Takip et

Enerji Kullanımı & Sera Gazı (GHG)

Enerji Kullanımı ve Sera Gazına Giriş

Enerji üretimi ve enerji kullanımı, insan kaynaklı hava en büyük kirliliği kaynakları ve sera gazı (GHG) emisyonlarıdır. Enerjinin operasyonel, çevresel ve finansal etkileri, tesis çalışmaları için temel sorunlardır. Enerji verimliliğini ve tesis genelinde yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmak tüm fabrikalar için önemli bir odak noktasıdır. 

İklim değişikliği; insan, çevre ve ekonomik açıdan dünyadaki en büyük risk olarak ortaya çıktığı için, hükümetler tarafından daha sıkı gereksinimler ve yönetmelikler uygulanabilir. Tesisiniz enerji tüketiminizi ve sera gazı emisyonlarınızı azaltırsa, yönetmelik risklerine veya markaların yeni gereksinimlerine maruz kalma riskinizi de azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu da, fosil yakıt riskini ve enerji maliyetini düşürerek şirketiniz için ekonomik bir avantaj sağlayabilir. 

Bir enerji programının gerekli organizasyonunu ve eylemini gerçekleştirerek tesisler şunları yapabilir:

 • sera gazı (GHG) ayak izini ve hava emisyonlarını azaltmak
 • maliyetleri azaltmak
 • süreçleri iyileştirmek 

Fabrikada Enerji Kullanımı

Tesisinizde kullanılan toplam enerji miktarını azaltarak ve/veya temiz yakıt kaynaklarına geçerek sera gazı emisyonlarınızı azaltabilirsiniz Nasıl iyileştireceğinizi anlamak için öncelikle enerji kullanımınızı ölçerek başlamanız, ve ardından enerji kaynaklarınızın GHG emisyonlarını nasıl etkilediğini anlamak için Higg'i kullanmanız gerekir. 

Tesis, tesisiniz tarafından sahiplenilen veya kontrol edilen aşağıdaki enerji kaynaklarını takip etmelidir (kaynak: www.ghgprotocol.org/): 

 • Kömür
 • Doğalgaz
 • Benzin
 • Dizel
 • Akaryakıt
 • Biyokütle
 • Güneş Pili
 • Jeotermal
 • Hidro
 • Mikro-Hidro
 • Rüzgar 

Tesisiniz ayrıca faaliyetlerinizin bir sonucu olan, ancak başka bir varlık tarafından sahiplenilen veya kontrol edilen aşağıdaki kaynakları takip etmelidir: (kaynak: www.ghgprotocol.org/):

 • Satın alınan elektrik
 • Satın alınan soğutulmuş su
 • Satın alınan buhar 

Aşağıda, enerji kullanan yaygın makine ve ekipmanların bir listesi yer almaktadır (not: bu, yaygın olan endüstriyel ekipmanının çok küçük bir listesidir):

 • Brülör
 • Basınçlı Hava Sistemi
 • Motorlar
 • Jeneratör
 • HVAC
 • Yakma tesisleri
 • Dondurucu ve brülör
 • Kurutucular
 • Aydınlatma
 • Üretim Ekipmanı 

Higg FEM'de enerji kullanımı 

Higg FEM'deki Enerji bölümü, bir tesisin başarılı bir enerji programını yürütmedeki ilerlemesini değerlendirmek için bir yöntem olarak hizmet eder. İyi enerji yönetimi maliyet tasarrufu ve verimlilik de dahil olmak üzere önemli faydalar sağlarken, çevreye olan etkiyi azaltırken aynı zamanda başarı sağlama ve doğru şekilde uygulanması için uygun organizasyonel odak ve kaynakları gerektirir. 

Higg Enerji ve Sera Gazı (GHG) bölümü şunları yapmanızı gerektirir:

 • Geçen takvim yılında kullanılan tüm enerji ve yakıt kaynaklarını takip edin ve kullanılan miktarı rapor edin
 • Sitede en fazla enerjiyi hangi faktörlerin kullandığını belirleyin (örn., en fazla enerji kullanan makineler, süreçler veya işlemler)
 • "2016'da üretim birimi başına 80 MJ" gibi su kullanımı için normalleştirilmiş bir taban çizelgesi ayarlayın.
 • Enerji azaltma için "2020'de üretim birimi başına kullanılan enerjinin % 70 oranında azaltılması" gibi normalleştirilmiş hedefler belirleyin
 • Enerji azaltma hedeflerini gerçekleştirmek için belirli eylemler ve stratejiler içeren bir eylem planı oluşturun
 • Temele dayalı, "Bir önceki yıl üretim birimi başına 60 MJ kullandık, bu da yıllık %25 oranında bir azalma" gibi enerji azaltmaları gösterin. 

