Takip et

Hava Emisyonları

Hepimiz şehirler üzerinde sis bulutları görmüşüzdür ve kirliliğin insanlar ve çevre için sağlıksız olduğunu biliriz.   Bu görünür duman, tesisinizden çıkan hava emisyonlarının sonuçlarından bir tanesidir, ancak  Endüstriyel süreçler ve işlemler, insan sağlığını etkileyen ve iklim değişikliğine katkıda bulunan görünmeyen diğer kirleticileri de havaya verir. 

Hava emisyonları genel olarak aşağıdakiler tarafından üretilir:

 • Tesis operasyonları: kazanlar, jeneratörler ve soğutma sistemleri  (tipik olarak toz/katı parçacık yayarlar (PM10, PM2.5), çeşitli azot oksitler ("NOx"), çeşitli sülfür oksitler ("SOx"), ozon delici maddeler ("ODS") ve diğer zehirli havayı kirleten maddeler).
 • Üretim süreçleri: üretim hattı teçhizatı ve üretim işlemleri  (tipik olarak uçucu organik bileşenler ("VOCler"), ozon tabakasını delen maddeler ("ODS"), toz / parçacıklar (PM10, PM2.5) ve diğer zehirli hava kirleticilerini yayarlar.
 • ÖNEMLİ NOT:  Aşağıda tesisinizde hangi hava veren işlemlerin veya süreçlerin olduğunu seçmeniz istenecektir. Bu seçimler sizi tesisinize en uygun olan Higg sorularına yönlendirecektir. Herhangi bir tesis işleminiz veya üretiminizde hava emisyonu yok ise, bu bölümü tamamlamanız gerekmez. 

Higg hava emisyonları bölümü aşağıdakileri yapmanızı gerektirir:

 • Tesis operasyonlarınız ve  soğutma  ,  eğer varsa, sırasında tesisinizden yayılan emisyonların miktarını izlemek.
  • ÖNEMLİ NOT:  Eğer tesisinizde soğutucu kullanıyorsanız, hangi soğutucuların kullanıldığını belirtmeniz istenir. Bu soğutucular, Sera Gazı (GHG) emisyon hesaplamalarını etkileyecektir, bu nedenle soğutucu akışının izlenmesini doğru bir şekilde tamamlamak için gerekli zamanı ayırın.
 • Üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan emisyonların, eğer varsa, miktarını izleyin.
 • Kontrol cihazları / azaltma işlemleri ve izleme sıklığını  işletme ve soğutma emisyonları için listeleyin.
 • Kontrol cihazları / azaltma işlemleri ve izleme sıklığını üretim emisyonları için listeleyin.
 • Azot Oksitler (NOx), Kükürt Oksitler (SOx) ve Partikül Maddeler (PM) konusundaki ileri performansa dair başarıları belirtin. 
 • Tesisinizin hava emisyonlarını iyileştirmeye yönelik  ekipmanın modernleştirilmesi içinbir prosesi olup olmadığını belirtin. 

UNUTMAYIN: Soğutuculardan kaynaklanan çoğu hava kirliliği sızıntıları ekipmandaki arıza veya sızıntılardan kaynaklanmaktadır. Çevre Yönetim Sistemi bölümünde size yöneltilen bakım sorusu bu bölüm ile de ilgilidir çünkü önleyici bakım sızıntı emisyonları önlemenin en iyi yollarından biridir.

Hava Emisyonlarına Giriş

Hepimiz şehirler üzerinde sis bulutları görmüşüzdür ve kirli havanın insanlar ve çevre için sağlıksız olduğunu biliriz. Bu görünür kirlilik fabrikanızdan çıkan hava emisyonlarının bir sonucudur, ancak hava kirliliği de görünmez olabilir ... ve insanlara ve çevreye zarar verebilir. 

Tesislerden kaynaklanan hava emisyonları genel olarak aşağıdakiler tarafından üretilir:

 • Üretim süreçleriniz: üretim hattı teçhizatı ve üretim süreçleri
 • Tesis operasyonlarınız: kazanlar, jeneratörler ve soğutma sistemleri

Bunlar, bu faaliyetler nedeniyle havaya salınan yaygın kirleticilerdir:

 • toz / parçacıklar (PM10, PM2.5) - tipik olarak yakıt yanması, iplik eğirme, sentetik elyaf imalatı ile ilişkilendirilirler
 • çeşitli azot oksitleri ("NOx") - tipik olarak yakıt yakma ile ilişkilidir
 • çeşitli sülfür oksitleri ("SOx") - tipik olarak yakıt yakma ile ilişkilendirilirler
 • uçucu organik bileşikler ("VOC" lar) - tipik olarak kumaş kaplamaları, çözücüler, yapışkanlar, kumaş baskı, tenterframe'ler ile ilişkilendirilirler
 • ozon tüketen maddeler ("ODS") - soğutucularda, pek çok giyim eşyası temizleyicisi ve bazı yapıştırıcılar ve çözücülerde yaygın olarak bulunurlar
 • zehirli hava kirleticileri - tipik olarak yakıt yanması, çözücüler, yapışkanlar ve bazı giyim eşyaları ile ilişkilidir
 • Su buharı/buhar
 • Geçici üretim süreçleri kaynaklı, Serigrafi, Folyo Baskı, Kalıplama, diğerleri gibi (binanın için salım yapan bacasız kaynaklardan ve dışarıdan pencere, kapı vb. vasıtasıyla salım yapan kaynaklar)
 • Eğirme, ezme ve dokumadan kaynaklanan denetlenen pamuk tozu emisyonu 

