sistematik olarak değerlendirilmesini sağlar ve atıkların çevresel ve maliyet etkilerini azaltma fırsatlarını tanımlar. Genellikle bu, üçüncü taraflara danışılmasını, literatür ve teknoloji araştırmaları, tasarım firmaları ve çözümlerin uygulanmasına yönelik diğer birçok olası yol arasında pilot testlerin yapılmasını içerebilir. Toplantı hedefleriyle ilgili tüm etkinlikler, en baştan itibaren düzenlenmiş ve koordine edilmiş ilerleme adımlarının atılmasını sağlamak için uygulama planının bir parçası olmalıdır. Uygulama planı en az yıllık olarak gözden geçirilmelidir ve plan en azından, iyileştirme projesi detaylarını, uygun uygulama zaman çizelgesini ve sorumlu tarafları içermelidir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerinin yönetilmesi ve uygulanması için plan yürürlüktedir.
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için anahtar çalışanlara planını bildirdi.
   • Anahtar çalışanlar atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmesini yönetmek ve uygulamak için planı kavrarlar.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için plan hazır halde çalışanlar tarafından kullanılabilir
   • Planı destekleyecek deliller tesiste takip edilmektedir  
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tesis, atık yönetimininçevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için bir plan hazırlama aşamasındadır.
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için planlarını nasıl oluşturulacaklarını ve sonuçlandırılacağını anlar.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Tesisin atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için bir plan oluşturma aşamasında olduğunu destekleyen kanıtlar.
   • Planı tamamlamaya yönelik açık ve net sonraki adımlar mevcut

 

13. Tesisiniz oluşturulan referans değeri ile karşılaştırıldığında atık miktarını azaltmış mıdır veya arıtma türünü iyileştirmiş midir?

Tesisinizin iyileştirme yaptığı tüm atık kaynaklarını seçin

Toplam ürettiğiniz atık miktarının %80 veya daha fazlasını oluşturan atık kaynakları için azaltım yaptıysanız tam puan alırsınız.

Toplam ürettiğiniz atıkların %50-79 veya daha fazlasını oluşturan atık kaynakları için azaltım yaptıysanız kısmi puan alırsınız. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkarmak için en büyük atık kaynaklarınızı azaltmanızı ödüllendirmek amacıyla verilir. 

"2017 yılında ürün başına tehlikeli atık %80 oranında azaltılmıştır" gibi normalleştirilmiş azaltımları göstermenizi tavsiye ederiz. Bunun sebebi normalleştirilmiş ölçümlerin azaltılmış üretim gibi iş faaliyetlerindeki değişimlerden kaynaklanan azalmalar yerine gerçek iyileştirmeyi göstermesidir. 

Sorunun amacı nedir?

Sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme yolculuğudur. Başarı, izleme, hedef belirleme ve hedefleri gerçekleştirmek için uygulama planlarının gerçekleştirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın sonucudur. Bu soru, son bir yılda atık yönetiminde yapılan iyileştirmeleri görüntülemek için bir fırsat sunmaktadır. 

Bir önceki yılda elde edilen başarıyı izleyerek, tesis elde edilen sonuçlarla sürdürülebilirlik konusunda verilen taahhütlerini ispatlar. Sürekli azaltımlar yapmak ve / veya referans değerin zaman içinde tekrar hesaplanması tesise etkili azaltma izleme olanağı sağlayacaktır. Bu, zorlu çalışmanızın sonucunda gerçekleştirilen etki azaltımını göstermek, hedefleri belirlemek, izlemek ve bir eylem planı oluşturmak için bir fırsattır. Başardığınız şeyi paylaşmak için bu soruyu kullanın! 

Teknik Rehberlik:

Tesisinizdeki atık akımlarından en az biri için normalleştirilmiş atık azaltımını gösterebilmelisiniz (örneğin, genel atık, atılmış kumaşlar, kesim atıkları, vb.). Tesis inşaat ve yıkım (C & D) atıkları ana hat ve azaltım performansına dahil edilmemelidir. Ayrıca, azaltımlar tesis tarafından alınan tedbirlere atfedilebilir. 