Higg FEM kullanarak Sera Gaz (GHG) Emisyonlarını hesaplama 

Sera gazları (GHG'ler), giden radyasyonu emerek/yakalayarak atmosferin ısınmasına ('sera etkisi' olarak bilinir) neden olan, Dünya atmosferindeki gazlardır. Bu süreç, 'İklim değişikliği' adıyla bilinen, dünyanın iklimindeki değişikliğin ana nedenidir.  Enerji üretimi ve kullanımı, ulaştırma, soğutma gazlarının kullanımı ve çevreye zarar veren sera gazı emisyonlarına neden olan diğer faaliyetler. Referans IPCC: www.ipcc.ch

Çevreyi iyileştirmenin yanı sıra, GHG emisyonlarının kaynağını ve miktarını tanımlamak ve yönetmek  aşağıdaki yollarla fabrikanıza fayda sağlayabilir:

 • Sera Gazı (GHG) azaltımlarıyla ilişkili malzeme maliyetinin azaltılması
 • Karbon nötr başarısı için çabalayarak rekabet avantajını artırması
 • Karbon ve GHG emisyonlarıyla ilgili gelecek düzenlemelere başlayın.
 • Tesis, stratejik azaltımları takip ederek ve yöneterek çevresel sorumluluk gösterir. 

Fabrikanızın enerji kullanımı doğrudan ve dolaylı GHG emisyonları üretir. GHG Protokolü bu emisyonları üç genel "kapsamda" kategorilendirir:

 • Kapsam 1: Tüm doğrudan GHG emisyonları.
 • Kapsam 2: Satın alınan elektrik, ısı veya buharın tüketiminden kaynaklanan dolaylı GHG emisyonları
 • Kapsam 3: Kapsam 2 içerisinde ele alınmayan diğer dolaylı emisyonlar, örneğin satın alınan malzemeler ve yakıtların çıkarılması ve üretimi, ulaşıma ilişkin faaliyetlerin raporlayan kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği taşıtlarda gerçekleştirilmemiş olanları, elektrikle alakalı faaliyetler (örneğin T&D kayıpları), dışarıya verilen faaliyetler, atık boşaltımı vb. (Kaynak: www.ghgprotocol.org) 

Higg FEM'de fabrikanızın enerji kullanımını girdikten sonra araç, en iyi kamuya açık, ücretsiz kaynaklardan alınan emisyon faktörlerine göre hem Kapsam 1 (doğrudan) hem de Kapsam 2 (dolaylı) emisyonlar için bir GHG hesaplaması sağlayacaktır. 

 • FABRİKALAR: Bu hesaplama, fabrikanızın daha temiz yakıtlara geçiş yapmak gibi iyileştirme fırsatlarını belirlemesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır, ancak raporlama amacıyla son Kapsam 1 ve Kapsam 2 hesaplaması için amaçlanmamıştır. Resmi Sera Gazı (GHG) hesaplamalarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen şu adresi ziyaret edinghgprotocol.org.
 • MARKALAR/PERAKENDECİLER: Higg FEM, Kapsam 3 Sera Gazı (GHG) hesaplamanız için gereken en önemli verileri izler. Bununla birlikte, Higg FEM resmi bir Kapsam 3 hesaplayıcısı değildir, çünkü şirketler kendi Kapsam 3 sınırlarını farklı şekilde belirlemeyi seçebilirler. Resmi Sera Gazı (GHG) hesaplamalarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen şu adresi ziyaret edin ghgprotocol.org.

 

Enerji ve Sera Gazı (GHG) - Seviye 1

1. Tesisiniz için geçerli olan tüm enerji kaynaklarını seçin:

·       Enerji Kaynağı

·       Tesisiniz bu kaynaktan elde edilen enerjinin kullanımını takip ediyor mu?

·       Bu kaynak tarafından 2017 yılında kullanılan enerji miktarı nedir?

·       Bu kaynak tarafından 2017 yılında kullanılan enerji miktarı nedir?

·       Bu enerji kaynağını izlemek için hangi yöntem kullanılmıştır?

·       Ölçüm sıklığı nedir?

·      Lütfen ek yorumlarınızı belirtin

Önerilen Yükleme: a) Tüm takvim yılını kapsayan listelenen tüm enerji kaynakları için hizmet faturalarının (veya metre ölçümlerinin) kopyaları; b) Başlıca enerji kaynaklarının tüketimini izlemek için kullanılan enerji metrelerinin resmi.


Eğer tesisinizin kullandığı tüm enerji kaynaklarını tamamen takip ediyor iseniz tam puan alırsınız.

Eğer en azından bir enerji kaynağını tamamen takip ediyorsanız fakat tüm enerji kaynaklarını henüz takip etmiyorsanız, kısmi puan alırsınız. 

Higg FEM, enerji kullanımı ortak birimlere (kWh), toplam kullanımın % değeri ve co2 eşdeğerine dönüştürür.

Sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizin ne kadar enerji kullandığını gösteren enerji faturaları veya sayaçlardaki bilgileri girmenizdir. Bu soru ayrıca, hangi enerjinin kullanılacağına, fabrikanızda nerede kullanılacağına ve ne kadar kullanılacağına dair tesisinizin açık bir anlayış elde edilmesini sağlayan kaynağı listesini oluşturmanıza yardımcı olur. 

Tüm kaynaklardan enerji kullanımının ölçülmesi, bir şirket için enerji yönetiminin ve genel sürdürülebilirlik programının temelini oluşturur. Tüm enerji kaynaklarının ölçümü en büyük enerji faktörlerini analiz etmenize, anormal tüketimi tespit etmenize, enerji azaltma hedeflerini belirlemenize ve GHG emisyonlarını ölçmenize izin verir. 