Fabrikanızın boşaltım noktaları, fabrikanız tarafından salınan hava kirleticilerini kontrol etmek için en büyük fırsatınızdır. Hava emisyonları için en yaygın boşaltma noktaları şunlardır:

 • Yığınlar, bacalar veya havalandırma kanalları (mutfak gibi üretim ekipmanları veya yurt servislerinden)
 • Açık depolar
 • Taşıma araçları
 • Tozlu malzemelerin taşınması veya hareket ettirilmesi
 • Çözücü uygulamaları 

Hava emisyonları konusuna nasıl yaklaşmanız gerekiyor? 

Hava emisyonlarının yönetimi, enerji, su ve atık yönetimine göre farklı bir yaklaşım gerektirir. Hava emisyonları, belirli bir seviyeye ayarlanırken, enerji, su ve atık sürekli olarak iyileştirilebilir. 

Fabrikanızın hava performansı gerçekten sahip olduğunuz ekipmana bağlıdır. Eski veya yeterli düzeyde bakımı yapılmamış ekipmanınız varsa, hava emisyonları açısından yüksek risk taşırsınız. İyi hava emisyonu yönetimini sağlamak için yapabileceğiniz en iyi şey üst düzey modern cihazlara sahip olmak ve mevcut ekipmanları korumak ve izlemek için sıkı bir prosese sahip olmaktır. 

Higg size iyileştirme konusunda nasıl yardımcı olabilir?

Hava emisyonları konusunda tedbir almak için, yerine getirmeniz gereken birçok önemli husus vardır:

 1. Yerel kurallarınızı / izin gereksinimlerini bilmeniz, izleme / yürütme işleminin nasıl yürüdüğünü bilmeniz ve uyumu (Higg İzinleri ve EMS bölümü) göstermek için bir prosese sahip olmanız gerekir.
 2. Fabrikanızın hava emisyonları (Higg Uygulanabilirlik Testi) kaynaklarını bilmeniz gerekir
 3. Fabrikanızın yaydığı hava kirleticilerini izlemelisiniz (Higg Seviye 1)
 4. Uyum/standardı sağladığınızdan veya aştığınızdan emin olmak için kontrol cihazları takmalı ve / veya modern ekipmanlara (örneğin modern bir kazan) geçiş yapmalısınız (Higg Seviye 1) 

Hava emisyonları, spesifik teknolojilerinize ve makinelerinize bu kadar bağımlı olduğundan yapabileceğiniz en iyi şey  şimdi  ekipmanınızın bakımını yapmak ve daha iyi ekipmanlara geçiş yapmaktır. Hangi teknolojilerin azaltılmış emisyonlar ile ilişkili olduğu konusunda size yol gösterecek mükemmel otomatikleştirilmiş bir sistem yoktur, ancak Higg soruları sizin kendi emisyonlarınızı yönetmeniz için en direkt tedbirleri almanızı sağlamak üzere sizi hazırlarlar. Ekipmanları nasıl bakım altına alacağınızı bilmek, sahada eğitimli bir teknik uzman için en uygun iştir.

Uygulanabilirlik Testi 

Hava emisyonları bölümündeki soruları tamamlamanız gerekip gerekmediğini belirlemek için fabrikanızın ilgili hava emisyonları kaynaklarına sahip olup olmadığını değerlendirmemiz gerekir. Hava emisyonları, işlemler için buhar üreten malzeme işleme ekipmanları VE / VEYA kazanlarından kaynaklanabilir. 

Öncelikle tesisinizde hava kirliliğine neden olan işlemleri veya prosesleri seçmeniz istenecektir. Bu seçimler sizi tesisinize en uygun olan Higg sorularına yönlendirecektir.

 • Hava üfleme işlemleriniz varsa (örneğin brülörler), her seviyedeki işlem emisyonlarıyla ilgili soruları cevaplayacaksınız.
 • Hava emisyonuna neden olan herhangi bir üretim prosesiniz varsa (örneğin çözücüler veya yapışkanlar), her seviyedeki üretim emisyonlarıyla ilgili soruları cevaplayacaksınız.
 • Herhangi bir tesis işleminiz veya üretiminizde hava emisyonu yok ise, bu bölümü tamamlamanız gerekmez.

 

 1. Lütfen fabrikanızın aşağıdakilerden hangisini içerdiğini seçin:

 • Brülör
  • Seçilirse, bize boyutunu söyleyin:
   • Küçük: 50 MW'dan az
   • Orta: 50 MW - 300 MW
   • Büyük: 300 MW'dan daha fazla
  • Jeneratörler
  • Motorlar
  • Fırınlar
  • Isıtma ve havalandırma
  • Soğutucu cihaz
  • İklimlendirme
  • Tesis işlemlerinden hava emisyonuna neden olduğu bilinen diğer kaynaklar 
 1. Tesisiniz aşağıdaki işlemleri yapıyor mu veya aşağıdaki maddeleri kullanıyor mu?

