Follow

Registration Process: Nền tảng Higg.org: Quy trình Đăng ký (VN)

Tất cả những người dùng mới và hiện tại đều phải đăng ký trên nền tảng Higg.org mới. Quá trình đăng ký sẽ phụ thuộc vào việc bạn đang lập một tài khoản mới hay đăng ký một tài khoản đã tồn tại trên nền tảng cũ.

Cấu trúc Tài khoản Mới

Một tài khoản đại diện cho một địa điểm nhà máy duy nhất (1 tài khoản = 1 cơ sở). Đối với những người đã sử dụng Higg Index trong quá khứ, "Hồ sơ" (Profiles) không còn tồn tại trên nền tảng mới. Thay vào đó, hồ sơ về cơ sở trước đây của bạn sẽ được thiết lập làm tài khoản riêng của cơ sở đó. Nếu bạn có nhiều cơ sở, bạn sẽ phải đăng ký tài khoản riêng cho từng cơ sở.

 • Chú ý:Vui lòng chỉ thiết lập tài khoản cho các cơ sở bạn sở hữu/làm việc. Nếu bạn là nhà thầu của cơ sở, thì vui lòng yêu cầu cơ sở  thiết lập tài khoản riêng của họ trên Higg.org. Không bao giờ lập tài khoản Higg cho một cơ sở bạn không sở hữu/làm việc trực tiếp. Chỉ những tài khoản sẽ đăng Mô-đun Môi trường Cơ sở Higg (Higg FEM) mới nên lập Tài khoản Cơ sở.
 • Nếu bạn là đại lý/nhà cung cấp hoặc tổ chức khác làm việc với cơ sở nhưng không sở hữu cơ sở và sẽ không hoàn thành Higg FEM, bạn sẽ phải đăng ký là loại tài khoản "Khác" (Other) sau ngày 1 tháng 1 năm 2018. Vui lòng không đăng ký là Tài khoản Cơ sở (Facility Account) vào tháng 11.

Nếu bạn đăng ký một tài khoản hiện có trước đó được đăng ký nền tảng cũ của Higg.org:

Tất cả những người dùng Higg Index hiện tại sẽ được gửi email chứa liên kết thư mời để lập tài khoản của họ trên nền tảng Higg.org mới vào tháng 11 năm 2017. Thư mời sẽ được gửi theo lô trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017. Vui lòng kiểm tra email của bạn trong tháng đó để nhận liên kết thư mời.

 • Khi bạn nhận được email thư mời từ Higg Index, vui lòng nhấn vào "Đăng ký" (Register) trong email để truy cập Higg.org và lập tài khoản của bạn.
  • Chú ý: Bạn sẽ lập tên đăng nhập và mật khẩu mới. Tên người dùng và mật khẩu cũ của bạn không được chuyển sang hệ thống mới và sẽ không hoạt động.
 • Địa chỉ và tên tài khoản của bạn sẽ được điền sẵn trên mẫu đăng ký. Hoàn tất các trường đăng ký còn lại để tiếp tục.
 • Nếu bạn là một Thành viên SAC, thì vui lòng  đảm bảo rằng bạn đã nhận được mã phiếu giảm giá qua email để bỏ qua bước thanh toán. Nếu bạn là thành viên và chưa nhận được mã phiếu giảm giá, thì vui lòng gửi email đến membersupport@apparelcoalition.org
 • Khi bạn hoàn tất các trường đăng ký, bạn sẽ được nhắc trả phí truy cập vào nền tảng Higg.org. Để được hướng dẫn thanh toán, vui lòng xem lại Hướng dẫn Nền tảng Higg.org: Thanh toán.

Screenshot_2017-11-02_16.25.13.png

Đăng ký nhiều tài khoản

Nếu bạn cần thiết lập nhiều tài khoản cơ sở, thì bạn có thể làm như vậy sau khi bạn đăng ký tài khoản đầu tiên và có thể đăng nhập vào Higg.org. Để bắt đầu, đăng nhập vào tài khoản đầu tiên bạn đã đăng ký trên Higg.org, sau đó:

 • Nhấn vào tên của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình
 • Ở cuối menu thả xuống, nhấn vào "Thêm Tài khoản" (Add Account)
 • Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang đăng ký mới, tại đó bạn có thể đăng ký tài khoản tiếp theo của bạn.
 • Bạn có thể lặp lại bước này cho những tài khoản bạn cần lập

Screenshot_2017-11-02_16.27.39.png

Nếu bạn đang đăng ký một tài khoản mới không tồn tại trên nền tảng cũ của Higg.org:

Đăng ký tài khoản mới sẽ bắt đầu trên Higg.org vào tháng 12 năm 2017.

1. Gửi yêu cầu để truy cập Higg.org:

 • Truy cập Higg.org và nhấn vào "Yêu cầu Truy cập" (Request Access) ở đầu màn hình.

Screenshot_2017-11-02_16.28.46.png

2. Trước khi nhập tên tài khoản mới, hãy sử dụng tìm kiếm tài khoản để chắc chắn cơ sở của bạn chưa được đăng ký trong cơ sở dữ liệu Higg.org.
Truy cậporg và nhấn vào "Yêu cầu Truy cập" (Request Access) ở đầu màn hình.

 • Nếu bạn tìm thấy tên cơ sở của mình thông qua tìm kiếm, thì hãy chọn tên đó bằng cách nhấn vào hộp kiểm và hoàn tất phần còn lại của biểu mẫu. Điều này có nghĩa là ai đó đã lập tài khoản cơ sở của bạn. Người dùng lập tài khoản của bạn sẽ được thông báo để phê duyệt đăng ký của bạn.

 Screenshot_2017-11-02_16.30.10.png

 • Nếu bạn không tìm cơ sở của bạn thông qua tìm kiếm, thì hãy chọn "Đăng ký Tài khoản Mới (Register New Account).
 • Nhập tên cơ sở của bạn trong "Tên Tài khoản Mới" (New Account Name). Hãy nhập rõ ràng tên đầy đủ của cơ sở của bạn để các đối tác kinh doanh của bạn có thể nhận ra.

Screenshot_2017-11-02_16.30.54.png

 • Nếu cơ sở của bạn thuộc sở hữu của một công ty mẹ, thì hãy chọn công ty bằng cách sử dụng tìm kiếm "Công ty Mẹ"(Parent Company). Nếu bạn không thấy công ty mẹ của bạn được liệt kê trong kết quả, thì hãy chọn "Thêm Công ty Mẹ Mới" (Add a New Parent Company)

Screenshot_2017-11-02_16.31.40.png

 • Khi bạn hoàn thành biểu mẫu, hãy nhấn vào "Yêu cầu Mời" (Request Invite) ở cuối trang. Bạn sẽ nhận được email chứa liên kết để thiết lập tài khoản của mìnhtrong vòng từ một đến hai ngày làm việc , sau khi tài khoản của bạn được nhóm hỗ trợ Higg Index phê duyệt.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, thì trước hết hãy xem các tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ www.HowtoHigg.org

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn, thì hãy nhấn vào "Gửi Yêu cầu" ở đầu trang để gửi yêu cầu hỗ trợ.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.