Enerji bölümünü tamamlama amacı, enerji kullanımını azaltma fırsatlarını belirlemektir.  Bunu yapmak için atılacak ilk adım, hangi enerji kaynağının en fazla kullanıldığını anlamaktır.  Bunu bildikten sonra, azaltımlara öncelik verebilirsiniz.  Örneğin, bu soru elektrik kullanımını azaltmaya mı yoksa başka bir enerji kaynağına mı odaklanmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.   

Teknik Rehberlik:

Lütfen tesisinizin fiziksel sınırı ve işletme kontrolleri (sahip olunan, işletilen veya doğrudan kiralanmış) altındaki faaliyetler kapsamında kullanılan tüm enerjiyi dahil edin. Lütfen sözleşmeli kantin veya kiralık dükkan gibi dış kaynaklı hizmetleri veya alanları hariç tutun.   

Enerji kullanımı raporlaması, enerji kullanımının yönetilmesinde ilk adım olarak görülmektedir. Şuradan başlanması önerilir:

 • Enerji kullanım kaynaklarını belirlemek için işletme ve operasyonel süreçleri haritalandırmak.
 • Satın alınan elektrik, buhar ve ısı kullanımını analiz etmek için faturaları kullanmak.
 • Dizel jeneratörler ve kömür kazanları gibi yerinde enerji üretiminde kullanılan diğer yakıtların takibi.
 • Özel araçlar ve forkliftler gibi tesis tarafından sahip olunan veya kontrol edilen mobil yanmalı kaynaklar için kullanılan yakıtların takibi.
 • Yenilenebilir enerji kurum içinde üretiliyorsa, üretilen yenilenebilir enerjinin miktarını takip etmek için sayaçlar yükleyin. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Tüm enerji kaynakları için ölçüm frekansı ve yöntemi
   • Toplamları sorulan tüm sorulara yanıt veren elektrik, yakıt, buhar ve diğer enerji tüketim kayıtları (örneğin, aylık faturalar ve yıllık tüketim kayıtları; ölçüm kayıtları değerlendirme için kullanılabilir olduğu sürece bir excel dosyasında derlenebilir).
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim ile tartışma:
    • Yönetim, uygulanabilir olduğu yerde, enerji kullanımı, taşımacılık ve GHG emisyonları ile ilgili yasaların ve yönetmeliklerin farkında mı?
    • Yönetim geçerli yasaların ve yönetmeliklerin korunmasını garanti etmek için uygun kaynaklar sağlar mı?
    • Tesis, enerji tüketimi ve dokümantasyonla ilgili yerel gereksinimleri karşılıyor mu?
   • Anahtar Çalışanlar:
    • Anahtar Çalışanlar enerji kullanımının ve uygun olduğu yerde Sera Gazı Emisyonları izin/lisans gereksinimlerinin farkında mı?
    • Çalışanlar, uygun olduğu yerde enerji kullanımı, nakliye ve sera gazı emisyonları prosedürlerine erişebilir ve anlar mı? 
 • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
  • Sayaçları tanımlayın (kaç tane?, kolay erişilebilir mi?,...)
  • Enerji ile ilgili ekipmanı tanımlayın (üretim veya enerji tüketimi)
   • Yaş (Numaralı yaş listesi)
   • Bakım (Ekipman Günlüğü tamamlandı ve bakım zamanında yapıldı)
   • Herhangi bir kaçak (örneğin buhar?)
  • Enerji ile ilgili ekipmanların resimlerini çekin 
 • Kısmi Evet
  • Gerekli belgeler
   • En az bir enerji kaynağı için ölçüm ve doğru veri sıklığı ve yöntemi
   • Girilen verileri doğrulamak için elektrik, yakıt, buhar ve diğer enerji tüketim kayıtları (örneğin, aylık fatura ve yıllık tüketim kaydı)
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim ile tartışma:
    • Yönetim, enerji kullanımı, taşımacılık ve GHG emisyonları ile ilgili yasaların ve yönetmeliklerin farkında mı?
    • Yönetim geçerli yasaların ve yönetmeliklerin korunmasını garanti etmek için uygun kaynaklar sağlar mı?
    • Tesis, enerji tüketimi ve dokümantasyonla ilgili yerel gereksinimlerle uyumlu mu?
   • Anahtar Çalışanlar:
    • Anahtar Çalışanlar enerji kullanımının ve uygun olduğu yerde Sera Gazı Emisyonları izin/lisans gereksinimlerinin farkında mı?
    • Çalışanlar, uygun olduğu yerde enerji kullanımı, nakliye ve sera gazı emisyonları prosedürlerine erişebilir ve anlar mı?
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Sayaçları tanımlayın (kaç tane?, kolay erişilebilir mi?,...)
   • Enerji ile ilgili ekipmanı tanımlayın (üretim veya enerji tüketimi)
    • Yaş (Eski, yeni)
    • Bakım (bakımlı görünüyor mu?)
    • Herhangi bir kaçak (örneğin buhar?)
   • Enerji ile ilgili ekipmanların resimlerini çekin
   • Kendi yaptıkları değerlendirmelerde rapor edilenlerle yerinde gözlemledikleriniz arasındaki farkları açıklayın
 • Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstil Alet Takımına verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Sera Gazı Emisyonları Yoğunluk - İmalat Anahtar Performans Göstergesi, katılımcılara nihai üretim tesislerinin Sera Gazı Emisyonları yoğunluğunu sorar. Tesis verileri, TSC'nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir. Sera Gazı Emisyonları - Tedarik zinciri Anahtar Performans Göstergesi katılımcılara Kapsam 1 ve 2 Sera Gazı Emisyonlarının kumaş üretim tesislerinde rapor edilip edilmediğini sorar. Tesis verileri, TSC'nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir.