 • İplik eğirme veya sentetik elyaf imalatı
 • Kaplamalar
 • Çözücüler
 • Yapıştırıcılar/çimentolama
 • Baskı
 • Boyama
 • Germe çerçeveleri veya diğer ısıtma işlemleri
 • Püskürtmeli kimyasallar veya boyalar
 • Leke temizleyiciler
 • Üretim süreçlerinden kaynaklanan diğer bilinen hava emisyonu kaynakları

 

Hava - Seviye 1

1.    Bir izin çerçevesinde düzenlenmemiş tesis işlemlerinizle ilgili tüm hava emisyonlarının veya tesisinizin izinle uyumlu olmayan emisyonlarının tüm kaynaklarını seçin

İzinler bölümünde hava izninize uyduğunuzu gösterdiğiniz için lütfen sadece bir izinle takip edilmeyen veya bir izinle uyumlu olmayan emisyonlar için veri girin. Bu soru, üretim işlemlerinden kaynaklanan emisyonları içermez. 

Not: Bu soru, üretim işlemlerinden kaynaklanan emisyonları içermez. 

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, Tesisin sahadaki hava emisyonlarının hepsinin farkında olup olmadığını belirlemektir. Bu soru, fabrika üretiminden sahadaki operasyonlara kadar tüm olası hava emisyonu kaynaklarını envantere koymanızı sağlamalıdır.

Teknik Rehberlik:

İlk adım, Tesisin havaya saldığı emisyonun geçerli yasal gereksinimlerle uyumlu olduğundan emin olmaktır. Tesiseemisyonları ve kaynaklarını izlemek ve yönetmek için bir hava envanteri gerekmektedir. Tüm proseslerden kaynaklanan emisyonlar için envanter hazırlamak için yardımcı faaliyetler ve ekipmanlar dahil edilmelidir. Envanterin güncel olduğundan emin olmak için düzenli değerlendirme yapılmalıdır. 

Aşağıdaki öğelerin envanterde yer alması önerilir (  kaynak: GSCP  ):

 • Mevcut olduğu bilinen veya mevcut olma ihtimali olan kirleticiler
 • Yayılan miktar
 • Emisyonların yapıldığı lokasyon
 • Tüm kontrol cihazları
 • İzleme sıklığı
 • Yasal yönetmelikler ile uyum 

CFC'ler ve HCFC'ler (ozon tüketen maddeler) sahada kullanılırsa, bu gazların aşamalı olarak uzaklaştırılması için çözümler düşünülmelidir. Bir çözüm, soğutucu, aerosol iticileri ve köpük üfleme ajanları uygulamalarında HFO gibi düşük GWP'ye sahip kimyasallar kullanmaktır. Hangi soğutucunun izlenmesi ve uzaklaştırılmasının önemli olduğunu belirlemek için aşağıdaki listede bulunan soğutuculara ve referans numaralarına bakın:  https://www.ashrae.org/standards-research--technology/standards--guidelines/standards-activities/ashrae-refrigerant-designations  

GHG emisyonları, enerji kullanımı ve yakıt tüketimi ile sınırlı değildir, aynı zamanda üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan emisyonlardan da kaynaklanırlar. Tesis Çevre Modülü'nün hava bölümü, yakıt yanmasına bağlı olmayan GHG emisyonlarınıölçer. Eğer fabrikanız bu tür HFC'ler (örneğin soğutucu kaçağı ve aerosol iticiler ve köpük üfleyici ajanlar içerisinde HF'lerin serbest bırakılması) ve üretim emisyonları için kontrol cihazları gibi yanıcı olmayan kaynaklardan GHG gazlarının salınımını yapıyor ise, Higg Endeksi size Sera Gazı (GHG) ayak izinizin bir parçası olarak GHG emisyonlarını hesaplamak konusunda yardımcı olacaktır. 

Hava emisyon limitleri için tanınan kaynaklar ve rehber şunları içerir:

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Tam Puan
  • Gerekli belgeler
   • TÜM kaynaklar için hava emisyonlarının envanter listesi
   • Higg'e her bir emisyon kaynağı için girilen bilgiler, ekipman kaynakları ve miktarları gibi uygun kanıtlarla doğrulanabilir
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, hava emisyonları için hazırlanan kaynakların listesini ve her bir kaynağın envanterini nasıl çıkardıklarını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Listelenen hava emisyon kaynaklarının yerinde değerlendirilmesi
   • İlgili tüm ekipmanların kaynak listesinde yer aldığından emin olun
 • Kısmi Puanlar
  • Gerekli belgeler
   • İzin veren ofis tarafından sağlanan uyum hususuna yönelik belgeler sorunların üç aydan daha kısa süredir mevcut olduğunu gösterir
   • Uyumsuz olduğu belirlenen tüm emisyon kaynakları için bir eylem planı tamamlanır
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, uyumsuzluğun kaynağını açıklayabilir ve uyumu tekrar sağlama planlarını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Herhangi bir uygunsuzluğun giderilmesi için yapılan herhangi bir iyileştirme ya da çalışma. Lütfen resim çekin.