Elde edilen azalma, başka bir bölümdeki tüketimin azaltılması ile bağlantılıysa, atık bölümünde puan ALAMAZSINIZ. Örneğin, işleminizde kullanılan kimyasalların miktarını azalttığınızda, otomatik olarak boş kimyasal varillerinin miktarı azalacaktır. Bu durumda atık kısmında puan alamazsınız. Öte yandan, kimyasal maddelerinizi şişe yerine depoda almak için tedarikçilerinizle birlikte çalışırsanız, bu boş kimyasal konteynırların miktarını azaltacaktır ve atık bölümünde bu azalmayı puanlayabilirsiniz. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • İyileştirilmiş kaynaklar listesini doldurun
   • Son takvim yılında elde edilen iyileşme %'si
   • Bu iyileştirmeleri gerçekleştirmek için kullanılan plan / stratejilerin bir açıklaması
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, sürdürülebilir atık bertaraf yöntemleri kavramını ve tesisteki mevcut atık üretiminin sürdürülebilir olup olmadığını anlar
   • Yönetim, örneğin ham materyal kullanımını ve atık üretimini en aza indirgemek ve atık üretimi ve geri dönüştürülen atık materyallleri yüzdesini ve/veya atıktan elde edilen enerjiyi arttırmak gibi, önde gelen uygulamaların saha uygulamalarını aktif olarak teşvik etmekte ya da onaylamaktadır.
   • Yönetim sektör / coğrafya için atık azaltma / geri dönüşüm ile ilgili kabul edilen uluslararası standart uygulamaların neler olduğunu anlar ve bu uygulamaları aşan bir tesis hedefi belirlemiştir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Stratejilerde listelenen iyileştirmelere katkıda bulunan tesisteki süreç
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Geliştirilen kaynakların çoğunluğunun listesi
   • Son takvim yılında elde edilen iyileşme %'si
   • Bu iyileştirmeleri gerçekleştirmek için kullanılan plan / stratejilerin bir açıklaması
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, sürdürülebilir atık bertaraf yöntemleri kavramını ve tesisteki mevcut atık üretiminin sürdürülebilir olup olmadığını anlar
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Stratejilerde listelenen iyileştirmelere katkıda bulunan tesisteki süreç 

14. Tesisiniz başlangıç değeri ile karşılaştırıldığında 2017 yılında genel atıklar için atık bertaraf yöntemlerini iyileştirdi mi? 

Tesisinizin iyileştirme yaptığı tüm atık kaynaklarını seçin

 

 

Atık - Seviye 3 

15. Tesisiniz tehlikeli atıklar için nihai bertaraf ve arıtmayı doğrulamakta mıdır?

Tesisinizin atık yüklenicileri ile nasıl çalıştığını atık arıtımı sırasında uygun bertarafın gerçekleştirildiğinden emin olmak için tanımlayın

Sorunun amacı nedir?

Amaç tüm tehlikeli atıklar için nihai bertaraf ve arıtmayı doğrulamaktır. Çevreci performanslarını sağlamak için iş akışınız ve süreciniz de dahil olmak üzere, atık yüklenicilerinizle nasıl etkileşim kurduğunuzu tarif edebilmelisiniz. 

Teknik Rehberlik:

Tehlikeli atıklar düzgün olarak arıtılmadığında ve bertaraf edilmediğinde çevre için önemli bir risk oluşturur. Bir tesis için atık yüklenicilerinin tesisinizden tehlikeli atıkları düzgün bir şekilde taşıdığını, depoladığını, arıttığını ve bertaraf ettiğini onaylamak üzere ekstra adım almak üzere başta gelen uygulama olarak kabul edilmektedir. Tesisler yüklenicileri her üç yılda bir değerlendirmeli, onaylamalı ve kontrol etmelidir. 

Bir tesis yüklenici seçme işlemi sırasında atık yüklenicilerini değerlendirmeli ve atık yüklenicilerinin hukuki uyum ve sözleşmenin şartlarına uygun olarak çalıştığından emin olmak için düzenli değerlendirmeler yapmalıdır.  Atık yüklenicinizde bakmanız gerekenler:  

 • Atık yönetimi yüklenicisi değerlendirilirken şunları göz önünde bulundurun:
  • Yüklenicinin yasal uyum performansı
  • Genel olarak çevresel performansları
  • Yüklenici hizmetlerini kullanma maliyetinin geçerliliği (GSCP)
 • Sözleşme yapıldıktan sonra düzenli değerlendirmeler yapın. Atık yüklenicinizde bakmanız gerekenler:
  • Atıkları izlenebilir, güvenli bir şekilde taşımaya yönelik uygulamaları gerçekleştirme ve atıklar her zaman ayrı ve uygun şekilde etiketlenmelidir.
  • Geçirimsiz yüzeylere sahip bir tesisi olmak, uygun güvenliği ve yangın / su basması korumasını sağlamak
  • Yasadışı olan boşaltma işlerine ya da tesis içi veya tesis dışı yakma olaylarına karışmamak
  • Personelin, kişisel koruyucu donanım, eğitim ve makine güvenliğine erişimini sağlamak gibi sağlık ve güvenlik uygulamalarını hayata geçirmek 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • TÜM tehlikeli atıkların nihai imhasının doğrulandığı kayıtlar
   • Yüklenicilerin her 3 yılda bir doğrulandığı kayıtlar
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim atık arıtma sırasında çevresel performanslarını sağlamak için yüklenicilerle nasıl çalıştıklarını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Tesisinson 3 yılda atıklarını arıtan atık yüklenicilerini doğruladığını destekleyen kanıtlar.

 

16. Fabrikanız boşaltım sahaları, yakma fırınları ve çevreye atılmış olan tüm materyallerin en az yüzde 90'ını yönlendirmiş midir?

Lütfen bunun nasıl uygulandığını tanımlayın.

Önerilen Yükleme: Atık envanteri ve atık beyanları atık sahaları/yakma fırınlarından  >%90 oranında geri dönüşüm elde edildiğini gösteriyor

Atık boşaltım alanlarına sıfır atık sahaları, yakma fırınları ve çevreden elde edilen atık maddelerin %90'ının geri döndürülmesi olarak tanımlanır. Tüm atığın % 90'ını veya daha fazlasını yönlendirdiğinizi ispatlayabiliyorsanız, Evet cevabını seçin. 

Sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizin tüm atıklarını depolama sahası ya da yakma tesislerinden uzaklaştırmaktır. Atık imhası, ekonomik açıdan ve çevresel açıdan en az yararlı sayılan atık yönetimi opsiyonudur. Bu hususa uygun olmak için tesis, geri dönüşüm, kapalı döngüsel malzeme geri alma programı veya enerji geri kazanımıyla yakma yoluyla çöp depolama alanından veya yakma tesislerinden gelen tüm atığın %90'ını yönlendirmelidir. 

Teknik Rehberlik:

Olgunlaşmış bir sanayi ekonomisinin tam anlamıyla sıfır atığa ulaşamadığı ve sıfır atığa yönelik farklı eşiklerin bulunduğu kabul edilmektedir. Bu soru, çöp sahalarından, yakma tesislerinden gelen atıklar ve çevre kaynaklı atıkların yüzde 90'ını yönlendirerek tesisin atıkların azaltılmasında önde gelen uygulamalara erişmeyi hedeflemesini amaçlamaktadır: Zero Waste International Alliance (ZWIA) tarafından "Sıfır Atık" olarak tanımlanan bir durum (  http://zwia.org/standards/zero-is-zero/  ) 

Sıfır Atıka nasıl yaklaşılacağının yararlı bir hiyerarşisi burada bulunabilir:  http://zwia.org/standards/zero-waste-hierarchy/   

Gerçek "sıfır" atığa ulaşmak imkansız olmasa da son derece zordur. Gerçeklik göz önüne alındığında, gösterilmesi gereken en önemli iki husus şudur:

 1. Tüm uygulanabilir atık ayırma seçenekleri göz önünde bulundurulur
 2. Geri kalan materyalleri inceleme ve bu bilgileri, daha fazla atmayı önlemek için sistemlerinizi yeniden düşünmek, azaltmak, yeniden kullanım ve geri dönüşümü iyileştirmek için kullanmak üzere bir prosesiniz bulunur. Kalan malzemeler üzerinde proaktif düşünceyi gösterebiliyorsanız, bu noktada bu "sıfır atık" için tatmin edicidir 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tüm atık imha yollarının belgeleri.
   • Kalan atıkların incelenmesi ve aktarılmaya hazırlanması için sürecin belgelendirilmesi.
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, kalan atıkların gelecekteki ayrıştırma için nasıl değerlendirileceğini biliyor ve anlatabiliyor.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Bu planı destekleyen kanıtlar.

 

17. Tesisiniz atıklarınızın bazılarını ileri dönüşüme sokuyor mu veya atıklarını döngüsel ekonomi sistemine dahil ediyor mu?

Önerilen Yükleme: Aynı veya daha yüksek değerli ürünlere dönüştürülen atıkların türlerini ve miktarlarını gösteren resimler veya süreç akış çizelgeleri

Sorunun amacı nedir?

Amaç tesisi tesiste üretilen atıkları ileri dönüştürmek veya yeniden kullanmak üzere teşvik etmektir.

Teknik Rehberlik:

İleri dönüşüm, yan ürünler, atık malzemeler, gereksiz ve/veya istenmeyen ürünleri, daha iyi kalitede veya daha iyi çevresel değeri olan yeni malzemeler veya ürünler haline getirme işlemidir 

Kullanılmış plastik şişelerden kumaş yapmak ve yeni giysi üretmek için kullanılmış giyim eşyalarını ve kumaşları geri kazandırmak ve tuğla yapmak için kazan dairesinden kömür külünü ileri dönüştürmeye tabi tutmak ileri dönüştürmenin bazı örnekleridir. Bir tesis, atıkların ileri dönüştürülmesi için yaratıcı çözümler bulmak üzere malzeme tedarikçileri, alıcıları ve atık yönetimi yüklenicilerini devreye sokabilir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tesisin atıklarından bir kısmını ileri dönüştürdüğü veya tekrar dairesel ekonomiye soktuğunu gösteren kayıtlar
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, tesisin atıklarının bir kısmını nasıl ileri dönüştürdüğünü veya onu dairesel ekonomiye nasıl geri soktuğunu açıklayabiliyor
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Tesisin atıklarından bazılarını ileri dönüştürdüğünü veya dairesel ekonomiye geri kazandırdığını gösteren kanıtlar 
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tesis, atıklarını ileri dönüştürmek veya atıklarını dairesel ekonomiye tekrar kazandırmak için prosedürlerin uygulanmasına yönelik bir planın hazırlığında olduğunu gösteren belgelere sahiptir 
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, atığının bir kısmını ileri dönüştürmek ya da bir kısmını dairesel ekonomiye geri kazandırmak için yürürlükte olan planı denetlemektedir.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Atıkların ileri dönüştürülmesi veya dairesel ekonomiye geri sokulması için devam eden planı destekleyen kanıtlar
Bu makale yardımcı oldu mu?
1 kişi içerisinden 1 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.