  

Enerji ve Sera Gazı (GHG) - Seviye 2 

2: Tesisiniz enerji kullanımı için referans değerleri belirledi mi?

Eğer cevabınız evet ise, lütfen tesisinizin referans değeri belirlediği tüm enerji kaynaklarını seçin.

Önerilen Yükleme: Enerji azaltım hedeflerini belirlemek için kullanılan bir yıllık enerji tüketim verileri.

Sorunun amacı nedir?

İyileştirmeler veya enerji azaltımlarını göstermek için, başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmek önemlidir. Bir referans değeri belirlemek (örn., tanımlanmış bir referans yılında belirlenen parametrenin yıllık performansı) giden enerji performansı takibi ve hedef belirleme konusunda açık bir referans noktasına sahip olmanızı sağlar. 

Teknik Rehberlik:

İyileştirmeler veya azaltımları göstermek için, başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmek önemlidir. "Referans Değeri" zaman içerisinde karşılaştırma yapmak için kullanabileceğiniz bir başlangıç noktası veya ölçüttür. Örneğin, eğer 2016 yılında tesisiniz 10.000 kumaş metre başına 80 MJ doğalgaz kullanmışsa, performansınızı bu miktar ile gelecek yıllarda karşılaştırabilirsiniz. Bu örnekte "2016 yılında tesisiniz 10.000 kumaş metre başına 80 MJ doğalgaz" normalleştirilmiş bir referans değer örneğidir. 

Veri doğrulaması kritik ilk adımdır. Referans değerini belirlemeden önce verilerin tutarlı ve güvenilir olması gerekir. Gerekenler:

 1. Stabil veri kullanımı: fabrikanız, satın alma veya ürün türünün değişimi gibi önemli yapısal değişiklikler yapmışsa, bu değişiklikler tamamlandıktan sonra bir referans değeri seçmelisiniz.  
 2. Normalleştirme: normalleştirilmiş bir referans değeri seçerseniz, yıllık üretim için tesis bilgileri bölümüne girilen üretim birimlerine karşın normalleştirilecektir. Örneğin, "metre" cinsinden yıllık üretimi seçerseniz, referans değeri metrelere karşı normalleştirilecektir.
 3. Doğrulanmış veriler: referans verileri doğru ve doğrulanabilir olmalıdır. Higg FEM tarafından doğrulanmış enerji verileri, kabul edilebilir referans kaynağıdır. Kurum içi denetim süreciyle doğrulanan referans verileri de kabul edilebilir. 

Bir hedef için karar verildikten sonra referans yılı ve referans performans seviyesi (örn., yıllık enerji kullanımı, birim başına emisyonlar vb.) değiştirilmemelidir. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet:
  • Referans değerinin nasıl hesaplandığına ilişkin açıklama
  • Referans değerinin, belirlendiği yıl için tüketim kayıtlarıyla eşleştiğini gösteren belgeler
  • Referans değeri, ilgili çalışanlara iletildi ve Seviye 1'de tanımlanan büyük etki kaynaklarına bağlandı. 
   • İletişim yöntemleri şunları içerebilir: Toplantı, bülten panosuyla duyuru, bülten duyurusu, başka herhangi bir yazılı iletişim yöntemi.
  • Referans değeri verilerinin nasıl doğrulandığını gösterebilme yeteneği (örn., Higg 3.0 doğrulanmış veriler, kullanılan kurum içi doğrulama süreci, harici denetimler vb.)
 • Kısmi Evet - kısmi seçeneği yok

 

3. Tesisiniz en fazla enerjinin hangi süreçler veya işlemler tarafından kullanıldığını biliyor mu?

·      En yüksek enerji kullanımı faktörlerini belirlemek için kullanılan metodolojiyi yükleyin. 

Tesisinizdeki en yüksek enerji kullanımı faktörleri nelerdir?

Bunlar makineler, süreçler veya bölümler gibi üretimdeki tüm faktörler olabilir 

Önerilen Yükleme: a) En fazla enerjiyi tüketen süreçler veya hizmetlerin sıralaması (enerji tüketim değerleri ile); b) Enerji yönetim uzmanı tarafından gerçekleştirilen enerji denetiminin kopyası (eğer varsa).

Tesisinizde enerji kullanımını en fazla neyin etkilediğini anlamak önemlidir. Bu sizin enerji etkinliğini ve/veya sera gazı emisyonlarını iyileştirmek için bu faktörleri stratejik olarak hedef almanızı sağlar.  

Lütfen ancak tesisinizde en yüksek enerji kullanımı faktörlerini belirlemek üzere belgelendirilmiş kayıtlar ve metodolojiniz var ise (örneğin süreçler, makineler vb.) Evet cevabı verin. 