 

2. Üretim proseslerinden kaynaklanan tüm hava emisyonu kaynaklarını seçin

·       Kaynak

·       Hangi kirleticilerin bulunduğu veya bulunma ihtimali biliniyor?

·       Son takvim yılı içerisinde bu kaynaktan ne miktarda hava emisyonu yapıldı?

·       Bu kaynaktan gelen emisyonların takibi için hangi yöntem kullanıldı?

Bu soru, üretim proseslerinden iç hava kalitesi emisyonlarının varlığını izlemektedir. Buna, üretim proseslerinden kaçak kaynakları da dahildir (bir baca olmadan, pencereler, kapılar vb. yoluyla bina dışına yayılan kaynaklar). 

İç hava kalitesi emisyonlarının seyrek olarak düzenlendiğinden dolayı izin uyumu bu soru için geçerli değildir. 

Sorunun amacı nedir? 

Teknik Rehberlik:

İlk adım, tesis hava emisyonlarının geçerli yasal gerekliliklerle uyumlu olduğundan emin olmaktır. Fabrikanın emisyonları ve kaynaklarını uygun şekilde muhafaza etmesi ve takip etmesi için hava envanteri gerekir. Bir envanter hazırlamak için, tüm işlemler, yardımcı faaliyetler ve ekipmanlardan gelen emisyonları dahil etmeniz gerekir. Envanterin güncel olduğundan emin olmak için düzenli değerlendirme yapılmalıdır.

Aşağıdaki öğelerin envanterde yer alması önerilir ( kaynak: GSCP ):

 • Mevcut olduğu bilinen veya mevcut olma ihtimali olan kirleticiler
 • Yayılan miktar
 • Emisyonların yapıldığı lokasyon
 • Tüm kontrol cihazları
 • İzleme sıklığı
 • Yasal yönetmelikler ile uyum 

GHG emisyonları, enerji kullanımı ve yakıt tüketimi ile sınırlı değildir, aynı zamanda üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan emisyonlardan da kaynaklanırlar. Tesis Çevresel Modülü'nün hava bölümü, yakıt yanmasına bağlı olmayan GHG emisyonlarını ölçer. Eğer fabrikanız bu tür HFC'ler (örneğin soğutucu kaçağı ve aerosol iticiler ve köpük üfleyici ajanlar içerisinde HF'lerin serbest bırakılması) ve üretim emisyonları için kontrol cihazları gibi yanıcı olmayan kaynaklardan GHG gazlarının salınımını yapıyor ise, Higg Endeksi size Sera Gazı (GHG) ayak izinizin bir parçası olarak GHG emisyonlarını hesaplamak konusunda yardımcı olacaktır. Sera Gazı Emisyonları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin:  https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases  . 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Üretim süreçlerinden kaynaklanan TÜM emisyon kaynakları için, hava emisyonu envanteri
   • Rapor edilen emisyonların miktarının nasıl hesaplandığını ayrıntılı açıklayan kayıtlar (test kayıtları veya tahminler)
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, hava emisyonları için hazırlanan kaynakların listesini ve her bir kaynağın envanterini nasıl çıkardıklarını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Hava emisyon kaynaklarının sahadaki değerlendirmesinin listelenen ile eşleşmesi
   • İlgili tüm ekipmanların kaynak listesinde yer aldığından emin olun
   • Devlet kurumlar/akredite kurumlar tarafından düzenlenen tüm emisyon kaynakları için (ekipmanlar) test sonuçlarına yönelik destekleyici belgeler

 

3. Tesisiniz 2017'de mevcut ekipmana ilave soğutucu akışkan ekledi mi?

·       Soğutucu akışkan

·       Son takvim yılında mevcut ekipmana eklenen soğutucunun miktarı

·       Bu kaynaktan gelen emisyonların takibi için hangi yöntem kullanıldı?

·       Bu sızıntıyı gidermek için planınız nedir?

Bu soru sera gazı emisyonu hesaplamanıza katkıda bulunacaktır, bu nedenle sızıntı miktarlarıyla ilgili doğru verileri girmeniz önemlidir. Sera gazı sonuçlarınızın iyileştirme fırsatlarınıza yönlü bir bakış açısı sağlamayı amaçladığını ancak kamuya açıklanan raporlarda kullanılacak resmi bir Sera Gazı Hesaplama Hesabı olmadığını unutmayın.

Mevcut ekipmana soğutucu akışkan eklenmesi, sistemde sızıntı olduğunu gösterir. Eğer CFC bazlı soğutucular binada tutuluyor ise, yıllık sızıntı oranını %5 veya daha aza indirmeniz ve toplam sızıntı miktarını ekipmanın kalan ömrü üzerinden soğutucu içeriğinin %30'undan daha aza indirmeniz gerekir.  

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı tesisinizde soğutucu sızıntıları olup olmadığını belirlemektir çünkü bunlar sera gazı emisyonları ve yaygın kullanılan soğutucuların sahip olduğu göreceli olarak yüksek düzeyde iklim global ısınma potansiyelleri nedeniyle iklim değişikliği açısından zararlı olabilirler. 

Sızıntınız varsa, sızıntıları gidermek ve / veya CFC'ler gibi soğutucu sızıntısını ortadan kaldırmak için ekipmanı güncellemek üzere bir eylem planının olması önemlidir. 

Teknik Rehberlik:

CFC'ler ve HCFC'ler (ozon tüketen maddeler) sahada kullanılırsa, bu gazların aşamalı olarak uzaklaştırılması için çözümler düşünülmelidir. Bir çözüm, soğutucu, aerosol iticileri ve köpük üfleme ajanları uygulamalarında HFO gibi düşük GWP'ye sahip kimyasallar kullanmaktır. Hangi soğutucunun izlenmesi ve uzaklaştırılmasının önemli olduğunu belirlemek için aşağıdaki listede bulunan soğutuculara ve referans numaralarına bakın: https://www.ashrae.org/standards-research--technology/standards--guidelines/standards-activities/ashrae-refrigerant-designations

CFC'ler ve HCFC'ler, yüksek GWP'lere sahip güçlü sera gazları olan HFC'lerin lehine Montreal Protokolü adı verilen uluslararası bir anlaşma ile aşamalı olarak atılmakta ve üretim işlemleri sırasında ve sızıntı, bakım ve ekipmanın uzaklaştırılması yoluyla içerisinde kullanıldıkları atmosfere salınmaktadırlar. Yeni geliştirilen hidrofloroolefinler (HFO), HFC'lerin bir alt kümesidir ve kısa atmosferik ömürler ve düşük GWP'ler ile karakterize edilirler. HFOlar şu anda soğutucular, aerosol iticiler ve köpük üfleyici ajanlar olarak tanıtılmaktadır.

 • Ozon Tüketen Maddelerin atılması konusunda daha fazla bilgi için: https://www.epa.gov/ods-phaseout
 • Kapsam içerisinde yer ALMAYAN maddeler aşağıdakileri içerir:
  • Çimento gibi mineral ürünlerin üretimi ve tüketimi, demir ve çelik gibi metallerin üretimi ve kimyasalların üretimi . (CO2)
  • Naylon ve diğer sentetik ürünler gibi lif üretmek için kullanılan adipik asit üretimi. (N2O)
  • Doğal gaz ve ham petrol üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve dağıtılması ve kömür çıkarılması. (CH4)
  • Endüstriyel canlı hayvan operasyonları, çöp sahaları ve atık suyun anaerobik olarak arıtımı. (CH4)
  • Tarımsal toprak yönetimi, sentetik gübrelerin üretimi ve uygulanması ve hayvancılık gübresi yönetimi. (N2O)
  • Ormancılık Uygulamaları ve Arazi Kullanımı (CO2)
  • Perflorokarbonlar, alüminyum üretimi ve yarı iletkenlerin imalatı ile ilişkili çeşitli sanayi süreçlerinin bir yan ürünü olarak üretilen bileşiklerdir. (PFC)
  • HFC-23, HCFC-22 üretiminin bir yan ürünü olarak üretilir. (HFC)

Kükürt hekzaflorid, magnezyum işleme ve yarı iletken imalatında ve sızıntı tespiti için bir izleyici gazı olarak kullanılır ve devre kesiciler de dahil olmak üzere elektrik iletim ekipmanlarında kullanılır. (SF6) 

Ek kaynaklar için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz:

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Tam puan
  • Gerekli belgeler
   • Tüm soğutma maddesi teçhizatı, güncel tutulan soğutucu yenilemesi de dahil olmak üzere bir donanım servisi kaydına sahiptir.
   • Bu kayıtlar 2017 yılında hiçbir soğutucunun eklenmediğini göstermelidir.
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Soğutma ekipmanını bakımından sorumlu olan çalışan (lar), ekipmanı sızıntı için değerlendirdikleri süreci ve sıklığı tanımlayabilir mi?
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Ekipman bakımının düzenli tutulan kayıtları
   • Potansiyel soğutucu sızıntıları 
 • Kısmi puanlar
  • Gerekli belgeler
   • Tüm soğutma maddesi teçhizatı, güncel tutulan soğutucu yenilemesi de dahil olmak üzere bir donanım servisi kaydına sahiptir.
   • Ekipman kayıtları eklenen soğutucunun tarihini, özel türünü ve miktarını gösterir
   • Sızıntı kaynağı/kaynakları belirlendi
   • Sızıntının hızla onarılmasını sağlamak için bir eylem planı var ve sorumlu bir personel görev yapıyor
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Soğutma ekipmanını bakımından sorumlu olan çalışan (lar), ekipmanı sızıntı için değerlendirdikleri süreci ve sıklığı tanımlayabilir mi?
   • Sızıntıları gidermekten sorumlu olan çalışan, sorunun/sorunların çözümü için ne yaptığını açıklayabilir mi?
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Ekipman bakımının düzenli tutulan kayıtları
   • Sızıntıların ekipmanın bakımından sorumlu olan personel tarafından ele alındığına dair herhangi bir kanıt

 

4. Tesisinizde yerinde emisyonlar için kontrol cihazları veya azaltma prosesleri var mı? Evet ise, azaltma prosesleri olan tüm emisyon kaynaklarını seçin.