Sorunun amacı nedir?
Amaç, enerjinin kullanıldığı her yerde (örn., süreç, aydınlatma, HVAC. vb.) enerji miktarını ve kaynağını değerlendirmek için tüm tesis çapında bir analiz yapmasını sağlamaktır. Bu soru, en çok enerji kaynaklarını tesisin neresinde kullandığınızı gösterir (örn., en fazla elektriği nerede kullanıyorsunuz)ç 

Sürdürülebilirlik çabalarının olgunlaşması için bir tesisin, tesis sınırları içindeki enerji kullanımı etkilerini tanımlaması ve derecelendirmesi gerekir. Bir tesis, enerji kullanımına yönelik belirli etkileri anladığında, bu faktörleri önceliklendirerek ve hedefleyerek enerji kullanımını stratejik olarak azaltabilir. Bir tesis, etkili bir şekilde yönetilmeden önce kullanımları ölçebilmelidir. 

Teknik Rehberlik:

Bir tesis enerji kullanım parametreleri ve enerji kullanım veriniz ile makine listesiyle birlikte kendi üretim süreçlerinin haritalanmasını esas alarak en çok enerji tüketen süreçleri ve işlemleri değerlendirebilir. Enerji kullanımını etkileyen yaygın faktörler:

 • Kazanlar ve jeneratörler
 • Basınçlı hava sistemi
 • Motorlar
 • Eski veya verimsiz ekipman
 • Ekipmanın konumu

Başlamak için bazı yollar şunlardır:

 • Enerjinin münferit makineler tarafından nasıl kullanıldığının belirlenmesi (makine listesi oluşturun)
 • Çalışma saatliyle çarpılarak ekipmanın enerji derecelerinin analizi
 • Zaman içindeki enerji kullanımını takip etmek için elektronik cihazlar kurmak (örn., veri tutucular, veri kaydediciler veya sayaçlar)
 • Enerji değerlendirmesini yürütecek bir sertifikalı profesyonel enerji mühendisini işe almak 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • "Evet" cevabını destekleyen dokümanlar:
   • Yerinde enerji etkilerinin kayıtları (örn. makinelerin listesi ve enerji derecelendirmeleri/tüketimi)
   • Son yapılan enerji denetimleri
   • Açıkça tanımlanmış metodolojiyle en yüksek tüketimden en düşük tüketime kadar doğru şekilde kategorize edilmiş tüketim kayıtları 
   • Eski ekipmanı yeni enerji verimli ekipmanla değiştirmek için sermaye planları
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Ekipmanın enerji derecelendirmesini anlama
   • İlgili çalışanlar, kendilerinin ve tesis faaliyetlerinin ve çalışmalarının enerji kullanımını ve sera gazı emisyonlarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin genel bir anlayışa sahiptir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Fabrikada kullanılan ekipmanlar
   • Zaman içerisinde enerji kullanımını izlemek için veri kaydedicilerin varlığı
   • Enerji kayıt listesinde yer almayan diğer enerji kaynakları

  

4. Tesisiniz enerji kullanımını veya GHG emisyonlarını iyileştirmek için hedefler belirledi mi? Eğer evet ise, tesisinizin enerji veya GHG azaltım hedefi belirlediği tüm enerji kaynaklarını seçin. 

·       Kaynak

·       Bu kaynaktan megajul (MJ) kullanımındaki değişiklik için hedefiniz nedir? (Azaltım hedefi için negatif bir yüzde ve artış hedefi için pozitif bir yüzde girin.)

·       Hedef yılını girin

·       Bu normalleştirilmiş mi yoksa mutlak bir hedef mi?

·       Bu hedefe ulaşmak için planlanan önlemleri açıklayın ( hedefe nasıl ulaşacaksınız)

Toplam enerji kullanımınızın %80 veya daha fazlasını oluşturan enerji kaynakları için hedef belirlediyseniz tam puan alırsınız. Toplam enerji kullanımınızın %50-79 veya daha fazlasını oluşturan enerji kaynakları için hedef belirlediyseniz kısmi puan alırsınız. Bu sizin çevresel etkinizi en fazlaya çıkaracak olan en önemli enerji kullanım kaynaklarınızı iyileştirmeyi hedeflemeniz için sağlanan bir ödüllendirme şeklidir. 

Sorunun amacı nedir?

Tesisiniz için en az bir enerji azaltma hedefini tamamlamanız için. 

Sürdürülebilir şirketler sürekli olarak çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışırlar. Tesisinizin ne kadar enerji kullandığını ("referans değeriniz") ve en büyük enerji kullanım faktörünüzün ne olduğunu biliyorsunuz, şimdi enerji kullanımınızı azaltacak hedefler belirleyebilirsiniz.    

Hedefler uzun vadeli veya kısa vadeli olabilir (kısa vadeli = 5 yıldan az, uzun vadeli = 5 yıldan fazla). Hedefi belirledikten sonra, başarıya ulaşmak için gereken ayarlamaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilerleme en az üç ayda bir değerlendirilmelidir.   

Teknik Rehberlik:

Bir hedef, belirli bir tarihte referans metriğine kıyaslanmış bir mutlak veya normalleştirilmiş metrik olabilir. Higg FEM için, azaltma hedefleri üretim hacmi metriğine göre normalleştirilebilir (Tesis Bilgisi bölümünde seçili: Üretim hacmi birimi). Normalleştirilmiş bir hedef üretimdeki azaltmalar gibi iş değişikliklerinin sonucu yerine gerçek bir ilerleme olduğunu size gösterir. Normalleştirilmiş bir hedef örneği, satılabilir ürünün bir kilogramının üretiminde kullanılan enerjinin kWh değeridir (kWh/kg). 