·       Kaynak

·       Bu hava emisyonu kaynağı için hangi kontrol cihazı, azaltma işlemi veya güvenlik ekipmanı kullanıldı?

·       İzleme sıklığı neydi? 

Önerilen Yükleme: Kontrol cihazlarından veya azaltma proseslerinden elde edilen emisyon test kayıtları.

Eğer sadece kontrol cihazı/cihazları kurulu ve çalışıyor ise, Evet cevabını verin.

Eğer kontrol cihazlarını kurmak için plan yaptığınıza dair kanıtınız varsa Kısmi Evet cevabını verin.

Bu soru, üretim proseslerinden gelen iç mekan hava kalitesi emisyonları için kontrolleri içermez.

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesisin operasyonlardan kaynaklanan hava emisyonlarını yönetmek ve sınırlamak için etkili kontrollere sahip olup olmadığını anlamaktır. 

Hava kirliliği kontrolü veya azaltma cihazları, çevreye veya insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin atmosfere operasyonel emisyonunu azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan tekniklerdir. Cihazlara örnek olarak toz toplama ve çıkarma üniteleri (DCE), yıkayıcılar ve yakma fırını verilebilir. 

Teknik Rehberlik:

Kontrol ve azaltma cihazlarının izlenmesi ve bakımı, fabrikanın koruyucu bakım programına ve devam eden görsel denetime yönelik kontrol listelerine dahil edilmelidir, böylece herhangi bir problemin derhal tespit edilebilmesi sağlanır. 

İzleme Sıklığı: İzleme programı yoluyla üretilen emisyonlar ve ortamdaki hava kalitesine ilişkin veriler, proje tarafından zaman içerisinde boşaltılan emisyonları belirtmelidir. İmalat sürecinde zamana bağımlı varyasyon örnekleri, parti işlemi imalatı ve mevsimsel işlem varyasyonlarını içerir. Yüksek oranda değişken süreçlerden kaynaklanan emisyonların daha sık veya kompozit yöntemlerle örneklenmesi gerekebilir. Emisyon izleme sıklığı ve süresi ayrıca, bazı yanma işlemi operasyon parametreleri veya girdileri (örneğin yakıt kalitesi) için sürekli testlerden daha sık olmayan, aylık, üç aylık veya yıllık yığın testlerine kadar değişebilir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Kontrol cihazları veya azaltma işlemleri için şemalar, açıklamalar veya prosedürler
   • Listelenen kontrol cihazları için kalibrasyon ve bakım kayıtları
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim ve sorumlu çalışanlar, tesiste bulunan kontrol cihazlarını veya azaltım işlemlerini ve emisyonları nasıl azalttıklarını açıklayabiliyorlar
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Tesisteki kontrol cihazlarının olmaları gereken yerde olduklarını ve çalıştıklarını ve iyi durumda olduklarını (sorumlu personel tarafından yapılan düzenli bakım ve gözlem uyarınca) kontrol edin
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • Kontrol cihazlarının kurulması veya yerinde emisyonların azaltılması sürecinin havaya uygulanması için bir plan mevcut ve bu planın uygulanması için ilk adımlar atılıyor (örneğin, satın alınan ekipman için faturalar ya da yüklenicilerle olan sözleşmeler)
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, kontrol cihazlarının kurulması için planı açıklayabilir veya havaya yapılan yerinde emisyonların azaltılması işlemlerinin uygulanmasını açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Kontrol cihazlarının kurulması ya da sahadaki havaya yapılan emisyonların azaltılması süreçlerinin uygulanması için bir planın olduğuna dair destekleyici kanıtlar (örneğin, satın alınmış, ancak kurulu olmayan teçhizat, teçhizatların hazırlanması için inşaat işleri, eğitilmiş personel vb.) 

Referans: Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstil Alet Takımına verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Hava Kalitesi - Üretim Anahtar Performansı Göstergesi katılımcılara yıllık hava emisyonlarının nihai üretim tesisleri tarafından izlenerek bildirilip bildirilmediğini sorar. Tesis verileri, TSC'nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir. 

5. Tesisinizde, üretim proseslerinden gelen iç mekan hava kalitesi sorunları için kontrol cihazları veya azaltma işlemleri var mı? Evet ise, azaltma prosesleri olan hava kalitesi sorunlarının tüm kaynaklarını seçin.

·       Kaynak

·       Bu hava emisyonu kaynağı için hangi kontrol cihazı, azaltma işlemi veya güvenlik ekipmanı kullanıldı?

·       İzleme sıklığı neydi?

Önerilen Yükleme: Kontrol cihazlarından veya azaltma proseslerinden elde edilen emisyon test kayıtları.

Eğer sadece kontrol cihazı/cihazları kurulu ve çalışıyor ise, Evet cevabını verin.

Eğer kontrol cihazlarını kurmak için plan yaptığınıza dair kanıtınız varsa Kısmi Evet cevabını verin. 

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesisin üretim sürecinden havaya emisyonlarını yönetmek ve sınırlamak için etkili kontrollere sahip olup olmadığını anlamaktır. 

Hava kirliliği kontrolü veya azaltma cihazları, çevreye veya insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin atmosfere salınımını azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan tekniklerdir. Kullanılan cihazlara örnekler arasında çözücü geri alma ünitesi sayılabilir.

Teknik Rehberlik:

Kontrol ve azaltma cihazlarının izlenmesi ve bakımı fabrikanızın önleyici bakım programına ve devam eden görsel kontroller için kontrol listelerine dahil edilmelidir, böylece herhangi bir problemin derhal tespit edilebilmesi sağlanacaktır. 

İzleme Sıklığı: İzleme programı yoluyla üretilen emisyonlar ve ortamdaki hava kalitesine ilişkin veriler, proje tarafından zaman içerisinde boşaltılan emisyonları belirtmelidir. İmalat sürecinde zamana bağımlı varyasyon örnekleri, parti işlemi imalatı ve mevsimsel işlem varyasyonlarını içerir. Yüksek oranda değişken süreçlerden kaynaklanan emisyonların daha sık veya kompozit yöntemlerle örneklenmesi gerekebilir. Emisyon izleme sıklığı ve süresi ayrıca, bazı yanma işlemi operasyon parametreleri veya girdileri (örneğin yakıt kalitesi) için sürekli testlerden daha sık olmayan, aylık, üç aylık veya yıllık yığın testlerine kadar değişebilir. 

Puanlama: Tesisin havadaki tüm emisyonlar için sahip olduğu azaltma süreçlerinin (teknik olarak geçerli olduğunda) derecesine göre tam puan verilecektir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Kontrol cihazları veya azaltma işlemleri için şemalar, açıklamalar veya prosedürler
   • Listelenen kontrol cihazları için kalibrasyon ve bakım kayıtları
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim ve sorumlu çalışanlar, tesiste bulunan kontrol cihazlarını veya azaltım işlemlerini ve emisyonları nasıl azalttıklarını açıklayabiliyorlar
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Tesisteki kontrol cihazlarının olmaları gereken yerde olduklarını ve çalıştıklarını ve iyi durumda olduklarını (sorumlu personel tarafından yapılan düzenli bakım ve gözlem uyarınca) kontrol edin
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • İç mekan hava kalitesini iyileştirmek için kontrol cihazları kurmak veya azaltma işlemleri uygulamak üzere bir plan mevcuttur ve bu planın uygulanması için ilk adımlar atılıyor (örneğin, satın alınan ekipman için faturalar veya yüklenicilerle olan sözleşmeler)
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, kontrol cihazlarının kurulum planını açıklayabilir veya kapalı mekan hava kalitesini iyileştirmek için azaltma işlemlerini uygulayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Kontrol cihazlarının kurulması ya da kapalı mekan hava kalitesinin iyileştirilmesi için azaltma işlemlerinin uygulanması için bir planın mevcut olduğuna dair destekleyici kanıtlar
   • (örneğin satın alınan fakat kurulmamış olan ekipman, kurulumlara hazırlık olarak yapılan inşaat işleri, eğitilmiş personel vb.)

 

HAVA - Seviye 2

6. Tesisiniz, Azot Oksitler (NOx), Kükürt Oksitler (SOx) ve Partikül Maddede (PM) daha yüksek seviyede hava performansı elde etmek için izin gereksinimlerinin ötesine geçti mi?

·      Eğer evet ise, seviyeyi belirtin. 

PM, SO2, ve NOx için emisyon testi sonuçlarını yükleyin.

Higg, uyumun ötesine geçen hava emisyon performansını teşvik eder. Bununla birlikte, şu an giyim, ayakkabı ve tekstil endüstrisi için bir hava standardı mevcut değildir. Şimdilik, Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu üyeleri tüm kullanıcıların başarıya ulaşmasını teşvik ettiğimiz hava kirleticiler için üç performans seviyesine uyumlu halde. Bir endüstri havası standardı kullanılabilir hale gelirse, araçları buna göre güncelleyeceğiz. Hava performans seviyelerimizi görmek için lütfen rehber simgesine tıklayın.

Sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesisinizin uyumluluğun ötesinde hava emisyonlarını iyileştirdiğini göstermektir. 

Teknik rehberlik:

Bir Hava Standartını Karşılama: Hava emisyonları, yerel yönetmeliklerle belirlendiği şekilde tipik olarak belirli bir sınırla yönetilir. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik açısından mümkün olan en yüksek hava performansı seviyesine uyumdan öteye geçmek önemlidir. Şu anda, endüstri için mevcut bir hava standardı bulunmamaktadır, bu nedenle Higg Index Air bölümü, mevcut en iyi hava kirletici rehberliğiyle uyumlu, birlikte geliştirilmiş sınırlar setini kullanmaktadır. 