Burada resmi bir hedef tesisin belirli bir enerji kaynağını yıllık kullanımına ilişkin sayısallaştırılmış performans gereksinimini ifade eder. Resmi bir hedef şu şekilde olmalıdır:

 • hedefin kesin başlangıç ​​tarihini içermeli (yani, "referans değeri"),
 • hedefin bitiş tarihini içermeli, yani gerekli azaltımların hedeflenen tamamlanma tarihi;
 • ölçüm birimi,
 • referans tüketimi (örn., 2010 referansında üretimin m3/kg cinsinden ifadesi)
 • bir sayı (örn., 1 milyon kWh azaltım) veya bir yüzde (örn., %5 azaltım) gibi bir ifadeyle kesin azaltım miktarını içermeli.
 • tesisin enerji kullanımını azaltmayla ilgili olmalı (örn., tesiste en çok enerji tüketimine odaklanmalı)

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Hedef(ler)in dokümantasyonu
   • Hedef(ler) yüzde olarak nasıl hesaplandı
   • Hedef, ilgili çalışanlara iletildi ve EN2.1'de tanımlanan tesisin başlıca enerji kullanımıyla bağlantısı kuruldu.
   • İletişim yöntemleri şunları içerebilir: Toplantı, bülten panosuyla duyuru, bülten duyurusu ve tesisteki enerji kullanımıyla ilgili görevlere dahil olan çalışanlara yazılı biçimde iletme. 
 • Görüşmede sorulacak sorular
  • Yönetim, aktif bir şekilde proaktif enerji tasarrufunu teşvik eder veya onaylar
  • Yönetim, sürekli iyileştirme sağlar ve yıllık bazda yerinde enerji azaltımı ve/veya emisyon hedeflerini değerlendirir
  • Enerji tüketimi ve Sera Gazı Emisyonları verileri hedeflere ulaşmak için ilgili dahili ve/veya harici paydaşlara sunulur. 
 • Kısmi Evet -
  • "Evet" cevabı ile aynı gereksinimler, ancak toplam enerji kullanımının %79'u veya daha azı olan kaynaklar (veya bir kaynak) için (bu veri, soru 1'deki yüzde katkı hesaplamasından bulunur)

 

5. Tesisinizde enerji kullanımını ve/veya GHG emisyonlarını iyileştirmek için bir uygulama planı bulunuyor mu?

Planın bir kopyasını yükleyin

İyileştirmeler enerji kullanımını azaltarak veya GHG emisyonlarını mevcut enerji kaynaklarını yenilenebilir kaynaklar ile değiştirmek suretiyle iyileştirerek yapılabilir.

Hedeflediğiniz azaltımları yerine getirmek için tedbir aldığınızı gösteren bir uygulama planınız bulunuyor ise, Evet cevabını seçin.

Planınız var, fakat tüm eylem maddelerini başlatmamış iseniz Kısmi Evet cevabını seçin. 

Örnek bir uygulama planını buradan indirebilirsiniz 

Sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisin soru 3'te tanımlanan en yüksek enerji tüketen süreçlere göre önceliklendirerek enerji kullanımını ve/veya GHG emisyonlarını azaltmak için bir eylem planı oluşturmasıdır.

Hedef belirleme, enerji kullanımını sistematik olarak yönetmede önemli bir adımdır, ancak tesisiniz azaltımları gerçekleştirmek için gerekli eylemleri gerçekleştirmelidir. Hedeflenen azaltımlara ulaşmanız için gerçekleştirdiğiniz eylemleri gösteren bir uygulama planına sahip olunması. Bazı tesisler, hedef belirlemeden bir uygulama planına sahip olabilir. 

Teknik Rehberlik:

Bu soru, tesisin temiz eylemlerle hedefini nasıl desteklediğini tanımlamaktadır. Bu, planlanan ve tesiste gerçekleşen enerji azaltımı projeleri için tüm iş süreçlerini belgelemek açısından bir fırsattır.

Eylem adımları şunları içermelidir:

 1. Nitelikli personel ile kurum içinde veya üçüncü parti enerji değerlendirmesi ile enerji tasarrufu fırsatlarının tanımlanması
 2. Enerji tasarrufu alternatiflerini değerlendirilmesi ve yatırım getirisinin hesaplanması
 3. Seçilen çözüm için fonların/bütçenin onaylanması
 4. Çözümün uygulanması ve azaltımların gerçekleştirilmesi
 5. İlerleme durumunu kontrol etmek için eylem planının düzenli olarak incelenmesi 

Bir uygulama planı nasıl oluşturulur?

İyileştirme fırsatlarının tanımlanabilmesi, çözümlerin sunulabilmesi ve gerekirse önerilen çözümlerin başarıyla uygulanması için sermayenin kullanılarak ya da para harcayarak değişikliklerin yapılmasını sağlamak için yönetimin taahhüdü ve çalışan farkındalığı ve katılımı gereklidir. Genellikle bu, üçüncü taraf konsültasyonu, literatür ve teknoloji araştırmaları, tasarım firmaları ve çözümlerin uygulanmasına yönelik birçok olası yol arasında pilot testi içerebilir. Toplantı hedefleriyle ilgili tüm etkinlikler, en baştan itibaren düzenlenmiş ve koordineli bir ilerleme adımlarının atılmasını sağlamak için uygulama planının bir parçası olmalıdır. 