Higg FEM Air bölümü, Azot Oksitleri (NOx), Kükürt Oksitleri (SOx) ve Partikül Madde (PM) yayan yanma cihazları (örneğin kazanlar ve jeneratör) için üç seviye sınırı belirleyerek kirletici limitlerini mümkün olduğunca azaltmaya teşvik eder. Bu sınırlar, IFC'nin Küçük Yanma Tesisleri Emisyon Yönergeleri ile (bağlantı: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/532ff4804886583ab4d6f66a6515bb18/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf?MOD=AJPERES) ve Sri Lanka, Belçika, Avustralya, Almanya (50 MW'dan fazla), Japonya ve Hindistan'dan standartlar ile belirlenmiştir. SAC veya başka bir sektör kuruluşu bu limitleri zamanla azaltır veya konfeksiyon sektörü için böyle bir standart ortaya çıkarsa başka bir standartla bunu değiştirir. 

Kaynaklardaki emisyonların bu emisyon limitleri seviyelerine göre azaltılmasında farklı fırsatları değerlendirebilirsiniz. Örnekler arasında daha temiz yakıt kullanımı, emisyonların azaltılması için kontrol cihazının iyileştirilmesi, kazanın yenilenmesi vb. sayılabilir.  

Taslak Hava Standardı (Ölçüm birimi: mg/Nm3): 

Küçük

50 MW'dan az

 

Seviye 1

Temel

Seviye 2

Stratejik

Seviye 3

Hedeflenen

   

PM

150

100

50

   

SO2

2000

1000

400

   

NOx

650

300

200

           
           

Orta

50 MW - 300 MW

 

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

   

PM

150

80

50

   

SO2

1500

1000

200

   

NOx

600

300

150

           
           

Büyük

300 MW'dan fazla

 

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

   

PM

100

50

30

   

SO2

850

600

150

   

NOx

510

200

150

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Seçilen seviye başına özetlenen şekilde Azot Oksitleri (NOx), Kükürt Oksitleri (SOx) ve Partikül Madde (PM) 'de yüksek hava performansı elde etmek için tesisin izin şartlarını aştığını gösteren emisyon testi sonuçları, seçilen seviye için belirtilen şekilde (lütfen belirli düzey gereksinimleri için HowtoHigg.org adresine bakınız)
   • Başarmak için ne yapıldığını anlatan yürürlükteki plan veya proje tanımı. Bu, yapılan iyileştirmelerden kaynaklanan emisyon değişiklikleri için kayıtlar ile birlikte ekipman ve / veya proses değişikliklerinin listesini içermelidir.
  • Mülakat görüşmesi
   • Yönetim, tesisin izin şartlarının üzerinde ve ötesine geçmesine neden olan eylemleri açıklayabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Daha yüksek hava performansı elde etmek için kullanılan ekipman veya süreçler de dahil olmak üzere planda listelenen referans öğeler.

 

HAVA - Seviye 3 

7. Tesisinizdeki hava emisyonlarını ve iç mekan hava kalitesi sorunlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için modern ekipmanların uygulanmasına yönelik bir prosesiniz var mı?

Yükleme: Donanım yükseltmeleri için planların/prosesin dokümantasyonu veya son yükseltmelerin dokümantasyonu

Makineleri yükseltmek için bir plana sahipseniz veya kirleticileri kontrol altına almak ve daha yüksek bir hava performansı elde etmenin en iyi yollarından biri olan tüm makineleri en modern sürüme yükseltmişseniz, Evet'i seçin. 

Sorunun amacı nedir?

Amaç tesisin hava kirleticileri kontrol etmek için gelişmiş uygulamaları paylaşabilmesi veya gösterebilmesidir.

Ekipmanların modernize edilmesi, hava emisyonlarını ve kapalı mekan hava kalitesi sorununu azaltmak veya ortadan kaldırmak için etkili bir yoldur. Emisyonları (GSCP) azaltmak için ekipmanın güncellenmesi (örneğin, ekipmanın değiştirilmesi, mevcut ekipmanların değiştirilmesi, azaltma ekipmanının daha da optimize edilmesi vb.) ihtimalinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için fizibilite çalışmaları yürütebilirsiniz. 

Teknik Rehberlik:

Makine modernizasyonunun bir örneği, soğutma ve / veya iklimlendirme sistemini, daha düşük GWP'li soğutucu kullanılması veya ODS'yi daha çevre dostu gazlarla değiştirmek için yükseltmektir. Fabrika aynı zamanda daha temiz yakıtlar ile çalıştırılan yeni bir kazan veya jeneratör de temin edebilir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Ekipman yükseltmeleri veya son yükseltmelerin belgelendirilmesi için planların / prosedürlerin dokümantasyonu
   • Son ekipman yükseltmelerinin listesi (eğer uygunsa)
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim ekipman yükseltmeleri veya son güncellemelerin dokümantasyonu için plan / prosedürü tanımlayabiliyor.
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Tesiste plana göre ekipman yükseltmelerinin yapıldığını doğrulayın
Bu makale yardımcı oldu mu?
4 kişi içerisinden 4 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.