Enerji Geri Kazanımı nasıl bildirilir?

Enerji geri kazanım (veya atık ısının tekrar kullanımı), daha önce tüketmiş olduğunuz enerji ihtiyacını azaltan bir uygulama veya eylemdir. Enerji geri kazanımını uygularsanız, lütfen verimlilik çabalarınızın gösterildiğinden emin olmak için bunu uygulama planında listeleyin. 

GHG emisyonları nasıl azaltılır?

Enerji verimliliği eylemlerini bildirmenin yanı sıra, Sera Gazı (GHG) azaltmasına katkıda bulunan eylemleri de rapor edebilirsiniz. Örneğin, tesisiniz düşün karbon enerjisi kaynaklarına geçtiyse veya enerji kullanımını azaltmanın yanı sıra GHG emisyonlarını da azaltacak başka önlemler aldıysa, eylem planınızda rapor edebilirsiniz. 

Küçük/orta ölçekli bir tesis için örnek uygulama planı için buraya tıklayın   

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Spesifik projeleri, hedeflenen azaltımları, tarihleri ve toplam enerji kullanımınızın %80 veya daha fazlasını kapsayan ilerlemeyi listeleyen enerji azaltım planı
   • Enerji azaltma fırsatlarını ve uygulama tarihlerini belirleyen harici parti tarafından yapılan enerji denetimi veya değerlendirmesi
  • Görüşme gözlemleri
   • Yönetim, uygulanmakta olan projeler, bunların tamamlanma durumları ve bunlarla bağlantılı faydaları içeren plan dahilinde açıklama yapabilir
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Tamamlanmış veya devam eden, planda tanımlı projeler 
 • Kısmi Evet
  • "Evet" cevabı ile aynı gereklilikler, ancak toplam enerji kullanımının %50-79'unu kullanan kaynaklar (veya bir kaynak) için

 

6. Tesisiniz referans değeri ile karşılaştırıldığında enerji tüketimi konusunda iyileştirme elde etti mi? Eğer cevabınız evet ise, iyileştirilen tüm enerji kaynaklarını seçin.

·       Kaynak

·       Başlangıç yılı seçin

·       Tesisinizin bu kaynaktan enerji kullanımındaki değişikliği gösterin (ölçüm miktarı ve birimi)

·       Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için kullanılan stratejileri tanımlayın

Önerilen Yükleme: İlgili hizmet faturaları veya 2017 yılı için tüketim kaydı ve başlangıç değeri ile karşılaştırılan takvim yılları için ilgili hizmet faturaları.

Toplam enerji kullanımınızın %80 veya daha fazlasını oluşturan enerji kaynakları için azaltım yaptıysanız tam puan alırsınız.

Toplam enerji kullanımınızın %50-79 veya daha fazlasını oluşturan enerji kaynakları için azaltım yaptıysanız kısmi puan alırsınız. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkarmak için en büyük enerji kullanım kaynajlarınızı azaltmanızı ödüllendirmek amacıyla verilir.

Azaltım yoksa veya bir kaynak için azaltımlarınızı belirtemiyorsanız, o kaynak için lütfen Hayır cevabını verin. 

Kaynaklarınızın her biri için bir referans değeri girmişseniz, azaltımlarınız otomatik olarak hesaplanacaktır. Eğer bir başlangıç değeri girmemişseniz, aşağıda azaltımlarınızı manuel olarak girme seçeneği verilmektedir.  

Sorunun amacı nedir?

Sahadaki etkileri azaltmak için harekete geçmek bu değerlendirme için birincil önemli hedeftir.

Sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme yolculuğudur. Başarı;  izleme, hedef belirleme ve hedefleri gerçekleştirmek için uygulama planlarının gerçekleştirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın sonucudur. Bu soru, son bir yıl için enerji tasarrufundaki başarıyı için bir fırsat sağlar. Raporlama yılındaki başarıyı izleyerek, tesis elde edilen sonuçlarla sürdürülebilirlikle ilgili verilen taahhütlerini ispatlar.     

Teknik Rehberlik:

Higg FEM, 2017 enerji kullanımı verilerinizi (soru 1) belirlenen referans değerleriyle (soru 2) karşılaştırarak fabrikanızdaki tüm azaltımları otomatik olarak hesaplar. Bununla birlikte, niteliksel olarak ek azaltımları da ekleme seçeneğiniz olacaktır. 

"2017 yılında kumaş metresi başına kullanılan elektrik %2 oranında azaltılmıştır" gibi normalleştirilmiş azaltımları göstermeniz tavsiye edilir. Bunun sebebi normalleştirilmiş ölçümlerin azaltılmış üretim gibi iş faaliyetlerindeki değişimlerden kaynaklanan azalmalar yerine gerçek iyileştirmeyi göstermesidir. Normalleştirilmiş bir azaltmayı seçtiyseniz, Tesis Bilgileri bölümünden üretim birimini (Üretim Hacmi) kullanarak bu otomatik olarak hesaplanacaktır.

NOT: Tesis hazırlaması zor olan enerji verimliliğinin son %5-10'unda çalışabileceği için bu, gerçek iyileştirme %'sini PUANLAMAZ. Yanlışlıkla yeni başlayanlara ödül ve liderlere daha az puan vermek istemiyoruz

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Toplam enerji kullanımınızın %80'inden fazlasını oluşturan enerji kaynakları için azaltımları gösteren enerji izleme raporları ve tüketim kayıtları
   • Yeni ekipman satın alımlarının ya da verimlilik iyileştirmelerinin kanıtlanması, enerji azaltımlarının sadece üretimdeki düşüşten dolayı olmadığını gösterir
  • Görüşme gözlemleri
   • Yönetim, yıllık bazda enerji tüketimi azaltma hedeflerinin değerlendirilmesinde proaktif bir biçimde sürekli iyileştirme gösteriyor mu?
  • İnceleme - fiziksel olarak bakılacak olanlar
   • Proje planının bileşenleri karşısında ilerleme (örneğin, aydınlatma veya ekipmanın değiştirilmesi)
   • Enerji verimliliği projelerinden elde edilen kazançlar (varsa)
   • Enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji başarıları için verilen ödüller veya sertifikalar (örneğin, yeşil bina sertifikaları, Energy Star sertifikası, vb.) 
 • Kısmi Evet
  • Yukarıda "evet" ile cevabı için aynı gereksinimler geçerli, ancak toplam enerji kullanımınızın %79'undan azını oluşturan enerji kaynakları (veya bir kaynak) için geçerlidir. 

 

Enerji ve Sera Gazı (GHG) - Seviye 3 

7. Tesisinizin yıllık Kapsam 3 sera gazı (GHG) emisyonları 2017 yılında hesaplandı mı? (Bu soru puanlanmaz.)

Tesisinizin 2017 Kapsam 3 GHG emisyonlarını co2e olarak burada belirtin

Kapsam 3 hesaplamanızı burada tanımlayın

Önerilen Yükleme: Kapsam 3 Emisyonlar Envanteri sınırlar ve metodoloji dahil olmak üzere uygulanmıştır.

Bu soru puanlanmadı.  GHG Protokolü bu emisyonları üç genel kapsamda kategorilendirir:

 • Kapsam 1: Tüm doğrudan GHG emisyonları. (bu Düzey 1 enerji izleme içerisinde yer alır)
 • Kapsam 2: Satın alınan elektrik, ısı veya buharın tüketiminden kaynaklanan dolaylı GHG emisyonları. (bu Düzey 1 enerji izleme içerisinde yer alır)
 • Kapsam 3: Kapsam 2 içerisinde ele alınmayan diğer dolaylı emisyonlar, örneğin satın alınan malzemeler ve yakıtların çıkarılması ve üretimi, ulaşıma ilişkin faaliyetlerin raporlayan kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği taşıtlarda gerçekleştirilmemiş olanları, elektrikle alakalı faaliyetler (örneğin T&D kayıpları), dışarıya verilen faaliyetler, atık boşaltımı vb. (Kaynak: www.ghgprotocol.org)

Kapsam 3 emisyonlarını tesisiniz veya şirketiniz için hesaplama bu soruda ele alınabilecek ileri bir uygulamadır. Fakat, bu soru Higg sadece çevresel etkiyi doğrudan iyileştiren tedbirlerin alınması için Düzey 3 puanları verdiğinden dolayı puanlanmamıştır. Kapsam 3 emisyonlarının hesaplanması kullanışlı bilgiler sağlayabilir ve/veya raporlamayı destekleyebilir fakat çevresel iyileştirmenin meydana geldiğini garanti etmez.           

Sorunun amacı nedir?

Fabrika işlemleri için Kapsam 3 ının hesaplanması üretim endüstrisi için özellikle önemlidir, çünkü bu, hem üretim öncesi hem de üretim sonrası işlemlerde,  ürünün üretimi ve tüketimiyle ilgili çevresel etki konusunda anlayışlar sağlar. Kapsam 3 ayak izini hesaplamak için tüm üretim öncesi ve üretim sonrası iş faaliyetleri (yerinde üretim hariç) belirlenebilir. 

Teknik Rehberlik:

GHG Protokolü Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) Standardı, fabrikanın tüm değer zincirinin emisyon etkisini değerlendirmesini sağlar. Kapsam 3 standardı, Kapsam 3 kaynaklarından 15 ana kategoriye ayrılmıştır. Temel Kapsam 3 emisyon kaynaklarını belirlemek için GHG Protokolü Kapsam 3 Değerlendiricisi ile ı tahmin edebilirsiniz (http://www.ghgprotocol.org/scope-3-evaluator) 

Kapsam 3 sınırları: Ham madde tedarikçileri ve tamamlanmış ürünler için doğrudan tedarik zinciri ortakları odak noktasıdır. 

Bu nasıl doğrulanacak:

 • Evet
  • Gerekli belgeler
   • Son takvim yılında Kapsam 3 GHG emisyonlarını hesaplamak için kaynakların kayıtları
  • Görüşmede sorulacak sorular
   • Yönetim, Kapsam 3 GHG emisyonlarını hesaplamak için kullanılan metodolojiyi anlar
   • Emisyonlar, Karbon Saydamlık Projesi veya diğer harici raporlar yoluyla (isteğe bağlı) bildirilmiştir
Bu makale yardımcı oldu mu?
3 kişi içerisinden 3 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.